Zednické práce Zednické práce

Autor:
Řadit:
21.03. 12

Technologie, Cihelné vazby, č. 17

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí ucelený přehled a rozdělení cihelných vazeb užívaných ve stavebnictví.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Konstrukce nadpraží, č. 18

Ročníky: SŠ 1.,
Nabízí přehled jednotlivých možností pro využítí této konstrukce a popisuje postupy a zásady při jejich realizaci.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
04.04. 12

Technologie, Konstrukční systémy pozemních staveb, č. 1

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí ucelený přehled konstrukcí užívaných v pozemním stavebnictví.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
21.03. 12

Technologie, Nosné pilíře, č. 12

Ročníky: SŠ 1.,
Práce pojednává o nejdůležitějších nosných konstrukcích - pilíře
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
21.03. 12

Technologie, Nosné stěny, č. 11

Ročníky: SŠ 1.,
Práce pojednává o nosných částech staveb (obvodové a středové nosné zdi)
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
26.03. 12

Technologie, Pomůcky, nářadí ,nástroje na opracování dřeva, č. 10

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí přehled nejběžněji používané nástroje a nářadí pro úpravu dřeva.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
21.03. 12

Technologie, Překlady, č.19

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá základním rozdělením překladů a jejich využitím v praxi.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Rozdělení izolací, č. 9

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje běžně dostupné izolační materiály včetně jejich složení a využití v praxi.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Sklobeton, č. 13

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí možnosti uplatnění sklobetonových konstrukcí ve stavebnictví.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Složky betonu, č. 7

Ročníky: SŠ 1.,
Práce pojednává o všech složkách, které se používají pro výrobu betonu.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Vlastnosti zdiva, č. 15

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí základní vlastnosti, které jsou kladeny na moderní zdivo. Dále pak poukazuje na určité principy a zásady, které jsou převzaty již ze starověku.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Výroba a zpracování betonu, č. 8

Ročníky: SŠ 1.,
Práce rozděluje druhy výroby betonu a jeho popužití při jednotlivých operacích.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
04.04. 12

Technologie, Vytyčení jednoduché stavby, č. 5

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje úkony potřebné pro vyměření a vyhloubení stavebních základů a nabízí jejich rozdělení včetně příkladů.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Základní pravidla zdění, č. 16

Ročníky: SŠ 1.,
Popisuje základní pravidla a zásady pro správné zdění a poukazuje na výhody při správném založení zdění.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Zednické nářadí - mechanické, č. 3

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje nástroje sloužící k usnadnění zednických prací a předkládá jejich výčet včetně využití.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Zednické nářadí - měřící, č.4

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí přehled běžně dostupných měřících zařízení včetně jejich využití.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
04.04. 12

Technologie, Zednické nářadí - ruční, č. 2

Ročníky: SŠ 1.,
Popis a využití běžně dostupného ručního zednického nářadí.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
04.04. 12

Technologie, Zemní práce, druhy výkopů, č. 6

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje první kroky při zřizování stavenišť.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
21.03. 12

Technologie, Způsoby vyzdívání, č. 14

Ročníky: SŠ 1.,
Práce pojednává o materiálech a technologických postupech vyzdívání. Dále nabízí srovnání výhod a nevýhod porobetonového materiálu jako zdiva.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)
25.05. 12

Technologie, Ztužující pásy, č. 20

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje postup při založení ztužujícího pásu a nabízí přehled materiálů k jeho vytvoření.
Autor: Roman Mrázek
(0 x)