Zámečnické práce ve stavebnictví Zámečnické práce ve stavebnictví

Autor:
Řadit:
25.05. 12

Stroje a zařízení, Druhy kolíkových spojů, č. 7

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy kolíkových spojů, jejich funkce, technické zobrazování.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Klínové spoje, č. 9

Ročníky: SŠ 1.,
Užití, vlastnosti, základní rozdělení klínových spojů.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Kolíkové spoje, č. 6

Ročníky: SŠ 1.,
Kolíkové spoje - základní pojmy, funkce, typy.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Kolíky, č. 8

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy, použití, vlastnosti , technické zobrazení kolíků.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Ložiska, č. 19

Ročníky: SŠ 1.,
Ložiska - základní pojmy, dělení, jejich konstrukce.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.04. 12

Stroje a zařízení, Nepřímé nýtování, č. 15

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy nepřímého nýtování, jeho užití.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.04. 12

Stroje a zařízení, Nýtové spoje, č. 14

Ročníky: SŠ 1.,
Nýtování, jeho druhy, skupiny nýtů.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Nýty, č. 16

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdíly při tvorbě přímého a nepřímého nýtového spoje.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Pera, č. 12

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy, použití, vlastnosti per.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.04. 12

Stroje a zařízení, Perové spoje, č. 11

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy, vlastnosti a technické zobrazení perových spojů.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Podélné klíny, č. 10

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy, užití, technické zobrazování podélných klínů.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.05. 12

Stroje a zařízení, Pružinové spoje, č. 13

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy pružinových spojů, typy pružin.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Rozdělení šroubů, č. 5

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení šroubů podle různých kritérií.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.04. 12

Stroje a zařízení, Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje, č. 2

Ročníky: SŠ 1.,
Základní typy spojů a jejich zobrazování.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.05. 12

Stroje a zařízení, Spoje (základní pojmy), č. 1

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do teorie spojování materiálu
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.05. 12

Stroje a zařízení, Spoje materiálů (shrnuti), č. 18

Ročníky: SŠ 1.,
Shrnutí základních typů rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, jejich vlastností.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
16.03. 12

Stroje a zařízení, Šroubove spoje, č. 3

Ročníky: SŠ 1.,
Základní rozdělení šroubových spojů, jejich části a sestavování.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
25.05. 12

Stroje a zařízení, Šrouby, č. 4

Ročníky: SŠ 1.,
Části šroubů, základní typy hlav šroubů.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
16.03. 12

Stroje a zařízení, Svarove spoje, č. 17

Ročníky: SŠ 1.,
Vytvoření svarového spoje, typy svarů, jejich technické značení.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
09.05. 12

Stroje a zařízení, Valivá ložiska, č. 20

Ročníky: SŠ 1.,
Radiální, axiální valivá ložiska, jejich druhy, vlastnosti.
Autor: Jan Bejblík
(0 x)
28.03. 12

Technologie, Měření a orýsování (shrnutí), č. 6

Ročníky: SŠ 1.,
Měření a orýsování materiálu - shrnutí. Procvičení látky ve skupinové hře.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Měření a vyhledávání ve strojnických tabulkách, č. 16

Ročníky: SŠ 1.,
Měřidla a pomůcky k měření závitů. Vyhledávání údajů ve strojnických tabulkách.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Měření posuvným měřítkem, č. 3

Ročníky: SŠ 1.,
Postup a pravidla při měření posuvným měřítkem. Praktické úlohy.
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Nářadí k řezání závitů, č. 13

Ročníky: SŠ 1.,
Strojní a ruční řezání závitů, jednotlivé nástroje.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Orýsování materiálu, č. 5

Ročníky: SŠ 1.,
Plošné a prostorové orýsování, zásady, pomůcky.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Porovnávací měřidla, č. 4

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy porovnávacích měřidel, jejich použití.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Posuvná měřítka, č. 2

Ročníky: SŠ 1.,
Posuvná měřítka - užití, typy, nonická stupnice.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Řezání vnějších závitů, č. 14

Ročníky: SŠ 1.,
Postup při řezání vnějších závitů, používané nástroje.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Řezání vnitřních závitů, č. 15

Ročníky: SŠ 1.,
Řezání vnitřních závitů - postup, pravidla pro výběr vrtáku.
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Rozdělení závitů, č. 12

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy závitů, jejich značení, základní údaje.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Ruční nýtování, č. 19

Ročníky: SŠ 1.,
Ruční nýtování - nástroje, postup.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Upínání nástrojů a materiálů při vrtání, č. 8

Ročníky: SŠ 1.,
Upínání nástrojů do vřetena vrtačky, upínání materiálů při vrtání. Praktické úlohy.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Určování délky materiálu pro ohyb, č. 17

Ročníky: SŠ 1.,
Neutrální osa - vyznačování v obrázcích, výpočet jejího poloměru.
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Vrtání a vrtáky, č. 7

Ročníky: SŠ 1.,
Vrtání, základní typy vrtáků, jejich použití. Části šroubovitého vrtáku.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Vyhrubování a výhrubníky, č. 9

Ročníky: SŠ 1.,
Vyhrubování, části výhrubníku, typy a užití výhrubníků.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Výpočet délky materiálu pro ohyb, č. 18

Ročníky: SŠ 1.,
Výpočet délky materiálu pro ohyb, příklady.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Výpočet délky nýtu, č. 20

Ročníky: SŠ 1.,
Výpočet délky nýtu - postup, vyhledávání údajů ve strojnických tabulkách, příklady.
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Vystružování a výstružníky, č. 10

Ročníky: SŠ 1.,
Vystružování, různé druhy výstružníků.
(0 x)
23.05. 12

Technologie, Základní rozdělení měřidel, č. 1

Ročníky: SŠ 1.,
Přímá, nepřímá, porovnávací měřidla, příklady, úlohy.
(0 x)
28.05. 12

Technologie, Závity - základní pojmy, č. 11

Ročníky: SŠ 1.,
Závit, řezání závitu, druhy závitů a jejich zápis.
(0 x)