10.03. 13

Kořenová zelenina

Seznámení s kořenovou zeleninou
Materiál slouží k seznámení žáků se základními druhy zeleniny. Pomocí fotografií a popisu se žák seznamuje s jednotlivými druhy a v řízené diskuzi oživuje získané a získává nové vědomosti.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora