Občanská výchova Občanská výchova

Autor:
Řadit:
14.05. 13

Architektonické slohy

Ročníky: ZŠ 7,
Prostřednictvím známých českých staveb poznávají žáci základní prvky jednotlivých architektonických slohů.
(1 x)
05.02. 15

Asertivita

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o asertivním jednání.
(0 x)
29.01. 12

Asertivita

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ. Svým kontextem navazuje na předcházející téma Konflikt. Cílem je žákům ukázat i jiný pohled na vzájemnou komunikaci.
(0 x)
09.05. 13

Bankovní sektor I

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se seznámí s bankovní sektorem. Připomenou si pojmy z předchozích ročníků - banka, volné finanční prostředky apod.
(0 x)
09.05. 13

Bankovní sektor II

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se seznámí s dalšími pojmy z oblasti bankovnictví, jako je například inkasní platba, bankovní poplatky, akcie apod.
(0 x)
09.05. 13

Bankovní služby

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se podrobněji seznámí s nejčastěji využívanými bankovními službami.
(0 x)
09.05. 13

Bankovní služby - spoření

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s bankovními produkty sloužícími ke spoření, s výhodami spoření a s nutností pravidelných úložek.
(0 x)
09.05. 13

Banky

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s pojmem banka, se stručnou historií bankovnictví, s konkrétními bankami působícími na našem trhu a s bankovními produkty. Poznají zároveň i princip fungování bank.
(0 x)
09.05. 13

Banky - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o opakování nové látky. Procvičíme základní pojmy z oblasti bankovnictví.
(0 x)
08.01. 13

Baroko

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako úvodní informace o znacích a stavbách barokního stylu.
(0 x)
14.09. 13

Baroko - malířství

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 7. - 9. ročníku. Zábavnou formou si uvědomují žáci základní znaky daného uměleckého směru. Porovnávají základní znaky s ostatními uměleckými směry a poznávají jednotlivé obory výtvarného umění.
(0 x)
14.05. 13

Betlémy

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s historií betlémů a jejich využití v lidovém prostředí.
(0 x)
09.05. 13

Bezhotovostní platební styk

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Jde o výuku nové látky. Žáci se seznámí s možnostmi bezhotovostního platebního styku. Prakticky se naučí vyplňovat papírový i elektronický příkaz k úhradě. Prohlédnou si konkrétní verzi internetového bankovnictví (Česká spořitelna).
(1 x)
09.05. 13

Bezhotovostní platební styk - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Jde o procvičování nové látky. Žáci si procvičí vyplňování příkazů k úhradě a některé další pojmy z oblasti bankovnictví.
(1 x)
09.05. 13

Běžný účet

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámíme se s pojmem běžný účet, platební karta, kontokorent a internetbanking.
(0 x)
05.12. 10

Čas a jeho plynutí

Ročníky:
Tematický celek: Rok v jeho proměnách, Téma: Čas a jeho plynutí, určeno pro 6. ročník
(0 x)
28.04. 11

České peníze

Ročníky: ZŠ 7,
Peníze
(0 x)
08.01. 13

Čím se Češi proslavili ve světě

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k připomenutí proslavených českých výrobků ve světě.
(0 x)
03.11. 14

City, vlastnosti

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o citech, vlastnostech.
(0 x)
09.05. 13

Daně

Ročníky: ZŠ 9,
Jde o výuku nové látky. Žáci se seznámí s daňovým systémem naší země.
(0 x)
09.05. 13

Daně - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Jde o procvičování látky týkající se daňového systému ČR.
(0 x)
09.05. 13

Dávky státní sociální podpory

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s pojmy jako státní sociální podpora, se systémem dávek vyplácených plošně a podle výše příjmů. Dále poznají pojem životní minimum a jeho roli ve výpočtu nároku na sociální dávky.
(0 x)
09.05. 13

Dávky státní sociální podpory - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování látky z předchozí vyučovací hodiny, kdy se žáci seznámili se systémem dávek státní sociální podpory.
(0 x)
16.09. 14

Dělba moci

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s problematikou dělby státní moci, jako jednoho ze základních znaků demokracie. Prezentace pojednává o historických souvislostech a principech dělby státní moci.
(0 x)
16.09. 14

Demokratický stát

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s problematikou demokratického zřízení Konkrétně se jedná o definici, základní principy a formy demokracie.
(0 x)
14.05. 13

Divy Česka

Ročníky: ZŠ 6,
Formou ankety žáci poznávají významná místa, osobnosti, produkty charakterizující naši vlast.
(0 x)
09.05. 13

Druhy bankovních účtů

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámíme se s druhy bankovních účtů - běžným účtem, spořicím účtem, dalšími spořicími produkty, s investičními produkty a s úvěrovými produkty.
(0 x)
03.11. 14

Ekonomie

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o ekonomii.
(0 x)
21.05. 13

Etiketa - Umíš se chovat ve společnosti?

Ročníky: ZŠ 7,
Základní společenská pravidla formou kvízu.
(0 x)
21.05. 13

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pilíře EU, symboly EU, orgány EU, země EU, společná měna - možné využít k výuce i k opakování jednotlivých témat.
(0 x)
08.01. 13

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k utřídění poznatků o EU v 9. ročníku.
(0 x)
30.10. 11

Evropská unie

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je určena pro 9. ročník ZŠ. Snaží se přiblížit žákům prostředí, jehož jsou nedílnou součástí.
(0 x)
24.05. 13

Finanční gramotnost

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je vhodný k opakování učiva finanční gramotnost v 9.ročníku.
(0 x)
28.04. 11

Finanční gramotnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro občanskou výchovu na 2. stupni ZŠ. Doplňuje ŠVP ZŠ a MŠ Lukavec.
(0 x)
09.05. 13

Fungování bank

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámíme se s pojmem banka, bankéř, klient, úrok, úvěr a bankovní poplatek.
(0 x)
08.01. 13

Gotika

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako úvodní informace o znacích a stavbách gotického stylu.
(0 x)
02.06. 10

Historické typy státu

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro 7. - 9. ročník ZŠ pro předmět výchova k občanství, tématický celek Stát a právo
(0 x)
21.05. 13

Hospodaření

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s pojmy.
(0 x)
21.05. 13

Hravě po Evropské unii

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení se zeměmi EU - výuka zábavnou formou.
(0 x)
03.11. 14

Inteligence

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o inteligenci.
(0 x)
09.05. 13

Internetbanking

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o výuku nové látky. Žáci se seznámí s možností elektronického ovládání běžného účtu. Vstupem do demo verze internetbankingu České spořitelny si prakticky vyzkoušejí běžné situace.
(0 x)
17.11. 11

Jak přežít v přírodě I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je určena pro žáky 6.-9. třídy ZŠ. Jejím úkolem je nastínit žákům situace, které je mohou potkat v přírodě a jak se v dané události zachovat.
(0 x)
17.11. 11

Jak přežít v přírodě II.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Hodina je určena pro žáky 6.-9.třídy ZŠ. Jejím cílem je přiblížit žákům situace, které je mohou potkat v přírodě.
(0 x)
27.05. 11

Jaro

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník, tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma: Jaro
(0 x)
26.05. 13

Judaismus

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování pojmů z judaismu
(0 x)
08.01. 13

Klasicismus

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako úvodní informace o znacích a stavbách klasicistního stylu.
(0 x)
29.01. 12

Konflikt

Ročníky: ZŠ 7,
Práce je určena pro žáky 7. ročníku ZŠ. Jejím úkolem je seznámit žáky s pojmem konflikt a ukázat jim, jak se dá takový konflikt řešit.
(0 x)
05.12. 10

Korunovační klenoty českých králů

Ročníky:
Téma: Korunovační klenoty českých králů, Tematický celke: Stát - státní symboly, určeno pro 6. ročník
(0 x)
24.05. 13

Kultura a umění

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je vhodný k výuce tématu - Kultura a umění.
(0 x)
09.05. 13

Kvíz - peníze, směna, banky

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Jde o opakovací kvíz daného učiva.
(0 x)
09.05. 13

Kvíz - směna, peníze

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je určen pro žáky 6. ročníku. Jde o opakovací kvíz daného učiva. Návod na použití je v úvodu.
(0 x)
25.09. 11

Léto

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Léto
(0 x)
04.11. 14

Lidská práva- holocaust

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Výukový materiál je spíše doprovodného (doplňujícího) charakteru. Obsahem jsou básně dětských autorů, kteří žili v Terezíně v době holocaustu. Cílem je jejich interpretace a dokreslení tak této tématiky.
(0 x)
09.05. 13

Majetek

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o výuku nové látky na téma majetek. Žáci se seznámí s daným pojmem, se zdroji majetku, s jeho druhy apod.
(0 x)
09.05. 13

Majetek a jeho ochrana - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o procvičování nové látky - majetek a jeho ochrana. Opakuje druhy majetku, jeho zdroje a způsoby ochrany.
(0 x)
04.11. 14

Média- obecně

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o masmédiích.
(0 x)
21.05. 13

Místo, kde žijeme - Nové Město nad Metují

Ročníky: ZŠ 6,
Procházka po významných místech města, vědomostní hra.
(0 x)
04.11. 14

Mozek

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o mozku.
(0 x)
26.02. 15

Myšlení, řešení problému

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o myšlení a řešení problému.
(0 x)
24.05. 13

Náboženství

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je vhodný k opakování učiva - Náboženství.
(0 x)
29.11. 10

Náboženství

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 7. ročníku ZŠ k seznámení s nejrozšířenějšími náboženstvími světa.
(0 x)
21.05. 13

Nadnárodní společenství

Ročníky: ZŠ 7,
Výklad o OSN a NATO.
(0 x)
29.01. 12

Náhradní rodinná péče

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Příprava určena pro 6. - 8. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina. Téma hodiny (přípravy): Náhradní rodinná péče.
(0 x)
30.10. 11

Naše vlast - hlavní město Praha

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro žáky 6. ročníku ZŠ, kteří by se měli seznámit s hisotrií a památkami hlavního města Prahy.
(0 x)
18.02. 12

Naše vlast - kulturni dědictví

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Kulturní dědictví.
(0 x)
08.01. 13

NATO

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k utřídění základních informací o Severoatlantické alianci, jejíž členem je ČR.
(0 x)
27.11. 11

NATO

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): NATO.
(0 x)
19.12. 10

Nejznámější čeští světci

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník. Tematický celek: Slavní předkové Téma hodiny: Nejznámější čeští světci
(0 x)
28.04. 11

Nobelova cena

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6.- 9. ročníku ŠVP: Člověk ve společnosti (naše vlast - významné osobnosti)
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Emoce, č.2

Ročníky: SŠ 1.,
Popisuje jednotlivé typy emocí a jejich charakteristiky.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
28.05. 12

Občanská výchova, Kulturní dědictví, č. 14

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
25.07. 12

Občanská výchova, Náročné životní situace, č.4

Ročníky: SŠ 1.,
Zabývá se projevy stresu v životě člověka a charakterizuje jeho druhy, příčiny a způsoby prevence.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Národnostní složení ČR, č.8

Ročníky: SŠ 1.,
Na základě předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů se zabývá národnostním složením obyvatelstva České republiky.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Občanskoprávní smlouvy, č.14

Ročníky: SŠ 3.,
Základní rozbor nejčastěji používaných občanskoprávních smluv.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Odpady a jejich třídění, č.6

Ročníky: SŠ 1.,
Charakterizuje jednotlivé druhy odpadů s možnostmi jejich třídění.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Potřeby člověka, č.3

Ročníky: SŠ 1.,
Rozdělení potřeb + pyramidové členění dle A.Maslowa.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Pracovní smlouva a její náležitosti, č.16

Ročníky: SŠ 3.,
Povinné i nepovinné náležitosti pracovní smlouvy, pracovní poměr a jeho definice.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Právní řád ČR - systém právních norem, č.11

Ročníky: SŠ 3.,
Charakterizuje právo a jednotlivá právní odvětví v České republice.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Protiprávní jednání, č.12

Ročníky: SŠ 3.,
Rozděluje protiprávní jednání na přestupek a trestný čin. Následně se zabývá i praktickými případy.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Rizikové projevy chování, č.5

Ročníky: SŠ 1.,
Zabývá se rizikovými projevy chování ve společnosti a charakterizuje jednotlivé typy.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Rodinný rozpočet, č. 9

Ročníky: SŠ 2.,
Zabývá se otázkou rodinného rozpočtu a vztahy mezi příjmy a výdaji rodiny.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Rozvod, č.10

Ročníky: SŠ 2.,
Zabývá se podmínkami a charakteristikami rozvodu manželství v českém právním prostředí.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Stát a jeho znaky, č.7

Ročníky: SŠ 1.,
Charakterizuje znaky a funkce státu. Pracuje s předběžnými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Temperament člověka, č.1

Ročníky: SŠ 1.,
Popisuje základní vymezení temperamentu a následně se zabývá čtyřmi nejznámějšími typy.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
02.04. 12

Občanská výchova, Úvěrová, kupní smlouva, č.15

Ročníky: SŠ 3.,
Náležitosti kupní smlouvy, úvěru a leasingu s praktickými ukázkami na procvičování.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
28.05. 12

Občanská výchova, Vlastnické právo, č.13

Ročníky: SŠ 3.,
Význam a rozdělení vlastnického práva s příklady, věci movité a nemovité.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
24.05. 12

Občanská výchova, Výživa, č. 12

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
24.05. 12

Občanská výchova, Význam pohybu a sportu, č.13

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
02.04. 12

Občanské výchova, Odměňování-mzda/plat, srážky z příjmu, č.17

Ročníky: SŠ 3.,
Mzda a plat, jejich složky a vymezení.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
09.05. 13

Občanství, občanská práva

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen k použití v úvodní hodině učiva 8. ročníku v tematickém celku Stát a právo. Žáci se seznámí s možnostmi nabytí státního občanství, s právy a povinnostmi občana a s povinnostmi státu.
(0 x)
18.11. 10

Ochrana člověka

Ročníky:
Předváděcí sešit Ochrana člověka je určen pro občanskou výchovu na 2. stupni ZŠ.
(0 x)
09.05. 13

Ochrana majetku

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál navazuje na učivo o majetku, jeho druzích a zdrojích. Žáci se seznámí s nutností získaný majetek chránit. Poznají, jaké způsoby ochrany majetku existují.
(0 x)
24.05. 13

Ochrana životního prostředí

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je vhodná pro výklad učiva o Ochraně životního prostředí - národní parky, chraněná krajinná území
(0 x)
27.11. 11

Ochrana životního prostředí

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro žáky 6.-9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmem životní prostředí. A ukazuje následky lidské činnosti.
(0 x)
09.05. 13

Opakovací kvíz - ekonomické pojmy, státní rozpočet, daně, banky

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Jde o opakovací kvíz daného učiva. Návod na použití je v úvodu.
(0 x)
30.10. 11

Opakování - Právní základy státu

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro 9. ročník ZŠ. Zaměřuje se na zopakování tématu Právní základy státu, ale nikoliv běžnou cestou, ale prostřednictvím soutěžní hry AZ-kvíz.
(0 x)
26.02. 15

oprava 2 občanství

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Výukový materiál má za úkol seznámit žáky s pojmem občanství. Výukový materiál vysvětluje pojem občanství, dále možnosti získání občanství či ztráty občanství.
(0 x)
26.02. 15

oprava 2- asertivita

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o asertivním jednání.
(0 x)
26.02. 15

oprava 2- média- reklama

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o reklamě.
(0 x)
26.02. 15

oprava 2- měna

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o měně.
(0 x)
26.02. 15

oprava 2- temperament

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Tento výukový materiál se zabývá základními informacemi, které se týkají temperamentu. V Prezentaci je představena Hippokratova Eysenckova typologie temperamentu. Dále je zde vysvětlena extroverze, introverze a je zde uveden i test extroverta, introverta.
(0 x)
26.02. 15

oprava 3- řeč

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o lidské řeči
(0 x)
26.02. 15

oprava- ekonomie

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o ekonomii.
(0 x)
26.02. 15

oprava- Historie CZK- pražský groš

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o historii české měny, a to konkrétně o pražském groši.
(0 x)
26.02. 15

Oprava- inflace

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o inflaci.
(0 x)
26.02. 15

oprava- lidská práva- současnost

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o současných lidských právech.
(0 x)
26.02. 15

oprava- paměť, pozornost

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o ekonomii.
(0 x)
26.02. 15

oprava- potřeby, motivace

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o potřebách a motivaci.
(0 x)
26.02. 15

oprava- psychologie

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Tento výukový materiál se zabývá základními informacemi, které se týkají psychologie (definice, historie, rozdělení). Dále jsou zde rozebrány tyto pojmy: chování, prožívání, duševní život.
(0 x)
26.02. 15

oprava- svědomí

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky stručně s těmito pojmy: svědomí, charakter, morálka.
(0 x)
26.02. 15

oprava- temperament

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Tento výukový materiál se zabývá základními informacemi, které se týkají temperamentu. V Prezentaci je představena Hippokratova Eysenckova typologie temperamentu. Dále je zde vysvětlena extroverze, introverze a je zde uveden i test extroverta, introverta.
(0 x)
26.02. 15

oprava- trh

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o trhu, nabídce a poptávce.
(0 x)
26.02. 15

oprava- volební systémy

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s problematikou voleb a volebních systémů v ČR. Prezentace se zaměřuje na znaky demokratických voleb, voleb a jednotlivých volebních systémů.
(0 x)
26.02. 15

opraveno- Zákonodárná moc

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o zákonodárné moci a legislativním procesu.
(0 x)
08.01. 13

Organizace spojených národů

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k utřídění informací o OSN, jejíž členem je Česká republika.
(0 x)
29.01. 12

OSN

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): OSN.
(0 x)
16.09. 14

Osobnost

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Tento výukový materiál se zabývá základními informacemi, které se týkají psychologického pojmu osobnost. Žáci získají poznatky o struktuře osobnosti, rysech osobnosti, složkách osobnosti a psychických vlastnostech.
(0 x)
17.11. 11

Památky světového kulturního dědictví na území České republiky

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro 9. třídu ZŠ. Odvíjí se od poznání Organizace pro výchovu, vědu a kulturu, tzv. UNESCO.
(0 x)
08.01. 13

Památky UNESCO v ČR

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží jako výklad o dosud všech zapsaných památkách ČR na seznamu světového dědictví UNESCO.
(0 x)
08.01. 13

Peníze

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k výkladu a zopakovánáni informací o vzniku a funkcích peněz a o evropských měnách.
(0 x)
26.02. 11

Peníze

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6.- 9. ročníku.
(0 x)
09.05. 13

Peníze - cizí měny

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámíme se s pojmem měna, měnový kurz, kurzovní lístek a s různými měnami cizích států.
(0 x)
09.05. 13

Peníze - historie a současnost naší měny

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s historií naší měny. Nejprve si objasní pojem směna, pak poznají historická platidla na našem území a současnou měnu.
(0 x)
09.05. 13

Podpora v nezaměstnanosti

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Jde o seznámení s novou látkou. Žáci se seznámí s nárokem na vyplácení podpory v nezaměstnanosti.
(0 x)
27.05. 11

Podzim

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník,tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Podzim
(0 x)
17.06. 13

Potřeby člověka, statky a služby

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s pojmy potřeby, statky a služby.
(0 x)
05.11. 14

Pracovní právo

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o pracovním právu.
(0 x)
17.06. 13

Právní minimum

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování základních právních pojmů tematického celku formou otázek s odpovědí ano - ne s doplňující informací.
(0 x)
26.05. 13

Prezidenti ĆSR a ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pořadí našich prezidentů, zařazení správného volebního období
(0 x)
02.06. 10

Prezidenti naší republiky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro předmět výchova k občanství na 2. stupni ZŠ, tématický celek Složky státní moci - moc výkonná - prezident.
(0 x)
17.06. 13

Příbuzenské vztahy

Ročníky: ZŠ 6,
Forma testu s odpovědí ano - ne.
(0 x)
17.06. 13

Přírodní a kulturní bohatství

Ročníky: ZŠ 7,
Přírodní a kulturní památky, památky UNESCO, závěrečný kvíz.
(0 x)
29.01. 12

Přírodní bohatství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Přírodní bohatství.
(0 x)
09.05. 13

Protiprávní jednání - neplnění závazků

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen žákům 8. ročníku. Jde o novou látku. Žáci se seznámí s pojmy dluh, dlužník, závazek atd.
(0 x)
09.05. 13

Protiprávní jednání a jeho postih

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál je určen žákům 8. ročníku. Jde o novou látku. Žáci se seznámí s termínem protiprávní jednání, s rozdílem mezi právně vymahatelnou normou a morální normou. Poznají pojem trestní zákoník, státní orgány, které jsou zaměřeny na kontrolu a postih nedodržování právních norem.
(0 x)
19.12. 10

První pomoc

Ročníky:
Tematický celek: První pomoc a ochrana člověka za mimořádných situací, Téma: První pomoc, určeno pro 6. - 7. ročník
(0 x)
27.06. 13

Psychické procesy a stavy 1

Ročníky: ZŠ 8,
Vnímání, představy a fantazie - vysvětlení pojmů a úkoly k vyzkoušení vlastních schopností, navazuje 2. díl - myšlení a paměť.
(0 x)
10.05. 13

Psychické procesy a stavy 2

Ročníky: ZŠ 8,
Paměť a myšlení - vysvětlení pojmů, úkoly k vyzkoušení vlastních schopností, předchází díl 1. - vnímání, představy, fantazie.
(0 x)
09.05. 13

Racionální hospodaření

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s racionálním hospodařením s finančními prostředky. Uvědomí si nutnost nakládat s penězi hospodárně. Na praktických příkladech poznají nutnost šetření a vytváření finančních rezerv.
(0 x)
03.07. 13

Rada EU

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s úkoly Rady EU, předsednictví ČR v roce 2009, kvíz o zemích EU.
(0 x)
30.01. 12

Reklama

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tato práce je určena pro žáky 6. - 9. ročníku ZŠ. Má za cíl přiblížit žákům svět médií a to zejména svět reklamy.
(0 x)
08.01. 13

Renesance

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako vstupní informace o znacích a stavbách renesančního stylu
(0 x)
04.11. 10

Rodina

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6. ročníku ZŠ k seznámení s členy rodiny a s příbuzenskými vztahy v rodině.
(0 x)
08.01. 13

Románský sloh

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku k zopakování znaků a staveb románského stylu.
(0 x)
08.01. 13

Romantismus

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako vstupní informace o znacích a stavbách romantismu.
(0 x)
09.05. 13

Rozpočet, jeho druhy

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s rozpočty, způsobem jejich sestavování, s druhy rozpočtů z hlediska vyrovnanosti. Uvědomí si nutnost hodpodařit s vyrovnaným rozpočtem.
(0 x)
09.05. 13

Rozpočet, peníze - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o opakování nové látky. Procvičíme sestavování rozpočtů, jeho druhy a typy, upevníme znalosti žáků o měně domácí i cizí a dalších pojmech.
(0 x)
08.01. 13

Secese

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží v 7. ročníku jako vstupní informace o znacích a stavbách secesního stylu.
(0 x)
09.05. 13

Sestavení rodinného rozpočtu

Ročníky: ZŠ 6,
Jde o procvičování nové látky. V minulé hodině se žáci seznámili s pojmem rozpočet. V této lekci poznají výhody sestavování rodinného rozpočtu. Získají informace o příjmové i výdajové části a pokusí se posoudit výši jednotlivých položek.
(0 x)
27.02. 12

Škola - základ života

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je určena pro žáky 6. třídy. Zaměřuje se na školu jako na základ života.
(0 x)
17.11. 11

Slavní Češi

Ročníky: ZŠ 6,
Práce je určena pro 6. ročník ZŠ. Jejím úkolem je rozšířit povědomí žáků o slavných českých osobnostech
(0 x)
09.05. 13

Směna, vývoj peněz

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí s pojmy jako směna, vývoj měny na našem území, s historickými a současnými mincemi a bankovkami.
(0 x)
05.11. 14

Smyslové poznání

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o smyslovém vnímání.
(0 x)
09.05. 13

Sociální zabezpečení

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s pojmy jako sociální zabezpečení a jeho formy, druhy penze, zopakují si svoje znalosti o státním rozpočtu a poznají systém sociálních dávek v naší zemi.
(0 x)
05.11. 14

Soudní moc

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o soudní moci.
(0 x)
08.01. 13

Soudní moc v ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží jako výklad části Ústavy ČR o soudní moci v ČR.
(0 x)
08.01. 13

Sousední státy ČR

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k utřídění informací a zajímavostí o sousedních státech ČR.
(0 x)
17.09. 14

Stát

Ročníky: ZŠ 9,
Základní informace týkající se státu- definice, formy, funkce a znaky státu.
(0 x)
01.07. 13

Státní moc

Ročníky: ZŠ 8,
Rozdělení státní moci a seznámení s jednotlivými jejich částmi.
(0 x)
27.05. 10

Státní moc

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Práce je určena pro 7. ročník ZŠ, je zaměřena na výuku o státní moci
(0 x)
09.05. 13

Státní rozpočet

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámíme se s pojmem státní rozpočet, s jeho příjmovou a výdajovou částí, s typy rozpočtu a se zásadami jeho sestavování.
(0 x)
09.07. 13

Státní svátky

Ročníky: ZŠ 6,
Státní svátky ČR v kalendáři, jejich význam a propojenost s významnými historickými událostmi.
(0 x)
29.11. 10

Státní svátky

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro občanskou výchovu v 6. ročníku při probírání učiva Naše vlast.
(0 x)
08.01. 13

Státní svátky ČR

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k zopakování informací o našich státních svátcích.
(0 x)
09.07. 13

Státní symboly

Ročníky: ZŠ 6,
Úvodní kvíz zjišťuje vědomosti žáků k tématu, výkladové stránky doplňují informace a přinášejí několik zajímavých ukázek, v závěru žáci vyhledávají státní symboly ČR.
(0 x)
08.06. 10

Státní symboly (1. část)

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pro 6. ročník, tematický celek - Stát.
(0 x)
05.12. 10

Státní symboly č. 2

Ročníky:
Téma: Státní symboly č. 2, Tematický celek: Stát - státní symboly, určeno pro 6. ročník
(0 x)
10.06. 13

Státní symboly ČR

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je vhodná k vyuce o státních symbolech v záklandím učivo ORV.
(0 x)
08.01. 13

Státní symboly ČR

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k zopakování a doplnění informací o Zákonu o státních symbolech.
(0 x)
09.05. 12

Stroje a zařízení, Mechanizační prostředky pro hnojení, č.20

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení s jednotlivými typy mechanizačních prostředků a jejich částmi.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
24.05. 12

Stroje a zařízení, Mechanizační prostředky pro předseťové zpracování půdy, č.18

Ročníky: SŠ 2.,
Podmítka a předseťová příprava půdy, charakteristika jednotlivých strojů.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
23.05. 12

Stroje a zařízení, Pluhy, části pluhu, č.19

Ročníky: SŠ 2.,
Účel orby, popis a jednotlivé části radličných pluhů.
Autor: Aleš Mrázek
(0 x)
17.11. 11

Svatba a manželství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. nebo 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rodina a zákon o rodině. Téma hodiny (přípravy): Svatba a manželství.
(0 x)
09.05. 13

Světové měny

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Jde o výuku nové látky. Žáci se seznámí s měnami cizích států, s pojmy jako valuta, deviza, kurzovní lístek apod.
(0 x)
28.04. 11

Světový den vody

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Světový den vody je určena pro občanskou výchovu v 6. - 9. ročníku ZŠ. Doplňuje učivo Člověk a společnost.
(0 x)
28.02. 12

Telč - město na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Památky organizace UNESCO.
(0 x)
19.05. 10

Tělesná aktivita člověka X obezita

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6. ročník Tematický celek: Volný čas a zdravý způsob života Téma: Tělesná aktivita člověka, obezita
(0 x)
17.09. 14

Temperament

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Tento výukový materiál se zabývá základními informacemi, které se týkají temperamentu. V Prezentaci je představena Hippokratova Eysenckova typologie temperamentu. Dále je zde vysvětlena extroverze, introverze a je zde uveden i test extroverta, introverta.
(0 x)
22.02. 12

Tržní hospodářství - trh, nabídka, poptávka a cena

Ročníky: ZŠ 8,
Tato práce je určena žákům 8. třídy základní školy. Věnuje se trhu z pohledu nabídky, poptávky a ceny.
(0 x)
05.11. 14

Tvořivost, nadání, talent

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o tvořivosti, nadání a talentu.
(0 x)
05.11. 14

Učení

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o učení.
(0 x)
17.09. 14

Ústava

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s ústavou. Konkrétně se jedná o základní informace o Ústavě ČR.
(0 x)
08.01. 13

Ústava ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží ke shrnutí základních částí nejvyššího zákona ČR.
(0 x)
09.05. 13

Valuty, devizy

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámíme se s pojmem měna, kurzovní lístek, valuty, devizy, devalvace a procvičíme znalost měn cizích států.
(0 x)
27.06. 13

Vánoce

Ročníky: ZŠ 6,
Otázky s možností výběru odpovědi jsou sestaveny do několika tematických celků, u každé správné odpovědi jsou doplňující informace.
(0 x)
25.10. 11

Vánoce

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Vánoce.
(0 x)
29.09. 11

Velikonoce

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách. Téma hodiny (přípravy): Velikonoce.
(0 x)
05.11. 14

Volba povolání

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Výukový materiál má sloužit jako informační základ pro výukovou jednotku, která se bude zabývat tématem volba povolání.
(0 x)
17.09. 14

Volební systém, volby

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky s problematikou voleb a volebních systémů v ČR. Prezentace se zaměřuje na znaky demokratických voleb, voleb a jednotlivých volebních systémů.
(0 x)
26.02. 15

Vůle, sebepoznání, sebeuvědomování, sebepojetí, sebevědomí

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními informacemi o vůli, sebepoznání, sebeuvědomování, sebevědomí a obraz sebe sama. Součástem výukového materiálu je test sebepoznání
(0 x)
05.11. 14

Výkonná moc

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena především pro žáky 9. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o výkonné moci.
(0 x)
08.01. 13

Výkonná moc v ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží jako výklad části Ústavy ČR o výkonné moci v ČR.
(0 x)
05.11. 14

Vývojová období I.- prenatální období, novorozenec, kojenec, batole

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o prenatálním, novorozeneckém, kojeneckém a batolecím období.
(0 x)
05.11. 14

Vývojová období II. - předškolák, školák, puberta

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o předškolním, mladším školním věku a pubertě.
(0 x)
05.11. 14

Vývojová období III.- adolescence, střední a pozdní dospělost, stáří

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena především pro žáky 8. ročníku základní školy. Cílem výukového materiálu je seznámit žáky se základními poznatky o adolescenci, časné, střední a pozdní dospělosti i stáří.
(0 x)
17.11. 11

Významní předci - 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Vlast Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 1. část, Spisovatelé a hudební skladatelé
(0 x)
17.11. 11

Významní předci - 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Příprava určena pro 6. - 7. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Naše vlast. Téma hodiny (přípravy): Významní předci - 2. část.
(0 x)
09.05. 13

Základní ekonomické pojmy

Ročníky: ZŠ 9,
Jde o procvičování nové látky. Opakujeme pojmy jako směna, funkce peněz, druhy ekonomiky,výrobní proces, odvětví národního hospodářství.
(0 x)
08.01. 13

Zákonodárná moc v ČR

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží jako výklad části Ústavy ČR o zákonodárné moci v ČR.
(0 x)
10.06. 13

Zdravá výživa

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vhodný pro výuku tématu - Zdavá výživa.
(0 x)
09.05. 13

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 7,
Tento materiál slouží k ověřování znalostí žáků 7. ročníku v oblasti zdravého životního stylu. Ověřuje a rozšiřuje znalosti o pohybových aktivitách, správné výživě a trávení volného času.
(0 x)
11.05. 10

Zdravý životní styl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pro 6. ročník, k tematickemu celku Volný čas a zdravý způsob života, materiál je zaměřen ke zdravé stravě
(0 x)
25.06. 11

Zima

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava určena pro 6. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Rok v jeho proměnách Téma hodiny (přípravy): Zima
(0 x)
27.11. 11

\opakování o Evropské unii

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava určena pro 8. - 9. ročník v předmětu Občanská výchova, Výchova k občanství. Tematický celek: Mezinárodní organizace. Téma hodiny (přípravy): Opakování o Evropské unii.
(0 x)