24.01. 14

Vitamíny rozpustné ve vodě

Slouží k pochopení významu vitamínů pro zdravý vývoj těla.
Slouží k pochopení významu každodenního příjmu vitamínů pro zdravý vývoj těla. Žáci se učí zdroj a působení jednotlivých vitamínů.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora