Hudební výchova, výtvarná výchova Hudební výchova, výtvarná výchova

Autor:
Řadit:
07.02. 12

Ars antigua, Ars nova

Ročníky: SŠ 1.,
Ars antigua, Ars nova, výklad spojený s obrazovým materiálem a poslechovými ukázkami.
(0 x)
31.10. 10

Autoportréty mistrů

Ročníky:
Individuální malířský styl vypovídá i o stylu doby.
Autor: Josef Novák
(0 x)
21.03. 12

AZ kvíz - barokní malířství

Ročníky: SŠ 2.,
15 otázek k opakování barokního malířství - princip hry AZ kvíz
(0 x)
09.03. 11

Barbizonská škola

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Barbizonská škola - realistické malířství ve Francii 19.století
(0 x)
21.03. 12

Barokní malířství 1.díl

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová hodina na téma barokní malířství
(0 x)
31.03. 12

Barokní malířství 2.díl

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová hodina na téma barokní malířství. Rembrandt, Rubens a jeho žáci.
(0 x)
21.03. 12

Barokní malířství 3.díl

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová hodina na téma barokní malířství. Goya, Vermeer, George de La Tour
(0 x)
21.03. 12

Barokní malířství 4.díl

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová hodina na téma barokní malířství. Holandská zátiší a krajinomalba.
(0 x)
11.10. 10

Baroko - 1. část

Ročníky:
Úvod, charakteristika, společenské podmínky, hlavní odběratelé hudby, změny v hudbě kolem roku 1600.
(0 x)
12.10. 10

Baroko - 2. část

Ročníky:
Vznik a vývoj opery
(0 x)
24.10. 10

Baroko - 3. část

Ročníky:
Navazuje na 1. a 2. část. Instrumentální hudba v baroku, A. Vivaldi, concerto grosso. Vokálně instrumentální hudba, kantáta, oratorium.
(0 x)
06.03. 11

Baroko - 4. část

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Baroko - 4. část, navazuje na Baroko 1. - 3. část. J. S. Bach - život, dílo a význam.
(0 x)
06.03. 11

Baroko - opakování

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování baroka - poznávání portrétů, poslechových ukázek, určování správnosti vět, přiřazování skladeb, ...
(0 x)
07.02. 11

Benátská škola 1

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V renesančních Benátkách 16. století vytvořilo několik proslulých malířů svébytný a vlivný styl. 1. část - Bellini, Giorgione, Tizian.
Autor: Josef Novák
(0 x)
07.02. 11

Benátská škola 2

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
V renesančních Benátkách 16. století vytvořilo několik proslulých malířů svébytný a vlivný styl. 2. část - Tintoretto, Veronese.
Autor: Josef Novák
(0 x)
07.02. 12

Caravaggio

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Několik špičkových děl v průřezu tvorby zakladatele barokního malířství s komentáři a rozšiřujícími odkazy.
Autor: Josef Novák
(0 x)
11.10. 10

Druhy výtvarného umění 1. díl

Ročníky:
Výtvarná výchova. Prima osmiletého gymnázia nebo6. ročník ZŠ. Druhy umění. Základní znalosti o druzích umění
(0 x)
09.03. 11

Francouzské moderní malířství - POSTIMPRESIONISMUS

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Termín postimpresionismus označuje tvorbu silných malířských osobností konce 19. století ve Francii.
Autor: Josef Novák
(0 x)
23.02. 11

Francouzské moderní malířství - impresionismus

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Impresionismus představuje skutečnou revoluci v malířství i umění vůbec.
Autor: Josef Novák
(0 x)
23.02. 11

Francouzské moderní malířství - realismus

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Realisté, přímí předchůdci moderních francouzských malířů, vytvořili svým plenérismem a zájmem o pravdu života skutečný mezník ve vývoji výtvarného umění.
Autor: Josef Novák
(0 x)
14.03. 11

Galerie pod širým nebem - opakovací test 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování a shrnutí získaných vědomostí z prezentace Galerie pod širým nebem 1. Hodnocení v závěru.
(0 x)
14.03. 11

Galerie pod širým nebem 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace přináší informace o jedné polovině sousoší a soch na Karlově mostě interaktivní formou. Výkladová část je kombinována s úkoly pro studenty.
(0 x)
19.10. 10

Grafika 1. díl

Ročníky:
Výtvarná výchova I. ročník čtyřletého gymnázia, 1. ročník SOŠPg. Základní grafické pojmy.
(0 x)
11.10. 10

Hudební nástroje - 1. část

Ročníky:
Rozdělení hudebních nástrojů, nástroje strunné (smyčcové, drnkací a úderné) a nástroje dechové (žesťové a dřevěné)
(0 x)
11.10. 10

Hudební nástroje - 2. část

Ročníky:
Hudební nástroje bicí. Celkové opakování hudebních nástrojů. Nástroje v symfonickém orchestru. Česká filharmonie.
(0 x)
23.09. 11

Impresionismus v malířství u nás

Ročníky: SŠ 2.,
Představitelé české impresionistické malby (A.Slavíček, A.Hudeček, M.Jiránek)
(0 x)
14.03. 11

Impresionismus ve světě - malířství I.

Ročníky: SŠ 2.,
Impreionismus - vysvětlení pojmu, výstavy Hlavní představitelé impresionismu: C.Monet a jeho dílo
(0 x)
10.03. 11

Impresionismus ve světě - malířství II.

Ročníky: SŠ 2.,
Impresionismus Hlavní představitelé impresionismu: A.Renoir, E.Daegas, H. de Toulouse-Lautrec, C. Pissaro, A. Sisley a jejich díla
(0 x)
10.03. 11

Klasicismus u nás

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Klasicismus u nás Architektura Sochařství Malířství
(0 x)
10.03. 11

Klasicismus ve světě - malířství

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika malířství období klasicismu (Francie)
(0 x)
08.02. 12

Komorní hudba

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení se základními pojmy z komorní hudby.
(0 x)
31.10. 10

Kýč

Ročníky:
Vymezení a příklady pojmu kýč.
Autor: Josef Novák
(0 x)
24.10. 10

Lidové umění 1. díl

Ročníky:
Výtvarná výchova.I. ročník čtyřletého gymnázia, 1. ročník SOŠPg. Lidové umění. Charakteristika lidového umění.
(0 x)
30.10. 11

M. P. Musorgskij - Obrázky z výstavy

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s dílem M. P. Musorgského Obrázky z výstavy, poslechové činnosti zaměřené na skladbu Boháč a chuďas.
(0 x)
29.10. 10

Materiály a nástroje, kresba

Ročníky:
Přehled materiálů a nástrojů pro kresbu
Autor: Josef Novák
(0 x)
25.10. 10

Mezopotámie

Ročníky:
Vývoj umění v oblasti Mezopotámie.
(0 x)
08.02. 12

Mistr Theodorik

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ukázky vrcholného deskového malířství gotiky světové úrovně.
Autor: Josef Novák
(0 x)
08.02. 12

Mistr třeboňského oltáře

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ukázky vrcholného deskového malířství gotiky světové úrovně.
Autor: Josef Novák
(0 x)
08.02. 12

Mistr vyšebrodského oltáře

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Ukázky vrcholného deskového malířství gotiky světové úrovně.
Autor: Josef Novák
(0 x)
16.03. 11

Na tom pražským mostě...

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Historie Karlova mostu, architektura a sochařská výzdoba.
(0 x)
08.02. 12

Národní divadlo

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 2.,
Základní informace o Národním divadle.
(0 x)
08.02. 12

Národopisné oblasti, inspirace lidovou hudbou

Ročníky: ZŠ 2,
Národopisné oblasti Čech a Moravy a inspirace lidovou hudbou v dílech českých skladatelů.
(0 x)
11.10. 10

Nauka o barvě 1. díl

Ročníky:
Výtvarná výchova. Nauka o barvě. Barvy teplé, studené, neutrální.
(0 x)
28.10. 10

O keramice 1

Ročníky:
Základní znalosti pro práci s keramikou. První část cyklu.
Autor: Josef Novák
(0 x)
22.10. 10

O písmu 1

Ročníky:
Základní znalosti o tvorbě a užití písma. První část cyklu.
Autor: Josef Novák
(0 x)
25.10. 10

Opakovací test II.ročník (renesance, baroko, rokoko, klasicismus)

Ročníky:
30 testových otázek, odpověď A)B)C), vždy právě jedna odpověď je správná. Na závěr možnost samostatného hodnocení.
(0 x)
09.02. 11

Opakování dějin hudby

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování dějin hudby formou testů.
(0 x)
16.03. 11

Opakování MPH (moderní populární hudby)

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Opakovací hodina před závěrečným testem z dějin moderní populární hudby.
(0 x)
27.03. 11

Opakování poslechů

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování poslechových skladeb.
(0 x)
25.10. 10

Peredvižnici

Ročníky:
Skupina realistických malířů, která se zformovala v Rusku (I.Repin, I.Šiškin, I.Levitan, V.Serov)v 19.st.
(0 x)
21.03. 12

Polka a F. Hilmar. B. Smetana

Ročníky: ZŠ 6,
Polka a F. Hilmar, B. Smetana
(0 x)
24.11. 11

Poznáváme umělecké slohy - Gotika

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Poučení o základních znacích gotického slohu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.
Autor: Josef Novák
(0 x)
17.11. 11

Poznáváme umělecké slohy - Románský

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Základní znaky románského slohu
Autor: Josef Novák
(0 x)
27.10. 11

Poznáváme umělecké slohy- Baroko

Ročníky: SŠ 2.,
Poučení o základních znacích barokního slohu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.
Autor: Josef Novák
(0 x)
24.11. 11

Poznáváme umělecké slohy- Klasicismus

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Poučení o základních znacích slohu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.
Autor: Josef Novák
(0 x)
17.11. 11

Poznáváme umělecké slohy- Renesance

Ročníky: SŠ 2.,
Poučení o základních znacích renesančního slohu v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění.
Autor: Josef Novák
(0 x)
27.03. 11

Předchůdci impresionistů

Ročníky: SŠ 2.,
Předchůdci impresionistů: E. Manet, W. Turner
(0 x)
16.03. 11

Prerafaelité

Ročníky: SŠ 2.,
Realismus 19.století v Anglii
(0 x)
28.03. 11

Realismus - úvod

Ročníky: SŠ 2.,
Realismus v malířství 19. století
(0 x)
08.02. 12

Rembrandt

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Několik špičkových pláten barokního mistra s komentáři a rozšiřujícími odkazy.
Autor: Josef Novák
(0 x)
29.04. 12

Renesance - soubor her

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Renesance - soubor her
(0 x)
25.10. 10

Rokoko - malířství

Ročníky:
Malířství období rokoka, hlavní představitelé: A.Watteau a J.-H. Fragonard. Seznámení s autory a jejich díly.
(0 x)
22.10. 10

Romantické malířství u nás

Ročníky:
Hlavní představitelé romantického malířství u nás: Antonín Mánes - jako předchůdce, Josef Navrátil, Josef Mánes, Adolf Kosárek, August Piepenhagen, Bedřich Havránek a Julius Mařák.
(0 x)
21.03. 12

Rytířský zpěv

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 1.,
Seznámení se středověkou světskou hudbou a jejími tvůrci.
(0 x)
03.02. 11

Slovanská epopej I., Alfons Maria Mucha

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Slovanská epopej I. Alfons Maria Mucha. Základní orientace v prvních deseti plátnech. Součást výuky teorie.
(0 x)
03.02. 11

Slovanská epopej II., Alfons Maria Mucha

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Slovanská epopej II. Alfons Maria Mucha. Základní orientace v druhých deseti plátnech. Součást výuky teorie.
(0 x)
28.03. 11

Test z řecké mytologie

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Základní pojmy z oblasti řecké mytologie.
(0 x)
24.10. 10

Výtvarné techniky

Ročníky:
Výtvarná výchova. I. ročník čtyřletého gymnázia, 1. ročník SOŠPg. Hlavní znaky, klasifikace.
(0 x)
17.11. 11

Základní pojmy z hudební nauky, 1. část

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Seznámení se základními pojmy z hudební nauky a jejich procvičení.
(0 x)
17.11. 11

Základní pojmy z hudební nauky, 2. část

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Seznámení se základními pojmy z hudební nauky a jejich procvičení.
(0 x)
17.11. 11

Základní pojmy z hudební nauky, 3. část

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Seznámení se základními pojmy z hudební nauky a jejich procvičení.
(0 x)