Vlastivěda Vlastivěda

Autor:
Řadit:
30.01. 11

1.světová válka

Ročníky: ZŠ 5,
Příčiny a důsledky 1.světové války
(0 x)
24.09. 13

AZ kvíz od roku 1300 do roku 1526

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování učiva daného úseku.
(0 x)
25.10. 11

Beskydy

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s nejznámějšími památkami Beskyd a životem lidí v dřívějších dobách na vesnici v Beskydech.
(0 x)
25.06. 11

Bílé Karpaty

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Bílých Karpat, jedinečnou přírodu a krajinu. Orientují se na mapě. Poznají zajímavá místa tohoto kraje. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
30.01. 11

Brno

Ročníky: ZŠ 5,
Nejznámější památky a budovy Brna, zajímavosti a základní informace.
(0 x)
30.01. 11

Celkové opakování - vlastivěda

Ročníky: ZŠ 5,
Celkové opakování vlastivědy 5. ročníku. Opakování formou křížovek, osmisměrky a dalších zábavných forem.
(0 x)
28.04. 11

Černá Hora - Janské Lázně

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce je určena pro žáky 4.-5. ročníku do předmětu Člověk a jeho svět (Vlastivěda) k tématu města či lázeňská města ČR.
(0 x)
18.11. 10

Česká republika

Ročníky:
Lekce je určena pro práci s mapou v předmětu Člověk a jeho svět ( vlastivěda ). Navazuje na lekci Evropa.
(0 x)
18.05. 10

Česká republika

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Základní údaje o České republice - symboly ČR, hlavní město ČR, části ČR Určeno pro 4. ročník
(0 x)
18.11. 10

Ceska republika - mesta

Ročníky:
Česká republika - města, určeno pro 4.- 5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
18.11. 10

Ceska republika - povrch

Ročníky:
Česká republika - povrch, určeno pro 4. - 5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
18.11. 10

Ceska republika - reky

Ročníky:
Česká republika - řeky, určeno pro 4.-5. ročník, vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
22.04. 10

Česká republika - slepé mapy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Vlastivěda pro 4. a 5. třídu, procvičování polohy např. měst, hor, řek ap. na mapě ČR
Autor: Vít Liška
(0 x)
07.10. 10

Česká republika - slepé mapy 1

Ročníky:
ČR - slepé mapy - určování polohy. Žáci pomocí štětce určují polohu měst, hor, ... na slepé mapě a následně si mohou zkontrolovat přesnost.
Autor: Vít Liška
(0 x)
22.02. 12

Česká republika - zeměpisné znalosti

Ročníky: ZŠ 4,
Test je určený na zopakování zeměpisných znalostí o České republice.
(0 x)
28.05. 10

Česká republika v srdci střední Evropy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Procvičovací hodina pro 5.ročník - Česká republika a sousední státy
(0 x)
19.01. 12

Česká státnost 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Česká státnost 1 - materiál určený k výuce vlastivědy pro první stupeň ZŠ
Autor: Ján Richter
(2 x)
28.01. 12

Česká státnost 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku Vlastivědy na prvním stupni ZŠ
Autor: Ján Richter
(1 x)
19.01. 12

Česká státnost 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce vlastivědy na prvním stupni ZŠ
Autor: Ján Richter
(0 x)
04.06. 10

Cesta do školy

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Dopravní prostředky, dopravní značky
(0 x)
25.09. 11

ČR - přírodní podmínky

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4.ročník - podnebí, poloha ČR v Evropě.
(0 x)
19.01. 12

Dávné časy 1

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Nejstarší dějiny pro první stupeň
Autor: Ján Richter
(0 x)
19.01. 12

Dávné časy 3

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro výuku Vlastivědy pro první stupeň ZŠ
Autor: Ján Richter
(0 x)
19.01. 12

Dávné časy 4

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku Vlastivědy na prvním stupni ZŠ
Autor: Ján Richter
(0 x)
19.01. 12

Dávné časy 5

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Určeno pro výuku Vlastivědy na prvním stupni ZŠ.
Autor: Ján Richter
(0 x)
29.01. 12

Dějepis - test.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Dějepisný test ze souhrnu historických událostí.
(0 x)
27.05. 11

Doba pravěká

Ročníky: ZŠ 4,
Rozdělení doby pravěké na základní období.
(0 x)
18.11. 10

Evropa

Ročníky:
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( vlastivěda ), jako navazující lekce na lekci Svět.
(0 x)
16.05. 10

Evropa

Ročníky: ZŠ 5,
5. ročník, Evropa - jeden ze světadílů
(0 x)
30.01. 11

Husitství

Ročníky: ZŠ 4,
Od Václava IV. až po Jiřího z Poděbrad
(0 x)
26.03. 11

I.světová válka, rozpad Rakouska - Uherska

Ročníky: ZŠ 5,
Stručné seznámení s událostmi 1. světové války, orientace na mapě - úloha jednotlivých států, situace po rozpadu Rakouska - Uherska, fotografie - ukázka terénu a bojišť na italské frontě. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7)
(0 x)
25.09. 11

Jan Amos Komenský

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení s historickou postavou - propojení vlastivědy a českého jazyka.
(0 x)
28.04. 11

Jan Hus a husitstvi

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jan Hus a husitství - určeno pro 4. až 5. roč. Vytvořeno v ActivInspire.
(0 x)
12.10. 10

Jan Žižka a jeho doba - část 1.

Ročníky:
Výkladová hodina pro 4. roč. ZŠ obsahuje téma Václav IV. a Jan Hus
(0 x)
15.10. 10

Jan Žižka z Trocnova a jeho doba - část 2.

Ročníky:
Václav IV. a Jan Hus v otázkách a odpovědích.
(0 x)
27.11. 11

Jeseníky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 7,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivědy ). Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do Přírodovědy nebo 7. ročníku před lyžařským kurzem Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní.
(0 x)
27.05. 11

Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 1

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Jeseníků, jejich vrcholy, orientují se na mapě Jeseníků, seznámí se s zajímavostmi těchto hor. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
27.05. 11

Jeseníky, Kralický Sněžník, Rychlebské hory 2

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci se zběžně seznámí s Rychlebskými horami, Kralickým Sněžníkem. Poznávají zdejší zajímavá místa. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
17.03. 11

Jihočeský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro výuku vlastivědy pro 4. a 5. ročník - tematický celek Kraje ČR.
(0 x)
10.09. 13

Jihočeský kraj I

Ročníky: ZŠ 5,
Jihočeský kraj - popis kraje, významná místa a města, vodstvo, průmysl;pracovní listy
(0 x)
23.10. 13

Jihočeský kraj II - CHKO Třeboňsko

Ročníky: ZŠ 5,
Zajímavosti o CHKO - rostliny, živočichové, pracovní listy
(0 x)
09.10. 13

Jihomoravský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Jihomoravský kraj - popis krajiny, zemědělství, památky; pracovní listy
(0 x)
18.09. 11

Jihomoravský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku.
(0 x)
28.04. 11

Jižní Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, vodstvo, povrch jižních Čech, vyjmenují tři základní charakteristiky kraje (kraj husitů, rybníků a památek), orientují se na mapě jižních Čech.Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
27.11. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivědy ) do 4. ročníku. Je možné ji použít jako motivační ( evokační ) hodinu nebo i jako výkladovou či opakovací hodinu. Rozvíjí klíčové kompetence Komunikativní, K učení a K řešení problémů. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova - ilustrace, výroba prezentací, český jazyk - vypravování, výpisky.
(0 x)
27.05. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k ověření znalostí o Karlu IV.
(0 x)
21.10. 10

Karel IV.

Ročníky:
Vláda Karla IV.- výkladová hodina pro 4, roč.
(0 x)
10.09. 13

Karlovarský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Karlovarský kraj - popis kraje,zajímavá místa,zemědělství,průmysl;pracovní listy
(0 x)
19.04. 11

Karlovarský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k výuce a procvičování učiva z tematického celku Kraje ČR.
(0 x)
10.09. 13

Kraj Vysočina

Ročníky: ZŠ 5,
Kraj Vysočina - popis kraje, hospodářství, cestovní ruch, významná města;pracovní listy
(0 x)
17.05. 11

Kraj Vysočina

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k výuce a procvičování učiva Kraj Vysočina z tematického celku Kraje ČR.
(0 x)
10.09. 13

Kraje

Ročníky: ZŠ 5,
Kraje - rozdělení ČR na kraje;pracovní listy
(0 x)
23.10. 13

Kraje - opakování - pracovní listy I

Ročníky: ZŠ 5,
Opakování 7 krajů,jednoduché pracovní listy.
(0 x)
10.09. 13

Královéhradecký kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Královéhradecký kraj - popis kraje, významná města;pracovní listy
(0 x)
23.02. 11

Královéhradecký kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen po výuku vlastivědy ve 4. a 5. ročníku ZŠ - tematický celek Kraje ČR.
(0 x)
25.06. 11

Krkonoše, Broumovsko

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, povrch Krkonoš, horská střediska, orientují se na mapě. Seznámí se s Broumovskem a jeho památkami a zajímavostmi. Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze 3.7). Jedná se o rozšiřující učivo.
(0 x)
27.05. 11

Kutná Hora

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Výuková a procvičovací hodina pro 4. a 5.ročník na téma - Kutná hora
(0 x)
24.10. 11

Lázně ČR

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce vlastivědy z tematicého celku Kraje ČR.
(0 x)
10.09. 13

Liberecký kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Liberecký kraj - popis kraje,zajímavosti,vybraná místa a města;pracovní listy
(0 x)
23.02. 11

Liberecký kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy ve 4. a 5. ročníku.
(0 x)
28.06. 10

Lucemburkové, husitství

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Dějiny České země v období vlády Lucemburků, husitsví. Vlastivěda 4. ročník
Autor: René Pohanka
(0 x)
20.05. 10

Mapa ČR

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Orientace na mapě pomocí světových stran a barev
(0 x)
30.01. 12

Marie Terezie a Josef II.

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět (Vlastivěda ) do pátého ročníku, jako evokativní, výkladová i opakovací.
(0 x)
23.11. 11

Města Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Červený Kostelec, Rtyně v Podkrk. a obec Malé Svatoňovice

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Chlumec nad Cidl., Nový Bydžov a Třebechovice pod Orebem

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
25.11. 11

Města ČR

Ročníky: ZŠ 4,
S pomocí příručních map si děti procvičí Velká města České republiky.
(0 x)
23.11. 11

Města Dobruška, Opočno a Týniště nad Orlicí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Dvůr Králové nad Labem, Jaroměř a obec Velichovky

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Hořice v Podkrk., Lázně Bělohrad, Nová Paka a Kopidlno

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují a Hronov

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
23.11. 11

Města Rychnov nad Kněžnou, Vamberk a Kostelec nad Orlicí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(1 x)
23.11. 11

Města Trutnov, Hostinné a Vrchlabí

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve vlastivědě 4. - 5. ročníku, v tematickém celku "Místo, kde žijeme".
(0 x)
29.01. 12

Mezníky historie 1. část

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina pro 4. ročník (od pravěku po Přemysla Otakara I.)
(0 x)
29.01. 12

Mezníky historie 2. část

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4. ročník (vláda prvních králů až po husitství)
(0 x)
18.02. 12

Mezníky historie 3.část

Ročníky: ZŠ 5,
Opakovací hodina vlastivědy pro 5.ročník (16.až 20. století)
(0 x)
14.10. 13

Moravskoslezský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Moravskoslezský kraj - popis kraje, znak, hospodářství, významná města;pracovní listy
(0 x)
25.09. 11

Moravskoslezský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Mteriál k výuce vlastivědy ve 4. a 5. ročníku.
(0 x)
25.09. 11

Národní park Podyjí

Ročníky: ZŠ 5,
Národní park Podyjí - celá práce je založena na názornosti (fotografie, kresby, schémata), rošíření výuky vlastivědy a přírodovědy v 5.tř. (4.tř.)
(0 x)
07.09. 10

Národní parky České republiky

Ročníky:
Materiál je možné využít k opakování tématu NP, žáci vybírají správnou možnost při chrakteristice NP, vše je doplněno názornými mapkami a fotografiemi. (Activstudio v. 3.7)
Autor: Vít Liška
(0 x)
25.05. 10

Naše město

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu Naše město (Žďár nad Sázavou) pro žáky 5. ročníku.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
11.12. 11

Nejstarší dějiny 1.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Časová osa, počátek a konec století. Pravěk-křížovka.
(0 x)
12.12. 11

Nejstarší dějiny 2.

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 4, ZŠ 5,
Časová osa. Procvičení kapitol z nejtarších dějin.
(0 x)
21.12. 11

Nejstarší dějiny 3.

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Jan Lucemburský, Karel IV.
(0 x)
25.09. 11

Německo 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
18.09. 11

Německo 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
24.03. 11

Nížiny a pohoří našeho světadílu

Ročníky: ZŠ 5,
Tématický celek Povrch Evropy - nížiny a pohoří. Materiál je určen pro použití ve vlastivědě v 5. ročníku.
(0 x)
09.10. 13

Olomoucký kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Olomoucký kraj - popis kraje, hospodářství,významná města;pracovní listy
(0 x)
05.06. 11

Olomoucký kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k procvičování učiva z tematického celku Kraje ČR.
(0 x)
17.03. 11

Orientace v mapě a plánu, měřítko mapy.

Ročníky: ZŠ 4,
Orientace v přírodě bez mapy. Orientace posled mapy, plánu. Doplnění tabulky měřítka mapy. Na závěr kvíz.
(0 x)
26.03. 11

Ostrovní státy

Ročníky: ZŠ 5,
Velká Británie, Irsko a Island
(0 x)
18.05. 11

Ostrovy a poloostrovy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje děti s polohou ostrovů a poloostrovů na mapě Evropy a světa. Umožňuje zábavnou formou procvičit a upevnit získané pojmy a základní orientaci na mapě.
(0 x)
26.02. 11

Osvícenství

Ročníky: ZŠ 5,
Význam vlády Marie Terezie a Josefa II.
(0 x)
18.05. 11

Pardubcký kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je možné využít k procvičování učiva z tematického celku Kraje ČR.
(0 x)
10.09. 13

Pardubický kraj

Ročníky: ZŠ 5,
pardubický kraj - popis - povrch, průmysl, nejdůležitější města;pracovní listy
(0 x)
10.09. 13

Plzeňský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Plzeňský kraj - popis kraje, významná města, průmysl;pracovní listy.
(0 x)
21.03. 11

Plzeňský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál pro výuku vlastivědy ve 4. a 5. ročníku - tematický celek Kraje ČR.
(0 x)
27.05. 11

Pohoří v ČR

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
-opakování a orientace na mapě
(0 x)
24.08. 11

Polsko 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
24.08. 11

Polsko 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
11.05. 10

Povolání

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Poznávání jednotlivých druhů povolání
(0 x)
25.05. 10

Povolání 2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Rozlišování práce fyzické a duševní, studium potřebné pro výkon některých povolání
(0 x)
25.11. 11

Povrch České republiky

Ročníky: ZŠ 4,
Za pomoci příručních map si děti procvičí povrch ČR.
(1 x)
10.09. 13

Praha

Ročníky: ZŠ 4,
Praha - památky, zajímavosti, pracovní listy
(0 x)
24.10. 11

Praha

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce vlastivědy - tematický celek Kraje ČR.
(0 x)
26.02. 11

Praha

Ročníky: ZŠ 4,
Založení Prahy, historie a poloha města.
(0 x)
26.11. 10

Praha

Ročníky:
Hodina slouží k procvičování a opakování tématu hlavního města Prahy. Je zpracována formou otázek v ActivInspire a lze využít hlasovacího zařízení.
(0 x)
25.05. 10

Praha

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu Praha.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
30.01. 11

Praha - hlavní město, poloha, památky

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci si uvědomují polohu hlavního města v rámci Evropy. Popíší polohu Prahy ve středu republiky. Poznají nejznámější pražské památky a sídla prezidenta, vlády a premiéra ČR.
(0 x)
29.01. 12

Procházka po ČR

Ročníky: ZŠ 4,
Opakovací hodina vlastivědy pro 4.ročník - základní okruhy učiva o ČR.
(0 x)
23.11. 11

Rakousko 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
23.11. 11

Rakousko 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
26.03. 11

Skandinávský poloostrov

Ročníky: ZŠ 5,
Finsko, Norsko, Švédsko
(0 x)
29.01. 12

Slovenská republika

Ročníky: ZŠ 5,
Opakovací hodina pro 5. ročník
(0 x)
24.06. 11

Slovensko 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
24.08. 11

Slovensko 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
30.01. 11

Sousední státy ČR

Ročníky: ZŠ 5,
Základní informace o sousedních státech ČR, osmisměrka a procvičení znalostí.
(0 x)
25.05. 10

Státní symboly

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakovací hodina k tématu státních symbolů ČR pro 4. ročník vlastivědy.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
20.12. 11

Státy jihovýchodní a východní Evropy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Lze ho využít při výuce tematického celku Evropa - významné evropské státy.
(0 x)
20.12. 11

Státy jižní Evropy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Lze ho využít při výuce tematického celku Evropa - významné evropské státy.
(0 x)
23.11. 11

Státy severní Evropy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Lze ho využít při výuce tematického celku Evropa - významné evropské státy.
(0 x)
23.11. 11

Státy střední Evropy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ.Lze ho využít při výuce tematického celku Sousední státy České republiky, jejich poloha, přírodní podmínky, hospodářská a společenská vyspělost.
(0 x)
11.12. 11

Státy západní Evropy

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Lze ho využít při výuce tematického celku Evropa - významné evropské státy.
(0 x)
25.10. 11

Stavby na území ČR

Ročníky: ZŠ 4,
Výuková a procvičovací hodina pro 4. ročník seznamuje se základními architektonickými stavbami.
(0 x)
28.04. 11

Století rozvoje - věda a umění

Ročníky: ZŠ 5,
Věda a umění 19. století, významné osobnosti a jejich díla.
(0 x)
28.04. 11

Střední Čechy, poloha, památky, průmysl a zemědělství

Ročníky: ZŠ 5,
Seznámení se středními Čechami, jejich povrchem, zemědělstvím, poznáním nejznámějších památek. Poznávání měst středních Čech, jejich průmysl a památky.Hodina je vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
10.09. 13

Středočeský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Mapka a znak kraje,povrch,vodstvo,cestovní ruch,nejvýznamnější města.Pracovní listy.
(0 x)
23.02. 11

Středočeský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál k procvičování a opakování učiva o Středočeském kraji.
(0 x)
14.10. 13

Šumava

Ročníky: ZŠ 5,
Šumava - hraniční pohoří, popis, NP, CHKO, turistika;pracovní listy
(0 x)
26.03. 11

Šumava - národní park - příroda

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci popíší polohu, vodstvo a povrch Šumavy, její vrcholy a rozhledny, orientují se na mapě Šumavy, získají znalosti o fauně a flóře. Seznámí se s zajímavostmi Šumavského národního parku. Hodina vytvořena v Activstudiu (verze3.7)
(0 x)
16.11. 10

Svět - kontinenty

Ročníky:
Lekce je součástí komplexu lekcí Svět-Evropa-Česká republika-Kraje-Místo, kde žiji a slouží k celistvému pohledu žáků na toto učivo.
(0 x)
30.01. 11

Světadíly a oceány

Ročníky: ZŠ 5,
Světadíly a oceány na mapě světa.
(0 x)
14.03. 11

Světadíly, oceány a ČR na mapě světa

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje děti s polohou světadílů a oceánů na mapě světa. Umožňuje zábavnou formou procvičit a upevnit získané pojmy a základní orientaci na mapě světa.
(0 x)
21.10. 10

UNESCO

Ročníky:
Základní údaje o organizaci UNESCO a procvičení všech památek UNESCO v ČR s obrázky.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
10.09. 13

Ústecký kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Ústecký kraj - popis kraje, významná města, průmysl;pracovní listy
(0 x)
27.04. 11

Ústecký kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál je určen k výuce vlastivědy - tematický celek Kraje ČR.
(0 x)
28.04. 11

Václavové na českém trůně

Ročníky: ZŠ 4,
Vláda panovníků stejného jména - Václav.
(0 x)
21.01. 12

Vesmír

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Vesmír pro první stupeň
Autor: Ján Richter
(0 x)
19.01. 12

Vesmír 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Určeno pro výuku Vlastivědy na prvním stupni ZŠ.
Autor: Ján Richter
(0 x)
07.11. 13

VL - Praha

Ročníky: ZŠ 5,
Co známe o Praze, procházka Prahou
(0 x)
07.11. 13

VL - Východní Čechy

Ročníky: ZŠ 5,
Východní Čechy- prohlídka, zajímavosti,...
(0 x)
07.11. 13

VL- Naše nejstarší historie v pověstech

Ročníky: ZŠ 4,
Co je pověst, postavy z nejstarších pověstí.
(0 x)
14.05. 14

VL4 České země v pravěku

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 České země v pravěku
(0 x)
14.05. 14

VL4 Jak označujeme léta v kalendáři

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Jak označujeme léta v kalendáři
(0 x)
14.05. 14

VL4 Keltové na našem území

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Keltové na našem území
(0 x)
14.05. 14

VL4 Malá kapitola o čase

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Malá kapitola o čase
(0 x)
14.05. 14

VL4 Mladší doba kamenná

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Mladší doba kamenná
(0 x)
14.05. 14

VL4 Poslední Přemyslovci

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Poslední Přemyslovci
(0 x)
14.05. 14

VL4 Příchod Slovanů

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Příchod Slovanů
(0 x)
14.05. 14

VL4 Riskuj 2- opakování starší dějiny

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Riskuj 2- opakování starší dějiny
(0 x)
14.05. 14

VL4 Riskuj-1 opakování starší dějiny

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Riskuj-1 opakování starší dějiny
(0 x)
14.05. 14

VL4 Sámův kmenový svaz

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Sámův kmenový svaz
(0 x)
14.05. 14

VL4 Starší doba kamenná

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Starší doba kamenná
(0 x)
14.05. 14

VL4 Ze starých pověstí českých1

Ročníky: ZŠ 4,
VL4 Ze starých pověstí českých1
(0 x)
14.05. 14

VL4 Ze starých pověstí českých2

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
VL4 Ze starých pověstí českých2
(0 x)
14.05. 14

VL5 Česká republika test

Ročníky: ZŠ 5,
VL5 Česká republika test
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
29.09. 11

vlastivěda opakování - 1.část

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
opakování učiva vlastivědy 4. ročníku - od pravěku po vládu přemyslovských knížat.
(0 x)
30.10. 11

vlastivěda opakování - 2. část (dějiny)

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Opakování dějin od Přemyslovců po husity.
(0 x)
25.10. 11

Vlastnictví a potřeby

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je určena do předmětu Člověk a jeho svět do oplasti finanční gramotnosti. Je doporučena pro 5. ročník, ale je ji možné zařadit i do 4. nebo 6. ročníku podle úrovně znalostí žáků v této oblasti. Rozvíjí kompetence k učení, řešení problémů a komunikativní. Je vhodná pro osobnostní a sociální výchovu.
(0 x)
20.10. 10

Vodstvo

Ročníky:
Rybníky a řeky ČR - opakovací hodina - 4. ročník
(0 x)
23.11. 11

Vodstvo České republiky

Ročníky: ZŠ 4,
Základní pojmy, řeky, rybníky ČR.
(0 x)
26.11. 10

Vodstvo ČR

Ročníky:
Úvod k učivu o vodstvu v České republice.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
26.11. 10

Vodstvo ČR II.

Ročníky:
Učivo o řekách - výkladová i opakovací část.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
26.11. 10

Vodstvo ČR III.

Ročníky:
Učivo o jezerech, přehradách, rybnících, úmoří a rozvodí - výkladová i opakovací část.
Autor: Vit Uhmann
(0 x)
17.05. 11

Vodstvo Evropy 1

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje děti s polohou řek a moří na mapě Evropy. Umožňuje zábavnou formou procvičit a upevnit získané pojmy a základní orientaci na mapě.
(0 x)
18.05. 11

Vodstvo Evropy 2

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro výuku vlastivědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje děti s polohou řek a průlivů na mapě Evropy. Umožňuje zábavnou formou procvičit a upevnit získané pojmy a základní orientaci na mapě.
(0 x)
18.02. 12

Vynálezy mění svět

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná jako do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivěda ) do pátého ročníku, jako rozšiřujicí lekce k tématu vynálezy.
(0 x)
18.02. 12

Vynálezy mění svět 2

Ročníky: ZŠ 5,
Lekce je vhodná do předmětu Člověk a jeho svět ( Vlastivěda ) do pátého, jako rozšiřující a navazující na lekci Vynálezy mění svět.
(0 x)
09.10. 13

Zlínský kraj

Ročníky: ZŠ 5,
Zlínský kraj - znak kraje, umístění, popis, průmysl, významná města;pracovní listy
(0 x)
29.08. 11

Zlínský kraj

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál po výuku vlastivědy e 4.a 5. ročníku ZŠ
(0 x)
06.09. 10

Zpátky v čase

Ročníky:
Opakovací hodina pro 4. ročník. Historie v pověstech.
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Anenská pouť

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Anenská pouť
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Čarodějnice, Májka

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Čarodějnice, Májka
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Dožínky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Dožínky
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Dušičky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Dušičky
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Letnice

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Letnice
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Masopust

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Vánoce
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Posvícení

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Posvícení
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Tři králové

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Vánoce
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Vánoce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Vánoce
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Velikonoce

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Velikonoce
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Vinobraní

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Vinobraní
Autor: Eva Hnudová
(0 x)
14.05. 14

Zvyky a tradice-Vynášení Morany

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Zvyky a tradice-Vynášení Morany
Autor: Eva Hnudová
(0 x)