02.04. 13

Zlepšení půdní úrodnosti

Seznámení se základními opatřeními ke zvýšení úrodnosti půdy
Materiál slouží k seznámení žáků s procesy a faktory, které vedou ke zlepšení půdní úrodnosti. Jednoduchými interaktivními prvky aktivizuje žáky k tvorbě vlastního úsudku k dané problematice.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora