Technologie a materiály - truhlář Technologie a materiály - truhlář

Autor:
Řadit:
25.03. 13

01 Strom jako rostlina

Ročníky: SŠ 1.,
základní pojmy z oblasti botaniky, výklad, stručné opakování
(0 x)
25.03. 13

02 Části stromu

Ročníky: SŠ 1.,
Stručný popis základních částí stromu, prostor pro doplňování údajů žáky
(0 x)
14.03. 13

03 Životní procesy v dřevině

Ročníky: SŠ 1.,
Popis základních fyziologických procesů, prostor pro opakování
(0 x)
14.03. 13

04 Opakování - strom jako rostlina

Ročníky: SŠ 1.,
Test, výběr ze 3 odpovědí, obsahově navazuje na materiál 01 až 03
(0 x)
14.03. 13

05 Makroskopická stavba dřeva - část 1.

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy - výklad, prostor pro opakování
(0 x)
02.04. 13

06 Makroskopická stavba - část 2.

Ročníky: SŠ 1.,
Popis jednotlivých znaků, výklad
(0 x)
14.03. 13

07 Makroskopická stavba - část 3.

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování jednotlivých makroskopických znaků, ověření znalostí a kontrola
(0 x)
14.03. 13

08 Makroskopická stavba - část 4.

Ročníky: SŠ 1.,
Test
(0 x)
14.03. 13

09 Naše dřeviny pro technické využití

Ročníky: SŠ 1.,
Zastoupení dřevin v porostech, využití dřevin, výklad, cvičení
(0 x)
14.03. 13

10 Naše dřeviny pro technické využití - 2

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení dřevin do skupin, cvičení
(0 x)
25.03. 13

11 Jehličnaté dřeviny - určování

Ročníky: SŠ 1.,
Určovaní dřevin dle listů, výklad, test
(0 x)
25.03. 13

12 Listnaté dřeviny - určování

Ročníky: SŠ 1.,
Určování dřevin dle listů, lze využít pro soutěžení žáků
(0 x)
25.03. 13

13 Vady dřeva - část 1.

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do problematiky, rozdělení vad, výklad, prostor pro zopakování a diskuzi
(0 x)
25.03. 13

14 Vady dřeva - část 2. (suky)

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, rozdělení suků, prostor pro aktivizaci žáků, opakování - pexeso, přiřazování suků dle jednotlivých hledisek, diskuze
(0 x)
25.03. 13

15 Vady dřeva - část 3. (trhliny)

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, zopakování
(0 x)
25.03. 13

16 Vady dřeva - část 4. (vady tvaru kmene)

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, cvičení pro kontrolu zapamatování, pexeso, vyhledání vad tvaru kmene
(0 x)
25.03. 13

17 Vady dřeva - část 5. (vady struktury dřeva)

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, poznávání vad dle obrázků, opakování
(0 x)
25.03. 13

18 Vady dřeva - část 6. - opakování témat 14 až 17

Ročníky: SŠ 1.,
a) přiřazování suků dle hledisek, b)test - poznávání vad dle obrázků, c) test - určení vady dle slovního popisu
(0 x)
25.03. 13

19 Vady dřeva - část 7. (poškození houbami)

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování znalostí o houbách, cvičení, doplňování
(0 x)
25.03. 13

20 Vady dřeva - část 8. (poškození houbami)

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad, cvičení, rozdělení vad způsobených houbami
(0 x)