Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
01.10. 20

Ohmův zákon

Ročníky: ZŠ 8,
frontální opakování Ohmova zákonu
(0 x)
10.11. 10

Změna skupenství látek, tání a tuhnutí

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin. Anotace na web: Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Změny skupenství látek, tání a tuhnutí.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
23.10. 10

1. a 2. Newtonův pohybový zákon

Ročníky:
výklad: 1. a 2. Newtonův pohybový zákon,pohybová rovnice, odvození jednotky síly v soustavě SI
(0 x)
22.03. 13

1/Fyz6 Laboratorní práce, objem, hmotnost, hustota látek

Ročníky: ZŠ 6,
Praktické pokusy (pracovní list). Laboratorní práce, objem, hmotnost, hustota látek.
(0 x)
31.05. 10

2.NPZ v příkladech

Ročníky: SŠ 1.,
Výslednice sil, pohybová rovnice
Autor: Petr Musil
(0 x)
22.03. 13

6. FYZIKÁLNÍ VELIČINA DÉLKA

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování odhadu a měření těles. Opakování měřidel a převodů délky.
(0 x)
24.03. 13

6. MĚŘENÍ SILOMĚREM

Ročníky: ZŠ 6,
Části siloměru, zásady správné manipulace a měření siloměrem, velikost síly 1 N.
(0 x)
24.03. 13

6. Opakování GRAVITAČNÍ SÍLA

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování gravitační síly, princip, značka, výpočet.
(0 x)
29.03. 13

6. Opakování PŘEVODYJEDNOTKY DÉLKY

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování fyz. veličiny síla a její jednotky.
(0 x)
31.08. 11

6. ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo 6. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1-2 hodiny
(0 x)
17.02. 13

6. tř. Tajenka, skupenství látek, atom, síla

Ročníky: ZŠ 6,
Tajenka pro zopakování pojmů skupenství látek, atomu, síly.
(0 x)
29.03. 13

6.Opakování 6. ročník

Ročníky: ZŠ 6,
Pomocí odkrytých otázek si zopakujeme látku 6. ročníku.
(0 x)
28.03. 13

6.Opakování FYZIKÁLNÍ VELIČINA HMOTNOST

Ročníky: ZŠ 6,
Popis lab. vah, čím měříme hmotnost těles, sčítání závaží.
(0 x)
28.03. 13

6.Opakování TAJENKA, SKUPENSTVÍ LÁTEK, ATOM, SÍLA

Ročníky: ZŠ 6,
Tajenka se zaměřením na opakování skupenství látek, atomu a síly.
(0 x)
29.03. 13

6.Opakování VLASTNOSTI LÁTEK III.

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování vlastností látek. Uvědomění si rozdílů vlastností látek a těles.
(0 x)
01.04. 13

6.Souhrnné opakování látky, tělesa, skupenství, síla, atom

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování pomocí testů.
(0 x)
31.03. 13

7. Opakování ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování pojmů související s atm. tlakem a jak se dá atm. tlak měřit.
(0 x)
29.05. 13

7. OPAKOVÁNÍ hydraulické zařízení, pascalův zákon

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování hydraulického zařízení, které pracuje na principu Pascalova zákon.
(0 x)
29.05. 13

7. OPAKOVÁNÍ mechanické vlastnosti plynů II.

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování vlastností plynů a složení atmosféry.
(0 x)
01.04. 13

7. Opakování výpočtů s, v, t

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování výpočtů rychlosti rovnoměrného i nerovnoměrného pohybu, dráhy a času.
(0 x)
01.04. 13

7. Opakování VÝPOČTU TLAKU A TLAKOVÉ SÍLY

Ročníky: ZŠ 7,
Výpočet tlaku a tlakové síly.
(0 x)
02.04. 13

7. Opakování VZTLAKOVÁ SÍLA, ARCHIMÉDŮV ZÁKON

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování VZTLAKOVÉ SÍLY A ARCHIMÉDOVA ZÁKONA
(0 x)
03.06. 12

7. Opakování, otáčivé účinky síly

Ročníky: ZŠ 7,
Otáčivé účinky síly, páka.
(0 x)
25.06. 11

7. ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 2 hodiny
(0 x)
18.02. 12

7. ročník-zábavné opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k opakování učiva, dotace 1-2 hodiny.
(0 x)
29.05. 13

7.Opakování 6.třídy,začátek 7.ročníku

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování látky šestého a sedmého ročníku. Především opakování fyzikálních veličin (délka, čas, hustota, síla,...)
(0 x)
03.06. 12

8. AZ kvíz var a měrné skupenské teplo varu

Ročníky: ZŠ 8,
Pomocí otázek si žáci zopakují poznatky o varu a měrném skupenském teplu varu.
(0 x)
03.06. 12

8. AZ kvíz vypařování

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování závislostí na rychlosti a podmínkách vypařování.
(0 x)
29.05. 13

8. KALORIMETR

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování základních částí kalorimetru a návod na jeho výrobu.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování elektrický proud I.

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si úvod el. proudu. Postupně se dostaneme k podrobnějšímu opakování, které se týká el. proudu.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování elektrický proud II., schématické značky I.

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si schématické značky el. proudu. Dále k sobě budem přiřazovat pojmy které k sobě patří.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování elektrický proud II., schématické značky II.

Ročníky: ZŠ 8,
Podrobněji si zopakujeme schématické značka v el. obvodu.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování elektrický proud, video - zdroje el. proudu,...

Ročníky: ZŠ 8,
Tento "DUM" je zaměřen na videoukázky.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování fyzikální práce

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si vše, co se týká fyzikální práce.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování PŘÍKLADŮ TEPELNÉ VÝMĚNY PROUDĚNÍM

Ročníky: ZŠ 8,
Zde si na příkladech ze skutečnosti vysvětlíme princip tep. výměny prouděním.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování skupenství, změny skupenství látek

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si hlavně molekulární skladbu skupenství a jejich modifikace.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování sublimace, desublimace. Přehled změn skupenství

Ročníky: ZŠ 8,
Pomocí schématu si buď zopakujeme přehled změn skupenství nebo se je po malých částech budeme učit.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si pojmy souvidející s tep. vým. prouděním a názorně si ukážeme jak probíhá v kapalinách a kde se s ní setkáme.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM, pracovní list I.

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování TEPELNÉ VÝMĚNY PROUDĚNÍM jsme tentokrát zvolili do pravního listu.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM, pracovní list II.

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování tep. výměny prouděním je zde pomocí pracovního listu. Žáci si zopakují značky fyzikálních veličin a jak probíhá samotný proces tep. výměny prouděním.
(0 x)
29.05. 13

8. Opakování teplo, měrná tepelná kapacita

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování teplo, měrná tepelná kapacita. Opakování se týká především vzorců a výpočtů.
(0 x)
29.05. 13

8.Opakování tepelného záření

Ročníky: ZŠ 8,
Zopakujeme si, kde se setkáme s tepelnými zdroji zážení, jak tep. záření vnímáme.
(0 x)
25.07. 11

8.ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Učivo 8. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1 hodina
(0 x)
25.10. 11

9.ročník - opakování

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k opakování na konci roku, dotace 1-2 hodiny
(0 x)
17.10. 13

: Tělesa, látky a skupenství látek

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu a učiva z tematické oblasti "Tělesa a látky" v tématu: Tělesa, látky a skupenství látek
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
15.04. 11

Adiabatický děj

Ročníky: SŠ 2.,
Adiabatický děj.
(1 x)
06.03. 11

Akce a reakce

Ročníky: SŠ 1.,
Uvedení 3. Newtonova pohybového zákona
(0 x)
05.04. 12

Analýza zvuku

Ročníky: SŠ 2.,
analýza zvuku
Autor: Aleš Petrák
(1 x)
18.10. 13

Archimédův zákon

Ročníky: ZŠ 7,
Mechanické vlastnosti tekutin
(0 x)
03.01. 13

Archimédův zákon

Ročníky: ZŠ 7,
Výkladový sešit objasňující princip Archimédova zákona.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
07.01. 12

Archimédův zákon

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s podstatou a využitím Archimédova zákona
(3 x)
07.01. 12

Archimédův zákon - příklady

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Několik řešených příkladů na Archimédův zákon.
Autor: Marek Souček
(1 x)
03.01. 13

Archimédův zákon - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit ukazuje, jak pomocí Archimédova zákona vypočítat velikost vztlakové síly.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
06.02. 12

Archimédův zákon 1

Ročníky: SŠ 1.,
Odvození Archimédova zákona, příklady.
Autor: Karel Koten
(0 x)
06.02. 12

Archimédův zákon 2

Ročníky: SŠ 1.,
Shrnutí a rozšíření učiva, příklady.
Autor: Karel Koten
(0 x)
20.03. 12

Archimédův zákon 3

Ročníky: SŠ 4.,
Příklad na Archimédův zákon a výpočet práce.
Autor: Karel Koten
(0 x)
28.04. 11

Atmosféra Země

Ročníky: ZŠ 7,
Atmosféra Země - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 7. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
02.12. 10

Atmosféra Země a její složení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Objasnění pojmu atmosféra Země a seznámení s jejím složením.
(5 x)
21.01. 13

Atmosférický tlak

Ročníky: ZŠ 7,
Zavedení pojmu atmosférický tlak.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
07.01. 12

Atmosférický tlak

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
sešit seznamuje s podstatou tlaku vzduchu, principem sací pumpy a historickými souvislostmi objevu tlaku vzduchu
(1 x)
14.11. 13

Atom

Ročníky: ZŠ 6,
Části atomu, elektroneutrální atom.
(0 x)
13.03. 13

Atom, radioaktivita

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení pojmů: přorozená radioaktivita, izotopy, poločas přeměny...
(0 x)
09.01. 11

Atomy a molekuly

Ročníky: ZŠ 6,
Úvod do učiva zabývajícího se složením látek, objasnění pojmu atom a molekula.
(3 x)
26.12. 11

Bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Nebezpečné situace, hašení el. zařízení, výstražné tabulky.
(0 x)
18.03. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Definování pojmu čas.
(0 x)
22.02. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření času pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
(0 x)
26.02. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Jednotky času a zařízení na měření této veličiny.
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
29.01. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Čas. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
10.12. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k zavedení veličiny čas, seznámení s měřením času, a jednotkami.
(1 x)
28.12. 11

Čas - test

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k otestování znalostí žáků z učiva o veličině čas, k jejímu plnému využití je třeba hlasovací zařízení ActiVote.
(0 x)
27.05. 11

Čas, jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Čas, jednotky času
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
06.02. 12

Částice s nábojem v magnetickém poli

Ročníky: SŠ 3.,
Působení mag. síly na pohybující se částici s nábojem. Lorentzova síla.
(0 x)
03.11. 10

Částicová stavba látek

Ročníky: ZŠ 6,
částicová stavba látek pevných, kapalných, plynných, z ní odvozené některé jejich vlastnosti
(0 x)
27.11. 13

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Tělesa a látky" v tématu: Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
03.12. 11

Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena žákům šestého ročníku. Seznamuje, procvičuje a rozvíjí poznatky týkající se částicové stavby pevných, kapalných a plynných látek.
(1 x)
29.07. 13

Chování tělesa v kapalině

Ročníky: ZŠ 7,
Mechanické vlastnosti tekutin
(0 x)
29.01. 12

Cívka s proudem

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
(0 x)
16.03. 12

Cívka s proudem v magnetickém poli.

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení a procvičení chování cívky s proudem v magnetickém poli.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
29.11. 12

Co (ne)víte o fyzice?

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva ze základní školy.
(0 x)
08.12. 11

Co jsme se ve fyzice naučili

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
20 otázek z fyziky pro hlasovací zařízení
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
09.01. 11

Co už víme o síle

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Fyzikální veličina síla, co je a co není síla, vzájemné působení síly, působení síly dotykem a na dálku.
(4 x)
13.05. 12

Čočka rozptylná

Ročníky: ZŠ 9,
V materiálu je vysvětlen lom základních paprsků na tenké čočce a jejich užití při zobrazení.
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
03.08. 12

čočka spojná

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 9,
Optika - čočky Žáci se naučí sestrojovat paprsky procházející čočkou spojnou.
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
03.11. 11

Čočkové zobrazovací soustavy: mikroskop a dalekohledy

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad spojený s opakováním chodu paprsků význačných směrů pro čočky, doplněný žákovskými pokusy v lavicích s prvky optické stavebnice.
Autor: Pavel Klouda
(0 x)
13.03. 13

Čočky

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Druhy čoček, jejich rozpoznání.
(0 x)
31.05. 10

Čočky

Ročníky:
Opakování a doplnění vědomostí z oblasti optického zobrazení se zaměřením na čočky.
(0 x)
26.12. 10

Čočky - obecně

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jak poznáme spojku, rozptylku, dvojlom na skutečné čočce, pojem tenká čočka, znázornění, významné paprsky, procvičení
(2 x)
29.12. 11

Další součástky s jedním přechodem PN.

Ročníky: ZŠ 9,
Procvičení schématických značek,rozdíly mezi typy diod, využití LED diod, jejich výhody, fotodiody a jejich využití.
(0 x)
21.09. 11

Deformace pevného tělesa

Ročníky: SŠ 2.,
Deformace pevného tělesa
(1 x)
17.05. 10

Deformační účinky síly

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k výkladu i k procvičení látky, dotace: 2-3 hodiny
(0 x)
16.09. 13

Délka

Ročníky: ZŠ 6,
Látky a tělesa
(0 x)
29.01. 12

Délka

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Měření délky tělesa pro žáky 6. ročníku. Některé stránky můžeme vytisknout, aby pracovali všichni žáci. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
(0 x)
22.08. 10

Délka

Ročníky:
Délka- jednotky, opakování
(0 x)
26.12. 10

DÉLKA 2

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - MĚŘENÍ DÉLKY
(2 x)
22.12. 10

DÉLKA 1

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - ÚVOD DO UČIVA
(1 x)
26.12. 10

DÉLKA 3

Ročníky: ZŠ 6,
DÉLKA - OPAKOVANÉ MĚŘENÍ DÉLKY, STARŠÍ DÉLKOVÉ JEDNOTKY
(1 x)
07.02. 12

Délka a síla

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování jednotek délky a síly. Doplněno o měřící přístroje.
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
28.04. 11

Délka, jednotky délky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen k procvičení převodů jednotek délky v hodinách fyziky v 6. třídě.
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
01.06. 10

Délková teplotní roztažnost

Ročníky:
Délková teplotní roztažnost
(1 x)
13.03. 12

Délková teplotní roztažnost - příklady

Ročníky: SŠ 2.,
Délková teplotní roztažnost - příklady
(0 x)
16.03. 12

Difrakce světla

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad problematiky difrakce (ohybu) světla.
(1 x)
03.12. 11

Dioda

Ročníky: ZŠ 9,
Popis diody, dioda v obvodech v propustném a závěrném směru.
(0 x)
28.12. 11

Dioda jako usměrňovač.

Ročníky: ZŠ 9,
Účel usměrňování, jednocestný a dvojcestný usměrňovač, grafické znázornění průběhu proudu, spotřebiče s usměrňovačem.
(0 x)
17.01. 12

Disperze světla

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování a doplnění vědomostí o lomu světla a disperzi světla.
(0 x)
05.04. 12

Dopplerův jev

Ročníky: SŠ 2.,
Dopplerův jev
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
26.02. 12

Dostředivé zrychlení

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad-odvození vztahu pro velikost dostředivého zrychlení
(0 x)
29.01. 12

Dráha

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Dráha. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
19.12. 10

Dráha při rovnoměrném pohybu tělesa

Ročníky:
Učivo 7. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1-2 hodiny
(0 x)
14.07. 11

Druhy a použití magnetů.

Ročníky: ZŠ 6,
Práce obsahuje stručný přehled magnetů a jejich využití v praxi.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
04.04. 12

Dva druhy elektrického náboje. flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je součástí kapitoly elektrické vlastnosti látek a slouží k procvičení znalostí o zelektrování těles kladným a záporným nábojem.
(0 x)
04.04. 12

Dva druhy elektrického náboje. flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 6,
Hlasování doplňuje předváděcí sešit Dva druhy elektrického náboje.
(0 x)
14.07. 11

Dynamika - Newtonovy pohybové zákony

Ročníky: SŠ 1.,
Newtonovy pohybové zákony - zákonitosti a užití
Autor: Petr Musil
(0 x)
28.03. 11

Dynamika - síla

Ročníky: SŠ 1.,
Síla jako fyzikální veličina, druhy sil působících na tělesa, znázornění sil.
Autor: Petr Musil
(0 x)
08.03. 12

Dynamika HB - hybnost HB

Ročníky: SŠ 1.,
Hybnost hmotného bodu, změna hybnosti, zákon zachování hybnosti.
Autor: Petr Musil
(0 x)
04.04. 11

Dynamika mechanických kmitů I-pružinový oscilátor

Ročníky: SŠ 2.,
Dynamika kmitů pružinového oscilátoru - výklad a procvičení
(0 x)
04.04. 11

Dynamika mechanických kmitů II-kyvadlo

Ročníky: SŠ 2.,
Dynamika kmitů kyvadla - výklad a procvičení
(0 x)
02.04. 12

Dynamika tekutin

Ročníky: SŠ 1.,
Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, aerodynamická odporová síla.
Autor: Karel Koten
(0 x)
26.05. 13

Ekvivalentní úpravy rovnic

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o ekvivalentních úpravách rovnic.
Autor: René Neufuss
(0 x)
27.08. 11

El. práce, příkon

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit se týká opakování tématu El. práce, příkon. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin pro 8. ročník.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
31.10. 11

Elektrická energie

Ročníky: SŠ 3.,
Zavedení elektrostatické energie
(0 x)
02.02. 12

Elektrická energie kondenzátoru

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavádí se a procvičuje pojem elektrická energie kondenzátoru.
(0 x)
22.02. 12

Elektrická práce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení tématu elektrická práce v hodinách fyziky v 8. nebo 9. ročníku ZŠ (podle ŠVP dané školy).
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
25.10. 11

Elektrická práce, příkon - výpočty

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Příklady na výpočet el. práce a příkonu.
(0 x)
26.03. 12

Elektrické a magnetické vlastnosti látek AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení uvedených tematických celků zábavnou formou
(0 x)
29.11. 12

Elektrické napětí

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k procvičování základních poznatků o měření, zdrojích a výpočtech elektrického napětí.
(0 x)
22.03. 13

Elektrické napětí a jeho měření

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Elektromagnetické a světelné děje" v tématu: Elektrické napětí a jeho měření
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
20.09. 10

Elektrické obvody - praktické sestavování

Ročníky:
Prezentace pro procvičení sestavování elektrických obvodů.
(0 x)
16.05. 10

Elektrické obvody I

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k procvičení značek el. obvodu a sestavování jednoduchých elekt. obvodů.
(0 x)
25.05. 10

Elektrické obvody II

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určený k opakování a procvičení látky - Jednoduchý elektrický obvod, zkrat. Žáci si zopakují účinky el. proudu a podmínky průchodu el. proudu obvodem, budou řešit situace, kdy nastane v obvodu zkrat.
(0 x)
08.12. 11

Elektrické pole

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení znalostí o siločárách elektrického pole.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
27.03. 11

Elektrické pole

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětlení základních pojmů, výpočty el.intenzity.
(0 x)
28.05. 10

Elektrické pole

Ročníky:
Elektricý náboj - elektrické pole - elektrické síly.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
04.04. 12

Elektrické pole.flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit procvičuje poznatky o elektrickém poli v okolí souhlasných a nesouhlasných nábojů.
(0 x)
09.04. 12

Elektrické pole.flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 6,
Hlasování doplňuje předváděcí sešit Elektrické pole.
(0 x)
29.11. 12

Elektrické vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování základních poznatků o stavbě atomu a vzniku iontů.
(0 x)
30.01. 11

Elektrické vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Elektrické vlastnosti látek a jejich složení
(0 x)
08.12. 11

Elektrické vlastnosti látek - test

Ročníky: ZŠ 6,
Využívá hlasovacího zařízení.
Autor: Jakub Novák
(1 x)
26.02. 11

Elektrické vlastnosti látek 1.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Elektrické vlastnosti látek 1 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. i 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. vyučovací hodiny.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
26.03. 11

Elektrické vlastnosti látek 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,
Elektrické vlastnosti látek 2 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. a 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
15.04. 11

Elektrické vlastnosti látek.

Ročníky:
Fyzikální veličina elektrický náboj. Dva druhy elektrického náboje. El. náboj bez tělesa není. Působení el. sil na el. náboje - analogie s gravitačním polem. Shrnutí - zopakování důležitých věcí. Otázky a úkoly - řeší žáci, učitel vede.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
22.04. 13

Elektrické vodiče a izolanty

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu a procvičování učiva z tematické oblasti "Elektromagnetické a světelné děje" v tématu: Elektrické vodiče a izolanty
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
06.06. 10

Elektrické vodiče a nevodiče

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
6. ročník ZŠ, prezentace slouží k seznámení žáků s pojmy vodič a izolant a k jejich procvičení
Autor: Jakub Novák
(1 x)
09.04. 12

Elektrické vodiče a nevodiče.flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k procvičení znalostí o přenosu elektrického náboje.
(0 x)
09.04. 12

Elektrické vodiče a nevodiče.flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 6,
Hlasovánídoplňuje předváděcí sešit Elektrické vodiče a nevodiče.
(0 x)
27.05. 11

Elektrický náboj, elektrické pole

Ročníky: ZŠ 6,
Elektrický náboj, elektrické pole
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
24.05. 13

Elektrický obvod

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vhodný pro výuku tématu - Elektrický obvod. Obsahuje základní informace k tématu.
(0 x)
12.02. 13

Elektrický obvod - Příklady - 1

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci sestavují složitější el. obvody a vypočítávají celkový odpor, velikosti el. proudů i napětí na jednotlivých rezistorech.
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
12.02. 13

Elektrický obvod - Příklady - 2

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci sestvují složitější elektrické obvody a vypočítavají velikost proudů, napětí a odporů
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
12.02. 13

Elektrický obvod - Příklady - 3

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci sestavují složitější obvody a vypočítávají potřebné veličiny.
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
11.12. 11

Elektrický obvod - skládačka

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky 6. - 9. ročníku na téma: Elektrický obvod.
(0 x)
17.09. 13

Elektrický obvod - test

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k ověření znalostí potřebných při práci s elektrickým obvodem formou testu.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
21.01. 13

Elektrický obvod - test

Ročníky: ZŠ 8,
Fyzikální test.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
27.08. 11

Elektrický obvod 6. ročník

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určen pro procvičení tématu elektrický obvod v hodinách fyziky v 6. ročníku ZŠ.
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
08.06. 10

Elektrický obvod III

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit je určen k zopakování a procvičení látky o složitějších elektrických obvodech. Žáci si procvičí zakreslování schémat složitějších el. obvodů a upevní si poznatky o průchodu proudu el. obvodem.
(0 x)
12.02. 13

Elektrický obvod.

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní pojmy, zapojení spotřebičů a měřících přístrojů.
Autor: Miloš Josefi
(0 x)
08.11. 12

Elektrický odpor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Elektrický odpor, Ohmův zákon, sériové a paralelní zapojení rezistorů, měrný odpor
Autor: Pavel Mařík
(0 x)
31.10. 11

Elektrický potenciál, elektrické napětí

Ročníky: SŠ 4.,
Elektrický potenciál, elektrické napětí
(0 x)
29.11. 12

Elektrický proud

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k procvičování základních poznatků o měření a výpočtech elektrického proudu.
(0 x)
05.08. 10

Elektrický proud a napětí

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Seznámení s veličinami, různými zdroji napětí,s účinky proudu a závislostí spotřebiče na zdroji
(1 x)
28.10. 10

Elektrický proud v kovech

Ročníky:
Fyzika 6. - 9. ročník.
(0 x)
24.03. 12

Elektrický proud, Ohmův zákon

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad pojmů elektrický proud, Ohmův zákon
(0 x)
09.04. 12

Elektrický výboj a blesk, ochrana.flipchart (ActiVote)

Ročníky: ZŠ 6,
Hlasování shrnuje poznatky o vzniku, vlastnostech a nebezpečí elektrického výboje.
(0 x)
09.04. 12

Elektrický výboj a blesk.flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k procvičení poznatků o vzniku a vlastnostech elektrického výboje.
(0 x)
20.09. 10

Elektrický výkon - teorie

Ročníky:
Prezentace na podporu výkladu látky elektrický výkon.
(0 x)
26.02. 12

Elektrolýza

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata vodivosti kapalin, platnost Ohmova zákona. Procvičování učiva.
(0 x)
26.02. 12

Elektrolýza a její užití

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata chemických reakcí při elektrolýze, příklady elektrolýzy a její praktické využití.
(0 x)
01.08. 11

elektromagnet a jeho užití.

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prezentace je určena pro žáky prvního a třetího ročník osmiletého studia (primy a tercie). Žáci se seznámí i prakticky s konstrukcí a použitím elektromagnetu.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
03.12. 11

Elektromagnet a jeho využití

Ročníky: ZŠ 9,
mg. pole cívky, elektromagnet, zvonek, jistič, další příklady využití elektromagnetu
(0 x)
27.11. 12

Elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál opakuje učivo o elektromagnetické indukci.
(0 x)
29.01. 12

Elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 9,
Práce shrnuje poznatky o elektromagnetické indukci a vzniku a průběhu střídavého proudu a napětí.
(0 x)
07.01. 12

Elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
sešit seznamuje s historií objevu elektromagnetické indukce, poskytuje návody na jednotlivé pokusy, cvičení ověřující pochopení pozorovaných jevů
(0 x)
03.12. 11

elektromagnetická indukce

Ročníky: ZŠ 9,
Přibližování a vzdalování magnetu a cívky, zapínání a vypínání primární cívky
(0 x)
18.10. 11

Elektromagnetická indukce

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit seznamuje studenty s pojmy stacionární a nestacionární mag. pole a s elektromagnetickou indukcí.
(0 x)
16.03. 12

Elektromagnetická indukce.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky čtvrtých ročníků osmiletého studia a seznamuje žáky se základy elektromagnetické indukce.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
20.03. 12

Elektromagnetická vlna

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětluje pole postupné elektromagnetické vlny podél dvouvodičového vedení a seznamuje se vznikem stojatého vlnění na vedení.
(0 x)
29.01. 12

Elektromagnetické jevy

Ročníky: ZŠ 9,
Práce vychází z běžných pokusů a shrnuje poznatky o magnetickém poli magnetu a cívky s proudem.
(0 x)
30.12. 11

Elektromagnetické jevy - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování elektromagnetických jevů - historické osobnosti, mg. pole cívky (dva úkoly), elektromagnetická indukce (dva úkoly, základní části elektromotoru a dopravní prostředky s elektromotorem
(0 x)
18.02. 12

Elektromagnetické záření - AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení učiva, dotace 1 hodina
(0 x)
07.10. 11

Elektromagnetické záření těles

Ročníky: SŠ 3.,
Krátký opakovací test a výklad (elektromagnetické záření těles).
(0 x)
27.09. 13

Elektromagnetický dipól

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Elektromagnetický dipól a jeho užití v praxi
(0 x)
03.12. 10

Elektromagnetismus 1, úvodní pojmy a veličiny

Ročníky:
Úvod do studia elektromagnetismu, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole.
(0 x)
27.12. 10

Elektromagnetismus 2, elektrické pole, intenzita elektrického pole.

Ročníky:
Elektrické pole, intenzita elektrického pole.
(0 x)
09.05. 13

Elektrometr

Ročníky: ZŠ 8,
Rozložení nábojů na elektrometru
(0 x)
07.01. 12

Elektromotor

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičení tématu, návody na pokusy, prohloubení tématu
(1 x)
14.07. 11

Elektromotor na trojfázový proud

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál vysvětluje princit elektromotoru na trojfázový proud.
(0 x)
08.12. 11

Elektroskop

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace slouží k seznámení se s funkcí elektroskopu.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
09.04. 12

Elektroskop a zdroje elektrického náboje

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s funkcí elektroskopu, elektrometru a se zdroji elektrického náboje.
(0 x)
10.01. 12

Elektroskop, elektrometr

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky třetích ročníků osmiletého studia. Elektroskop - přístroj k určení nabitého stavu těles. Elektrometr - elektroskop se stupnicí, umožňuje měřit elektrické náboje.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
16.03. 11

Elektrostatika

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování základního učiva z elektrostatiky.
(0 x)
20.09. 10

