16.05. 10

Evropa

5. ročník, Evropa - jeden ze světadílů
Pojmy - světadíl, oceán. Evropa (jeden ze světadílů). ČR a sousední státy - součást Evropy.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora