16.05. 10

Zájmena

5. ročník, zájmena a jejich druhy
Procvičování zájmen a jejich druhů: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná.
Ročníky: ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora