Zahradnické práce Zahradnické práce

Autor:
Řadit:
09.01. 13

Ekologie - Abiotické složky přírody (voda), č. 3

Ročníky: SŠ 1.,
Téma popisuje výskyt vody na naší planetě v jednotlivých skupenstvích a nabízí podrobné dělení vody dle mnoha způsobů.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Biotické složky přírody, č. 5

Ročníky: SŠ 1.,
V práci jsou definovány základní charakteristiky rostlin a živočichů, význam rostlin v přírodě, vztah člověka a zvířete či závislost organismů na prostředí.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Domácí ekologie, č. 7

Ročníky: SŠ 1.,
Téma je zaměřeno na to, jak člověk může v domácnosti šetřit přírodu a její zdroje prostřednictvím ekologického myšlení.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Doprava, č. 13

Ročníky: SŠ 1.,
Téma popisuje negativní vlivy dopravy na životní prostředí, poukazuje na výhody a nevýhody dopravy a nabízí její základní dělení.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Druhy energie, č. 10

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí základní rozdělení zdrojů naší planety, jejich základní charakteristiku, výhody a nevýhody či způsob těžby a získávání těchto zdrojů.
(0 x)
25.01. 12

Ekologie - Ekologické zemědělství (agroturistika), č. 20

Ročníky: SŠ 1.,
Práce charakterizuje ekologické zemědělstvía poukazuje na principy na nichž ekologické zemědělství stojí. Okrajově se pak zabývá i agroturistikou jako součástí ekologického zemědělství.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Ekologie, č.1

Ročníky: SŠ 1.,
Práce definuje základní pojmy týkající se ekologie a oblastí, na které se tento obor zaměřuje.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Funkce lesa a pralesa, č. 15

Ročníky: SŠ 1.,
Téma se zabývá charakteristikou lesa a pralesa, dále pak pracuje s pojmy přirozený či nepůvodní les a popisuje funkce lesa.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Globální problémy, č. 6

Ročníky: SŠ 1.,
Téma je zaměřeno na globální problémy naší planety. Prostor je věnován především globálnímu oteplování a vlivu člověka a přírody na tyto jevy.
(0 x)
25.01. 12

Ekologie - Ochrana lesa a půdy, eroze, č. 19

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí výčet vlivů, které přímo ohrožují les a půdu. Podrobně se pak zabývá erozvní činností, která má negativní vliv na půdu a les.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Odpady a jejich recyklace, č. 8

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zaměřuje na dělení odpadu, jejich následné ukládání a recyklaci.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Ostatní abiotické složky, č. 4

Ročníky: SŠ 1.,
V práci jsou podrobně popsány jednotlivé složky neživé přírody mimo vody.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Parky, rezervace, chráněná území, č. 16

Ročníky: SŠ 1.,
Práce nabízí základní dělení chráněných území dle rozlohy a stupně ochrany.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Přirozené a umělé životní prostředí, č. 9

Ročníky: SŠ 1.,
Téma se zaměřuje na vliv člověka na přetvoření přirozeného životního prostředí v historickém kontextu. Dále pak nabízí různé varianty jak upravit umělé životní prostředí či to čím vším člověk životní prostředí přeměnil.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Průmysl, č.11

Ročníky: SŠ 1.,
Téma popisuje význam průmyslu pro člověka a nabízí jeho základní dělení.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Složky životního prostředí, č.2

Ročníky: SŠ 1.,
Téma je zaměřeno na jednotlivé složky živé a neživé přírody. Dále se pak v úvaze zaměřuje na vztah člověka k životnímu prostředí
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Těžební průmysl, č. 12

Ročníky: SŠ 1.,
Téma nabízí základní charakteristiku těžebního průmyslua jeho dělení. Dále pak nabízí výčet těžby nerostných surovin v ČR.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - Urbanizace a cestovní ruch, č. 14

Ročníky: SŠ 1.,
Práce charakterizuje proces urbanizace a dále pak pojmy migrace a cestovní ruch.
(0 x)
25.01. 12

Ekologie - Vliv zemědělství a lesnictví na životní prostředí, č. 18

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje základní funkce lesa. Charakterizuje pojmy lesnictví a zemědělství a nabízí výčet produktů zemědělské výroby.
(0 x)
07.12. 11

Ekologie - ZOO a botanické zahrady, č. 17

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje charakteristiku a význam zoologicých a botanických zahrad pro samotnou přírodu a člověka. Dále pak nabízí dělení botanických zahrad v ČR.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Celer bulvový, č. 5

Ročníky: SŠ 3.,
Celer bulvový - popis, rozdělení, pěstování.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Česnek kuchyňský, č. 14

Ročníky: SŠ 3.,
Téma je zaměřeno na pěstování česneku, jeho nároky a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Cibule kuchyňská, č.13

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pěstování cibule kuchyňské, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Cibulová zelenina - význam, pěstování, rozdělení, č.12

Ročníky: SŠ 3.,
Cibulová zelenina - význam, pěstování, rozdělení
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Kořeninová zelenina, č. 17

Ročníky: SŠ 3.,
Práce nabízí základní rozdělení kořeninové zeleniny,její pěstování a využití.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Kořenová zelenina-význam, pěstování, rozdělení, č. 3

Ročníky:
Kořenová zelenina-význam, pěstování, rozdělení
(0 x)
26.03. 12

Zelinářství, Lilkovitá zelenina - rajče, č. 8

Ročníky: SŠ 3.,
Rajče. Popis, nároky na pěstování, pěstování.
(0 x)
26.03. 12

Zelinářství, Lusková zelenina, rozdělení, č. 11

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pěstování luskové zeleniny, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
26.03. 12

Zelinářství, Majoránka zahradní, č. 18

Ročníky: SŠ 3.,
Téma je zaměřeno na pěstování majoránky, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Mrkev obecná, č. 4

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pěstování mrkve, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Okurka, č. 10

Ročníky: SŠ 2.,
Popis, nároky na pěstování, pěstování
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Paprika, č. 9

Ročníky: SŠ 3.,
Paprika - popis, rozdělení, nároky na pěstování, pěstování.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Pažitka, č. 16

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pěstování pažitky, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
26.03. 12

Zelinářství, Plodová zelenina, význam pěstování, č.7

Ročníky: SŠ 3.,
Plodová zelenina
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Pór, č. 15

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje postup při pěstování póru, jeho nároky na prostředí a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Ředkvička, č. 6

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pěstování ředkvičky, její nároky na pěstování a sklizeň.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Rozdělení zeleniny do skupin, č.1

Ročníky: SŠ 3.,
Základní rozdělení zeleniny do skupin.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Rychlení kedluben, č. 20

Ročníky: SŠ 3.,
Téma popisuje pracovní postupy při rychlení kedluben.
(0 x)
28.05. 12

Zelinářství, Rychlení salátu, č. 19

Ročníky: SŠ 3.,
Téma je zaměřeno na pracovní postupy při rychlení salátu.
(0 x)
26.03. 12

Zelinářství, Salátová zelenina, č. 2

Ročníky: SŠ 3.,
Salátová zelenina.rozdělení
(0 x)