02.04. 13

Pícniny

Seznámení se základními druhy pícnin
Materiál slouží k seznámení žáků se základními druhy pícnin. Pomocí fotografií a popisu se žák seznamuje s jednotlivými druhy a v řízené diskuzi oživuje získané a získává nové vědomosti.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora