02.04. 13

Cibulová zelenina

Seznámení s cibulovou zeleninou
Materiál slouží k seznámení žáků se základními druhy zeleniny. Pomocí fotografií a popisu se žák seznamuje s jednotlivými druhy a v řízené diskuzi oživuje získané a získává nové vědomosti.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora