09.05. 12

Stroje a zařízení, Spoje (základní pojmy), č. 1

Úvod do teorie spojování materiálu
Žák se seznámí se základními pojmy (spojovací část, součást, dělení spojů) a jejich správné pochopení procvičí v úlohách.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora