09.05. 12

Stroje a zařízení, Pružinové spoje, č. 13

Základní pojmy pružinových spojů, typy pružin.
Žák se seznámí s pružinovými spoji, jejich užitím, druhy pružin, jejich vlastnostmi a technickým zobrazením. Vše upevní v úlohách.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora