Zeměpis Zeměpis

Autor:
Řadit:
29.05. 13

Afrika

Ročníky: ZŠ 6,
Příroda a státy Afriky - opakování
(1 x)
29.05. 13

Evropa - přírodní poměry

Ročníky: ZŠ 7,
Přehled nejvýznamnějších evropských řek, jezer a pohoří, seznámení s podnebím v jednotlivých částech světadílu
(1 x)
29.01. 12

30 otázek pro absolventy zeměpisu na ZŠ

Ročníky: ZŠ 9,
Kdo to ví, odpoví ...
Autor: Jiří Beneš
(0 x)
06.03. 11

Administrativní dělení Česka

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Územně správní jednotky a dělení pro potřeby EU
(0 x)
03.05. 13

Afrika

Ročníky: ZŠ 7,
Poloha, členitost, povrch.
(0 x)
06.12. 11

Afrika

Ročníky: ZŠ 7,
přiřazování základních informací o Africe
(0 x)
28.08. 10

Afrika

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 6.ročníku ZŠ.Tématický celek Afrika slouží jako doplněk k výuce na interaktivní tabuli s dotací 1.vyučovací hodiny.
(2 x)
02.04. 13

Afrika - fauna a flora

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - fauna a flora
(0 x)
04.12. 11

Afrika - hospodářství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
těžba surovin, zemědělství, průmysl, HDP/ob., obrázky plodin -kakaovník, kávovník, datlovník, fíkovník, proso, cukrová třtina, batáty, vanilka, hřebíček, zázvor, skořice, pepř, tropických plodin
(1 x)
21.03. 13

Afrika - místopis

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - místopis
(0 x)
27.11. 11

Afrika - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení základního místopisu přírodní sféry Afriky (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...)
Autor: Martin Lexa
(0 x)
11.06. 13

Afrika - národní parky

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - národní parky, práce s mapou
(0 x)
10.05. 10

Afrika - nerostné suroviny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit Afrika - nerostné suroviny je určen pro 6. ročník. Je vytvořen jako výuková hodina se závěrečným opakováním.
Autor: Josef Remeš
(1 x)
29.10. 12

AFRIKA - OBECNĚ ZEMĚPISNÁ

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentaci lze použít jako motivační nebo opakovací.
(0 x)
24.01. 14

Afrika - obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 8,
Africké obyvatelstvo - rasa,kmeny,náboženství a jazyky
(0 x)
30.05. 10

Afrika - obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 6,
Převážně cvičení na téma Obyvatelstvo Afriky.
(5 x)
10.04. 13

Afrika - obyvatelstvo, státy

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k procvičení základních znalostí o obyvatelstvu a státech Afriky.
Autor: Dana Kazdová
(0 x)
19.12. 13

Afrika - orientace na mapě, příroda

Ročníky: ZŠ 7,
Orientace na mapě přírodní podmínky Afriky.
Autor: Martin Volf
(0 x)
02.04. 13

Afrika - podnebí 1

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - podnebí 1
(0 x)
02.04. 13

Afrika - podnebí 2

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - podnebí
(0 x)
29.04. 10

Afrika - podnebí a vegetační pásy

Ročníky: ZŠ 6,
čtení a tvorba klimadiagramu, přiřazování živočichů do vegetačních pásů, dotváření mapy vegetačních a klimatických pásů
(7 x)
26.03. 13

Afrika - poloha a místopis

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - poloha a místopis
(0 x)
25.09. 11

AFRIKA - POLOHA A POVRCH

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy Afriky a orientaci na slepé mapě Afriky. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
(0 x)
24.01. 14

Afrika - poloha a zajímavosti

Ročníky: ZŠ 8,
Afrika - úvod - poloha a zajímavosti
(0 x)
20.03. 12

Afrika - poloha, členitost

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si procvičí učivo o poloze a členitosti Afriky.
(0 x)
27.04. 10

Afrika - poloha, rozloha, členitost

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace obsahuje výkladové stránky následované cvičeními.
(9 x)
29.09. 11

Afrika - poloha, rozloha, členitost pobřeží.

Ročníky: ZŠ 7,
Poloha Afriky, její krajní body, rozloha, ostrovy, zálivy, průlivy, moře.
(0 x)
04.10. 12

Afrika - povrch

Ročníky: ZŠ 7,
Seznamuje žáky se základními údaji a povrchu Afriky.
(0 x)
27.04. 10

Afrika - povrch

Ročníky: ZŠ 6,
Pohoří, pouště, pánve Afriky - výklad i cvičení
(9 x)
10.04. 13

Afrika - příroda

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k procvičení základních znalostí o africké přírodě.
Autor: Dana Kazdová
(0 x)
02.04. 13

Afrika - přírodní oblasti 1

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - přírodní oblasti
(0 x)
02.04. 13

Afrika - přírodní oblasti 2

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - přírodní oblasti
(0 x)
27.09. 13

Afrika - přírodní prostředí

Ročníky: ZŠ 7,
Vybraná témata k přírodnímu prostředí Afriky.
(0 x)
09.04. 13

Afrika - přírodní zdroje

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - přírodní zdroje
(0 x)
24.01. 14

Afrika - problémy obyvatelstva

Ročníky: ZŠ 8,
Problémy afrického obyvatelstva
(0 x)
27.12. 10

Afrika - Sahara

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Afrika - Sahara (poloha, povrch, obyvatelstvo)
(0 x)
23.10. 13

Afrika - socioekonomické cvičení

Ročníky: ZŠ 7,
DUM k procvičování nebo výkladu vybraných socioekonomických oblastí.
(0 x)
06.12. 11

Afrika - státy

Ročníky: ZŠ 7,
základní informace o Egyptu, JAR a Sahaře
(0 x)
20.10. 10

Afrika - úvod

Ročníky:
Afrika - úvod do učiva, úroveň pro ZŠ a nižší ročníky víceletého gymnázia
(0 x)
30.04. 13

Afrika - vegetační pásma

Ročníky: ZŠ 8,
Vegetační pásma Afriky - stručná charakteristika jednotlivých pásem
(0 x)
12.04. 13

Afrika - vodopis jezer

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - vodopis jezer
(0 x)
12.04. 13

Afrika - vodopis řek

Ročníky: ZŠ 6,
Afrika - vodopis řek
(0 x)
16.05. 10

Afrika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace zaměřená na procvičování vodstva Afriky
(4 x)
19.12. 10

AFRIKA 1

Ročníky:
V sešitě AFRIKA 1 si žáci utřídí a upevní základní informace v interaktivních cvičeních.
(0 x)
26.02. 11

AFRIKA 2

Ročníky: ZŠ 7,
V sešitě AFRIKA 2 si žáci ve cvičeních upevní učivo o obyvatelstvu,kolonizaci a kultuře Afriky.
(0 x)
25.10. 11

AFRIKA STÁTY

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Práce je zaměřena na politickou geografii Afriky a zahrnuje vybrané státy. Je určena pro žáky 6. a 7. třídy.
(0 x)
27.11. 10

Albánie

Ročníky:
Albánie je málo navštěvovaná země Jihovýchodní Evropy. Zařazená do učiva 7.ročníku s dotací 1. vyučovací hodiny. Vhodné k rozšíření výkladu učiva o Albánii na interaktivní tabuli Předváděcí sešit je vytvořen v programu Activstudio.
(0 x)
12.11. 10

Albánie

Ročníky:
Výukový sešit upravený dle pokynů hodnotitele.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
26.01. 12

Alpské země (AZ kvíz)

Ročníky: SŠ 3.,
AZ kvíz na téma "Alpské země"
Autor: Jana Mazlová
(0 x)
20.09. 10

Alpské země - úvod

Ročníky:
Prezentace k úvodu látky o Alpských zemích.
Autor: Jana Mazlová
(1 x)
06.12. 11

Amerika

Ročníky: ZŠ 7,
přiřazování základních informací o Americe
(0 x)
17.11. 11

AMERIKA

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy světadílu Amerika a orientaci na slepé mapě Ameriky.
(0 x)
10.04. 13

Amerika - členitost pobřeží

Ročníky: ZŠ 7,
Urči názvy významných amerických zálivů, poloostrovů, ostrova, průplavu, průlivů a souostroví. Moře a oceány, které obklopují Ameriku. Práce je určena pro žáky 7. tříd.
(0 x)
01.03. 12

Amerika - členitost, povrch

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si procvičí na slepých mapách učivo členitost a povrch Ameriky.
(0 x)
11.11. 10

Amerika - podnebí

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7.ročníku v tématu Přírodní poměry Ameriky
(1 x)
22.02. 12

Amerika - povrch

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na povrch Ameriky.
(0 x)
20.03. 12

Amerika - přírodní poměry

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si formou soutěže zopakují učivo o přírodních poměrech Ameriky.
(0 x)
10.04. 13

Amerika - reliéf

Ročníky: ZŠ 7,
Poznej významné americké pohoří, nížiny a vrcholy. Práce je určena pro žáky 7. tříd.
(0 x)
29.01. 12

Amerika - USA

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit Amerika - USA je určen pro 7. ročník (dle ŠVP). Slouží jako doplněk k výkladu s jednoduchými náměty k procvičení a s obrazovým materiálem.
Autor: Josef Remeš
(0 x)
10.04. 13

Amerika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Významné řeky a jezera Severní a Jižní Ameriky. Práce je určena pro žáky 7.tříd.
(0 x)
02.03. 12

Amerika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si procvičují učivo o vodstvu Ameriky.
(0 x)
22.02. 12

Amerika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je zaměřena na vodstvo Ameriky.
(0 x)
09.11. 10

Amerika - vodstvo - jezera

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7.ročníku ZŠ v tématu Amerika - přírodní poměry.
(1 x)
11.11. 10

Amerika - vodstvo - řeky

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7.ročníku ZŠ v tématu Amerika - přírodní poměry
(2 x)
17.11. 11

AMERIKA A USA

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na opakování politické geografie světadílu Amerika. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
(0 x)
27.11. 11

AMERIKA STÁTY

Ročníky: ZŠ 7,
Pracovní sešit k procvičování světadílu Amerika, států a hlavních měst.
(0 x)
14.12. 11

Amerika-obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro 7.ročník ZŠ v tématu Amerika.
(0 x)
15.06. 10

Amerika-poloha, rozloha, členitost

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro 7.ročník ZŠ a je součástí tématu Přírodní poměry Ameriky.
(3 x)
12.05. 10

Amerika-povrch

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je součástí tématu přírodní poměry Ameriky
(3 x)
17.04. 11

Amerika-vegetační pásma

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je součástí zeměpisu pro 7.ročník ZŠ, tématu Amerika
(0 x)
06.09. 11

Andské státy I.

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tematický celek Amerika.
(0 x)
06.09. 11

Andské státy II.

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál využitelný při výuce v 7. ročníku ZŠ, tematický celek Jižní Amerika.
(0 x)
05.12. 11

Andské státy III.- Chile

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 7. ročníku, téma Jižní Amerika. Časová dotace je jedna vyučovací hodina.
(0 x)
28.11. 14

Andské země

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Andské země
Autor: David Veselý
(0 x)
23.02. 12

Anglie - Známá i neznámá

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3.,
Poznávání známých i méně známých míst v Anglii. Využívá se nástroj reflektor.
Autor: Jana Blehová
(0 x)
03.04. 13

Antarktida

Ročníky: ZŠ 7,
Kontinent Antarktida
(0 x)
23.01. 12

Antarktida

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace se věnuje méně známému kontinentu - Antarktidě.
(0 x)
13.11. 11

Antarktida

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Charakteristika a popis území Antarktidy.
(0 x)
27.08. 11

Antarktida 1 - poloha, povrch

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s polohou a povrchem Antarktidy. Procvičení polohy světadílů a oceánů.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.08. 11

Antarktida 2 - podnebí, příroda

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s podnebím a přírodou Antarktidy. Čtení klimadiagramů. Ozonová díra.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
25.09. 11

Antarktida 3 - lidé

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s lidskými aktivitami v Antarktidě a dobýváním jižního pólu.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
09.03. 11

Argentina

Ročníky: SŠ 2.,
Charakteristika Argentiny jako laplatského státu.
(0 x)
03.04. 13

Arktida

Ročníky: ZŠ 7,
Zeměpisné zajímavosti o Arktidě
(0 x)
23.10. 10

Arktida

Ročníky: ZŠ 6,
poloha Arktidy, klima, obrázky z Arktidy, první dobytí Severního pólu, cvičení
(2 x)
13.11. 11

Arktida - I.část

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 2.,
Popis arktické oblasti - I.část
(0 x)
13.11. 11

Arktida - II.část

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 2.,
Arktida - popis fauny a flóry, poznávání a dobývání Arktidy, ekologické problémy.
(0 x)
25.09. 11

Arktida 1 - Vymezení, Zalednění

Ročníky: ZŠ 6,
Geografické vymezení Arktidy, kolísání jejího zalednění a předpověď budoucích teplot. Ztroskotání Titanicu a ozonová díra.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.08. 11

Arktida 2 - Příroda

Ročníky: ZŠ 6,
Ukázky živočichů Arktidy a jejich adaptací. Polární den a noc a jejich příčiny.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.08. 11

Arktida 3 - Lidé

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s původními obyvateli Arktidy, hledáním Severozápadní cesty a dobýváním sev. pólu.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
12.10. 15

Asie

Ročníky: SŠ 2.,
Úvodní charakteristika Asie
Autor: Vít Lojka
(0 x)
24.10. 12

Asie

Ročníky: ZŠ 7,
základní informace o Asii
(0 x)
28.02. 12

ASIE

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na orientaci na světadílu Asie. Žák během práce umísťuje na mapy Asie objekty. Práce je určena pro žáky 7. třídy.
(0 x)
18.05. 10

Asie - členitost pobřeží

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Asijské ostrovy, souostroví, poloostrovy, okrajová moře, zálivy, průlivy.
(1 x)
04.03. 12

Asie - místopis - Povrch, poloostrovy, ostrovy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení základního místopisu povrchu, poloostrovů a ostrovů Asie.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
04.03. 12

Asie - místopis - Vodstvo, moře, zálivy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení základního místopisu vodstva, moří a zálivů Asie. Tragédie Aralského jezera.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
07.06. 10

Asie - opakování přírodních poměrů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především k procvičení pojmů souvisejících s přírodními poměry Asie. Doplňování pojmů, slepé mapy, křížovky.
(4 x)
24.01. 14

Asie - ověřování znalostí

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Asie - obrysová mapa
(0 x)
30.04. 10

Asie - poloha, rozloha

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Určení polohy a rozlohy Asie s využitím map v atlase
(1 x)
27.05. 10

Asie - poloha, rozloha, členitost pobřeží

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - přírodní poměry. Výkladové stránky se cvičením - poloha, rozloha Asie, zápis - shrnutí. Část na členitost pobřeží je určena pro práci s atlasem - orientace na mapě Asie. V prezentaci je využito možnosti menu.
(3 x)
25.06. 11

Asie - Severní ledový oceán

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na okrajové vodstvo Asie, konkrétně Severní ledový oceán - moře, ostrovy, poloostrovy
(0 x)
04.12. 10

Asie - Střední východ

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je součástí tématického celku regiony Asie.První část je určena k seznámení s mapou regionu Středního východu. Druhá část k opakování obyvatelstva, zemědělství,průmylu oblasti.
(0 x)
25.06. 11

Asie - Tichý oceán

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na okrajové vodstvo Asie, konkrétně Tichý oceán (moře, ostrovy, poloostrovy, průlivy,... ) - určeno žákům 7. ročníků)
(0 x)
27.05. 11

Asie - Úvodní hodina

Ročníky: ZŠ 7,
Úvodní hodina k celku Asie
(0 x)
27.05. 10

Asie - vodstvo

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - přírodní poměry. Jedná se především o procvičovací cvičení na téma vodstvo Asie. Opakování základních pojmů, se kterými je pak v prezentaci pracováno, osmisměrka, zajímavosti, práce s mapou vodstva, cvičení na určování úmoří. V prezentaci je využito možnosti menu.
(4 x)
18.03. 13

Asie - základní údaje, členitost

Ročníky: ZŠ 7,
Obsahuje informace o asijských "nej" a slepé mapy týkající se členitosti Asie.
(0 x)
26.03. 14

Asie -místopis a přírodní podmínky

Ročníky: ZŠ 7,
V první části DUM procvičování místopisu, v druhé části řešení otázek spojených s podnebím a vegetačními pásy.
(0 x)
13.11. 11

Asijské regiony - jihovýchodní Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - regiony.
(0 x)
13.11. 11

Asijské regiony - jihovýchodní Asie II. část

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - regiony. Jedná se o materiál, který lze využít k rozšíření učiva o regionu.
(0 x)
02.11. 11

Asijské regiony - jižní Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - regiony.
(0 x)
11.11. 11

Asijské regiony - střední Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - regiony.
(0 x)
05.12. 11

Asijské regiony - východní Asie

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. ročníku ZŠ, tématický celek Asie - regiony. Jedná se o materiál, který lze využít k seznámení se s regionem.
(0 x)
29.10. 12

ASIJŠTÍ HADI

Ročníky: ZŠ 7,
Znalost nebo rychlé vyhledávání informací.
(0 x)
07.10. 11

Asijští tygři

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika asijských tygrů s procičovacími úkoly.
(0 x)
05.12. 11

Athény

Ročníky: ZŠ 8,
Práce se zabývá základními informacemi o Athénách a jejich procvičením. Zahrnuje historii, polohu, památky a zajímavosti Athén.
(0 x)
19.02. 13

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí se základním učivem o atmosféře - složení vzduchu, význam atmosféry pro život, počasí.
(0 x)
15.01. 13

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad
(0 x)
28.02. 12

ATMOSFÉRA

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je zaměřena na Atmosféru. Práce je určena pro žáky 6. tríd.
(0 x)
22.02. 12

Atmosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Základní a rozšiřující informace o atmosféře.
Autor: Jiří Beneš
(0 x)
20.03. 12

Atmosféra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Význam a složení atmosféry
(0 x)
29.05. 10

Atmosféra

Ročníky:
cyklóna, anticyklóna
Autor: Vít Lojka
(0 x)
29.05. 10

Atmosféra

Ročníky:
atmosférické fronty
Autor: Vít Lojka
(0 x)
29.05. 10

Atmosféra

Ročníky:
vzduchové hmoty
Autor: Vít Lojka
(0 x)
29.05. 10

Atmosféra

Ročníky:
složení atmosféry
Autor: Vít Lojka
(0 x)
23.11. 10

Atmosféra - Oblaka 2

Ročníky:
Vyučovací hodina nebo část hodiny na téma : Atmosféra se zaměření na dělení oblak podle nadmořské výšky. Hodina navazuje na sešit "Atmosféra - Oblaka 1" a obsahuje z něj opakování. Určeno pro žáky šestých ročníků.
(0 x)
11.11. 10

Atmosféra - Oblaka 1

Ročníky:
Vyučovací hodina nebo část hodiny na téma : Atmosféra se zaměření na vznik a složení oblak.
(0 x)
18.03. 13

Atmosféra - podnebí

Ročníky: ZŠ 6,
Zabývá se učivem o podnebí a seznamuje žáky s vlivy člověka na atmosféru.
(0 x)
09.04. 13

Atmosféra - proudění vzduchu, souhrnné opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznamují s učivem o proudění vzduchu a ověří v testu své znalosti o atmosféře.
(0 x)
28.04. 17

Atmosféra - test

Ročníky: SŠ 1.,
Atmosféra - test pro hlasovací zařízení
Autor: David Veselý
(0 x)
24.03. 11

Atmosféra 1.část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Materiál k výuce zeměpisu v 6.-7. ročníku ZŠ
(0 x)
24.04. 11

Atmosféra 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. - 7. ročníku ZŠ.
(0 x)
07.11. 10

Atmosféra Země

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu pro 6. ročník ZŠ. Tematický celek: sféry Země.
(2 x)
30.10. 11

AUSTRÁLIE

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je zaměřena na určování polohy Austrálie a orientaci na slepé mapě Austrálie.
(0 x)
04.12. 10

Austrálie

Ročníky: ZŠ 6,
Práce se zabývá základními informacemi o geografii Austrálie, jejím administrativním členěním, hospodářstvím a zajímavostmi.
(0 x)
14.11. 10

Austrálie

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 6. až 7. ročníku ZŠ.
(2 x)
28.08. 10

Austrálie

Ročníky:
Určeno k procvičování látky pro 6.ročník ZŠ s dotací 1.vyučovací hodiny.Vhodné k výkladu učiva o Austrálii na interaktivní tabuli.
(1 x)
07.10. 11

Austrálie

Ročníky:
Austrálie
Autor: Hana Borková
(0 x)
29.01. 12

Austrálie - fauna, flóra

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci v různých interaktivních úkolech poznávají přírodu Austrálie.
(0 x)
03.04. 13

Austrálie - její symboly 1. část

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled toho, co je typické pro Austrálii.
(0 x)
03.04. 13

Austrálie - její symboly 2. část

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení učiva o Austrálii
(0 x)
11.06. 13

Austrálie - křížovky

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - křížovky
(0 x)
10.04. 13

Austrálie - města a jejich zajímavosti

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k zopakování základního členění Austrálie, polohy velkých měst a k rozšíření učiva o městech.
Autor: Dana Kazdová
(0 x)
11.06. 13

Austrálie - místopis

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - místopis
(0 x)
27.11. 11

Austrálie - místopis - přírodní sféra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení místopisu přírodní sféry Austrálie (povrch, vodstvo, okolní moře a ostrovy, ...)
Autor: Martin Lexa
(0 x)
10.04. 13

Austrálie - obyvatelstvo a státní uspořádání

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k výuce i procvičení základních znalostí týkajících se obyvatelstva a státního uspořádání Austrálie.
Autor: Dana Kazdová
(0 x)
10.04. 13

Austrálie - obyvatelstvo, státní uspořádání

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k výuce a procvičení základních znalostí obyvatelstva a státního uspořádání Austrálie.
Autor: Dana Kazdová
(0 x)
29.01. 12

Austrálie - podnebí, vodstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznamí s podnebím a vodstvem Austrálie v různých typech úkolů.
(0 x)
11.06. 13

Austrálie - poloha a místopis

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - poloha a místopis, práce s atlasem
(0 x)
04.05. 10

Austrálie - poloha, rozloha, členitost, povrch.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní charakteristika polohy, rozlohy, členitosti pobřeží a povrchu Austrálie.
(1 x)
11.06. 13

Austrálie - přírodní oblasti 1

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - přírodní oblasti 1
(0 x)
11.06. 13

Austrálie - přírodní oblasti 2

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - přírodní oblasti 2
(0 x)
11.06. 13

Austrálie - přírodní zdroje

Ročníky: ZŠ 6,
Austrálie - přírodní zdroje
(0 x)
28.04. 11

Austrálie - původní příroda

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení se specifiky původní australské přírody, endemickými druhy, ...
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.08. 11

Austrálie - zavlečené druhy organismů

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s nepůvodními druhy organismů, které se v Austrálii značně přemnožily.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.11. 13

Austrálie -vybrané jevy

Ročníky: ZŠ 7,
Pro nový výklad látky i opakování.
(0 x)
18.12. 13

Austrálie a Oceánie

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování tématu.
(0 x)
19.02. 13

Austrálie a Oceánie - členitost, povrch

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si procvičují učivo o členitosti a povrchu Austrálie a Oceánie.
(0 x)
07.02. 13

Austrálie a Oceánie - souhrnný test

Ročníky: ZŠ 7,
Slouží k otestování znalostí učiva o Austrálii a Oceánii.
(0 x)
07.10. 11

Austrálie a Oceánie - test

Ročníky:
Austrálie a Oceánie - test
(0 x)
31.10. 11

Austrálie a Oceánie - základní pojmy

Ročníky: SŠ 2.,
Austrálie a Oceánie - základní pojmy
Autor: Hana Borková
(0 x)
26.01. 12

Austrálie a Oceánie 1

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení učiva
(0 x)
26.01. 12

Austrálie a Oceánie 2

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení učiva
(0 x)
17.10. 10

AUSTRÁLIE I

Ročníky:
Regionální geografie Austrálie
(0 x)
14.10. 10

AUSTRÁLIE II

Ročníky:
Reegionální geografie Austrálie
(0 x)
17.10. 10

AUSTRÁLIE OBRÁZKY

Ročníky:
Regionální geografie Austrálie
(0 x)
15.10. 10

AUSTRÁLIE OBYVATELSTVO

Ročníky:
Regionální geografie Austrálie
(0 x)
06.12. 11

Austrálie, Oceánie

Ročníky: ZŠ 7,
přiřazování základních informací o Austrálii a Oceánii
(0 x)
29.01. 12

Australský svaz

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci v různých typech interaktivních úkolů poznávají tento stát.
(0 x)
23.02. 11

Automobilový průmysl

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Lokalizační faktory, automobilové velmoci, postavení ČR, grafy, zajímavosti
(0 x)
06.03. 11

Autoritářské a totalitní režimy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Autokracie, diktatura, příklady některých totalitních režimů současného světa.
(0 x)
17.11. 11

AZ - kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
Známá hra na motivy kartografie.
(0 x)
24.01. 14

AZ - kvíz - ochrana přírody, půdy, krajina ČR

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Česká republika - ochrana přírody, půdy, krajina - AZ kvíz
(0 x)
28.02. 12

AZ kvíz - Přírodní neživá sféra Země

Ročníky: ZŠ 6,
Soutěžní forma zopakování přírodní sféry Země (s výjimkou biosféry).
Autor: Martin Lexa
(0 x)
23.02. 12

AZ kvíz - Procházka po Londýně

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3.,
Hra AZ kvíz. Využití prezentace pro opakovací, zábavné nebo oddychové hodiny.
Autor: Jana Blehová
(0 x)
23.11. 11

AZ kvíz - střední Evropa

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Známá soutěžní hra na motivy tématu střední Evropa.
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz III.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz IV.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz V.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz VI.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
11.06. 14

AZ kvíz VII.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
soutěž mezi žáky o znalostech České republiky
Autor: Roman Koller
(0 x)
23.02. 12

AZ Quiz - A Walk around London -

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3.,
Hra AZ kvíz. Využití prezentace pro opakovací, zábavné nebo oddychové hodiny.
Autor: Jana Blehová
(0 x)
17.11. 11

AZ-kvíz vesmír

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Určeno pro žáky 6. a 9. ročníků - práce je zaměřena na sluneční soustavu
(0 x)
27.04. 12

Az_kviz_USA

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
hra AZ kvíz - všeobecný rozhled USA
Autor: David Veselý
(0 x)
21.03. 12

Benelux

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Západní Evropa - země Beneluxu
(0 x)
15.06. 10

Benelux

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro výuku v 8. ročníku ZŠ, tematický celek Evropa- Západní Evropa
(3 x)
25.04. 12

Benelux 1

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Belgie, Nizozemsko, Lucembursko - základní údaje o státech
Autor: Jana Blehová
(0 x)
25.04. 12

Benelux 2 - Přírodní podmínky

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Belgie, Nizozemsko, Lucembursko - povrch, vodstvo, podnebí, přírodní krajiny
Autor: Jana Blehová
(0 x)
25.04. 12

Benelux 3 - Hospodářství

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Belgie, Nizozemsko, Lucembursko - nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, doprava
Autor: Jana Blehová
(0 x)
22.05. 13

Biosféra

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s pojmy biosféra, biom, ekosystém a získají základní znalosti o tropických deštných lesích.
(0 x)
25.05. 10

Biosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace pro úvod do tématu
(3 x)
22.05. 10

Biosféra

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Biosféra - shrnutí
Autor: Jiří Beneš
(1 x)
01.01. 11

Blízký Východ

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 7. roč. ZŠ, témat. celek Asie - regiony. Orientace v mapě, náboženství, zajímavosti regionu.
(0 x)
23.02. 12

Bosna a Hercegovina

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Výukový materiál regionálního zeměpisu JV Evropy.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
06.03. 11

Brazílie

Ročníky: ZŠ 7,
Charakteristika Brazílie jako jihoamerického státu.
(0 x)
16.12. 10

Brazílie

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro výuku v 7. ročníku, tematický celek Jižní Amerika.
(0 x)
05.12. 11

Brazílie - hra riskuj

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Prezentace herní formou přibližuje informace o státu Brazílie.
(0 x)
04.12. 11

Bulharsko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Bulharsko
(0 x)
01.11. 11

Bulharsko

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Výukový materiál regionálního zeměpisu Evropy.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
25.03. 13

Čas na Zemi

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s místním a pásmovým časem
(1 x)
25.01. 11

Čas na Zemi

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace v ActivInspire - druhy časů, časová pásma, datová hranice - převážně cvičení
(1 x)
27.12. 10

Čas na Zemi

Ročníky: SŠ 1.,
Evokační otázky a výklad o časových pásmech.
(0 x)
06.12. 11

Časová pásma

Ročníky: ZŠ 6,
určování času
(0 x)
01.02. 11

Černá Hora

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál učiva regionálního zeměpisu Evropy.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
27.05. 11

Česká nej

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Nej České republiky je určen pro 8. ročník. Slouží jako doplněk k výkladu s několika náměty k procvičení a několika zajímavostmi.
Autor: Josef Remeš
(0 x)
13.02. 11

Česká nej

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Česká nej
Autor: Michal Soukup
(0 x)
09.12. 11

Česká nej 2

Ročníky: ZŠ 8,
Přírodní zajímavosti
Autor: Michal Soukup
(0 x)
06.12. 11

Česká nej...

Ročníky: ZŠ 8,
řazení některých nej... informací o ČR
(0 x)
17.11. 10

Česká republika - administrativní členění

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Administrativní členění České republiky.
(3 x)
19.09. 11

Česká republika - hospodářství, úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní hodina k tématu Hospodářství ČR.
Autor: Martin Volf
(2 x)
10.11. 10

Česká republika - ochrana přírody, chráněná území I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Chráněná území ČR - úvod, národní parky.
(3 x)
17.11. 10

Česká republika - ochrana přírody, chráněná území II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Chráněné krajinné oblasti, ostatní chráněná území.
(3 x)
04.11. 10

Česká republika - ochrana přírody, třídění odpadu

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Problematika třídění odpadu.
(2 x)
11.12. 10

Česká republika - povrch

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Přírodní poměry České republiky.
(0 x)
09.11. 10

Česká republika - povrch

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Přírodní poměry ČR
(2 x)
06.12. 11

Česká republika - průmysl chemický

Ročníky: ZŠ 9,
Chemický průmysl české republiky.
Autor: Martin Volf
(1 x)
11.11. 11

Česká republika - průmysl energetický

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Energetický průmysl České republiky.
Autor: Martin Volf
(1 x)
08.12. 11

Česká republika - průmysl hutní

Ročníky: ZŠ 9,
Hutní průmysl České republiky.
(2 x)
15.10. 10

Česká republika - průmysl paliv a energetiky

Ročníky:
Výkladová hodina s využitím aktuálních dat z internetových zdrojů. Vloženy otázky směřované k práci s daty a náměty na diskuzi k tématu.
(0 x)
02.01. 12

Česká republika - průmysl potravinářský

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Potravinářský průmysl České republiky.
(2 x)
26.12. 11

Česká republika - průmysl spotřební

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Spotřební průmysl České republiky.
(2 x)
04.01. 12

Česká republika - průmysl strojírenský

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Strojírenský průmysl České republiky.
(2 x)
29.10. 11

Česká republika - průmysl těžební

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Těžební průmysl České republiky.
Autor: Martin Volf
(1 x)
09.12. 11

Česká republika - průmysl, orientace na mapě - firmy

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace zaměřená na procvičování lokalizace významných firem na mapě.
Autor: Martin Volf
(1 x)
24.10. 11

Česká republika - průmysl, orientace na mapě - města

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování orientace na mapě - Průmysl ČR, města.
Autor: Martin Volf
(2 x)
21.10. 10

Česká republika - sídla

Ročníky:
Určeno pro 3.ročník osmiletého gymnázia, práce s daty z internetu a atlasem
(0 x)
03.05. 13

Česká republika - test

Ročníky: ZŠ 8,
Test znalostí ČR. Otázky a A-D odpovědi.
(0 x)
12.06. 11

Česká republika - UNESCO I. (Čechy)

Ročníky: ZŠ 9,
Práce se zabývá základními informacemi o památkách UNESCO v České republice a jejich procvičením. Zahrnuje polohu, zařazení do jednotlivých krajů a datum přijetí do památek UNESCO.
(0 x)
12.06. 11

Česká republika - UNESCO II. (Morava)

Ročníky: ZŠ 9,
Práce se zabývá základními informacemi o památkách UNESCO v České republice a jejich procvičením. Zahrnuje polohu, zařazení do jednotlivých krajů a datum přijetí do památek UNESCO.
(0 x)
31.08. 11

Česká republika - úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní hodina k učivu o České republice.
(2 x)
17.11. 10

Česká republika - Vněkarpatské sníženiny

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Česká republika-přírodní poměry
(1 x)
09.05. 12

Česká republika - vodstvo

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci procvičují učivo o vodstvu ČR (řeky, jezera, rybníky, vodní nádrže).
(0 x)
17.10. 10

Česká republika - vodstvo, jezera a rybníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace k tématu jezera a rybníky České republiky.
Autor: Martin Volf
(3 x)
02.11. 10

Česká republika - vodstvo, podzemní vody

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace k tématu podzemní vody České republiky.
(2 x)
17.10. 10

Česká republika - vodstvo, přehradní nádrže

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace k tématu přehradní nádrže České republiky.
Autor: Martin Volf
(3 x)
29.05. 10

Česká republika - vodstvo, řeky I.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Počáteční prezentace k tématu řeky České republiky.
Autor: Martin Volf
(4 x)
03.06. 10

Česká republika - vodstvo, řeky II.

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace navazující na úvodní část, dokončení.
Autor: Martin Volf
(5 x)
26.05. 10

Česká republika - vodstvo, úvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Úvodní motivační opakovací hodina.
Autor: Martin Volf
(3 x)
17.11. 10

Česká republika-Česká vysočina-Česká tabule

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu ČR-přírodní poměry
(1 x)
11.12. 10

Česká republika-Česká vysočina-Českomoravská subprovincie

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Přírodní poměry České republiky.
(0 x)
10.11. 10

Česká republika-Krkonošskojesenická subprovincie

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Přírodní podmínky ČR
(1 x)
06.12. 11

Česká republika-podnebí I

Ročníky: ZŠ 8,
Materál je určen pro výuku zeměpisu v 8.ročníku-téma Přírodní poměry České republiky
(0 x)
12.12. 11

Česká republika-podnebí II

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je součástí výuky zeměpisu v 8.ročníku-téma Přírodní poměry České republiky
(0 x)
27.11. 10

Česká republika-Západní Karpaty

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro výuku zeměpisu v 8.ročníku ZŠ v tématu Česká republika-Přírodní poměry
(1 x)
20.05. 14

Česká vysočina a Karpaty

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k seznámení se základy geologického vývoje našeho území.
(0 x)
12.12. 11

České osobnosti

Ročníky: ZŠ 8,
některé významné české osobnosti a jejich zásluhy
(0 x)
06.05. 14

Česko - naše země v Evropě

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k zopakování i rozšíření znalostí o ČR v rámci Evropy.
(0 x)
23.05. 14

Cestovní ruch

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s členěním cestovního ruchu, s faktory ho ovlivňujícími a jeho významem v národním hospodářství.
(0 x)
06.12. 11

Cestovní ruch

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je součástí předmětu zeměpis v 9.ročníku-téma Obyvatelstvo a hospodářství
(0 x)
03.11. 11

Cestovní ruch

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Klady a zápory cestovního ruchu, turistické lokality, Češi a cestování
(0 x)
26.02. 12

Cestovní ruch ČR

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s otázkami k procvičení tématu
(0 x)
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - II

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - II je určen pro 8. ročník.
Autor: Josef Remeš
(0 x)
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - III - památky UNESCO

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - III - památky UNESCO je určen pro 8. ročník
Autor: Josef Remeš
(0 x)
23.02. 12

Cestovní ruch ČR - jeskyně

Ročníky: SŠ 3.,
Lokace významnějších jeskyní na území ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
23.02. 12

Cestovní ruch ČR - lázeňství

Ročníky: SŠ 3.,
Výukový sešit zabývající se lokací vybraných lázeňských míst v ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
10.01. 12

Cestovní ruch ČR - lyžařská střediska

Ročníky: SŠ 3.,
Lokace lyžařských středisek.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
10.01. 12

Cestovní ruch ČR - NP

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit charakterizuje NP ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
05.12. 11

Cestovní ruch ČR - památky UNESCO

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika památek na území ČR zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
23.02. 12

Cestovní ruch ČR - skalní města

Ročníky: SŠ 3.,
Lokace skalních měst na území ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
23.02. 12

Cestovní ruch ČR - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Stručný úvod do cestovního ruchu ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
28.04. 11

Cestovní ruch ČR - úvod

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit Cestovní ruch ČR - úvod je určen pro 8. ročník.
Autor: Josef Remeš
(0 x)
05.12. 11

Cestovní ruch ČR - vybrané hrady

Ročníky: SŠ 3.,
Umístění vybraných hradů v ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
23.02. 12

Cestovní ruch ČR - vybrané zámky

Ročníky: SŠ 3.,
Lokace vybraných zámků v ČR.
Autor: Vít Lojka
(0 x)
03.11. 11

Cestovní ruch prakticky (u počítače)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 1.,
"Cesta" po Českém ráji, plnění praktických úkolů
(0 x)
26.06. 13

Cestovní ruch v ČR

Ročníky: ZŠ 8,
Seznamuje žáky s nejnavštěvovanějšími místy ČR, obsahuje vybrané fotografie památek UNESCO či přesmyčky hradů a zámků na našem území.
(0 x)
29.10. 12

CESTUJEME PO AMERICE

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen k opakování a upevnění učiva tématického celku.
(0 x)
29.10. 12

CESTUJEME PO ASII

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je určen k opakování a upevnění učiva.
(0 x)
27.12. 10

Charakteristika ČR

Ročníky: ZŠ 8,
Základní charakteristika ČR
Autor: Michal Soukup
(0 x)
30.05. 10

Charakteristika Západní Evropy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál je určen pro výuku v 8. ročníku ZŠ, tematický celek Evropa- Západní Evropa
(3 x)
15.03. 11

Chorvatsko

Ročníky: ZŠ 8,
Chorvatsko
(0 x)
01.02. 11

Chorvatsko

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový sešit regionálního zeměpisu Evropy - Chorvatsko.
Autor: Michal Šimek
(0 x)
12.02. 15

Chráněné krajinné oblasti ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
CHKO. Navazující prezentace na prezentaci Ochrana přírody a národní parky ČR.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
26.03. 12

Christianity

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace na téma "Křesťanství" v anglickém jazyce
Autor: Jana Mazlová
(0 x)
03.04. 13

Čína

Ročníky: ZŠ 7,
Zeměpisné zajímavosti o Číně
(0 x)
15.11. 11

Čína - obyvatelstvo, hospodářství

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika obyvatelstva a hospodářství Číny s procvičovacími úkoly.
(0 x)
12.05. 15

Čína - přírodní podmínky

Ročníky: SŠ 3.,
Výukový materiál s interaktivními prvky.
(0 x)
24.06. 13

Členitost Evropy

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k opakování základních pojmů o členitosti Evropy. Důraz je kladen na znalost orientace hlavních evropských ostrovů a poloostrovů.
(0 x)
01.11. 11

Členitost Severní Ameriky

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování členitosti - určování prvků členitosti
(0 x)
18.02. 14

Co mezi pojmy nepatří

Ročníky: ZŠ 7,
Tematicky se týká USA. Žáci z nabízených skupin pojmů vybírají ten, který mezi ostatní logicky nepatří.
(0 x)
09.05. 12

ČR - biota, ochrana přírody

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci si procvičí učivo o přírodních poměrech ČR.
(0 x)
27.05. 10

ČR - geologie

Ročníky:
procvičování geologického vývoje ČR
(0 x)
15.11. 11

ČR - podnebí, půdy

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika podnebí a půd ČR s procvičovacími úkoly
(0 x)
24.01. 14

ČR - poloha, rozloha

Ročníky: ZŠ 6,
Česká republika - poloha, rozloha
(0 x)
09.01. 11

ČR - poloha, rozloha

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Poloha a rozloha České republiky
Autor: Michal Soukup
(0 x)
20.03. 12

ČR - povrch

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci si procvičují učivo o povrchu ČR.
(0 x)
07.12. 10

ČR - povrch

Ročníky:
Procvičení polohy jednotlivých celků povrchu ČR, přiřazení vybraných nejvyšších vrcholů.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.05. 10

ČR - povrch (pro vyšší gymnázium)

Ročníky:
procvičování horopisu ČR
(0 x)
27.05. 10

ČR - povrch pro nižší gymnázium

Ročníky:
procvičování horopisu ČR
(0 x)
08.03. 12

ČR - přírodní podmínky (opakování)

Ročníky: SŠ 3.,
Opakovací předváděcí sešit k tématu přírodní podmínky ČR.
(0 x)
12.12. 11

ČR - sousední státy a kraje

Ročníky: ZŠ 8,
popis sousedních států, doplňování krajů do mapy
(0 x)
07.12. 10

ČR - vodstvo

Ročníky:
Procvičení polohy řek v ČR a jejich úmoří. Zakreslení vodních ploch a rozvodnic úmoří.
Autor: Martin Lexa
(0 x)
27.05. 10

ČR - vodstvo 1

Ročníky:
procvičování vodstva ČR
(0 x)
27.05. 10

ČR - vodstvo 2

Ročníky:
procvičování vodstva ČR
(0 x)
26.03. 12

ČR - základní údaje

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznamují ze základními údaji o ČR.
(0 x)
28.03. 11

ČR chráněná území

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová prezentace tématu Chráněná území ČR s procvičovacími úkoly.
(0 x)
04.03. 14

ČR pohoří 2 - ověřování znalostí

Ročníky: ZŠ 6,
Česká republika pohoří - ověřování znalostí
(0 x)
31.12. 10

ČR povrch 1

Ročníky: ZŠ 8,
pohoří ČR
Autor: Michal Soukup
(0 x)
27.12. 10

ČR povrch 2

Ročníky: ZŠ 8,
Nížiny ČR
Autor: Michal Soukup
(0 x)
31.12. 10

ČR povrch 3

Ročníky: ZŠ 8,
Charakteristika povrchu v ČR
Autor: Michal Soukup
(0 x)
27.12. 10

ČR povrch 4

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičovací cvičení na výškové poměry v ČR.
Autor: Michal Soukup
(0 x)
09.01. 11

ČR povrch 5

Ročníky: ZŠ 8,
Charakteristika výškových poměrů v ČR.
Autor: Michal Soukup
(0 x)
09.01. 12

Čteme z grafů - obyvatelstvo ČR

Ročníky: SŠ 3.,
Věková skladba obyvatelstva a další demografické ukazatele
(0 x)
18.12. 13

Čtení mapy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Orientace na smyšlené a skutečné mapě.
(0 x)
04.12. 10

Dánsko

Ročníky: ZŠ 8,
Práce se zabývá základními informacemi o geografii Dánska, polohou, ekonomikou, hlavním městem, autonomní oblastí Grónsko a zajímavostmi Dánska.
(0 x)
10.04. 13

Dělení, objevení a pojmenování Ameriky

Ročníky: ZŠ 7,
Dělení Ameriky podle přírodních podmínek, podle historických a jazykových znaků, název a objevení nového kontinentu.
(0 x)
22.01. 13

Délka dne a noci

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičování
(0 x)
31.03. 13

Délka dne a noci, výška slunce

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s délkou dne a noci a výškou slunce na různých rovnoběžkách ve všech ročních obdobích
(1 x)
23.06. 14

Demografie

Ročníky: ZŠ 9,
Seznamuje s pojmy demografie, demografická revoluce, věková pyramida a s některými dalšími demografickými ukazateli.
(0 x)
22.05. 13

Demokratické a nedemokratické politické systémy

Ročníky: ZŠ 9,
Obsahuje články k tématu komunismus, cvičení kde si žáci mohou procvičit práci s mapou nebo třídit znaky demokratických či nedemokratických států.
(0 x)
10.10. 10

Desková tektonika

Ročníky:
desková tektonika
(0 x)
14.10. 10

Desková tektonika - divergentní rozhraní

Ročníky:
Vysvětlení principu vzniku riftu a oceánského hřbetu
(0 x)
19.05. 14

Doprava

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení učiva o dopravě v ČR
(0 x)
29.01. 14

Doprava

Ročníky: ZŠ 9,
DUM seznamuje žáky s vybranými informacemi o dopravě.
(0 x)
07.03. 11

Doprava

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Hlavní druhy dopravy, výhody a nevýhody
(0 x)
08.12. 11

Doprava letecká a námořní

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato prezentace slouží k výkladu a následnému procvičení letecké a námořní dopravy.
Autor: Michal Soukup
(0 x)
11.12. 11

Doprava silniční a železniční

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato prezentace slouží k výkladu a následnému procvičení silniční a železniční dopravy.
Autor: Michal Soukup
(0 x)
12.12. 11

Doprava-letecká a ostatní

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je součástí výuky zeměpisu v 9.ročníku ZŠ v tématu Hospodářství.
(0 x)
24.09. 11

Doprava-námořní a vnitrozemská plavba

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen pro 9.ročník ZŠ v tématu Obyvatelstvo a hospodářství.
(0 x)
24.09. 11

Doprava-silniční a železniční

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen pro 9.ročník ZŠ v tématu Obyvatelstvo a hospodářství.
(0 x)
27.05. 11

DRUHY VEGETACE-OPAKOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 6,
V sešitě Druhy vegetace-opakování si žáci na fotografiích připomenou jednotlivé druhy vegetace. V interaktivních úkolech využijí znalosti k řešení.
(0 x)
12.06. 11

Dubaj

Ročníky: ZŠ 7,
Práce se zabývá základními informacemi o Dubaji a jejich procvičením. Zahrnuje polohu a zajímavosti Dubaje.
(0 x)
23.01. 13

Egypt

Ročníky: ZŠ 5, spec. š.,
Starověký Egypt, uspořádání, život
Autor: Pavel Vlček
(0 x)
02.02. 12

Ekonomika Austrálie

Ročníky:
Ekonomika Austrálie
(0 x)
06.02. 12

Ekonomika Střední Evropy

Ročníky:
Ekonomika Střední Evropy
(0 x)
01.08. 11

Endogenní a exogenní pochody

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování kapitoly z obecné fyzické geografie. Zopakování pojmů a ukázky tvarů reliéfu.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
06.05. 14

Energetické suroviny

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení učiva o energetických surovinách. Zdůraznění samostatného myšlení a rozlišování. Podpora diskuze a obhajování názorů.
(0 x)
09.12. 11

Energetika

Ročníky: ZŠ 9,
Výroba elektřiny ve světě a ČR.
(0 x)
29.06. 10

energetika

Ročníky: SŠ 1.,
Geografie průmyslu - energetika
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
03.11. 14

Energetika v ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Zdroje elektřiny, druhy elektráren, mapka elektráren, cena elektřiny, opakování.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
24.01. 14

Euroasie; Hranice mezi Evropou a Asií

Ročníky: ZŠ 7,
Euroasie; Hranice mezi Evropou a Asií
(0 x)
02.04. 12

European cities

Ročníky: SŠ 2.,
Poznávání evropských metropolí podle obrázků. Anglická verze.
Autor: Leoš Poříz
(0 x)
24.10. 12

Evropa

Ročníky: ZŠ 7,
základní informace o Evropě
(0 x)
24.10. 12

Evropa (státy + hlavní města)

Ročníky: ZŠ 7,
určování hlavních měst evropských států
(0 x)
24.01. 14

Evropa - horizontální členitost - poloostrovy

Ročníky: ZŠ 7,
Evropa - poloostrovy
(0 x)
11.11. 11

Evropa - hospodářství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
rostlinná, živočišná výroba ve cvičeních, přiřazování automobilek a elektropřístrojů do států, výroba elektrické energie - práce s grafem, rozdíl tržní x CP hospodářství
(0 x)
24.01. 14

Evropa - hranice, poloha a zajímavosti - ověřování znalostí

Ročníky: ZŠ 7,
Evropa - hranice, poloha a zajímavosti - křížovka, písemka
(0 x)
23.06. 14

Evropa - města a státy

Ročníky: ZŠ 7,
Prostřednictvím různých úkolů se žáci učí města a státy Evropy.
(0 x)
29.10. 12

EVROPA - OBECNĚ ZEMĚPISNÁ A POLITICKÁ I.

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro vyhledávání informací s mapou, popř. rejstříkem.
(0 x)
29.10. 12

EVROPA - OBECNĚ ZEMĚPISNÁ A POLITICKÁ II.

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro individuální nebo společné řešení úkolů.
(0 x)
23.06. 14

Evropa - obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 7,
Seznamuje s vybranými charakteristikami obyvatelstva Evropy za pomoci školního atlasu světa. Lze využít i pro opakování učiva.
(0 x)
02.12. 12

Evropa - obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci procvičují práci s mapou, seznamují se základními údaji o obyvatelstvu Evropy (nejhustěji/nejméně zalidněné oblasti, nejpočetnější/nejméně početné státy, nejlidnatější města, náboženství, jazykové rodiny)
(0 x)
11.11. 11

Evropa - obyvatelstvo

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
mapy - Evropa - hustota zalidnění, přirozený přírůstek; svět - hustota zalidnění, graf vývoj populace; přiřazování národů k náboženstvím, jazyky v Evropě (videoukázky)
(0 x)
28.04. 11

Evropa - obyvatelstvo a sídla

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s problematikou obyvatelstva Evropy.
(0 x)
03.05. 13

Evropa - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží pro opakování učiva o Evropě.
(0 x)
20.03. 12

Evropa - opakování 1

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci si s pomocí ActivExpression zopakují učivo o jižní a západní Evropě.
(0 x)
26.03. 12

Evropa - opakování 2

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci si s pomocí ActivExpression zopakují učivo o severní a střední Evropě.
(0 x)
29.05. 13

Evropa - politické poměry

Ročníky: ZŠ 7,
Přehled států Evropy, jejich státní zřízení a obyvatelstvo, Evropská unie