15.03. 12

Zařízení provozoven - Údržba a hygiena skladů, č. 20

Žáci se seznámí s údržbou, hygienou a BOZP ve skladech veřejného stravování.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora