Romský jazyk Romský jazyk

Autor:
Řadit:
19.02. 13

Amari famiľija

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Amari famiľija je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci si osvojují názvy členů rodiny a procvičují slovní zásobu v jednoduchých větách.
(2 x)
25.03. 13

Amaro kher

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Amaro kher je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci si osvojují názvy zařízení domu a tvoří jednoduché věty.
(1 x)
19.02. 13

Časování sloves "te del" a "te lel"

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům, kteří se učí ROJ prvním rokem. Později ji můžeme využít při opakování. Na stránkách najdeme přehled časování sloves "te del" (dát, dávat) a "te lel" (brát, vzít) v přítomném čase a jejich užití v nejfrekventovanějších vazbách ve spojení s povětrnostními jevy. Materiál je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(1 x)
19.02. 13

Časování sloves I., II. a III. třídy

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům, kteří se učí ROJ prvním rokem. Později ji můžeme využít při opakování. Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění, dále pak procvičení časování sloves v přítomném čase. Materiál je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(0 x)
19.02. 13

Časování slovesa "te jel"

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům, kteří se učí ROJ prvním rokem. Později ji můžeme využít při opakování. Cílem je především rozšíření slovní zásoby, její procvičení a upevnění, dále pak procvičení časování sloves v přítomném čase. Materiál je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(0 x)
19.02. 13

Časování zvratných sloves

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům, kteří se učí ROJ prvním rokem. Později ji můžeme využít při opakování. Na stránkách najdeme přehled časování zvratných sloves v přítomném čase, na nějž navazuje krátké cvičení pro ověření pochopení probíraní látky. Materiál je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(1 x)
19.02. 13

Číslovky

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je určena žákům, kteří se učí ROJ prvním rokem. Cílem je především osvojení základních číslovek, jejich procvičení a upevnění, dále pak procvičení spojení základních číslovek s některými časovými údaji. Materiál je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(0 x)
19.02. 13

Farbi

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Farbi je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci si spolu s názvy barev rozšiřují slovní zásobu a tvoří jednoduché věty.
(0 x)
19.02. 13

Imperativ v romštině

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Imperativ v romštině je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci pracují se známou slovní zásobou a na základě osvojených struktur tvoří jednoduché věty.
(0 x)
19.02. 13

Jmenné slovní druhy - dělení slovní zásoby a podstatná jména

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Jmenné slovní druhy v romštině - podstatná jména je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se prvním rokem seznamují se základy romského jazyka. Slouží jako pomůcka k výkladu užití členu, koncovek jmenných tvarů a sponového slovesa te jel. V prezentaci je uvedena slovní zásoba postatných jmen, na kterou navazuje cvičení.
(0 x)
26.03. 13

Jmenné slovní druhy - přídavná jména

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Jmenné slovní druhy - přídavná jména je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se prvním rokem seznamují se základy romského jazyka. Slouží jako pomůcka k výkladu. V prezentaci je uvedena slovní zásoba přídavných jmen, užitá ve cvičeních.
(0 x)
19.02. 13

Jmenné slovní druhy - přivlastňovací zájmena

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Jmenné slovní druhy - přivlastňovací zájmena je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se prvním rokem seznamují se základy romského jazyka. Slouží jako pomůcka k výkladu. V přiložených cvičeních jsou procvičovány tvary přivlastňovacích zájmen, jejich užití ve větách i tvoření vět.
(1 x)
26.03. 13

LIdské tělo

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál byl vytvořen k tématickému celku Lidské tělo a zahrnuje základní slovní zásobu k tématu. Je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(1 x)
19.02. 13

Množné číslo podstatných jmen

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Množné číslo podstatných jmen je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče. Zahrnuje pravidla pro podstatná jména původní - koncovková i bezkoncovková, jakož i pro podstatná jména přejatá. Na výklad mluvnice navazují texty k procvičení probírané mluvnice. Součástí prezentace je i nová slovní zásoba.
(1 x)
26.03. 13

Paramisa

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál byl vytvořen k tématickému celku Paramisa a ke zkrácenému textu pohádky je připojena slovní zásoba. Prezentace je určena pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(1 x)
19.02. 13

Předložky v romštině I

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Předložky v romštině I je určena pro žáky 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci si osvojují významy předložek, spojují je se známými výrazy,užívají předložky v jednoduchých větách.
(1 x)
19.02. 13

Předložky v romštině II

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace Předložky v romštině II - cvičení je určena žákům 2. ročníku oboru Sociální péče, kteří se seznamují se základy romského jazyka. Žáci si osvojují významy předložek, spojují je se známými výrazy,užívají předložky v jednoduchých větách.
(1 x)
19.02. 13

Základní fráze v romštině

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží k osvojení a procvičení základních frází a zdvořilostních obratů, je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(0 x)
19.02. 13

Základní fráze v romštině - ověření znalostí formou hlasovacích systémů

Ročníky: SŠ 2.,
DUM je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče a slouží k ověření úrovně zvládnutí základních frází v romštině.
(1 x)
19.02. 13

Základní fráze v romštině II

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží k osvojení a procvičení základních frází a zdvořilostních obratů, je určen pro 2. ročník oboru Sociální péče.
(0 x)