15.02. 12

Zlomky - sčítání a odčítání

Pracovní sešit zahrnuje počítání se zlomky - sčítání a odčítání
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora

19.02. 13 Znalost dopravních značek III
19.02. 13 Znalost dopravních značek II
19.02. 13 Znalost dopravních značek I
25.10. 12 První pomoc odsun poraněných
28.09. 12 Změny v životě člověka III
28.09. 12 Změny v životě člověka II
28.09. 12 Změny v životě člověka I
28.09. 12 První pomoc při popálení, opaření, omrznutí
28.09. 12 První pomoc při přehřátí a podchlazení
28.09. 12 První pomoc při poranění pohybového systému
28.09. 12 První pomoc při poranění břicha
28.09. 12 První pomoc při poranění hrudníku
28.09. 12 První pomoc při poranění páteře a míchy
28.09. 12 První pomoc při poranění hlavy
28.09. 12 První pomoc při zástavě dýchání a krevního oběhu
28.09. 12 První pomoc při bezvědomí
28.09. 12 První pomoc při šoku
28.09. 12 První pomoc při krvácení
28.09. 12 První pomoc - lékárnička
28.09. 12 První pomoc - úvod
12.08. 12 Sčítání kladných a záporných čísel II
12.08. 12 Sčítání kladných a záporných čísel I
12.08. 12 Opakování ze 6. ročníku
15.05. 12 Procenta - počítáme úrok II
15.05. 12 Procenta - počítáme úrok I
15.05. 12 Procenta - výpočet počtu procent
11.05. 12 Procenta - výpočet základu
08.05. 12 Objem krychle a kvádru
08.05. 12 Povrch krychle a kvádru
03.05. 12 Geometrie - krychle a kvádr
18.04. 12 Geometrie - kružnice vepsaná trojúhelníku
17.04. 12 Geometrie - kružnice opsaná trojúhelníku
01.04. 12 Nepřímá úměrnost - trojčlenka
31.03. 12 Nepřímá úměrnost
31.03. 12 Přímá úměrnost - trojčlenka
31.03. 12 Přímá úměrnost
31.03. 12 Úměra
29.03. 12 Geometrie - konstrukce trojúhelníku II
29.03. 12 Geometrie - konstrukce trojúhelníku I
19.03. 12 Geometrie - trojúhelník
23.02. 12 Geometrie - rovnoramenný, rovnostranný trojúhelník
06.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly III
05.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s trojúhelníky I
05.02. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly II
01.02. 12 Znaky dělitelnosti - 6,7,8
31.01. 12 Znaky dělitelnosti - 9,10,11
31.01. 12 Znaky dělitelnosti - 2,3,4,5
31.01. 12 Zlomky - procvičování
31.01. 12 Celá čísla
31.01. 12 Počítáme s celými čísly - II
31.01. 12 Počítáme s celými čísly - I
31.01. 12 Desetinná čísla
31.01. 12 Geometrie - seznamujeme se s úhly
11.01. 12 Procenta -procentová část
11.01. 12 Procenta II
11.01. 12 Procenta I
09.01. 12 Geometrie - osová souměrnost II
09.01. 12 Geometrie - osová souměrnost I
09.01. 12 Geometrické útvary