02.04. 13

Zpracování půdy 2

Seznámení s operacemi - smykování, vláčení, válení ad.
Materiál slouží k seznámení žáků se základními operacemi, které se používají při zpracování půdy. Je doplněna o fotografie strojů, které se v zemědělství používají.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora