Základy společenských věd Základy společenských věd

Autor:
Řadit:
23.03. 15

A-Z kvíz PSYCHOLOGIE

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Sešit je určen k opakování poznatků z psychologie.
(0 x)
21.06. 10

Analytická teorie osobnosti

Ročníky:
Výkladová hodina s interaktivní stránkou. Průřezové téma:Sebepoznání
(0 x)
10.01. 12

Aristotelova metafyzika, druhá část

Ročníky: SŠ 4.,
Hylémorfismus a kauzalita
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
10.01. 12

Aristotelova metafyzika, první část

Ročníky: SŠ 4.,
Aristotelův život, dílo, metafyzika
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
15.11. 11

AZ-kviz ETIKA

Ročníky: SŠ 4.,
Opakovací hodina - Etika
(0 x)
12.09. 11

Československo a ČR v evropské integraci.flipchart

Ročníky: SŠ 3.,
Československá republika a Česká republika ve 2. pol. 20. století - role v evropské integraci
(0 x)
03.12. 10

Český ústavní vývoj V.

Ročníky: SŠ 1.,
Ústava ČR z 1.1. 1993, hlava 4., 5., 6. a 7.
(0 x)
31.05. 10

Český ústavní vývoj I.

Ročníky:
Dubnová ústava 1848, březnová ústava 1849, únorová ústava 1861, prosincová ústava 1867
(0 x)
31.05. 10

Český ústavní vývoj II.

Ročníky:
Ústava ČSR z 29. 2. 1920,Ústava ČSR z 9. 5. 1948, Ústava ČSSR z 11. 7. 1960
(0 x)
06.06. 10

Český ústavní vývoj III.

Ročníky:
Ústava ČR z 1.1. 1993, ústavní právo, preambule, hlava 1., hlava 2.
(0 x)
06.06. 10

Český ústavní vývoj IV.

Ročníky:
Ústava ČR z 1.1. 1993, hlava 3., prezident, vláda
(0 x)
23.11. 11

Deviace

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad se zápisem
(0 x)
15.11. 11

Ekonomie opakování - I

Ročníky: SŠ 3.,
ekonomie opakování - rovnovážný graf,nabídka,poptávka
Autor: Petr Hošek
(0 x)
12.05. 10

Emoční inteligence I.

Ročníky:
Sešit uvádí studenty do problematiky emoční inteligence. Formou brainstormingu, interpretace výtvarných děl, výkladu a jednoduchého opakovacího cvičení se studenti seznamují se základními pojmy tématu.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
27.05. 10

Emoční inteligence II.

Ročníky:
Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeuvědoměním a sebeovládáním.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
27.05. 10

Emoční inteligence III.

Ročníky:
Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeovládáním a motivací.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
09.04. 12

Empirismus

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - Locke,Berkeley,Hume
Autor: Petr Hošek
(0 x)
07.10. 11

Empiristická etika

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina -úvod do problematiky empiristické etiky.
(0 x)
23.02. 12

Etická koncepce existencialistů II.

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními prvky. Jedná se o rozšíření tématu existenciální filosofie 20. století.
(0 x)
15.11. 11

Etická koncepce Friedricha Nietzscheho

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami, která se obsahově zaměřuje na relativizaci hodnot v 19. a 20. století.
(0 x)
23.02. 12

Etická koncepce historického materialismu

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina s interaktivními prvky. Rozvíjí téma relativizace hodnot 19.-20. století, pojetí mravnosti a morality v duchu materialistické koncepce marxistů.
(0 x)
15.11. 11

Etické koncepce existencialistů I.

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina - úvod do etiky filosofů existence - S. Kierkegaard
(0 x)
23.02. 12

Etika a psychoanalýza S. Freuda

Ročníky: SŠ 4.,
Jedná se o výkladovou hodinu s interaktivními prvky. Rozvíjí téma relativizace hodnot v etice poč. 20. století na pozadí psychoananlytické teorie.
(0 x)
07.12. 11

Evropská unie

Ročníky: SŠ 3.,
Společenské vědy, 3. ročník Mezinárodní organizace,Eu -vznik
(0 x)
14.07. 11

Evropský integrační proces

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina o evropském integračním procesu, vzniku a vývoji právního rámce EU.
(0 x)
31.03. 12

FILOSOFIE - scholastika pozdní

Ročníky: SŠ 4.,
FILOSOFIE - scholastika pozdní
(0 x)
07.06. 11

Filosofie 4

Ročníky: SŠ 4.,
Čtvrtý navazující sešit, jehož prostřednictvím se studenti seznamují s antickou filosofií, tentokrát je na pořadu Sókrates.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
14.07. 11

Filosofie 5

Ročníky: SŠ 4.,
V kursu antické klasické filosofie pokračujeme Platónovou naukou o idejích
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
06.12. 11

Filosofie Aristoteles

Ročníky: SŠ 4.,
Společenské vědy, 4. ročník Filosofie -Aristoteles
(0 x)
10.01. 12

Filosofie hellénského období 1

Ročníky: SŠ 4.,
Historický kontext, malé sócratovské školy
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
09.03. 11

Filosofie sofisté

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie -řecké osvícenství, sofisté
Autor: Petr Hošek
(0 x)
09.03. 11

filosofie-antická evropská

Ročníky: SŠ 4.,
Antická filosofie ,předsokratovská filosofie
Autor: Petr Hošek
(0 x)
14.07. 11

Filosofie6: Platónova etika

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit vpravuje do tajů Platónovy etiky.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
06.12. 11

HelenismusII Epikuros

Ročníky: SŠ 4.,
filosofie epikurejství,skepticismus
Autor: Petr Hošek
(0 x)
14.07. 11

Historie evropské integrace

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami je zaměřena na integrační proces v Evropě po 2.sv. válce. Mezipředmětové vztahy: dějepis a zeměpis.
(0 x)
21.06. 10

Individuální psychologie

Ročníky:
Jedná se o výkladovou hodinu s použitím interaktivní stránky. Součástí hodiny je porovnávání jednotlivých teorií osobnosti. Průřezové téma: Poznání a rozvoj vlastní osobnosti
(0 x)
09.04. 12

Iracionalismus

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - IRACIONALISMUS - Schopenhauer,Nietzsche
Autor: Petr Hošek
(0 x)
16.03. 12

KALENDÁŘ - ČLOVĚK V RYTMU ČASU

Ročníky: ZŠ 6,
Umět efektivně využívat čas. Uvědomit si nutnost orientovat se v čase. Součást tematického celku KALENDÁŘ.
(0 x)
10.01. 12

KALENDÁŘ - JARO

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku KALENDÁŘ. Přehled zvyků, tradic a zajímavostí JARA.
(0 x)
16.03. 12

KALENDÁŘ - LÉTO

Ročníky: ZŠ 6,
Stručný přehled zvyků, tradic a zajímavostí jednoho z ročních období: LÉTO. Součást tematického celku - KALENDÁŘ.
(0 x)
27.12. 10

KALENDÁŘ - PODZIM

Ročníky: ZŠ 6,
Zvyky a tradice podzimu.
(0 x)
03.12. 10

KALENDÁŘ - VÁNOCE

Ročníky:
Zvyky a tradice Vánoc
(0 x)
27.12. 10

KALENDÁŘ - ZIMA

Ročníky:
Zvyky a tradice zimy
(0 x)
09.04. 12

Kant

Ročníky: SŠ 4.,
Immanuel Kant
Autor: Petr Hošek
(0 x)
18.10. 11

Kantova etická koncepce I.

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina - úvod do etické koncepce I. Kanta
(0 x)
15.11. 11

Kantova etická koncepce II. - kategorický imperativ

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová hodina - vysvětlení základních pojmů Kantovy etiky
(0 x)
29.11. 11

Komunikace

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Komunikace, komunikace verbální, komunikace neverbální
(0 x)
04.01. 12

Křesťanství

Ročníky: SŠ 4.,
Společenské vědy, 4. ročník Filosofie - apologetika,patristika
Autor: Petr Hošek
(0 x)
03.12. 10

Listina základních práv a svobod I.

Ročníky: SŠ 1.,
Listina základních práv a svobod - principy
(0 x)
03.12. 10

Listina základních práv a svobod II.

Ročníky: SŠ 1.,
Listina základních práv a svobod - základní skupiny práv a svobod
(0 x)
07.06. 11

Má vlast (demokracie + volby)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Má vlast - principy demokracie, volby jako jeden ze základních demokratických principů(typy voleb, zásady volebního práva)
(1 x)
07.06. 11

Má vlast (život v regionech)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Má vlast - život v regionech - kroje, skanzeny, ...
(0 x)
05.12. 11

Má vlast - Můj domov je tam, kde ...

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Má vlast. Uvědomit si a umět vyjádřit,co pro nás znamená domov. Orientace v obci, státní správa a samospráva, obecní úřad, ...
(0 x)
15.11. 11

Má vlast - naše hlavní město

Ročníky: ZŠ 6,
Vysvětlit kulturní a historický význam Prahy Seznámit se s hlavním městem jako důležitým centrem dění v českých zemích a s některými významnými a památnými místy, stavbami a pověstmi
(0 x)
31.05. 10

Má vlast - pověsti

Ročníky:
Staré pověsti české
(0 x)
27.12. 10

MÁ VLAST - PREZIDENTI + STÁTNÍ SYMBOLY (NEOFICIÁLNÍ)

Ročníky:
Prezidenti + české korunovační klenoty.
(0 x)
27.12. 10

MÁ VLAST - STÁTNÍ SYMBOLY (OFICIÁLNÍ)

Ročníky:
Oficiální státní symboly ČR.
(0 x)
27.12. 10

MÁ VLAST - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

Ročníky:
Významné osobnosti ČR
(0 x)
04.01. 12

Masmédia

Ročníky: SŠ 1.,
Společenské vědy, 1. ročník SV - sociologie, učivo - doplňující, k tématu kultura X masová kultura
(0 x)
21.03. 12

Média zvaná masová

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Média zvaná masová
Autor: Petr Dostál
(0 x)
14.07. 11

Měnová unie

Ročníky: SŠ 3.,
Jedná se o výkladovou hodinu o evropské měnové integraci, zaměřeno na události od 70.let 20. století až po současnost.
(0 x)
03.12. 10

Mezi mýtem a filosofií: řecké myšlení v 12.-5. stol. př. Kr.

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o presokratické filosofii. Cíleně se zde propojují znalosti z filosofie, dějepisu a literatury.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
21.06. 10

Náročné životní situace

Ročníky:
Výkladová hodina s interaktivními prvky. Průřezové téma: Sebepoznání
(0 x)
08.02. 12

Noviny - druhy a tvorba

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Noviny - druhy a tvorba
Autor: Petr Dostál
(0 x)
14.07. 11

Opakování EU

Ročníky: SŠ 3.,
Opakovací hodina. Sešit slouží k opakování a procvičování pobraného učiva souvejícího s evropskou integrací
(0 x)
14.07. 11

Orgány Evropské unie

Ročníky: SŠ 3.,
Přehled orgánů EU,jejich sídla, struktura, vymezení kompetencí.
(0 x)
09.04. 12

Osvícenství

Ročníky: SŠ 4.,
osvícenství - Francie
Autor: Petr Hošek
(0 x)
16.03. 11

Platón - nauka o idejích

Ročníky: SŠ 4.,
Platón a jeho učení o idejích
Autor: Petr Hošek
(0 x)
09.04. 12

Pokantovská filosofie

Ročníky: SŠ 4.,
Hegel, Schelling, Herder, Fichte
Autor: Petr Hošek
(0 x)
24.11. 11

Politické strany

Ročníky: SŠ 3.,
Stručný nástin politické situace po volbách do PS v roce 2010,existující parlamentní sily
Autor: Petr Hošek
(0 x)
23.06. 10

Potřeby

Ročníky:
Výkladová hodina,opakovací interaktivní stránka.
(1 x)
09.04. 12

Pozitivismus - filosofie

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - Comte,Spencer,Mill
(0 x)
25.10. 11

Pracovní právo - část 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Vymezení pojmu pracovního práva - prameny,Vznik pracovního poměru,Sepsání pracovní smlouvy
Autor: Petr Dostál
(0 x)
25.10. 11

Pracovní právo - část 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Prestiž povolání,Profesní životopis, Pohovor, Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Autor: Petr Dostál
(0 x)
09.04. 12

Racionalismus

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - racionalismus Descartes,Spinoza,Leibniz
(0 x)
03.12. 10

Řecká filosofie klasického období: sofisté

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o klasické filosofii. Cíleně se zde propojují znalosti z filosofie, dějepisu a literatury.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
28.02. 12

Regulace a autoregulace médií

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Regulace a autoregulace médií
Autor: Petr Dostál
(0 x)
25.10. 10

RELIGIONISTIKA

Ročníky:
RELIGIONISTIKA - ZÁKLADNÍ PŘEHLED SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Autor: Petr Hošek
(0 x)
10.04. 12

Renesance

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - renesance -úvod
(0 x)
09.04. 12

RenesanceII

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - renesance -sociální a politické myšlení
(0 x)
27.10. 11

Rodinné právo - část 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Prameny rodinného práva Co je to manželství. Jakými způsoby lze manželství uzavřít. Jaké podmínky musí splňovat snoubenci, pokud chtějí uzavřít manželství.
Autor: Petr Dostál
(0 x)
25.10. 11

Rodinné právo - část 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Studentka nebo maminka - příběh Těhotenské testy Vyživovací povinnost
Autor: Petr Dostál
(0 x)
25.10. 11

Rodinné právo - část 3

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Zánik manželství Výchova dítěte po rozvodu manželství
Autor: Petr Dostál
(0 x)
18.08. 10

S.Freud - psychoanalýza

Ročníky:
Výkladová hodina s interaktivními stránkami. Průřezové téma: Poznání a rozvoj vlastní osobnosti.
(0 x)
04.01. 12

Scholastika

Ročníky: SŠ 4.,
Společenské vědy, 4. ročník Filosofie - scholastika raná,spor o univerzálie
(0 x)
08.02. 12

Scholastika - vrcholná

Ročníky: SŠ 4.,
Společenské vědy, 4. ročník Filosofie - scholastika vrcholná,Tomáš Akvinský
(0 x)
23.06. 11

Sociální mobilita

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Sociální mobilita, typy mobility, vytvořeno v programu Activstudio
(0 x)
27.10. 11

Sociální skupiny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Skupiny Sociální skupiny vytvořeno v programu Activstudio
(0 x)
23.06. 11

Sociální status

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sociální pozice - status Vytvořeno v programu Activstudo
(0 x)
23.06. 11

Sociální stratifikace

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Sociální diferenciace, Sociální stratifikace, vytvořeno v programu Activstudio
(0 x)
17.11. 11

Sociologický slovníček

Ročníky: SŠ 1.,
Sociologický slovníček, procvičování pojmů
(0 x)
28.03. 11

Sokrates filosofie

Ročníky: SŠ 4.,
Filosofie - řecké osvícenství, učení Sokrata
Autor: Petr Hošek
(0 x)
31.05. 10

Státní svátky

Ročníky:
Přehled státních svátků, ostatních svátků a významných dnů
(0 x)
21.03. 12

Stereotypy v médiích

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Stereotypy v médiích
Autor: Petr Dostál
(0 x)
06.12. 11

Stoicismus

Ročníky: SŠ 4.,
filosofie helénismus I- stoicismus
Autor: Petr Hošek
(0 x)
27.12. 10

Středověká filozofie I. Vymezení základních pojmů

Ročníky: SŠ 4.,
Náboženství, teologie, gnosticismus, manicheismus, eschatologie, monoteismus, polyteismus, ateismus
(0 x)
27.12. 10

Středověká filozofie II. Období církevních Otců

Ročníky: SŠ 4.,
Periodizace středověké filozofie, církevní Otcové, Órigenés, Augustin
(0 x)
15.11. 11

Středověká filozofie III. Raná scholastika

Ročníky: SŠ 4.,
Raná scholastika, spor o univerzálie
(0 x)
15.11. 11

Středověká filozofie IV. Filozofie v arabském světě - islám

Ročníky: SŠ 4.,
islám, Muhammad, Korán, Sunna
(0 x)
10.01. 12

Středověká filozofie IX. Souhrnné opakování

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy pro souhrnné opakovaní středověké filozofie
(0 x)
05.12. 11
05.12. 11

Středověká filozofie VI. Vrchol křesťanského myšlení ve 13. století - charakteristika, prameny

Ročníky: SŠ 4.,
vznik prvních univerzit, sumy, žebravé řády, prameny nové filozofie
(0 x)
05.12. 11

Středověká filozofie VII. Vrchol křesťanského myšlení ve 13. století - představitelé

Ročníky: SŠ 4.,
Albert Veliký,Tomáš Akvinský, tomismus, novotomismus
(0 x)
13.12. 11

Středověká filozofie VIII. Konec středověku

Ročníky: SŠ 4.,
aristotelská fyzika, matematizovaná fyzika, Villiam Ockham
(0 x)
09.02. 11

Trestní právo I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Trestní právo I.
Autor: Petr Dostál
(0 x)
17.02. 11

Trestní právo II.

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Trestní právo II.
Autor: Petr Dostál
(0 x)
21.03. 12

Tvorba zpravodajství

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Fakt nebo názor Co se stalo 19.ledna Od události k titulku a zpět Novinář v ZOO
Autor: Petr Dostál
(0 x)
31.05. 10

Ústava - základní vymezení

Ročníky:
Ústava psaná a nepsaná, flexibilní a rigidní, princip dělby moci, systém brzd a rovnováh
(0 x)
25.10. 10

ÚSTAVA ČR

Ročníky:
PREAMBULE , HLAVA PRVNÍ
Autor: Petr Hošek
(0 x)
25.10. 10

ÚSTAVA ČR III

Ročníky:
HLAVA III, MOC VÝKONNÁ
Autor: Petr Hošek
(0 x)
31.10. 10

Ústava ČR IV

Ročníky:
ÚSTAVA ČR HLAVA ČTVRTÁ - MOCÍ SOUDNÍ
Autor: Petr Hošek
(0 x)
25.10. 10

ÚSTAVA II - MOC ZÁKONODÁRNÁ

Ročníky:
DRUHÝ ROČNÍK . ÚSTAVA - DRUHÁ ČÁST ( MOC ZÁKONODÁRNÁ. LEGISLATIVNÍ PROCES )
Autor: Petr Hošek
(0 x)
03.12. 10

Uvedení do filosofie skrze presokratiky

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o presokratické filosofii. Hlavním cílem je uvedení do podstaty filosofie jako takové.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
28.03. 11

Úvod do filosofie

Ročníky: SŠ 4.,
Úvod do filosofie, základní vymezení pojmu, vztah filosofie k náboženství , umění k vědám.Dělení filosofických disciplin,jejich charakteristika.
Autor: Petr Hošek
(0 x)
17.02. 11

Úvod do občanského práva I.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Úvod do občanského práva I.
Autor: Petr Dostál
(0 x)
17.02. 11

Úvod do občanského práva II.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Občanské právo II.
Autor: Petr Dostál
(0 x)
23.06. 11

Úvod do sociologie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Úvod do sociologie, vytvořeno v programu Activstudio
(0 x)
25.10. 10

Úvod do teorie práva V.

Ročníky:
Dělba státní moci - pouze výkonná a zákonodárná
Autor: Petr Dostál
(0 x)
24.10. 10

Úvod do teorie práva I.

Ročníky:
Právo a morálka
Autor: Petr Dostál
(0 x)
24.10. 10

Úvod do teorie práva II.

Ročníky:
Prameny práva
Autor: Petr Dostál
(0 x)
24.10. 10

Úvod do teorie práva III.

Ročníky:
Právní řád a systém práva
Autor: Petr Dostál
(0 x)
24.10. 10

Úvod do teorie práva IV.

Ročníky:
Stát - formy a druhy
Autor: Petr Dostál
(0 x)
31.05. 10

Velikonoce

Ročníky:
Zvyky a tradice Velikonoc
(0 x)
27.12. 10

Veřejné a soukromé právo I.

Ročníky: SŠ 3.,
Jedná se o výkladovou hodinu se čtyřmi interaktivními stránkami.Průřezové téma - Výchova demokratického občana.
(0 x)
27.12. 10

Veřejné právo - Trestní právo I.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina - Trestní právo se čtyřmi interaktivními stránkami.
(0 x)
21.01. 11

Veřejné právo - Trestní právo II.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami.
(0 x)
29.04. 12

Víš-nevíš

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Doplňkové procvičování
(0 x)
17.01. 12

Vývojová psychologie I. Obecná charakteristika, periodizace

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata duševního vývoje člověka, příčiny a podmínky, zákonitosti, periodizace
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie II. Předškolní věk

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj poznávacích procesů, rozvoj dětské identity, socializace dítěte
(0 x)
17.01. 12

Vývojová psychologie III. Raný a střední školní věk

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj poznávacích procesů, socializace dítěte, role matky, role otce, kontakt s vrstevníky
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie IV. Období mladé dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Profesní role, stabilní partnerství, rodičovství, rozvoj poznávacích procesů, socializace v období mladé dospělosti, institucionalizace párového vztahu
(0 x)
26.01. 12

Vývojová psychologie V. Období střední dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Krize středního věku, tělesné změny, proměna profesní role, proměna vztahu dospělých k vlastním rodičům, proměna partnerského vztahu a rodičovské role
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VI. Období starší dospělosti

Ročníky: SŠ 3.,
Stárnutí, klimakterium, postformální myšlení, změna generativity, fáze prázdného hnízda, sendvičová generace
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VII. Rané stáří

Ročníky: SŠ 3.,
Negativní postoj společnosti, ageismus, obranné mechanismy, tělesné a psychické změny, nemoc, smrt, ovdovění
(0 x)
16.03. 12

Vývojová psychologie VIII. Pravé stáří

Ročníky: SŠ 3.,
Arteriosklerotické změny, demence, neurotizace, pečovatelská služba, umírání
(0 x)
09.02. 11

Základní práva a svobody

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Základní práva a svobody
Autor: Petr Dostál
(0 x)
27.12. 10

Základy práva I.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina s interaktivními stránkami, které jsou určeny k procvičování a upevňování probíraného učiva. Průřezové téma- Výchova demokratického občana.
(0 x)
27.12. 10

Základy práva II.

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina se čtyřmi interaktivními stránkami. Úvod do problematiky práva. Rozlišení základních právních pojmů.
(0 x)
24.03. 12

Základy slušného chování (závěrečné opakování)

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen pro zopakování tematického celku ZÁKLADY SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ (test).
(0 x)
31.05. 10

Základy slušného chování - 1. lekce

Ročníky:
Zdravení, pozdravy
(0 x)
31.05. 10

Základy slušného chování - 2. lekce

Ročníky:
Podání ruky
(0 x)
07.06. 11

Základy slušného chování - 3. lekce (komunikace)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Základy slušného chování - komunikace (telefonování, oslovování, tituly, vizitky, ...)
(0 x)
13.06. 11

Základy slušného chování - 4. lekce (V RESTAURACI)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Základy slušného chování - jak se chovat v restauraci; národní jídla; prostírání; ...
(0 x)
13.06. 11

Základy slušného chování - 5. lekce (KULTURA + OBLÉKÁNÍ)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Součást tematického celku Základy slušného chování - kam vyrazit za kulturou, jak se oblékat, ...
(0 x)
15.11. 11

Základy slušného chování - 6. lekce (svatba)

Ročníky: ZŠ 6,
Výročí, pověry, zvyky a tradice, zasedací pořádek, blahopřání, ...
(0 x)
10.01. 12

Základy slušného chování - 7. lekce (návštěva, dárky, květiny)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Základy slušného chování. 7. lekce - návštěva, dárky, květiny.
(0 x)
10.01. 12

Základy slušného chování - 8. lekce (cestování)

Ročníky: ZŠ 6,
Součást tematického celku Základy slušného chování - 8. lekce (cestování)- autem, pěšky, prostředky hromadné dopravy,...
(0 x)