Truhlářské práce Truhlářské práce

Autor:
Řadit:
09.05. 12

Materiály - Jehličnaté dřeviny , č17

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Rozdělení a popis jednotlivých jehličnatých dřevin.
(0 x)
02.05. 12

Materiály - Listnaté dřeviny , č18

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Rozdělení, popis a rozpoznávání listnatých dřevin.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Poškození dřeva dřevokaznými houbami, rostlinami, č. 14

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje poškození, které způsobují jednotlivé druhy dřevokazných hub, rostlin.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Brusiva a brusné prostředky, č.3

Ročníky: SŠ 3.,
Rozdělení a požití brusiv a brusných prostředků při práci se dřevem.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Části stromu a jeho využití, č. 4

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá rozdělením stromu na jednotlivé části a jejich využitím (u listnatých a jehličnatých stromů).
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Chemická stavba dřeva, č. 10

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá chemickým složením dřeva, popisuje především organické látky ve dřevě.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Dýhy, č. 17

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá rozdělením dýh.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Fyzikální vlastnosti dřeva, č. 8

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá fyzikálními vlastnostmi dřeva (vzhled dřeva, vztah dřeva k vodě, teplu, zvuku, elektřině, hmotnost dřeva, hustota).
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Kování a drobné doplňky, č.7

Ročníky: SŠ 3.,
Kování a drobné doplňky. Rozdělení, popis a využití v truhlářské praxi.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Makroskopická stavba dřeva, č. 9

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá makroskopickými znaky dřeva (letokruhy, přítomnost či nepřítomnost jádra, velikost a tvar dřeňových paprsků, kůra, dřeň)
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Mechanické vlastnosti dřeva, č. 7

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá mechanickými vlastnostmi dřeva (pevnost, pružnost, tvrdost, štípatelnost, schopnost udržet spojovací prvky, opotřebovatelnost).
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Mechanizace ve skladech, č. 15

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá druhy mechanizace (ruční, strojová) a jednotlivými typy vozíků.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Nátěrové hmoty, rozdělení, vlastnosti, použití č.5

Ročníky: SŠ 3.,
Nátěrové hmoty, rozdělení, vlastnosti a použití nátěrových hmot v truhlářské výrobě.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Péče o lesní porost, č. 3

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje péči o lesní porost v průběhu života stromu.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Poškození dřeva dřevokazným hmyzem, č. 13

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá jednotlivými druhy dřevokazného hmyzu a poškozeními, které způsobují.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Překližky, č. 19

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá překližkami, jejich rozdělením, výrobou.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Prostredky menici barvu - belidla, mořidla, č.4

Ročníky: SŠ 3.,
Prostredky menici barvu - belidla, mořidla. Rozdělení a použití těchto prostředků při práci se dřevem.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Protipožární ochrana ve skladech, č.16

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá požadavky, kterými se řídí protipožární bezpečnost ve skladech. Dále jsou zde popsány druhy hasicích přístrojů.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Řezivo - způsob výroby, č.6

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje dva základní druhy pořezu - pořez naostro a pořez prizmováním. Dále popisuje činnosti na pilařských závodech.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Řezivo, rozdělení, použití, č.5

Ročníky: SŠ 1.,
Práce se zabývá rozdělením řeziva podle kvality, podle druhu, podle tvaru příčného řezu a podle způsobu opracování. Dále popisuje použití řeziva.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Rozdělení kování podle druhu materiálů, č.8

Ročníky: SŠ 3.,
Rozděleni kovani podle druhu materiálu v truhlářském odvětví.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Rozdělení lepidel a jejich vlastnosti, č.1

Ročníky: SŠ 3.,
Rozdělení lepidel a jejich vlastnosti, technologický postup při lepení, kvalita lepeného spoje.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Růstové vady dřeva, č. 12

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje růstové vady dřeva - vady tvaru kmene, suky, růstové trhliny, vady ve stavbě dřeva.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Složení a výživa lesa, č.2

Ročníky: SŠ 1.,
Práce popisuje druhy lesů (jehličnatý, listnatý, smíšený, přirozený, hospodářský, výmladkový) a dále sa zabývá výživou stromů.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Stavebně truhlářské výrobky - okna, č.15

Ročníky: SŠ 3.,
Stavebně truhlářské výrobky - okna. Popis oken a jeho částí, účel okna v domě.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Tmely a plniče pórů, č.2

Ročníky: SŠ 3.,
Tmely a plniče pórů. Rozdělení a použití těchto látek.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Upřednostnovaní ekologickych technologii, č.12

Ročníky: SŠ 3.,
Upřednostňováni ekologických technologii. Ochrana přírody, faktory ovlivňující znečištění fauny a flóry.
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Vady dřeva, č.11

Ročníky: SŠ 1.,
Prace se zabývá vysvětlením toho, co je to vada dřeva a kdy může vzniknout, dále rozdělením vad a podrobněji se zabývá vadami, které vznikají při skladování, zpracování a používání výrobků.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Význam izolačních materiálů, č.6

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Rozdělení a účel stavebně izolačních materiálů.
(0 x)
09.01. 13

Materiály, Význam lesa, č. 1

Ročníky: SŠ 1.,
Význam lesa (pro život)
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Materiály, Způsob výroby dýh, č. 18

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá způsoby výroby dýh - krájením, loupáním, řezáním.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
02.05. 12

Matriály, Laťovky, č. 20

Ročníky: SŠ 2.,
Práce se zabývá laťovkami, jejich rozdělením, výrobou.
Autor: Jan Morávek
(0 x)
05.03. 12

Odborné kreslení, dveře rámové, č.16

Ročníky: SŠ 3.,
Dveře rámové
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Konstrukce výrobku , nábytek lůžkový, č.14

Ročníky: SŠ 3.,
Rozdělení a popis lůžkového nábytku zhotoveného ze dřeva.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Konstrukce výrobku - nábytek skříňový, č.13

Ročníky: SŠ 3.,
Rozdělení a použití skříňového nábytku v truhlářském průmyslu.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Konstrukční spoje -rámové, č.19

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Konstrukční spoje -rámové : rozdělení, použití, využití.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Konstrukční spoje deskové - plošné č.20

Ročníky: SŠ 3.,
Konstrukční spoje plošné- rozdělení, požití.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Kružnice, ovály, elipsy, č.11

Ročníky: SŠ 1.,
Určeno pro odporné kreslení, definice, popis a rozpoznání útvarů.
(0 x)
05.03. 12

Odborné kreslení, okno jednoduché, č.20

Ročníky: SŠ 3.,
Okno jednoduché
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Pomůcky v Odborném kreslení, č.9

Ročníky: SŠ 1.,
Pomůcky v Odborném kreslení. Použití pomůcek, popis a práce s nimi.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Rovnoběžky, kolmice, trojúhelníky, č.10

Ročníky: SŠ 1.,
Určeno pro Odborné kreslení. Sestrojení, definice, pojmy.
(0 x)
02.05. 12

Odborné kreslení, Stavebně truhlářské výrobky - dveře, č.16

Ročníky: SŠ 3.,
Stavebně truhlářské výrobky - dveře. Rozdělení dveří, popis a části dveří.
(0 x)
28.05. 12

Stroje a zařízení, délková a úhlová měřidla, č.19

Ročníky: SŠ 3.,
Délková a úhlová měřidla
(0 x)
28.05. 12

Stroje a zařízení, dlabačky, č.13

Ročníky: SŠ 3.,
Dlabačky
(0 x)
05.03. 12

Stroje a zařízení, frézky tvarové, č.11

Ročníky: SŠ 3.,
Frézky tvarové
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, Kluzna a valiva loziska, tesneni, č. 2.

Ročníky: SŠ 1.,
Základní rozdělení ložisek, těsnění
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, pily pásové, č.9

Ročníky: SŠ 3.,
Pily pásové
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, rovinné frézky, č.10

Ročníky: SŠ 3.,
Rovinné frézky
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, ručni elektrické stroje rozdělení, č.14

Ročníky: SŠ 3.,
Ručni elektrické stroje rozdělení
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, ručni pneumatické stroje rozdělení, č.15

Ročníky: SŠ 3.,
Ruční pneumatické stroje, rozdělení.
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, SAZ pro výrobu dýh - kráječky, č.6

Ročníky: SŠ 2.,
SAZ pro výrobu dýh - kráječky
(0 x)
26.03. 12

Stroje a zařízení, SAZ pro výrobu dýh - loupačky, č.7

Ročníky: SŠ 2.,
SaZ pro výrobu dýh - Loupačky
(0 x)
26.03. 12

Stroje a zařízení, Spojovacich soucasti a druhy spoju - zálkadní rozdělení, č.1

Ročníky: SŠ 1.,
Základní rozdělení zálkadních druhů spojů a spojovacích součástí.
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, sušárny komorové, č.3

Ročníky: SŠ 2.,
Sušárny komorové
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, tunelové sušárny, č.4

Ročníky: SŠ 2.,
Tunelové sušáry
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, vnitrozávodní doprava bezkolejová, č.17

Ročníky: SŠ 1.,
Vnitrozávodní doprava bezkolejová
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, vrtačky rozdělení, č.12

Ročníky: SŠ 3.,
Vrtačky rozdělení
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, základní rozdělení převodů, č.18

Ročníky: SŠ 1.,
Základní rozdělení převodů
(0 x)
15.03. 12

Stroje a zařízení, zarizení pro impregnaci a klimatizaci, č.5

Ročníky: SŠ 2.,
Zarizení pro impregnaci a klimatizaci
(0 x)
09.04. 12

Technologie, BOZP - PO, organizace práce, nakládání s odpady, č.11

Ročníky: SŠ 1.,
Bozpečnost a organizace práce při ručním obrábění materiálu.
(0 x)
21.05. 12

Technologie, čepové spojení na pokos, č.17

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení čepových spojů.
(0 x)
09.04. 12

Technologie, druhy dlát, č.4

Ročníky: SŠ 1.,
Dlabání, druhy dlát.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, druhy hoblíků, č.5

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy hoblíků - hoblování
(0 x)
09.04. 12

Technologie, druhy vrtáků, č.8

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy vrtáků - vrtání.
(0 x)
09.04. 12

Technologie, hoblování na tloušťku, č.7

Ročníky: SŠ 1.,
Hoblování na požadované rozměry.
(0 x)
21.05. 12

Technologie, hoblování ploch, č.6

Ročníky: SŠ 1.,
Postup při ručním hoblování ploch.
(0 x)
09.04. 12

Technologie, hřebíky, č.14

Ročníky: SŠ 1.,
Použití hřebíků a jejich rozdělení.
(0 x)
09.04. 12

Technologie, opracování dřeva struhákem, č.10

Ročníky: SŠ 1.,
Opracování materiálu struhákem.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, pily - rozdělení,č.2

Ročníky: SŠ 1.,
Příprava je určena pro ruční řezání dřeva. Rozdělení ručních pil a jejich použití při řezání dřeva.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, pomůcky na měření, č.1

Ročníky: SŠ 1.,
Pomůcky na měření.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, příprava na montáž, č.20

Ročníky: SŠ 1.,
Příprava na montáž - prostředky k montáži.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, rohové spojení desek na ozuby, č.19

Ročníky: SŠ 1.,
Ozuby - rozdělení spojů.
(0 x)
25.04. 12

Technologie, rozdělení konstrukčních spojů, č.15

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení konstrukčních spojů.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, spoje plošné, č.16

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení spojů plošných.
(0 x)
21.05. 12

Technologie, spojení rámů a desek na kolíky, č 18

Ročníky: SŠ 1.,
Spojení desek na kolíky.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, šrouby, č.13

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení šroubů.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, vruty, č.12

Ročníky: SŠ 1.,
Vruty a jejich použití.
(0 x)
09.04. 12

Technologie, výběr a příprava materiálu, č.3

Ročníky: SŠ 1.,
Výběr a příprava materiálu.
(0 x)
16.03. 12

Technologie, vykružování pilou, č.9

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení pil na vykružování materiálu.
(0 x)