Zdravotnická studia Zdravotnická studia

Autor:
Řadit:
25.03. 13

Aplikace i.v. injekcí - příprava léku a asistence u aplikace.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Aplikace i.v. injekcí - příprava léku a asistence u aplikace. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

Aplikace inzulínů.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Aplikace inzulínů. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

Aplikace léků per os.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Aplikace léků per os. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

Aplikace nízkomolekulárních heparinů.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Aplikace nízkomolekulárních heparinů. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

Bronchoskopie

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Endoskopické vyšetřovací metody.
(0 x)
25.03. 13

Cévkování

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s jednotlivými pojmy vztahující se k této problematice a v neposlední řadě i s jednotlivými cévkami a u koho se používají.
(0 x)
25.03. 13

Cévkování močového měchýře - jednorázové cévkování ženy.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Jednorázové cévkování ženy. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

Computerová tomografie- CT

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Zobrazovací vyšetřovací metody.
(0 x)
25.03. 13

Dezinfekce.

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží k seznámení žáků (1. ročník, obor zdravotnický asistent) s tématem Dezinfekce.
(0 x)
25.03. 13

Druhy inzulínů.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Druhy inzulínů. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
25.03. 13

EKG

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Vyšetřovací metody- EKG.
(0 x)
25.03. 13

Formy léků

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s formou léků a dále s jednotlivými typy léků a jejich latinskými názvy a zkratkami.
(0 x)
25.03. 13

Fyzikální vyšetření

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Fyzikální vyšetření- pohled, poklep, poslech, pohmat.
(0 x)
25.03. 13

Gastroskopie

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Endoskopické vyšetřovací metody.
(0 x)
16.12. 13

Imunita

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
26.03. 13

Infuze

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s latinskými pojmy vztahujícími se k dané problematice a s komplikacemi které se mohou vyskytnout při podání infuze.
(0 x)
26.03. 13

Infuze. Druhy infuzních roztoků.

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží jako výklad učební látky "Infuze". Je určen pro 2. ročník, obor zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Inhalace

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s inhalátory, dále s latinskými pojmy vztahujícími se k dané problematice a se základním dělením inhalací.
(0 x)
26.03. 13

Klyzma

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s jednotlivými druhy klyzmatu, dále s polohami do kterých se P/K ukládá při aplikaci klyzmatu, a se situacemi, kdy je nutné aplikovat očistné klyzma.
(0 x)
26.03. 13

Klyzma.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Klyzma. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Kompenzační pomůcky - pracovní list

Ročníky: SŠ 2.,
Slouží k fixaci klasifikace kompenzačních pomůcek; vychází z praktických zkušeností žáků.
(0 x)
26.03. 13

Kompenzační pomůcky - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží jako klasifikace kompenzačních pomůcek pro OZP.
(0 x)
26.03. 13

Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál popisuje nejčastěji používané pomůcky pro skupinu OZP s tělesným handicapem.
(0 x)
26.03. 13

Komprehensivní rehabilitace - pracovní list

Ročníky: SŠ 2.,
Upevňuje znalosti konceptu komprehensivní rehabilitace a jeho složek, předpokládá intenzivní spolupráci žáků.
(0 x)
26.03. 13

Komprehensivní rehabilitace - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál seznamuje s konceptem komprehensivní rehabilitace, charakterizuje jeho složky a uvádí příklady.
(0 x)
16.12. 13

Kostra dolní končetiny

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový materiál slouží pro výuku somatologie
(0 x)
16.12. 13

Kostra horní končetiny

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží k výuce předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Krev obecně

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Krevní elementy

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Krevní oběh, aorta, tepny horní poloviny těla

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Krevní oběh, tepny dolní poloviny těla

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží k výuce somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Krevní skupiny

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
26.03. 13

Laboratorní biochemické vyšetření

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Laboratorní biochemické vyšetřovací metody.
(0 x)
26.03. 13

Laboratorní hematologické vyšetření

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Laboratorní hematologické vyšetřovací metody.
(0 x)
16.12. 13

Lebka

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál je určen k výuce předmětu somatologie
(0 x)
26.03. 13

Léky- balení, označení, uložení

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s pojmy, dále s latinskými názvy, které se vztahují k označení síly léků, a s aspekty, které musí spňovat lékárna na ošetřovací jednotce.
(0 x)
26.03. 13

Magnetická rezonance- MR

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Zobrazovací vyšetřovací metody.
(0 x)
26.03. 13

Měření dechu

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s aspekty které posuzujeme na dechu, dále s jakými druhy dýchání se mohou setkat a v neposlední řadě s rozdílností naměřených hodnot dle věkové kategorie.
(0 x)
26.03. 13

Měření pulzu

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou poučeni o tom co sledujeme na tepu dále s jednotlivými hodnotami tepu u jednotlivých věkových skupin a v neposlední řadě s tlakovými body na kterých je možno hmatat tep.
(0 x)
26.03. 13

měření tlaku

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s latinskými pojmy, dále s aspekty, které ovlivňují tlak, a se situacemi, kdy je nutné kontrolovat tlak.
(0 x)
26.03. 13

Měření TT

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s jakými typy teploměrů se mohou setkat, dále s jednotlivými hodnotami teplot a v neposlední řadě s rozdílností naměřených hodnot dle místa měření.
(0 x)
26.03. 13

Obecná farmakologie- formy léků

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Obecná farmakologie- formy léků.
(0 x)
26.03. 13

Obecná farmakologie- účinky léků

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Obecná farmakologie- účinky léků.
(0 x)
16.12. 13

Obecná stavba kosti

Ročníky: SŠ 1.,
Dumka je určena pro výuku somatologie.
(0 x)
26.03. 13

Objektivní příznaky

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Obecná symptomatologie- Objektivní příznaky.
(0 x)
26.03. 13

Odběr stolice

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s latinskými pojmy, dále s fyzikálním vyšetřením stolice a s vyšetřením na okultní krvácení.
(0 x)
26.03. 13

Odběry krve

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s jednotlivými zkumavkami a k čemu se používají dále s pořadím zkumavek při odběru a s tím jakou krev je možné zasílat do laboratoře.
(0 x)
26.03. 13

Ošetřovatelství - charakteristika, základní rysy.

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výklad učební látky - OŠETŘOVATELSTVÍ v teoretické hodině. Je určen pro 1. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Osoby se zdravotním postižením - písemné opakování.

Ročníky: SŠ 2.,
Navazuje na předchozí DUM, jedná se o sadu 9 otázek, z níž si na začátku či konci hodiny žáci vylosují 3.
(0 x)
26.03. 13

Osoby se zdravotním postižením - písemný test

Ročníky: SŠ 2.,
Opakuje základní terminologii tématu Osoby se zdravotním postižením.
(0 x)
26.03. 13

Osoby se zdravotním postižením - písemný test 2

Ročníky: SŠ 2.,
Test lze využít jako písemné či ústní opakování terminologie či jako jednu z variant k testu 1.
(0 x)
26.03. 13

Osoby se zdravotním postižením - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Osoby se zdravotním postižením - odborná terminologie
(0 x)
16.12. 13

Páteř

Ročníky: SŠ 1.,
Dumka je určena pro výuku somatologie
(0 x)
26.03. 13

Péče o permanentní katétr.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Péče o permanentní katétr. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Podávání léků kůží.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Podávání léků kůží. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Podávání léků per rectum.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Podávání léků per rectum. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Potřeby osob se zdravotním postižením - opakování

Ročníky: SŠ 2.,
Slouží k upevnění učiva tématu potřeby OZP a terminologie formou hry - AZ kvíz.
(0 x)
26.03. 13

Potřeby osob se zdravotním postižením - pracovní list

Ročníky: SŠ 2.,
Obsahuje srovnávací analýzu potřeb OZP. Žáci pracují ve skupinách, příp. individuálně.
(0 x)
26.03. 13

Potřeby osob se zdravotním postižením - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží jako opakování poznatků z předmětu psychologie - potřeby a zaměřuje se na srovnání s potřebami OZP. Lze i vytisknout a použít individuálně.
(0 x)
26.03. 13

Rány

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s dělením ran a jejich latinskými názvy a v neposlední řadě se vzhledem a charakteristikou jednotlivých typů ran.
(0 x)
26.03. 13

Sledování moče

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s tím, co hodnotíme na moči, dále s jednotlivými pojmy vztahující se k této problematice a v neposlední řadě s měřením hustoty moči.
(0 x)
26.03. 13

Sledování stolice

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s tím, co hodnotíme na moči, dále s jednotlivými pojmy vztahující se k této problematice a v neposlední řadě s měřením hustoty moči.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- analgetika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- analgetika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Antiarytmika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor Zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- Antiarytmika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Antiepileptika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- antiepileptika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Antihypertenziva

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor Zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- Antihypertenziva.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Antiparkinsonika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- antiparkinsonika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Anxiolytika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- Anxiolytika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Neuroleptika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- Neuroleptika.
(0 x)
26.03. 13

Speciální farmakologie- Nootropika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor Zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Speciální farmakologie- Nootropika.
(0 x)
16.12. 13

Srážení krve

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Stavba srdce

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží k výuce předmětu somatologie
(0 x)
26.03. 13

Stomie

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s latinskými pojmy a se základním dělením stomií dle času trvání.
(0 x)
26.03. 13

Subjektivní příznaky

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál je určen pro obor zdravotnický asistent. Lze jej zařadit do celku Obecná symptomatologie- Subjektivní příznaky.
(0 x)
16.12. 13

Test kosti

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží pro výuku předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Test srdce

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží k výuce předmětu somatologie.
(0 x)
16.12. 13

Tkáně

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál je určena pro výuku somatologie
(0 x)
16.12. 13

Tkáně, test

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál je určena pro výuku somatologie
(0 x)
26.03. 13

Transfuze

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s jednotlivými funkcemi krve, dále s dárcostvím krve, a s tzv. posttransfutními reakcemi.
(0 x)
26.03. 13

Vědomí.

Ročníky: SŠ 1.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka k výkladu učební látky - Vědomí. Je určen pro obor zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Vizita

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s pojmy které souvisí s vizitou, dále s pomůckami, které si sestra musí připravit před vizitou, a s jednotlivými věcmi které musí sestra zařídit před vizitou.
(0 x)
26.03. 13

Vizita.

Ročníky: SŠ 2.,
Učební materiál je určený k výkladu látky VIZITA - v teoretické hodině.
(0 x)
26.03. 13

Vyprazdňování močového měchýře - opakování anatomie, fyziologie, odborné terminologie.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro zopakování učební látky - Vyprazdňování močového měchýře. Je určen pro obor zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Základní chirurgické instrumentárium

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni s popisem chirurgického nástroje, dále se základními pojmy, které se vztahují k dané problematice, a s jednotlivými druhy pinzet.
(0 x)
26.03. 13

Způsoby podávání léků

Ročníky: SŠ 2.,
žáci jsou seznámeni se způsoby jakými lze podávat léky, dále s nástupem účinku po podání léku, a latinskými názvy a některými zkratkami dle místa podání.
(0 x)
26.03. 13

Způsoby podávání léků.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Způsoby podávání léků. Je určen pro 2.ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)
26.03. 13

Zvláštnosti podávání léků dětem.

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový materiál slouží jako pomůcka pro výklad učební látky - Zvláštnosti podávání léků dětem. Je určen pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent.
(0 x)