31.10. 12

První pomoc při poranění páteře a míchy

Předváděcí sešit zahrnuje první pomoc při poranění páteře a míchy.Předváděcí sešit na konci malý testík.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora

19.02. 13 Znalost dopravních značek III
19.02. 13 Znalost dopravních značek II
19.02. 13 Znalost dopravních značek I
25.10. 12 První pomoc odsun poraněných
28.09. 12 Změny v životě člověka III
28.09. 12 Změny v životě člověka II
28.09. 12 Změny v životě člověka I
28.09. 12 První pomoc při popálení, opaření, omrznutí
28.09. 12 První pomoc při přehřátí a podchlazení
28.09. 12 První pomoc při poranění pohybového systému
28.09. 12 První pomoc při poranění břicha
28.09. 12 První pomoc při poranění hrudníku
28.09. 12 První pomoc při poranění hlavy
28.09. 12 První pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu
28.09. 12 První pomoc při bezvědomí
28.09. 12 První pomoc při šoku
28.09. 12 První pomoc při krvácení
28.09. 12 První pomoc - lékárnička
28.09. 12 První pomoc - úvod
12.08. 12 Sčítání kladných a záporných čísel II
12.08. 12 Sčítání kladných a záporných čísel I
12.08. 12 Opakování ze 6. ročníku
15.05. 12 Procenta - počítáme úrok II
15.05. 12 Procenta - počítáme úrok I
15.05. 12 Procenta - výpočet počtu procent
11.05. 12 Procenta - výpočet základu
08.05. 12 Objem krychle a kvádru
08.05. 12 Povrch krychle a kvádru
03.05. 12 Geometrie - krychle a kvádr
18.04. 12 Geometrie - kružnice vepsaná trojúhelníku
17.04. 12 Geometrie - kružnice opsaná trojúhelníku
01.04. 12 Nepřímá úměrnost - trojčlenka
31.03. 12 Nepřímá úměrnost
31.03. 12 Přímá úměrnost - trojčlenka
31.03. 12 Přímá úměrnost
31.03. 12 Úměra
29.03. 12 Geometrie - konstrukce trojúhelníku II
29.03. 12 Geometrie - konstrukce trojúhelníku I
19.03. 12 Geometrie - trojúhelník
23.02. 12 Geometrie - rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník
06.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly III
05.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s trojúhelníky I
05.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly II
01.02. 12 Znaky dělitelnosti - 6,7,8
31.01. 12 Znaky dělitelnosti - 9,10,11
31.01. 12 Znaky dělitelnosti - 2,3,4,5
31.01. 12 Zlomky - procvičování
31.01. 12 Zlomky - sčítání a odčítání
31.01. 12 Celá čísla
31.01. 12 Počítáme s celými čísly - II
31.01. 12 Počítáme s celými čísly - I
31.01. 12 Desetinná čísla
31.01. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly
11.01. 12 Procenta -procentová část
11.01. 12 Procenta II
11.01. 12 Procenta I
09.01. 12 Geometrie - osová souměrnost II
09.01. 12 Geometrie - osová souměrnost I
09.01. 12 Geometrické útvary