29.10. 10

Materiály a nástroje, kresba

Přehled materiálů a nástrojů pro kresbu
Vyučovací hodina poskytne žákyním a žákům teoretickou základnu pro vlastní výtvarnou praxi i pro práci s dětmi ve výchovných zařízeních. Obsahuje výkladovou část, aktivní rozšiřování kontextu informací pomocí práce žáků se zdrojovými materiály a ověření získaných znalostí. Závěrečná stránka dává možnost relaxace při produkci vlastní kresby nástroji Activstudia. Pomůcky: PC s internetem.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora

15.05. 12 V. van Gogh
15.05. 12 Impresionisté
15.05. 12 Impresionism
15.05. 12 Paul Gauguin
13.04. 12 Impresionistické malířství
13.04. 12 Impresionismus
13.04. 12 Millet
13.04. 12 Romantismus
13.04. 12 Toulouse-Lautrec
13.04. 12 Vincent
13.04. 12 Vincent van Gogh
13.04. 12 Lautrec
20.01. 12 Rembrandt
20.01. 12 Caravaggio
20.01. 12 Mistr třeboňského oltáře
20.01. 12 Mistr Theodorik
20.01. 12 Mistr vyšebrodského oltáře
21.12. 11 Starověký Egypt - známé památky
21.12. 11 Leonardo da Vinci
21.12. 11 Gian Lorenzo Bernini
21.12. 11 Jan Jiří Bendl
21.12. 11 Gotická architektura v Čechách
21.12. 11 Gotická Kutná Hora
21.12. 11 Egyptská architektura
08.12. 11 Renesanční malíři Florencie
07.10. 11 Poznáváme umělecké slohy- Klasicismus
07.10. 11 Poznáváme umělecké slohy- Baroko
07.10. 11 Poznáváme umělecké slohy- Renesance
07.10. 11 Poznáváme umělecké slohy - Gotika
07.10. 11 Poznáváme umělecké slohy - Románský
14.02. 11 Francouzské moderní malířství - POSTIMPRESIONISMUS
11.02. 11 Francouzské moderní malířství - impresionismus
11.02. 11 Francouzské moderní malířství - realismus
29.12. 10 Benátská škola 2
29.12. 10 Benátská škola 1
31.10. 10 Autoportréty mistrů
31.10. 10 Kýč
28.10. 10 O keramice 1
22.10. 10 O písmu 1