Mateřská škola Mateřská škola

Autor:
Řadit:
24.04. 15

Afrika - fauna

Ročníky:
Setkání se zvířaty, které žijí v Africe nebo v ní tráví zimu. Začáteční hláska v názvu zvířete. Puzzle. Vybarvování obrázku.
(0 x)
21.11. 14

Auta - Vladimíra Šmatová

Ročníky:
Nácvik pojmů vpravo, vlevo, nahoře, dole. Procvičování barev.
(0 x)
07.01. 15

Auta a vlaky - pořadí

Ročníky:
Určování pořadí - které auto přijelo první, které druhé a třetí (poslední). Poskládejte vlak podle diktátu. Pojede doprava nebo doleva? Co poveze který vagón?
(0 x)
22.01. 15

Autosalon

Ročníky:
Aktivity zaměřené na téma autosalon. Třídění aut podle barev a počtu pasažérů. Které vozidlo mezi ostatní nepatří. Jaký typ dopravního prostředku a v jaké barvě si muži přejí - který dopravní prostředek z nabídky bude nejlépe odpovídat jejich představě. Paměť, logika, zrakové vnímání, barvy, počítání 1-5.
(0 x)
13.02. 15

AZ kvíz - Poznáváme zvířata ze ZOO

Ročníky:
obdobě známé soutěže AZ kvíz v poznávání zvířat ze ZOO. Dále dokreslují podle teček obrázek známého zvířete a dokreslují polovinu obrázku podle mřížky.
(0 x)
09.04. 15

Barvičky I.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
09.04. 15

Barvičky II.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
20.03. 15

Barvíme vajíčka

Ročníky:
Aktivity zaměřené na téma velikonočních vajíček. Děti určují barvy vajíček, řadí je podle velikosti, počítají vajíčka, malují vlastní kraslici a dokreslují kraslici podle osové souměrnosti.
(1 x)
12.10. 14

Barvy - Lenka Sekalová

Ročníky:
Procvičování základních barev.
(0 x)
21.11. 14

Bude zima, bude mráz - Renata Nepodalová

Ročníky:
Povídáme si s dětmi o tom, co znamená zima pro lidi a pro zvířata. Lidé se v zimě jinak oblékají, chrání se před chladem (aktivita pexeso). Některá zvířata v zimě spí (hra). Děti si z tvarů postaví sněhuláka podle vzoru.
(0 x)
16.11. 14

Byl jeden domeček

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší skupinu předškolních dětí a pro děti z mateřské školy speciální.
(0 x)
15.11. 14

Čáp ztratil čepičku...

Ročníky:
Děti si procvičí základní barvy prostřednictvím hry na čápa.
(0 x)
12.12. 14

Čekáme na Vánoce

Ročníky:
Povídáme si s dětmi o adventním věnci (časová posloupnost - řazení obrázků s hořícími svíčkami). Umístění střípků obrázku na správné místo. Tvoření obrázku podle slovního popisu. Tvoření dvojic sněhuláků (velký, malý).
(0 x)
12.10. 14

Červená Karkulka

Ročníky:
Děti vypráví pohádku o Červené Karkulce.
(0 x)
25.11. 14

Chystáme se na vánoce

Ročníky:
Děti porovnávají obrázky podle tvaru, barev a velikosti (vánoční ozdoby, vánoční stromky).
(0 x)
17.04. 15

Člověk - lidské tělo

Ročníky:
Aktivity zaměřené lidské tělo. Děti složí ze střípků lidské tělo, určují které orgány a části těla jsou párové, pojmenují části těla a určí, kde se na těle nachází.
(0 x)
17.04. 15

Člověk - péče o zuby

Ročníky:
V této aktivitě nahlédneme do zubařské ordinace. Vysvětlíme dětem, co od zubaře mohou při preventivní prohlídce očekávat a děti si vyzkouší roli zubaře při kontrole chrupu. Které jídlo a pití zubům škodí? (třídění obrázků) Mléčné a trvalé zuby (počítání, logické uvažování).
(0 x)
13.08. 14

Co dělaly děti o prázdninách

Ročníky:
Děti si povídají o tom, co dělaly o prázdninách a jakými dopravními prostředky cestovaly.
(2 x)
11.12. 14

Co k sobě patří?

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ nebo MŠ speciální.
(0 x)
21.11. 14

Co ukrývá listí

Ročníky:
Děti zkoumají lupou, co se ukrývá ve spadaném listí - trénují paměť. Odkrývání obrázku, zdobení draka - procvičování barev.
(0 x)
12.12. 14

Co ukrývají dárky

Ročníky:
Procvičování paměti - co ukrývají balíčky. Skládání obrázku ze dvou částí. Pexeso.
(0 x)
22.01. 15

Co vezou auta

Ročníky:
Děti nakládají na auta náklad podle vzoru - dopočítávají do určeného počtu. Přiřazují k osobám správná vozidla podle tvaru stínu - zrakové vnímání. Určování prvního a posledního písmene v názvech dopravních prostředků. Grafomotorické cvičení - psaní středové čáry na silnici.
(0 x)
02.07. 14

Domácí a lesní zvířata

Ročníky:
Děti třídí obrázky domácích a lesních zvířat.
(1 x)
14.01. 15

Domácí mazlíčci

Ročníky:
Procvičujeme s dětmi prostovovou orientaci - kde v domě chovají které zvíře. Zrakové vnímání - které zvíře mezi ostatní nepatří; najděte 5 rozdílů; který pes jí z které misky. Řazení zvířat podle velikosti.
(0 x)
11.12. 14

Domácí zvířata

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ a MŠ speciální.
(0 x)
29.12. 14

Domácí zvířata - Lenka Sekalová

Ročníky:
Kdo žije na statku a čím se živí. Skládanka. Zrakové vnímání - střípky z obrázků. Které kotě patří ke které kočce.
(0 x)
26.03. 15

Doprava

Ročníky: spec. š.,
Co jezdí, pluje, lítá?
(0 x)
09.09. 14

Dopravní prostředky

Ročníky: spec. š.,
Dopravní prostředky - sluchové, zrakové vnímání, rozvoj logického uvažování, pozornost, paměť.
(2 x)
22.01. 15

Dům

Ročníky:
Aktivity vztahující se k budování a údržbě domu. Časová posloupnost - jak se staví dům. Kominík - počítání komínů (do 5). Prostorová orientace - rozvržení místností v domě (nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed). Zrakové vnímání - ke kterému domu patří který stín. Paměť - kdo kde bydlí a jaké chová zvíře.
(0 x)
01.03. 15

Farma - drůbež

Ročníky:
Aktivita z prostředí farmy se tentokrát zaměřila na drůbež. Děti poznávají, kdo farmáři v noci chodí na slepice a ráno s farmářem kontrolují, jaké škody pytlák v noci napáchal. Poskládají z dílků puzzle kohouta. Počítají vajíčka a hledají zatoulané kuře, které se nepodobá ostatním kuřátkům (zrakové vnímání).
(0 x)
08.03. 15

Farma - koně

Ročníky:
Děti pomocí kouzelné lupy odkrývají postupně velký obrázek koně a určují, který kůň je na obrázku. V další hře naopak přiřazují střípky koně na velký obrázek (zrakové vnímání). Krmení koní - kolik koní, tolik pytlů krmení (počítání 1-3). Pexeso - co vše může být nazýváno koněm. V poslední aktivitě děti poznávají, které zvíře je kůň a které je mu jen více či méně podobné.
(0 x)
01.03. 15

Farma - králíci

Ročníky:
Děti si na první obrazovce postupně odkrývají obrázek a hádají, o jakém zvířeti si budou povídat. Pochytají mladé králíčky a vrátí je ke správné mamince (zrakové vnímání - barvy). Krmení králíků - čím se mohou a nemohou krmit. Grafomotorika - krmíme králíka. Počítání (1-6).
(0 x)
10.03. 15

Farma - na poli

Ročníky:
Aktivita zaměřená zejména na zrakové vnímání. Děti rozeznávají plevel mezi kulturními plodinami. Hledají dva stejné obrázky mezi jinými podobnými. Skládají k sobě dvě poloviny podobných květin. Procvičují paměť - pamatují si barvy květin a pak stejnými barvami přebarví jejich šedé kopie. V poslední aktivitě hledají v obilném poli vyležené zaječí pelíšky.
(0 x)
10.03. 15

Farma - ovce

Ročníky:
Děti nejprve odkrývají obrázek a hádají, o kom si budou dnes povídat. Pak hledají souvislosti mezi barvou a velikostí ovcí a doplňují barevné řady ovcí (logika). Skládají obrázky ovcí z jejich polovin podle barvy a velikosti. Nakonec pomohou pejskovi spočítat ovečky a převést je přes most.
(0 x)
08.03. 15

Farma - pěstujeme zeleninu

Ročníky:
Děti pomáhají farmáři s pěstováním zeleniny - dělají řádky v záhonech (grafomotorika), označují záhony cedulkami (zrakové vnímání), suší česnek a cibuli (počítání). Poznávají barvy zralé zeleniny a nakonec si povídají, kterou zeleninu mají rády, kterou nerady a kterou vůbec neznají.
(0 x)
12.10. 14

Geometrické tvary

Ročníky:
Děti si procvičují základní geometrické tvary.
(0 x)
17.04. 15

Grafomotorická cvičení: Jaro na zahradě

Ročníky:
Aktivity zaměřené na grafomotoriku. Nácvik vodorovné, šikmé a svislé čáry, oblouku a smyčky.
(0 x)
03.11. 14

Halloweenské počítání

Ročníky:
Děti počítají do deseti, porovnávají velikosti (malé dýně, velké dýně), malují dýni a obkreslují pavučinku.
(0 x)
26.03. 15

Hrajeme kuličky

Ročníky:
Aktivity zaměřené na oblíbenou jarní hru - cvrnkání kuliček. Čtyři kamarádi mají každý jiný počet a různé barvy kuliček - děti je počítají, třídí podle barev, porovnávají jejich počty apod.
(0 x)
15.06. 15

Hrajeme si na dopravu

Ročníky:
Materiál je vhodný i pro MŠ speciální.
(0 x)
10.03. 15

Hry pro bystré hlavičky

Ročníky:
Aktivity zaměřené a zrakové vnímání, postřeh a rychlost.
(1 x)
26.03. 15

Hry pro bystré hlavičky II

Ročníky:
Aktivity zaměřené na zrakové vnímání, prostorovou orientaci a barvy.
(1 x)
22.01. 15

Jak cestují Sýkorovi

Ročníky:
Děti se seznámí se členy rodiny a prostředími, ve kterých se často pohybují. Podle příběhu doplňují osoby a dopravní prostředky, kterými cestují. Doplňují obrázky podle vyprávění. V další části mohou podle přiřazených obrázků rekonstruovat příběh. Logika, paměť.
(0 x)
17.04. 15

Jak rosteme

Ročníky:
Aktivity zaměřené na životní cyklus člověka. Časová posloupnost - chronologické řazení životních etap. Rozdělení hraček v různém věku dětí. Batole a nebezpečné předměty.
(0 x)
09.04. 15

Jak šlo vejce na vandr - Markéta Blovská

Ročníky:
Materiál inspirovaný známou pohádkou Jak šlo vejce na vandr. Vyprávění umístěné v metodických poznámkách je doprovázeno ilustracemi a doprovodnými úkoly.
(0 x)
09.09. 14

Jaro

Ročníky:
Materiál je vhodný převážně pro MŠ speciální.
(1 x)
10.03. 15

Jaro na zahradě

Ročníky:
Aktivity zaměřené na jarní proměny na zahradě. Děti si povídají o jarních kytkách, aranžují je do vázy, malují květy tulipánů. Skládají obrázky stromu dle časové posloupnosti. Nakonec hledají 5 rozdílů na obrázcích zahrady.
(0 x)
12.12. 14

Kde se vzalo slovo nanuk

Ročníky:
Procvičování barev. Skládání rozpůlených obrázků. Časová posloupnost - jak ujídáme nanuk. Odkrývání obrázku.
(0 x)
09.09. 14

Kde žijí zvířátka?

Ročníky:
Přiřazování zvířátek do jejich prostředí (les, dvůr, rybník).
(1 x)
09.04. 15

Koťátko

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
09.09. 14

Léto

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
06.04. 15

Malý muzikant - notová osnova

Ročníky:
Děti se seznámí s notovou osnovou a houslovým klíčem (grafomotorika). Podle názvů not vymýšlí jména - básnička jim napoví a pomůže jim jména si zapamatovat. Nakonec děti kopírují notový zápis (zrakové vnímání).
(0 x)
06.04. 15

Malý muzikant - noty

Ročníky:
Děti se seznámí s notovým zápisem. Poznají značku, které říkáme nota - rozlišují různé druhy not a kopírují notový zápis podle předlohy. Hledají v řádce not dvě shodné, popř. jednu odlišnou. Dokreslují notám chybějící části. Většina aktivit je zaměřena na zrakové vnímání a grafomotoriku.
(0 x)
06.04. 15

Malý muzikant - tón

Ročníky:
Děti se naučí rozlišovat různé zvuky - tóny a hluky. Poznávají zvuky zvířat od zvuků hudebních nástrojů. Rozpoznávají výšku tónů a graficky ji vyjádří přesouváním motýlů, balónů a ptáků. Nakonec si řekneme básničku o notách.
(0 x)
11.12. 14

Máme draka

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ a MŠ speciální.
(0 x)
25.11. 14

Maruška a tři medvědi

Ročníky:
Nácvik pojmů malý, větší, největší, velký, menší, nejmenší na pozadí klasické pohádky.
(0 x)
04.12. 14

Mikuláš ztratil plášť

Ročníky:
Povídání o Mikulášovi a jeho společnících. Pohybová aktivita - cvičení s čertíky. Počítání sladkostí a brambor, odlišování sladkostí podle barev. Nácvik básničky či písničky pro Mikuláše.
(0 x)
12.10. 14

Mláďata domácích zvířat

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro MŠ speciální.
(0 x)
14.11. 14

Mozaika

Ročníky:
Děti nejprve tvoří mozaiku podle své fantazie. Dále tvoří jednoduché obrazce podle vzoru. Nakonec se pokusí vytvořit zrcadlový obraz mozaiky.
(0 x)
02.03. 15

Můj pokojík

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
14.11. 14

Na návštěvě u malíře

Ročníky:
Děti rozlišují základní barvy. Určují odstíny barev na předloze.
(0 x)
09.09. 14

Nácvik barev bílá x černá

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
09.09. 14

Nácvik barev červená x modrá

Ročníky:
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
09.09. 14

nácvik barev zelená x žlutá

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(2 x)
15.12. 14

Nácvik hlásek ď, ť, ň

Ročníky:
Aktivity určené k nácviku hlásek ď, ť, ň. Upevňování pojmů malý x velký. Počítání slabik. Rozpoznávání zvuků. Určování, kam patří předměty. Co je na vodě, co pod vodou.
(0 x)
19.12. 14

Nácvik hlásky C

Ročníky:
Aktivity určené k nácviku hlásky C. Co patří Hance a co babičce? Pexeso. Co mezi ostatní obrázky nepatří? Rozpočítadlo.
(0 x)
15.12. 14

Nácvik hlásky L

Ročníky:
Aktivity určené k nácviku hlásky L. Pexeso. Určování prostředí - louka, pole les. Vybarvování obrázku. Sporty.
(0 x)
28.12. 14

Nácvik hlásky S

Ročníky:
Aktivity určené k nácviku hlásky S. Jak syčí hadi (nácvik psaní S). Třídíme skleněné věci. Co nám dává skot. Obyvatelé savany. Dvojice obrázků (který už jsme viděli?). Kde žijí slepice a kde sovy.
(0 x)
28.12. 14

Nácvik hlásky Z

Ročníky:
Aktivity určené k nácviku hlásky Z. Kteří tvorové bzučí (hra). Zuzana v muzeu (přiřazování obrázků se stejným tématem). Příběh jezevčice Zity - děti pomocí obrázků pomáhají číst příběh. Ukryté obrázky - hledání obrázků pomocí lupy.
(0 x)
15.06. 15

Najdi stejný I.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
15.06. 15

Najdi stejný II.

Ročníky:
Materiál je vhodný i pro MŠ speciální.
(0 x)
13.02. 15

Nakresli svou ZOO

Ročníky:
Děti vytvoří plán své ZOO, určí kdo kde bydlí, nakreslí výběhy a cestičky. Dále dokreslí obrázek známého zvířete podle teček a domalují pruhy na těle zebry (grafomotorika). Menší děti mohou pomocí kyblíku vybarvit obrázek velblouda, nebo pomocí barev určovat, kdo patří mezi hady, ještěrky a želvy.
(0 x)
12.10. 14

Naše kočka strakatá...

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro MŠ speciální.
(0 x)
13.01. 15

Naše tělo

Ročníky:
Materiál je vhodný pro skupinu nejmladších dětí MŠ a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
13.08. 14

Nesmyslné obrázky

Ročníky:
Na obrázcích jsou logické nesmysly. Dítě je musí najít, popsat, vysvětlit, proč se jedná o nesmysl.
Autor: Eva Válová
(1 x)
02.03. 15

O koblížkovi

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
03.06. 15

O kohoutkovi a slepičce

Ročníky:
Vyprávění O kohoutkovi a slepičce. Děti procvičují časovou posloupnost, paměť, logiku.
(0 x)
16.11. 14

O veliké řepě

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro MŠ speciální
(0 x)
03.11. 14

Oblečení

Ročníky:
Děti třídí oblečení podle druhů a barev. Oblékají postavičky podle ročního období.
(0 x)
14.11. 14

Ohrožená zvířata

Ročníky:
Povídáme si s dětmi o ohrožených zvířatech a jaké jsou příčiny jejich snižujících se stavů v přírodě. Děti si zahrají pexeso s obrázky ohrožených druhů.
(0 x)
01.03. 15

Ovoce a zelenina - Lenka Sekalová

Ročníky:
Děti poznávají druhy ovoce a zeleniny, určují, co se z nich dá vyrobit. Skládanka, pexeso.
(0 x)
08.03. 15

Ovocný sad

Ročníky:
Aktivity zaměřené na téma ovoce. Děti sklízí zralé ovoce (zrakové vnímání) a počítají kusy. Třídí věci, které sadař potřebuje k práci (logické myšlení). Řadí ovoce podle velikosti a barev. Nakonec procvičují paměť - řadí ovoce v daném pořadí.
(0 x)
04.12. 14

Padá sníh

Ročníky:
Hledání stejných vloček (zrakové vnímání). Stavění sněhuláka podle Majdy z Kouzelné školky (upevnění pojmů nahoře x dole, malý x velký x největší). Kreslení námrazy (obkreslování kontur obrázku). Rozdělení zvířat na savce a ptáky (kdo je na krmítku, kdo je u krmelce).
(0 x)
16.11. 14

Paměť a pozornost I.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro MŠ speciální
(0 x)
13.01. 15

Pečeme cukroví

Ročníky:
Materiál je vhodný pro skupinu nejmladších dětí MŠ a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
26.03. 15

Perníková chaloupka

Ročníky:
Děti si poslechnou známou pohádku o perníkové chaloupce. Podle věku a schopností ji mohou následně podle obrázků převyprávět. Na poslední straně jsou 4 obrázky z popletené verze pohádky. Děti říkají, co je na obrázcích špatně.
(1 x)
09.09. 14

Plody podzimu

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
09.09. 14

Počítání

Ročníky:
Počítání 1 - 3 - velmi konkrétní. Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
06.11. 14

Počty slabik v názvech zvířátek

Ročníky:
Děti vytleskávají počet slabik u vybraného obrázku a přesunou ho do příslušného pole. Počet teček se musí shodovat.
(0 x)
09.09. 14

Podzim

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
07.01. 15

Pojem STEJNĚ

Ročníky:
Upevňování pojmu "stejně". Počítání 1-5. Děti vybírají kartičku se stejným počtem obrázků jako je teček na vzorové kartě.
(0 x)
09.09. 14

Pojmy malý x velký

Ročníky:
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo pro nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(2 x)
03.11. 14

Popelář - povídání a cvičení

Ročníky:
Děti se seznámí s povoláním popeláře. Vyzkouší si třídění odpadu. Sešit obsahuje odkaz na internet (video - cvičení).
(0 x)
25.11. 14

Porovnávání množství

Ročníky:
Děti počítají prvky v množství 1-5. Porovnávají množství ve dvou skupinách prvků. Upevňování pojmů více - méně - stejně.
(0 x)
11.12. 14

Pouštíme draka

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ a MŠ speciální.
(0 x)
27.11. 14

Povolání - malíř, zedník, kuchař, zahradník

Ročníky:
Povídání o povolání. Které předměty či nástroje potřebují ke své práci malíř, zedník, kuchař či zahradník? Povídání o funkci těchto předmětů. Zrakové vnímání - výběr předmětů, které mezi ostatní nepatří.
(0 x)
03.06. 15

Poznejte pohádky

Ročníky:
Děti poznávají známé pohádky - každou prostřednictvím jiné aktivity. Zopakují si barvy, počítání, vyzkouší si časovou posloupnost, grafomotoriku apod.
(0 x)
22.01. 15

Pozor, jsme na silnici!

Ročníky:
Nácvik pojmů doprava, doleva. Dopravní značky -nácvik tvarů. Logika - semafory - odlišení chodců a ostatních účastníků silničního provozu. Nebezpečí - zvířata na silnici.
(0 x)
13.08. 14

Přiřazování podle významu

Ročníky:
Děti spojují dva obrázky, které k sobě patří (ruka - rukavice, oči - brýle atd.).
Autor: Eva Válová
(1 x)
03.06. 15

Procvičujeme barvy

Ročníky:
Aktivity určené k procvičování barev pro nejmenší děti. Poznávání barev, barvení smajlíků v zadané barvě, skládání barev v určeném pořadí, barvy ovoce apod.
(0 x)
07.01. 15

Prostorová orientace

Ročníky:
Upevňování pojmu nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo. Opakování tvarů a barev. Kam dopadne šíp lukostřelce? Trefí se střelec na bránu? Kam poletí balóny a draci?
(0 x)
03.06. 15

Protiklady

Ročníky:
Obrázkové příklady protikladných slov, včetně úkolů k procvičování.
(0 x)
29.01. 15

Prší, prší, jen se leje...

Ročníky:
Děti si poslechnou známou českou lidovou písničku a naučí se její méně známe sloky. Povídají si o životě kukačky obecné. Sluchové vnímání - poznávání hlasu kukačky. Zrakové vnímání - najděte dva stejné deštníky. Barvení deštníků podle vzoru.
(0 x)
14.01. 15

Psací stůl

Ročníky:
Aktivita je zaměřená zejména na počítání do pěti. Děti vkládají prvky do celkového počtu 5. Určují, na kterých kartičkách je stejný počet prvků. Počítají na počítadle. Který prvek mezi ostatní nepatří?Děti kroužkují počet prvků dle předlohy.
(0 x)
03.02. 15

Ptáčci II.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší věkovou skupinu nebo pro MŠ speciální.
(0 x)
13.01. 15

Ptáci v zimě

Ročníky:
Materiál je vhodný pro skupinu nejmladších dětí MŠ a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
17.04. 15

Puzzle

Ročníky:
Aktivita obsahuje 5 skládaček puzzlí s obrázky zvířat a rostlin.
(0 x)
17.04. 15

Roční období

Ročníky:
Aktivity zaměřené na roční počasí a jejich typické znaky, sporty, počasí. Děti přiřazují obrázky činností a předmětů k jednotlivým ročním obdobím, třídí sporty na letní a zimní, tvoří logické dvojice obrázků podle období.
(0 x)
03.06. 15

Rodina Brambůrkova - vzhled a mimika

Ročníky:
Děti dotváří vzhled členů rodiny Brambůrkových. Vyberou jim barvu vlasů a brýle. Dále se pokusí určovat emoce z mimiky postaviček. nakonec namalují postavičkám vlastní obličeje.
(0 x)
13.02. 15

Rozmary počasí

Ročníky:
Povídáme si s dětmi o počasí. Které počasí nemají rády a proč? Děti odhadují počasí podle oblečení a doplňků. Přiřazují symbol a zvuk počasí k fotografiím. Najděte 5 rozdílů mezi obrázky. Pexeso. Oblékání postav podle zadaného počasí.
(0 x)
01.03. 15

Rozmary počasí - Lenka Sekalová

Ročníky:
Aktivity zaměřené na rozmary počasí. Grafomotorika - děti kreslí sluneční paprsky a dešťové kapky. Jak se oblékáme v kterém počasí. Seřaďte obrázky podle velikosti. Najdi nesmysly.
(0 x)
29.09. 14

Rozvoj matematických představ, počítání do tří

Ročníky: ZŠ 1,
Téma: les (rozvoj matematických představ, počítání do tří)
(0 x)
03.02. 15

Rozvoj rozumových schopností

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší věkovou skupinu nebo pro MŠ speciální.
(0 x)
09.09. 14

Rybky

Ročníky:
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(2 x)
29.01. 15

Sedm barev duhy

Ročníky:
Děti se seznámí s tím, jak vzniká duha, kolik má barev a jaké to jsou. Zrakové vnímání: skládání duhy (hledání správné poloviny). Skládání pastelek podle barev duhy. Pohádka z internetu.
(0 x)
21.11. 14

Skáče žába po blátě

Ročníky:
Nácvik pojmů doprava, doleva, nahoru, dolů. Nácvik psaní oblouku - motorika. Počítání od 1 do 6. Puzzle podle předlohy - zrakové vnímání.
(0 x)
16.11. 14

Skákal pes

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro děti z mateřské školy speciální.
(0 x)
03.02. 15

Slavíme narozeniny

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší věkovou skupinu nebo pro MŠ speciální.
(0 x)
11.12. 14

Slova nadřazená

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ a MŠ speciální.
(0 x)
15.06. 15

Slunce volá na sněženku

Ročníky:
Materiál je vhodný i pro MŠ speciální.
(0 x)
04.12. 14

Těšíme se na Vánoce

Ročníky:
Děti poznávají předměty souvisejících s Vánocemi (logické myšlení). Poznávají písmenka podle tvaru. Hledají obrázek, který se od ostatních liší (zrakové vnímání). Skládají obrázek sněhuláka podle předlohy.
(0 x)
13.08. 14

Tísňová volání - hasiči 150

Ročníky:
Děti si povídají o příčinách vzniku požáru v přírodě a doma. Naučí se telefonní číslo na hasiče a základní pravidla bezpečného chování.
(1 x)
17.04. 15

Tón, hluk nebo ticho?

Ročníky:
Děti si uvědomí rozdíly mezi tónem, hlukem a tichem na uvedených příkladech. Poté si zahrají hru, ve které si vyzkouší svůj odhad.
(0 x)
06.11. 14

Třídění ovoce a zeleniny

Ročníky:
Děti mají za úkol dát veškeré ovoce z nabídky do nákupní tašky.
(0 x)
09.09. 14

Tvar kolo

Ročníky:
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(2 x)
16.11. 14

Učíme děti pracovat na interaktivní tabuli

Ročníky:
Materiál je vhodný pro předškolní věk dětí a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
16.11. 14

Učíme se přemýšlet

Ročníky:
Materiál je vhodný pro děti předškolního věku a pro děti z mateřské školy speciální.
(0 x)
17.11. 14

Uklízíme pokojíček

Ročníky:
Pojmenovávání předmětů v dětském pokoji. Každá věc má své místo - třídění podle funkce, barvy a tvaru.
(0 x)
03.06. 15

Úraz

Ročníky:
Povídání o vážných i lehkých úrazech a jejich následcích. Poučení dětí, jak se zachovat a kam zavolat v případě, že jsou svědky krizové události.
(0 x)
17.11. 14

V obchodě

Ročníky:
Třídění zboží podle druhů (ovoce, zelenina, pečivo). Počítání zboží. Třídění podle velikosti (velké, malé).
(0 x)
13.01. 15

Vánoce

Ročníky:
Materiál je vhodný pro skupinu nejmladších dětí MŠ a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
12.12. 14

Vánoce - tvary

Ročníky:
Poznávání a kreslení základních tvarů. Dokreslení poloviny obrázku na mřížce.
(0 x)
12.12. 14

Vánoční mlsání

Ročníky:
Zdobení perníčků podle vzoru. Nadřazené pojmy - výběr obrázku, který mezi ostatní nepatří. Co mlsají veverky - hra pro družstva.
(0 x)
12.12. 14

Vánoční nadílka

Ročníky:
Zdobení stromečku podle vzoru. Počítání slabik ve slovech. Upevňování pojmů vlevo, vpravo. Hledání rozdílů ve dvou obrázcích.
(0 x)
24.02. 15

Včela

Ročníky:
Výukový materiál určený pro starší děti předškolního věku. Povídání o životě v úlu. Zrakové vnímání (poznávání tvaru plástové buňky), puzzle. Grafomotorika - kreslení pylových zrn.
(0 x)
20.03. 15

Velikonoce

Ročníky:
Děti si povídají o velikonočních zvycích. Zahrají si v družstvech hru s velikonočními vajíčky (počáteční hlásky v názvech zvířat). Zopakují si základní barvy a naučí se rozlišovat pojmy barevný a jednobarevný.
(0 x)
20.03. 15

Velikonoční zajíček

Ročníky:
Děti se seznámí s tradicí schovávání velikonočních vajíček v trávě. Složí vajíčka z rozbitých skořápek, najdou dvojice stejných vajíček podle vzoru na kraslici (barevná a šedá varianta). Určí, kudy šel zajíček v trávě a najdou schovaná vajíčka (zrakové vnímání). Nakonec děti ozdobí větvičku velikonočními vajíčky (grafomotorika).
(0 x)
09.04. 15

Veselé Velikonoce

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
03.06. 15

Voda

Ročníky:
Povídání o tom, k čemu všemu potřebují lidé vodu a jak se voda na Zemi dostane. Dělení vodních ploch (biotopů) na moře, rybníky a řeky/potoky. Život v těchto biotopech.
(0 x)
02.03. 15

Zajíček v své jamce

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)
14.01. 15

Zápalkové obrázky

Ročníky:
Zrakové vnímání. Děti skládají ze zápalek obrazce podle vzoru. Ptáme se dětí, co jim složený obrazec připomíná (jaké písmeno, číslo, obrázek...).
(0 x)
09.09. 14

Zima

Ročníky: spec. š.,
Materiál je vhodný zejména pro MŠ speciální nebo nejmladší skupinu dětí v běžné MŠ.
(1 x)
13.01. 15

Zima I.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro skupinu nejmladších dětí MŠ a pro děti z MŠ speciální.
(0 x)
03.02. 15

Zima II.

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší věkovou skupinu nebo pro MŠ speciální.
(0 x)
12.12. 14

Zima za oknem

Ročníky:
Postupné odkrývání obrázku a jeho popis. Počítání obrázků 1 - 5. Doplňování chybějících obrázků do DOMINA. Zimní skládanka.
(0 x)
03.02. 15

Zimní pracovní listy

Ročníky:
Materiál je vhodný pro nejmladší věkovou skupinu nebo pro MŠ speciální.
(0 x)
04.12. 14

Zimní radovánky

Ročníky:
Povídání o zimních sportech. Děti obkreslují a zkouší samy nakreslit stopy po lyžařích a bruslařích (uvolňování paže, práce s perem). Logické myšlení - jakou výbavu potřebuje hokejista. Časová posloupnost - stavění sněhuláka.
(0 x)
18.11. 14

Život u vody - Ivana Bartáková

Ročníky:
Prostřednictvím vodních živočichů trénují děti paměť, rozlišují pojmy velký a malý. V závěru si děti mohou zahrát tématické pexeso.
(0 x)
24.04. 15

Život v Africe

Ročníky:
Povídání o obyvatelích a zajímavostech Afriky. Skládání pyramidy a určování jejího tvaru. Počítání do 5. Jaké mají Afričani počasí?
(0 x)
06.02. 15

ZOO - pavilon ptactva

Ročníky:
Aktivity zaměřené na zrakové vnímání - téma ptáci v ZOO. Spojením barevných teček dokreslíme papouška. Nacházejte určené barvy na papouškovi. Neposední papoušci, aneb kterou část voliéry vyfotil fotograf. Hledejte páry mezi ptáčky a poznávejte je.
(0 x)
06.02. 15

ZOO - pavilon šelem

Ročníky:
Aktivity odehrávající se mezi šelmami. Který obrázek mezi ostatní nepatří a proč? Dokreslete lvíčkovi hřívu. Najděte obě poloviny obrázků a složte z nich celek. Skládanka podle předlohy.
(0 x)
18.02. 15

ZOO - poznávej a počítej

Ročníky:
Aktivity zaměřené za zrakové vnímání a počty do 5. Upevňování pojmů méně/více, menší/větší. Děti poznávají zvířata podle siluety. Třídí je podle druhů do ohrad a počítají. Poznávají, které zvíře mezi ostatní nepatří.
(0 x)
24.02. 15

ZOO - učení a cvičení

Ročníky:
Děti poznávají počáteční písmena v názvech zvířat. Počítejí zvířata a hledají odpovídající číslici v nabídce. Dále rozeznávají stejná zvířata na fotografii a ilustraci. Nakonec si mohou zacvičit s Míšou.
(0 x)
06.02. 15

ZOO - vodní svět

Ročníky:
Aktivity na zrakové vnímání a paměť, vztahující se k vodním živočichům. Děti hledají konkrétní živočichy v akváriu, porovnávají živočichy na fotografii s ilustrací, hledají 5 rozdílů mezi akvárii a nakonec si zahrají vodní pexeso.
(0 x)
01.03. 15

Zvířata na farmě

Ročníky:
Aktivita zaměřená na zvířata na farmě. Děti poznávají obrázky a zvuky zvířat, přiřazují mláďata ke správným rodičům a zahrají si zvířátkové pexeso. Postřeh a paměť si procvičí u sledování krátkého videa z prostředí farmy - skládají obrázky zvířat ve správné časové posloupnosti. Nakonec si poslechnou známou českou lidovou písničku.
(0 x)
02.03. 15

Zvířátka

Ročníky:
Materiál je vhodný pro MŠ speciální.
(0 x)