Informatika Informatika

Autor:
Řadit:
05.12. 11

ActivInspire - práce s grafickými soubory

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s grafickými soubory v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.04. 12

Riskuj_Inf_II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Hra Riskuj II. je na 45 minut, otázky z HW a SW, pojmy, zkratky
(3 x)
28.04. 17

3d tisk

Ročníky: SŠ 1.,
stručný úvod do 3D tisku
Autor: Zdeněk Fexa
(0 x)
07.03. 11

A-Z kvíz

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zábavnou hrou opakování pojmů z informatiky
Autor: David Tichý
(0 x)
20.03. 11

Activ Inspire 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se základy ovládání programu Activ Inspire.
Autor: Eva Rusová
(6 x)
18.03. 11

Activ Inspire 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se základy ovládání programu Activ Inspire a matematickými nástroji.
Autor: Eva Rusová
(5 x)
18.03. 11

Activ Inspire 3

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s tvorbou grafu a využití mřížky v Activ Inspire.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
18.03. 11

Activ Inspire 4

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky se změnami vlastností objektů v programu Activ Inspire.
Autor: Eva Rusová
(3 x)
20.03. 11

Activ Inspire 5

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s tvorbou popisků, s prací s nástroji a s akcemi v programu Activ Inspire.
Autor: Eva Rusová
(3 x)
20.03. 11

Activ Inspire 6

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace seznamuje žáky s prací s kontejnery v programu Activ Inspire.
Autor: Eva Rusová
(3 x)
05.01. 12

ActivExpresion 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Návod jak zacházet s hlasovacím zařízením activexpession 1. část
(0 x)
05.01. 12

ActivExpression 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Návod jak zacházet s hlasovacím zařízením activexpession 2. část
(0 x)
08.01. 12

ActivExpression 3

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Návod jak zacházet s hlasovacím zařízením activexpession 3. část
(0 x)
06.02. 12

ActivInspire - matematické nástroje

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se matematickými nástroji v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
05.12. 11

ActivInspire - nástroje

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s vybranými nástroji v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.08. 11

ActivInspire - popis prostředí

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se popisem prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
06.02. 12

ActivInspire - práce s prezentací

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace zabývající se prací s prezentací v prostředí programu ActivInspire.
(0 x)
29.08. 11

ActivInspire - základní práce

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Základní práce s programem ActivInspire.
(0 x)
08.07. 13

Aktivní a pasivní prvky počítačové sestavy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Materiál popisuje aktivní a pasivní prvky počítačové sestavy.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
08.10. 12

Algebraické vzorce příklady II.

Ročníky: ZŠ 8,
Praktické příklady - odčítání.
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - Newtonova metoda

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus numerického řešení kvadratické rovnice Newtonovou metodou
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - prostá iterace

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus řešení kvadratické rovnice numerickou metodou prostou iterací
(0 x)
10.01. 12

Algoritmizace - půlení intervalu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmus řešení kvadratické rovnice numerickou metodou půlením intervalu
(0 x)
16.10. 10

Algoritmy - úvod.

Ročníky:
Teoretický úvod do algoritmizace.
(0 x)
16.10. 10

Algoritmy 1

Ročníky:
Základní značky algoritmů.
(0 x)
16.10. 10

Algoritmy 2

Ročníky:
Algoritmus pro větvení(rozhodování).Výklad a procvičení.
(0 x)
16.10. 10

Algoritmy 3

Ročníky:
Cyklické struktury.
(0 x)
16.10. 10

Algoritmy 4

Ročníky:
Cyklus s výčtem hodnot.
(0 x)
18.12. 11

Architektura procesoru

Ročníky: SŠ 3.,
Architektura procesoru, typy, druhy, technologie
Autor: David Tichý
(0 x)
27.11. 11

Barvy

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na barvy, míchání barev, příklady teplých a studených barev.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
25.04. 12

Bit, byte, kilo, mega, giga, tera

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Krátké jednoduché vysvětlení pojmů, tabulka převodů, procvičování, pro tercii a kvartu
(0 x)
25.06. 11

Bitmapové formáty

Ročníky: ZŠ 9,
Bitmapové formáty.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
26.02. 11

Bodové grafy v Excelu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení jak vytvořit bodový graf v Excelu.
(0 x)
21.12. 11

CD-ROM

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na CD z hlediska vývoje, formátů a využití.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
24.03. 12

Číselné soustavy - algoritmus převádějící hodnotu čísla na jeho zápis v dané soustavě

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace popisuje podrobně algoritmus převádějící hodnotu čísla na jeho zápis v dané číselné soustavě. Program je napsán v jazyku C. Klíčová část algoritmu je znázorněna vývojovým diagramem.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - algoritmus převádějící zápis čísla v dané soustavě na jeho hodnotu

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace popisuje podrobně algoritmus převodu zápisu čísla na jeho hodnotu. Program je napsán v jazyku C, hlavní blok programu je zároveň popsán vývojovým diagramem.
(1 x)
08.03. 12

Číselné soustavy - operace I

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje operace sčítání a násobení v jednotlivých číselných soustavách. Zvláštní důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - operace II

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje operace odečítání a dělení v jednotlivých číselných soustavách. Zvláštní důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
26.02. 11

Číselné soustavy - převody mezi 16 a 10 soustavou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení principů číselných soustav a převodu mezi nimi (16 a 10).
(0 x)
26.02. 11

Číselné soustavy - převody mezi 16 a 2 soustavou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení principů číselných soustav a převodu mezi nimi (2 a 16).
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace zavádí základní pojmy v pozičních číselných soustavách, tj. základ, pozici a váhu číslice, řád číslice a čísla. Dále definuje tzv. polynomiální rozvoj čísla a prakticky jej procvičuje v jednotlivých číselných soustavách. Důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
26.02. 11

Číselné soustavy - úvod, převody mezi 2 a 10 soustavou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení principů číselných soustav a převodu mezi nimi (2 a 10).
(0 x)
19.04. 12

Číselné soustavy - zápis čísla

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace prakticky vysvětluje převod hodnoty čísla na jeho zápis v příslušné soustavě. Pracuje s celou i desetinnou částí čísel. Důraz je kladen na dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavu.
(0 x)
20.03. 17

Citace

Ročníky: SŠ 1.,
Průvodce citováním knih, příspěvku na webu a článku z wikipedie
(0 x)
14.11. 10

Clona a čas

Ročníky:
Clona a čas, hloubka ostrosti.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
25.07. 11

CMYK model

Ročníky: ZŠ 9,
CMYK model - význam, použití, vlastnosti
Autor: Josef Pešek
(0 x)
02.01. 12

Data v počítači - technická část

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Harddisk a operační paměť RAM.
Autor: Lelek
(0 x)
24.12. 11

Databáze (hlasování)

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování znalostí o databázích a balíku Microsoft Office. Databáze, databázové programy, přístup k datům, výstupy, převod dat.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
25.03. 13

Databáze - objekty

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k výuce tématu databáze
(0 x)
26.03. 13

Databáze - relace

Ročníky: SŠ 2.,
Výuka v aplikaci Microsoft Acces
(0 x)
25.03. 13

Databáze - test č.1

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu databáze
(0 x)
25.03. 13

Databáze - test č.2

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu databáze
(0 x)
25.03. 13

Databáze - test č.3

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu databáze
(0 x)
25.03. 13

Databáze - test č.4

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu databáze
(0 x)
25.03. 13

Databáze - výuka

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení základů tématu Databáze
(0 x)
27.11. 11

Datové nosiče - 1. část

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na vývoj datových nosičů od děrných štítků, pásek, diskety až po blue-ray.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
27.11. 11

Datové nosiče - 2. část

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na datové nosiče, navazuje na předchozí sešit, kdy různou formou ověřuje znalosti medií podle velikosti úložiště (kapacity).
Autor: Josef Pešek
(0 x)
09.11. 11

Dělení software

Ročníky: ZŠ 6,
Základní členění programů
Autor: David Tichý
(0 x)
26.05. 10

Digitální fotoaparát

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Typy digitálních fotoaparátů, popis digitálního fotoaparátu Nikon D 3000 a Olympus, výměnný objektiv.
Autor: Josef Pešek
(1 x)
18.02. 12

Digitální technologie - test

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 8 listů, práce je zaměřena na opakování základních pojmů, výpočet DPI a bodů.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
09.04. 12

Doplňovačka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
cvičná doplňovačka
(0 x)
03.03. 14

Druhy počítačů

Ročníky: ZŠ 6,
Druhy počítačů a jejich využití.
(0 x)
21.12. 11

DVD-ROM

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na DVD (vývoj, velikost zápis dat, stavbu disku) a Blue-ray.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
07.10. 11

Dvojková číselná soustava

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Výkladový i procvičovací sešit, pro tercii a kvartu, metody převodu z dvojkové číselné soutavy do dekadické a obráceně. Procvičování formou soutěže pro dvojici studentů
(0 x)
14.04. 13

Excel

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - úvod
(0 x)
29.07. 13

Excel - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - opakování
(0 x)
29.07. 13

Excel - používání vzorců

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - používání vzorců
(0 x)
14.04. 13

Excel - tvorba seznamu

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - tvorba seznamu
(0 x)
29.07. 13

Excel - tvorba tabulek

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - tvorba tabulek
(0 x)
29.07. 13

Excel - vkládání grafů I.

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - vkládání grafů (sloupcový)
(0 x)
29.07. 13

Excel - vkládání grafů II.

Ročníky: ZŠ 6,
Excel - vkládání grafů (kruhový)
(0 x)
14.03. 11

Excel 01 - Tabulkové procesory obecně

Ročníky: SŠ 1.,
Současné tab. procesory vhodné pro výuku, kompatibilita různých verzí MS Excel a kompatibilita s OpenOffice.org_Calc
(1 x)
26.04. 11

Excel 02 - Seznámení se sešitem

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Sešit, list, buňka a její obsah.
(1 x)
14.07. 11

Excel 03 - Způsoby adresování

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Seznámení s adresováním buněk.
(1 x)
14.03. 11

Excel 04 - Podmíněné formátování

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Seznámení s podmíněným formátováním.
(1 x)
14.03. 11

Excel 05 - Základní statistické funkce 1

Ročníky: SŠ 1.,
Statistický soubor, rozsah souboru, průměr, medián, modus, max,...
(1 x)
14.03. 11

Excel 06 - Základní statistické funkce 2

Ročníky: SŠ 1.,
Průměrná odchylka, směrodatná odchylka, variační rozpětí, korelační koeficient,...
(1 x)
14.07. 11

Excel 07 - Finanční funkce 1

Ročníky: SŠ 1.,
Spoříme s Excelem - funkce BUDHODNOTA a POČET.OBDOBÍ
(1 x)
14.03. 11

Excel 08 - Finanční funkce 2

Ročníky: SŠ 1.,
Splácíme půjčku s Excelem - funkce PLATBA, PLATBA.ÚROK a PLATBA.ZÁKLAD.
(1 x)
26.04. 11

Excel 09 - Formát buněk

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Přehled možností nastavení formátu buněk v MS Excel.
(1 x)
14.07. 11

Excel 10 - Spojnice trendu

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Přehled nastavení spojnice trendu v grafech.
(1 x)
10.01. 12

Excel 11 - Graf

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Popis tvorby grafu
(1 x)
14.07. 11

Excel 12 - Typy grafů 1

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Popis jednotlivých typů grafů.
(1 x)
05.12. 11

Excel 13 - Typy grafů 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Popis jednotlivých typů grafů.
(1 x)
26.03. 12

Excel 14 - Úprava grafu

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Popis úprav grafu
(0 x)
06.02. 12

Excel 15 - Opakování

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Opakování látky z informatiky.
(1 x)
06.02. 12

Excel 16 - Logické funkce 1

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Přehled logických funkcí.
(1 x)
01.03. 12

Excel 17 - Logické funkce 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Cvičení pro logické funkce.
(1 x)
01.03. 12

Excel 18 - Vyhledávací funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Představení vyhledávacích funkcí
(1 x)
01.03. 12

Excel 19 - Vyhledávací funkce 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Funkce Svyhledat a Vvyhledat
(1 x)
01.03. 12

Excel 20 - Textové funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Představení textových funkcí.
(1 x)
08.03. 12

Excel 21 - Funkce data a času

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Představení funkcí data a času
(0 x)
08.03. 12

Excel 22 - Ověření dat

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Představení a procvičení nástroje Ověření dat.
(0 x)
08.03. 12

Excel 23 - Opakování 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakovací prezentace.
(0 x)
26.03. 12

Excel 24 - Vnořené funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Úvod do používání vnořených funkcí, cvičení.
(0 x)
08.03. 12

Excel 25 - Vlastní formát buňky

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Úvod do práce s vlastním formátem buňky.
(0 x)
24.12. 11

Excel program

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování základů Excel - historie, účel, prostředí programu, základní příkazy.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
24.12. 11

Excel teorie (hlasování)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování základních znalostí programu. Adresování buněk, ovládání programu, horké klávesy, pravidla zadávání dat apod. Testování formou hlasování ActivVote.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
24.12. 11

Excel vzorce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování adresování buněk a zápisu vzorečků. Matematické operace sčítání, odčítání, násobení, dělení a druhá mocnina.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
24.12. 11

Excel vzorce (hlasování)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování znalostí o vzorcích. Adresování buněk, matematické operace, zápis vzorců, klíčová slova funkcí.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
14.11. 10

Expozice

Ročníky:
Expozice, závěrka, snímače a řešení problémů při fotografování.
Autor: Josef Pešek
(1 x)
03.03. 14

Externí zařízení počítače

Ročníky: ZŠ 6,
Externí zařízení počítačů pro přenos zvuku a obrazu.
(0 x)
03.03. 14

Externí zařízení počítače - tiskárny, plotter, scanner.

Ročníky: ZŠ 6,
Externí zařízení počítačů a jejich využití.
(0 x)
08.07. 13

Formáty souborů

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál se zabývá pojmenováním souborů.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
08.07. 13

Formáty souborů - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Tento materiál slouží k orientaci v příponách souborů.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.11. 11

Fungování procesoru

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad základní charakteristiky procesorů
Autor: David Tichý
(0 x)
26.03. 14

Geografický informační systém

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový materiál o GIS.
Autor: Zdeněk Fexa
(0 x)
24.12. 11

Grafické editory (hlasování)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování znalostí o grafických editorech. Rastrová a vektorová grafika, grafické editory, principy, funkce, pojmy grafiky. Testování formou hlasování ActivVote.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
24.12. 11

Grafické editory - Zoner Callisto (hlasování)

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování znalostí o grafických editorech. Zoner Callisto - zaměření, prostředí, funkce a ovládání programu. Testování formou hlasování ActivVote.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
26.10. 10

Grafika

Ročníky:
Grafika, bitmapová, vektorová, prezentace
(0 x)
18.02. 12

Grafika - test

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 8 listů, práce je zaměřena na opakování grafiky, navazuje na již vytvořené předcházející práce.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
27.06. 11

Hardware

Ročníky: ZŠ 7,
Orientace ve vnitřku skříně počítače, převod jednotek, rozdíly hardware X software.
Autor: Petr Neumann
(1 x)
26.03. 11

HARDWARE

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení HARDWARE. Sešit lze využít na I. i II. stupni v předmětech se zaměřením na ICT.
Autor: Karel Bílek
(0 x)
24.12. 11

Hardware AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování látky 7.r. - vnitřní hardware a periferie - formou známé hry AZ kvíz.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
26.10. 10

Hardware - počítačová myš

Ročníky:
Hardware - periferie, počítačová myš, další zařízení
(0 x)
25.10. 10

Hardware - počítačová sestava

Ročníky:
Hardware - počítačová sestava, typy počítačových sestav,komponenty v počítači
(0 x)
24.10. 10

Hardware - počítačová sestava

Ročníky:
Osobní počítač, využití v praxi, hardware - sestava PC
(0 x)
03.03. 14

Hardware a software

Ročníky: ZŠ 6,
Hardware a software, jejich využití.
(0 x)
24.12. 11

Hardware obecně (hlasování)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování znalostí o technickém vybavení PC. Hardware, vnitřní a vnější, vstupní a výstupní, jednotky informací, jednotky kapacity. Testování formou hlasování ActivVote.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
24.12. 11

Hardware, hra

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičení učiva o Windows pro 7.ročník pomocí zábavné hry.
Autor: Petr Neumann
(1 x)
29.07. 13

Hardware, software

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Mareriál je zaměřený na orientaci v pojmech hardware, software.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
29.05. 10

Historie a vývoj digitální fotografie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Fotografie, vývoj digitálních fotoaparátů, principy digitálního fotografování, výhody a nevýhody digitálních fotoaparátů.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
03.03. 14

Historie počítačů - předchůdci počítačů

Ročníky: ZŠ 6,
Předchůdci počítačů, jejich využití
(0 x)
28.03. 11

Historie počítačů I.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Úvod do historie počítačů, počítadla, počítací pomůcky a předchůdci počítačů.
(0 x)
28.03. 11

Historie počítačů II.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Historie počítačů, počítače 0. a 1. generace
(0 x)
15.04. 11

Historie počítačů III

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Historie počítačů, počítače 2. generace
(1 x)
15.04. 11

Historie počítačů IV

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Historie počítačů, počítače 3. generace
(0 x)
31.05. 11

Historie počítačů V.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Historie počítačů, počítače 3,5 a 4. generace
(0 x)
16.08. 11

Historie počítačů VI.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Test k interaktivním hodinám Historie počítačů I. – V.
(0 x)
26.03. 13

Hodnocení základní pojmy-hardware

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Základní pojmy - hardware
(0 x)
25.03. 13

Hodnocení základní pojmy-jednotky

Ročníky: SŠ 2.,
Přezkoušení z převodů jednotek
(0 x)
26.03. 13

Hodnocení základní pojmy-software

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Základní pojmy - software
(0 x)
26.03. 13

HTML jazyk - otázky č.17-20

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
26.03. 13

HTML jazyk - otázky č.21-24

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
26.03. 13

HTML jazyk - otázky č.1-4

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
26.03. 13

HTML jazyk - otázky č.13-16

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
26.03. 13

HTML jazyk - otázky č.5-8

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
25.03. 13

HTML jazyk - otázky č.9-12

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
25.03. 13

HTML jazyk - pololetní práce

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
24.02. 12

HTML1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základy jazyky HTML
Autor: David Tichý
(0 x)
24.02. 12

HTML2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní tvorba webových stránek v jazyce HTML
Autor: David Tichý
(0 x)
24.02. 12

HTML3

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základy jazyka HTML
Autor: David Tichý
(0 x)
24.02. 12

HTML4

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základy jazyka HTML
Autor: David Tichý
(0 x)
24.02. 12

HTML5

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základy jazyka HTML
Autor: David Tichý
(0 x)
26.02. 11

HW a SW a vstupní a výstupní zařízení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
HW a SW a vstupní a výstupní zařízení, slouží k procvičení uvedených pojmů
(0 x)
05.01. 12

Hygiena práce u počítače

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zásady hygieny práce u počítače.
Autor: Lelek
(0 x)
13.06. 11

Informace 1

Ročníky: SŠ 2.,
Základní pojmy, informační revoluce, test
(0 x)
13.06. 11

Informace 2

Ročníky: SŠ 2.,
Dělení informačních zdrojů, relevantní informace, výčet parametrů kvalitního informačního zdroje, knihy a archívy
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie, Adresarova struktura, č.9

Ročníky: SŠ 1.,
Jak se orientovat v adresáři
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie, Hardware, č.2

Ročníky: SŠ 1.,
Procvičování obsahu pojmu HARDWARE, složení stolního počítače.
(0 x)
28.05. 12

Informační technologie, Informacni zdroje, č.15

Ročníky: SŠ 1.,
Způsoby vyhledávání na internetu, podrobněji Wikipedie.
(0 x)
28.05. 12

Informační technologie, Informacni zdroje, č.16

Ročníky: SŠ 1.,
Další možnosti informací, které najdemé na internetu (mapy,obrázky)
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie, Komunikace - Sociálni site,č.19

Ročníky: SŠ 1.,
Stručný popis internetových sociálních sítí, podrobněji o Facebooku.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, MS Windows, č.7

Ročníky: SŠ 1.,
Popis pracovní plochy, nabídek základních ikon, práce s hlavním panelem, popis otevřeného okna.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, Periferie, č.4

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení se vstupními, výstupními a vstupně-výstupními zařízeními.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, Popis operačních systémů, č.5

Ročníky: SŠ 1.,
Popis ovládání OS, myši a klávesnice
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, Prenos souboru, č.11

Ročníky: SŠ 1.,
Jak a na čem přenášíme soubory.
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie, Rozdeleni operacnich systemu, č.6

Ročníky: SŠ 1.,
Krátké popisy nejrozšířenějších operačních systémů.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, Software, č.3

Ročníky: SŠ 1.,
Procvičení pojmů - software, operační systémy, viry a antivirové programy, balíček Microsoft Office
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie, Soubor,složka, č.8

Ročníky: SŠ 1.,
Jak pracujeme se soubory a složkami.
(0 x)
28.05. 12

Informační technologie, Trendy, č.20

Ročníky: SŠ 1.,
Nové možnosti elektroniky - digitalizace, možnosti internetu, mobilů apod.
(0 x)
28.05. 12

Informační technologie, Z historie vývoje počítačů, č.1

Ročníky: SŠ 1.,
Základní vývojové etapy ve vývoji počítačů.
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie,Internet,č.17

Ročníky: SŠ 1.,
Historie internetu a internetové adresy.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie,Komprese dat, č.10

Ročníky: SŠ 1.,
Popis postupu komprese a dekomprese dat.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie,Ochrana autorských práv,č.14

Ročníky: SŠ 1.,
Stručný popis autorského zákona a varování před jeho zneužitím.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie,Ochrana dat pred znicenim,č.13

Ročníky: SŠ 1.,
Jak ochránit data, aby je nikdo nezničil-archivace,antivirové programy apod. Příklady virů.
(0 x)
19.03. 12

Informační technologie,Prostředky zabezpečení dat před zneužitím,č.12

Ročníky: SŠ 1.,
Jak zabezpečíme svá data před ukradením, okopírováním a zneužitím.
(0 x)
23.05. 12

Informační technologie,Vyhledávání,č.18

Ročníky: SŠ 1.,
Katalogové a fulltextové vyhledavače.
(0 x)
13.06. 11

Informatika 3

Ročníky: SŠ 2.,
Dostupnost a ochrana informací v ČR, informační společnost, média, zdroje informací, rizika mediální společnosti
(0 x)
14.03. 11

Insert Sort

Ročníky: SŠ 3.,
Třídící algoritmus - třídění vkládáním
(0 x)
03.03. 14

Internet

Ročníky: ZŠ 6,
Internet a princip práce s internetem.
(0 x)
24.12. 11

Internet

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Jednoduché procvičení základních pojmů z internetu.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
26.03. 11

INTERNET

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na základní znalosti o Internetu. Sešit lze využít na I. i II. stupni v předmětech se zaměřením na ICT.
Autor: Karel Bílek
(0 x)
29.05. 10

Internet

Ročníky:
Základní výklad služeb internetu pro první ročníky osmiletého gymnázia a odpovídajícího ročníku ZŠ.
(0 x)
24.12. 11

Internet hra

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování učiva o internetu pomocí AZ kvízu.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
28.04. 17

Intranet I

Ročníky: SŠ 4.,
Konfigurace LAN
(0 x)
29.04. 17

Intranet II

Ročníky: SŠ 4.,
Konfigurace LAN
(0 x)
10.03. 11

ISO/OSI referenční model

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Popis referenčního modelu ISO/OSI
Autor: David Tichý
(0 x)
03.03. 14

Jak počítač pracuje

Ročníky: ZŠ 6,
Princip práce počítače.
(0 x)
26.03. 13

Jazyk HTML

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Jazyk HTML
(0 x)
15.01. 14

Jednotky

Ročníky: ZŠ 9,
Jednotky informace
Autor: Václav Dachs
(0 x)
18.02. 12

Jednotky informace

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Přehled a procvičení jednotek informace.
(0 x)
18.02. 12

Jednotky informace - soutěž

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Jednotky informace - soutěž (procvičení jednotek informace).
(0 x)
20.02. 11

Jednotky kapacity

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování učiva 7. ročníku. Jednotky informací a kapacity.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
03.03. 14

Klávesnice

Ročníky: ZŠ 6,
Počítačová klávesnice a její konstrukce.
(0 x)
24.11. 11

KLÁVESNICE

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
Hardware KLÁVESNICE
(0 x)
03.03. 14

Klávesnice - klávesy

Ročníky: ZŠ 6,
Klávesnice a její části, funkce nejpoužívnějších kláves.
(0 x)
26.04. 14

Koláž v programu PhotoPaint

Ročníky: SŠ 1.,
Vytvoření koláže z dvou a více fotografií v programu PhotoPaint z balíčku Corel.
(0 x)
31.03. 12

Komponenty v PC

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
popis a procvičování
(0 x)
19.12. 10

Kompozice

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na kompozici, základní zásady (ústřední motiv, rušivý prvek, význam popředí), středová kompozice a pozadí.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
01.03. 12

Konektory I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Konektory, jejich popis, příklady použití. PS/2, COM, LPT, RJ45, audio
(0 x)
01.03. 12

Konektory II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Konektory, jejich popis, příklady použití. VGA, DVI, S-Video, HDMI, kompozitní a koponentní video, scart.
(0 x)
01.03. 12

Konektory III

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Konektory, jejich popis, příklady použití. USB 2.0, FireWire, USB 3.0
(0 x)
01.03. 12

Konektory IV

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování, prověření znalostí, prohlubování znalostí o konektorech
(0 x)
29.07. 13

Kopírování

Ročníky: ZŠ 8,
Tento materiál slouží k výkladu možností kopírování souborů a složek.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
27.05. 10

Lineární rovnice

Ročníky:
Algoritmus a program pro řešení lineární rovnice (včetně diskuse).
(0 x)
17.01. 12

Malujeme s počítačem - průvodce nástroji programu Malování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Okno a nástroje programu Malování pro Windows XP.
Autor: Lelek
(0 x)
29.05. 10

Malware I

Ročníky:
Malware - počítačové viry a červi.
(1 x)
29.05. 10

Malware II

Ročníky:
Malware - trojské koně, rootkity, spyware a adware. Antivirové programy a firewall.
(0 x)
26.03. 13

Manažer disku

Ročníky: SŠ 2.,
Dumka je určena k procvičení tématu Základní pojmy - přesun informací na záznamovém médiu (HDD)
(0 x)
28.12. 11

Metodika - ActivExpression

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je návodem jak zaregistrovat zařízení ActivExpression.
(2 x)
14.03. 11

Metody přístupu k souborům

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Metody přístupu k souborům a jejich grafické znázornění
Autor: David Tichý
(0 x)
03.03. 14

Monitor

Ročníky: ZŠ 6,
Druhy počítačových monitorů.
(0 x)
21.12. 11

Monitory

Ročníky: ZŠ 9,
Práce je zaměřena na monitory (vývoj, typy, výhody a nevýhody).
Autor: Josef Pešek
(0 x)
13.03. 12

Monitory

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Monitory, CRT, LCD, historie, technologie, parametry, výrobci
(0 x)
05.12. 11

Motherboardy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Motherboardy, popis, výrobci, test částí, test portů, zajímavosti.
(0 x)
14.11. 10

Motivové programy

Ročníky:
Motivové programy DF – auto, portrét, krajina, sport, noc.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
14.03. 11

MS Access 2007 - formuláře

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace na MS Access 2007 s částí formuláře a cvičným příkladem formular.mdb
(0 x)
29.08. 11

MS Access 2007 - opakovací test

Ročníky: SŠ 2.,
Opakovací test pro hlasovací zařízení na MS Access 2007 - úvod, tabulky a relace.
(0 x)
05.12. 11

MS Access 2007 - opakovací test 2

Ročníky: SŠ 2.,
Opakovací test pro hlasovací zařízení na MS Access 2007 - dotazy, formuláře a sestavy.
(0 x)
21.05. 10

MS Access 2007 - relace

Ročníky:
Vytváření relací v programu MS Access 2007.
(0 x)
14.03. 11

MS Access 2007 - sestavy

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace na MS Access 2007 s částí sestavy a cvičným příkladem sestava.mdb
(0 x)
21.05. 10

MS Access 2007 - tabulky

Ročníky:
Vytváření a úprava tabulek v programu MS Access 2007.
(0 x)
21.05. 10

MS ACCESS 2007 - úvod

Ročníky:
Úvod do databázového programu MS Access 2007
(0 x)
26.03. 12

MS Power Point I.

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový sešit pro tvorbu prezentací, úvodní pravidla pro tvorbu + 4 jednoduchá cvičení na základní pravidla
(0 x)
07.10. 11

MS Word II.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Výuka a procvičení - odrážek, zarážek, horních a dolních indexů.
(0 x)
05.12. 11

MS Word III.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Vkládání odborného textu (matematického), kombinace textu a jednoduché grafiky tvoření pomocí Kreslení v MS Wordu, vkládání diagramu
(0 x)
05.12. 11

MS Word IV.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Tvorba tabulek, nadpisů - WordArt, obrázků - ClipArt, jednoduché grafy
(0 x)
25.12. 11

MS Word program

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování základů Word - historie, účel, prostředí programu, základní příkazy.
Autor: Petr Neumann
(1 x)
26.03. 12

MS Word V.

Ročníky: SŠ 4.,
Tvorba knihy od počátku, od prostého textu až po obsah, rejstřík, čísla stránek
(0 x)
22.02. 12

Navigace

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 9 listů, práce je zaměřena na navigaci (historie, typologie, získávání podkladů) a geocaching.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
27.05. 10

Největší společný dělitel

Ročníky:
Algoritmus a program pro zjištění největšího společného dělitele.
(0 x)
24.11. 11

Neumannova koncepce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled schéma počítače dle John Von Neumann
Autor: David Tichý
(0 x)
29.07. 13

Operační systém

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál obsahuje základní znalosti z oblasti operčního systému.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
24.12. 11

Operační systém počítače

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakovací hodina
Autor: Lelek
(1 x)
13.06. 11

Operační systémy 1

Ročníky: SŠ 3.,
Definice operačního systému, vývoj OS od 60. do 80. let, test
(0 x)
13.06. 11

Operační systémy 2

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj od 90. let do současnosti, důraz na firmy Microsoft, Apple, IBM a na distribuce LINUXu, test
(0 x)
21.02. 11

Ovládáme počítač

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakovací hodina.
Autor: Lelek
(0 x)
03.03. 14

Parametry monitoru

Ročníky: ZŠ 6,
Parametry monitoru
(0 x)
16.03. 11

Pascal 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pascal - úvod, datové typy
(0 x)
29.11. 11

Pascal 10

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Použití funkce.
(0 x)
16.03. 11

Pascal 2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pascal - základní pojmy, výrazy, operace
(0 x)
27.03. 11

Pascal 3

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pascal - příkazy vstupu a výstupu
(0 x)
27.03. 11

Pascal 4

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Příkaz case a příkaz cyklu for
(0 x)
27.03. 11

Pascal 5

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Příkazy cyklu: while, repeat
(0 x)
29.11. 11

Pascal 6

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Rozdělení příkazů, příkaz rozhodování If.
(0 x)
29.11. 11

Pascal 7

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Příkaz If - příklady na procvičení.
(0 x)
29.11. 11

Pascal 8

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Optimalizace programů.
(0 x)
29.11. 11

Pascal 9

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Použití procedury.
(0 x)
26.04. 13

Pascal11 - řetězce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výuková hodina.
(0 x)
24.02. 12

Pascal12 - datový typ záznam

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výuková hodina
(0 x)
24.02. 12

Pascal13 - record - příklad

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičovací hodina
(0 x)
24.02. 12

Pascal14 - práce se soubory

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
výkladová hodina
(0 x)
24.02. 12

Pascal15 - příklad - práce se soubory

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičovací hodina - práce se souborem
(0 x)
05.01. 12

Pečujeme o počítač

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Hlavní zásady jak pečovat o počítač.
Autor: Lelek
(0 x)
03.03. 14

Periferie počítače

Ročníky: ZŠ 6,
Periferie počítače a jejich využití.
(0 x)
01.03. 12

Pevné disky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Pevné disky, HDD, technologie, parametry, výrobci
(0 x)
16.03. 11

Plánování procesů

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Algoritmy plánování procesů
Autor: David Tichý
(0 x)
03.03. 14

Počítač

Ročníky: ZŠ 6,
Počítač - osobní počítač, přenosný počítač.
(0 x)
15.01. 12

Počítač a základní periferie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Procvičení znalostí o počítači, vstupních a výstupních zařízeních.
Autor: Lelek
(0 x)
26.02. 11

Počítačová grafika

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Příprava je určena pro žáky 5.-6. ročníků. Slouží k pochopení rozdílů mezi rostrovou a vektorovou grafikou.
(0 x)
31.05. 10

Počítačová grafika

Ročníky:
Základní pojmy, rozdělení grafiky, ukázky grafiky rastrové a vektorové
(0 x)
31.05. 10

Počítačová grafika - cvičení

Ročníky:
Praktické úkoly o znalostech počítačové grafiky, plně interaktivní
(0 x)
25.04. 12

Počítačová grafika - test

Ročníky: SŠ 1.,
Testovací sešit je možné používat pouze s použitím hlasovacího zařízení. Ověření znalostí z počítačové grafiky.
(0 x)
03.03. 14

Počítačová sestava

Ročníky: ZŠ 6,
Počítačová sestava a její terminologie.
(0 x)
21.02. 11

Počítačová sestava

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičováním.
Autor: Lelek
(0 x)
24.02. 12

Počítačové inflitrace

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled počítačových infiltrací
Autor: David Tichý
(0 x)
03.03. 14

Počítačové programy

Ročníky: ZŠ 6,
Počítačový program, druhy počítačových programů, využití počítačových programů, operační systém, teorie instalace počítačových programů, autorská práva k programům.
(0 x)
17.01. 12

Počítačové sítě

Ročníky: ZŠ 7,
Počítačové sítě - LAN, WAN, prvky sítě.
Autor: Lelek
(0 x)
24.12. 11

Počítačové sítě - základy (hlasování)

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování základních znalostí o počítačových sítích. Sítě, sdílení, topologie, bezpečnost, aktivní prvky, velikost sítě.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
27.12. 10

Počítačové sítě, internet

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Počítačové sítě, internet
(0 x)
17.11. 11

Počítačové viry

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Definice počítačových virů
Autor: David Tichý
(0 x)
01.03. 12

Polohovací zařízení - klávesnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Polohovací zařízení, klávesnice, charakteristika, druhy připojení
(0 x)
13.03. 12

Polohovací zařízení - myši

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Polohovací zařízení, myš, další zařízení, charakteristika, druhy připojení a použití
(0 x)
29.07. 13

Popis klávesnice.flipchart

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál slouží k popisu rozdělení klávesnice.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
07.01. 12

Porty a komunikační rozhraní PC

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Porty - konektory, PS/2, USB, D-SUB, DVI
Autor: Lelek
(0 x)
26.03. 12

Power Point II

Ročníky: SŠ 1.,
Pro tvorbu jednoduché prezentace na 5 až 7 snímku v PowerPointu bez zvláštních efektu. Při tvorbě dodržujeme typografická pravidla, pravidla pro prezentace (výukový sešit PowerPoint I), citace.
(0 x)
08.03. 12

Power Point III

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový a procvičovací sešit pro tvorbu v Power Pointu, 4 úkoly - obrázek, tabulka, graf, diagram, navazuje na Power Point I., II.
(0 x)
29.07. 13

PowerPoint

Ročníky: ZŠ 5,
PowerPoint - úvod
(0 x)
30.03. 12

PowerPoint IV.

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový a procvičovací sešit
(0 x)
30.03. 12

PowerPoint V.

Ročníky: SŠ 1.,
Výkladový a shrnující sešit
(0 x)
27.03. 11

Poziční soustavy - úvod

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Převod čísla mezi dvojkovou a desítkovou soustavou
Autor: David Tichý
(0 x)
26.03. 13

Práce s daty

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení znalostí o datech a jejich ukládání v počítači
(0 x)
22.01. 12

Práce se soubory

Ročníky: ZŠ 6,
Přehled základních informací a postupů při práci se soubory
Autor: David Tichý
(0 x)
21.09. 11

Právní rámec pro zacházení s hudbou a filmy

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace popisuje právní předpisy, které určují povolené a zakázené postupy při práci s hudbou a filmy.
(0 x)
10.01. 12

Právní rámec zacházení s počítačovými programy I

Ročníky: SŠ 3.,
Právní rámec pro zacházení s počítačovými programy I
(0 x)
10.01. 12

Právní rámec zacházení s počítačovými programy II

Ročníky: SŠ 3.,
Právní rámec zacházení s počítačovými programy II
(0 x)
29.07. 13

Přesouvání souborů

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Tento materiál slouží k výkladu možností přesouvání souborů a složek a k procvičení pravidel při přesouvání.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
18.02. 12

Převody v soustavách 2, 10, 16 - soutěž

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Převody v soustavách 2, 10, 16 - soutěž.
(0 x)
28.04. 14

Procvičení ActivInspire I

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace seznamuje uživatele se základními postupy v prostředí ActivInspire. Jedná se zejména o používání knihovny prostředků, tvarů objektů, zamykání a seskupování objektů. Dále se řeší problematika kontejnerů a magických okének. Uživatel je seznámen s prohlížečem objektů a jeho vlastnostmi. Na závěr je zmíněna práce s clonou.
(0 x)
25.04. 15

Procvičení ActivInspire II

Ročníky: SŠ 3.,
Základní postupy v prostředí ActiveInspire
(0 x)
05.12. 11

Programování - Eulerovo číslo

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výpočet Eulerova čísla pomocí matematické řady.
(0 x)
05.12. 11

Programování - funkce sinx

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výpočet hodnoty funkce sinus pomocí matematické řady.
(0 x)
05.12. 11

Programování - Ludolfovo číslo

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výpočet Ludolfova čísla omocí matematické řady.
(0 x)
15.01. 12

Programy pro počítačovou grafiku

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Grafické programy a jejich základní charakteristika.
Autor: Lelek
(0 x)
21.02. 11

Programy v počítači

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakovací hodina
Autor: Lelek
(0 x)
29.05. 10

Protokol TCP/IP

Ročníky:
Popis protokolu TCP/IP.
(0 x)
23.05. 11

První kroky s tabulí

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Jaroslav Bis
(0 x)
31.05. 10

Rastrová grafika - prakticky

Ročníky:
Průvodce úkoly, samostatnou prací a závěrečnou prací, vytvořeno vše pro Malování
(0 x)
31.05. 10

Rastrová grafika - Vlastnosti

Ročníky:
Výklad, vlastnosti rastrové grafiky, pixel, rozlišení, hloukba barev, velikosti souboru
(0 x)
25.07. 11

RGB model

Ročníky: ZŠ 9,
RGB model - význam, použití, vlastnosti
Autor: Josef Pešek
(0 x)
09.04. 12

RISKUJ

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, SŠ 1.,
RISKUJ - soutěž, procvičování
(0 x)
29.07. 13

Riskuj - hardware, software

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k zopakování a rozšíření poznatků o hardwaru a softwaru.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
09.04. 12

RISKUJ 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
procvičování
(0 x)
15.01. 14

Rozlišení

Ročníky: ZŠ 9,
Objasnění pojmu "rozlišení" používaném ve fotografování. Výpočet velikosti tištěné fotografie.
Autor: Václav Dachs
(0 x)
14.03. 11

Select Sort

Ročníky: SŠ 3.,
Třídící algoritmus - třídění výběrem.
(0 x)
29.07. 13

Shránka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál slouží k popisu a procvičení práce se schránkou.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
29.07. 13

Skříň počítače

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Materiál popisuje nejdůležitější části počítačové sestavy.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
29.07. 13

Skříň počítače - hádanky

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží ke zopakování a rozšíření znalostí tématického okruhu Hardware.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
27.02. 11

Sloupcové grafy v Excelu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení jak vytvořit sloupcový graf v Excelu.
(0 x)
30.12. 10

Složení počítače

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
V sešitu se žáci seznámí s druhy počítačů, periferních zařízení a složení stolního počítače.
(0 x)
28.06. 10

Snímače

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Snímače (CCD, CMOS), citlivost snímače, DPI, MPx (přepočet na velikost při tisku), objektiv, zoom. Předváděcí sešit obsahuje celkem 6 listů (mimo úvodní a poslední strany).
Autor: Josef Pešek
(0 x)
29.07. 13

Software

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál slouží ke zopakování a rozšíření znalostí tématického okruhu Software.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
26.03. 11

SOFTWARE

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení SOFTWARE. Sešit lze využít na I. i II. stupni v předmětech se zaměřením na ICT.
Autor: Karel Bílek
(0 x)
24.12. 11

Software - druhy, účel, licence

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování pokročilých znalostí programového vybavení. Druhy software, licenční politika, finanční podmínky pořízení, data.
Autor: Petr Neumann
(1 x)
24.12. 11

Software obecně (hlasování)

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování znalostí o programovém vybavení PC. Software, operační systémy, adresáře a soubory, typy souborů, jednotky informací. Testování formou hlasování ActivVote.
Autor: Petr Neumann
(0 x)
02.01. 12

Soubory a jejich uspořádání v počítači

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Soubor, adresář - složka, stromová struktura.
Autor: Lelek
(0 x)
09.04. 12

Soutěž Riskuj_Informatika

Ročníky: SŠ 2.,
Výukový sešit připravený pro soutěž - podobá se hře Riskuj
(0 x)
27.02. 11

Spojnicové grafy v Excelu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení jak vytvořit spojnicový graf v Excelu.
(0 x)
05.12. 11

Test - převody bit-byte, dvojková číselná soustava

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
8 jednoduchých příkladů, pro ověření znalostí, pomocí hlasovacího zařízení + výsledky, možno brát také k procvičení látky, pro tercii a kvartu
(0 x)
25.12. 11

Test hardware

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování učiva o skříni počítače a přídavných zařízeních
Autor: Petr Neumann
(0 x)
29.07. 13

Textový editor

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento materiál slouží k popisu prostředí Writeru, pojmů a prvků používaných při práci v textovém editoru.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
31.05. 10

Textový procesor - MS Word

Ročníky:
Základní pojmy, základní typografické pravidla, úprava jednoduchého textu, obrázek v textu vše se naučíme na jednoduchých úkolech
(1 x)
26.03. 12

Textový soubor pro ukládání dat

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Použití textového souboru pro ukládání dat (vstup a výstup).
(0 x)
23.04. 12

The Raster Graphics - practical

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Praktická cvičení pro rastrovou grafiku pro program Malování, zadání a nápovědy v anglickém jazyce, vše jednoduše popsáno, tak aby zadání porozuměli studenti.
(0 x)
27.02. 11

Tiskárny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Příprava je určena pro 5.-6. ročník Zš, slouží k pochopení principů fungování tiskáren a prací s nimi.
(0 x)
05.12. 11

Tiskárny - inkoustové

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Tiskárny inkoustové, pojmy, princip tisku, výrobci, diskuse.
(0 x)
01.03. 12

Tiskárny - jehličkové

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Tiskárny jehličkové, pojmy, princip tisku, výrobci, diskuse.
(0 x)
01.03. 12

Tiskárny - laserové

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Tiskárny laserové, pojmy, princip tisku, výrobci, diskuse.
(0 x)
27.05. 10

Třídění bublinovou metodou

Ročníky:
Třídící algoritmus a program - Bubble Sort.
(0 x)
17.11. 11

Typografie

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Přehled základních poznatků a zásad pro psaní textů
Autor: David Tichý
(0 x)
14.03. 11

Typografie - procvičování I

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Výukový sešit je vhodný pro procvičení typografie - hladká sazba. Plně interaktivní. Doporučuji nejprve projít Výukový sešit Typografie - teorie I.
(0 x)
14.03. 11

Typografie - teorie I.

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Výkladový sešit - hladké sazby s praktickými příklady z praxe.
(0 x)
10.01. 12

Typografie - test

Ročníky: SŠ 4.,
Testovací sešit, pro ověření znalostí z typografie, použití hlasovacího zařízení, nutno mít probráno Typografie I. a II.
(0 x)
09.04. 12

Typografie 1

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
typografická pravidla pro tvorbu dokumentu v textovém editoru
(0 x)
17.04. 12

Typografie 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
materiály pro výklad a zápis
(0 x)
27.02. 11

Typy grafů v Excelu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení, jaký typ grafu zvolit pro jednotlivé tabulky.
(0 x)
27.02. 11

Uložení informací v PC

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Příprava je pro 5.-6.ročník ZŠ, slouží k procvičení a výkladu pojmů soubor, složka a typů souborů
(0 x)
22.02. 12

Úpravy fotografií on-line 1 - ořez fotografií

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k výuce ořezu fotografií on-line v programu www.pixlr.com a je určen žákům 6.-9. ročníků.
Autor: René Pohanka
(0 x)
22.02. 12

Úpravy fotografií on-line 2 - změna velikosti obrázklu a plátna

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k výuce změny velikosti fotografií a plátna on-line v programu www.pixlr.com a je určen žákům 6.-9. ročníků.
Autor: René Pohanka
(0 x)
22.02. 12

Úpravy fotografií on-line 3 - změna jasu, kontrastu a sytosti

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k výuce jasu, kontrastu a sytosti fotografií on-line v programu www.pixlr.com a je určen žákům 6.-9. ročníků.
Autor: René Pohanka
(0 x)
22.02. 12

Úpravy fotografií on-line 4 - barevné úpravy, převod do sépie a černobílé

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit slouží k výuce barevné úpravy fotografií, převodu do sépie a černobílé on-line v programu www.pixlr.com a je určen žákům 6.-9. ročníků.
Autor: René Pohanka
(0 x)
20.02. 11

Úvod do světa počítačů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičováním.
Autor: Lelek
(0 x)
14.03. 11

Vektorová grafika - praktická cvičení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Praktické cvičení pro vektorovou grafiku. Část výukových listu je možné tvořit přímo v programu ActivInspiru. Složitější obrázky musí být již tvořeny v libovolném vektorovém editoru.
(0 x)
25.06. 11

Vektorové formáty

Ročníky: ZŠ 9,
Vektorové formáty.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
18.02. 12

Video

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 9 listů, práce je zaměřena na historii záznamu videa, rozdíly mezi analogovým a digitálním záznamem, formáty digitálního videa.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
22.02. 12

Videokamery

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit obsahuje celkem 10 listů, práce je zaměřena na videokamery.
Autor: Josef Pešek
(0 x)
27.05. 11

Vizitky

Ročníky: ZŠ 9,
Vizitky – grafické zásady, kompozice a tvorba
Autor: Josef Pešek
(0 x)
15.03. 11

Vstupní zařízení 2. díl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičováním - zaměřeno na klávesnici, na její části a základní funkce.
Autor: Lelek
(0 x)
20.02. 11

Vstupní zařízení PC 1. díl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičováním, zaměřeno na počítačovou myš
Autor: Lelek
(0 x)
27.02. 11

Výsečový graf v Excelu

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení jak vytvořit výsečový graf v Excelu.
(0 x)
01.05. 11

Výstupní zařízení 1 díl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičováním. Zaměřeno na monitor.
Autor: Lelek
(0 x)
24.12. 11

Výstupní zařízení PC 2. díl

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Výkladová hodina s procvičením probrané látky.
Autor: Lelek
(0 x)
29.01. 12

Využití internetu (GPS)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena pro žáky 8.-9. ročníků. Slouží k pochopení a vyhledávání míst na mapách (např. mapy.cz) pomocí souřadnic GPS.
(0 x)
03.03. 14

Využití počítačů

Ročníky: ZŠ 6,
Využití počítačů.