Elektrotechnické značky

Ročníky:
Elektrotechnické značky - opakování + test (ActiVote)
(0 x)
21.10. 13

elektrotechnické značky cvičení 8. - 9. roč. ZŠ

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování - opakování eltech. značek
(0 x)
17.09. 13

Elektrování těles

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k zopakování a utřídění učiva o elektrování těles.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
20.11. 12

Elektrování těles a elektrické pole – výklad

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Elektromagnetické a světelné děje" v tématu: Elektrování těles a elektrické pole.
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
02.04. 12

Elektrování třením.flipchart

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je součástí tematického celku elektrické vlastnosti látek a slouží k procvičení vědomostí o elektrování těles.
(0 x)
23.02. 12

Elementární částice

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - elekmentární částice
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
17.11. 11

Energie mechanického oscilátoru I

Ročníky: SŠ 2.,
Složky energie mechanického oscilátoru.
(0 x)
17.11. 11

Energie mechanického oscilátoru II

Ročníky: SŠ 2.,
Vztahy pro výpočet složek mechanické energie oscilátoru.
(0 x)
05.12. 11

Fázový diagram

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad fázového diagramu.
(0 x)
14.10. 12

Frekvence a perioda střídavého proudu

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k opakování pojmů frekvence, perioda a jejich vzájemných vztahů.
(0 x)
29.01. 12

Fyz. jednotky - 7. ročník

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k procvičení, dotace: 1 hodina
(0 x)
27.11. 11

Fyzikální křížovky I

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k opakování, dotace: 1 - 2 hodiny
(0 x)
27.11. 11

Fyzikální křížovky II

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k opakování, dotace: 1 - 2 hodiny
(0 x)
11.12. 11

Fyzikální Třesk - Interaktivní hra

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky 6. a 7. ročníku. Forma: konkunrenční hra.
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální úlohy - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál slouží k procvičování řešení fyzikálních úloh.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální úlohy - tlak

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k řešení fyzikálních a problémových úloh na tlak a tlakovou sílu.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - délka

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - délky.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - hustoty.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - objem

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - objemu.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - síla

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - síly.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - teplota

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - teploty.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličina - tlak

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k popisu fyzikální veličiny - tlaku.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
03.01. 13

Fyzikální veličina a fyzikální jednotka

Ročníky: ZŠ 6,
Zavedení pojmů fyzikální veličina a fyzikální jednotka.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
03.06. 12

Fyzikální veličina čas

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování fyz.veličiny ČAS, převody jednotek času
(0 x)
23.08. 12

Fyzikální veličina délka, opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování měřidel a převodů délky.
(0 x)
09.12. 13

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení značek veličin a jednotek v 6. ročníku.
(0 x)
13.03. 13

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 6,
Shrnutí a zopakování základních fyzikálních veličin.
(0 x)
29.11. 12

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k opakování základních poznatků o fyzikálních veličinách.
(0 x)
17.11. 11

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování - značky a jednotky fyzikálních veličin
(0 x)
25.10. 10

Fyzikální veličiny

Ročníky:
Pojmy veličina, jednotka, procvičení.
(0 x)
25.05. 10

Fyzikální veličiny

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Daný předváděcí sešit je určen pro žáky 6. - 7. ročníku. Je z oblasti fyziky - fyzikální veličiny. Má dotaci 1. - 2. hodin. Je to sešit určený pro opakování této oblasti MV – matematika
Autor: Dušan Rodek
(2 x)
17.09. 13

Fyzikální veličiny - procvičování

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k procvičování fyzikálních veličin.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličiny - rychlost, dráha, čas

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k popisu rychlosti, dráhy a času.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
25.11. 10

Fyzikální veličiny 6.třída

Ročníky:
Sešit obsahuje fyzikální veličiny, jejich označení a jednotky
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličiny 7 - procvičování

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k procvičování fyzikálních veličin.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
26.11. 10

Fyzikální veličiny 8. ročník

Ročníky:
Sešit obsahuje čtyři fyzikální veličiny, jejich označení, jednotky a vzorečky k výpočtu
Autor: Aleš Čapek
(0 x)
17.09. 13

Fyzikální veličiny 9 - procvičování

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál slouží k procvičování fyzikálních veličin.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
13.06. 10

Fyzikální veličiny a jejich jednotky

Ročníky: SŠ 1.,
Soustava jednotek SI, fyzikální veličiny
Autor: Petr Musil
(1 x)
16.09. 13

Fyzikální veličiny I

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování učiva 6. třídy
(0 x)
16.09. 13

Fyzikální veličiny II

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování učiva 7. třídy
(0 x)
16.09. 13

Fyzikální veličiny III

Ročníky: ZŠ 8,
Opakování učiva 8. třídy
(0 x)
16.09. 13

Fyzikální veličiny IV

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování učiva fyziky
(0 x)
17.09. 13

Fyzykální veličiny 8 - procvičování

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k procvičování fyzikálních veličin.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
01.08. 11

Galvanometr

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro žáky prvních ročníků osmiletého studia (prim). K měření velikosti elektrického proudu využíváme některé jeho účinky.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
17.11. 11

Generátor střídavého proudu

Ročníky: ZŠ 9,
Princip a součásti generátoru střídavého proudu.
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
07.06. 11

Generátor střídavého proudu

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál seznamuje studenty se vznikem střídavého napětí a s konstrukcí generátoru střídavého napětí - alternátoru.
(0 x)
19.04. 10

Graf závislosti dráhy na čase

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování rýsování grafu a čtení z grafu závislosti dráhy na čase.
Autor: Eva Rusová
(2 x)
27.11. 11

Grafická závislost dráhy na čase

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 hodina
(0 x)
29.11. 12

Grafické znázornění pohybu

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k procvičování konstrukce grafů a ke čtení hodnot z grafů.
(0 x)
13.03. 13

Grafické znázornění rychlosti a dráhy na čase

Ročníky: ZŠ 7,
Pomocí grafů se určí pohyb tělesa v jednotlivých úsecích a rychlost tělesa v jednotlivých úsecích.
(0 x)
20.09. 10

Grafy frekvence a periody

Ročníky:
Prezentace na procvičení odečítání periody a frekvence z grafu.
(0 x)
06.02. 12

Gravitační pole - výpočty

Ročníky: SŠ 4.,
Výpočty pro centrální gravitační pole (seminář z fyziky).
Autor: Karel Koten
(0 x)
13.11. 13

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Pohyb těles, síly" v tématu: Gravitační síla
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
27.08. 11

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
(0 x)
18.05. 10

Gravitační síla

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Daný předváděcí sešit "Gravitační síla" je určen pro 6. ročník a je z oblasti fyziky. Má dotaci 1 - 2 hodin.
Autor: Dušan Rodek
(2 x)
09.01. 11

Gravitační síla. Gravitační pole.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Seznámení s pojmem gravitace, objasnění pojmu gravitační síla a gravitační pole.
(2 x)
16.03. 12

Harmonický pohyb - úlohy.

Ročníky: SŠ 2.,
Obsahuje 6 úloh o harmonickém pohybu.
Autor: Josef Jírů
(0 x)
29.11. 11

Historie a mytologie blesků

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování a opakování učiva fyziky 8.- 9. ročníku - téma:Historie a mytologie blesků
(0 x)
05.04. 12

Hlasitost

Ročníky: SŠ 2.,
haldina akustického výkonu
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
16.09. 13

Hmotnost

Ročníky: ZŠ 6,
Látky a tělesa
(0 x)
27.11. 11

Hmotnost - tématické opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit slouží k opakování a procvičování tématu hmotnost a jednotek hmotnosti.
(0 x)
09.01. 11

HMOTNOST 1

Ročníky: ZŠ 6,
HMOTNOST - ÚVOD DO UČIVA
(1 x)
04.11. 11

HMOTNOST 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento výukový materiál je druhý v řadě materiálů pojednávajících o tematickém celku HMOTMOST. Navazuje na výukový materiál HMOTNOST 1, rozšiřuje a procvičuje znalosti týkající se fyzikální veličiny hmotnost.
(1 x)
05.11. 11

HMOTNOST 3

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
HMOTNOST - ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ TEMATICKÉHO CELKU
(0 x)
08.02. 12

Hmotnost a teplota

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování jednotek hmotnosti a teploty. Doplněno o měřící přístroje těchto veličin.
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
12.02. 13

Hmotnost těles – výklad

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Látky a tělesa" v tématu: Hmotnost těles
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
17.11. 11

Hmotnost tělesa

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku hmotnost tělesa pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
(0 x)
13.03. 12

Hookův zákon - příklady

Ročníky: SŠ 2.,
Hookův zákon - příklady
(0 x)
13.03. 13

Hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Vyhledávání hustoty v tabulkách. Výpočet hustoty. Jednotky hustoty.
(0 x)
22.02. 12

hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit slouží k zopakování poznatků o hustotě , procvičení vyhledávání hustot látek v tabulkách a výpočtu příkladů.
(0 x)
26.02. 12

Hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad hustoty s procvičením
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
27.11. 11

Hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Definování veličiny hustota.
(0 x)
03.08. 10

Hustota

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 6. (7.) ročníku, sešit je určen k procvičení látky, dotace: 1-2 hodiny
(0 x)
17.09. 13

Hustota - fyzikální úloha

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k popisu řešení fyzikální úlohy.
Autor: Josef Hadrava
(0 x)
07.01. 12

Hustota - měření

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k zopakování poznatků o hustotě, seznámení s postupy měření hustoty.
(0 x)
07.01. 12

Hustota - příklady

Ročníky: ZŠ 6,
Několik řešených příkladů na procvičení výpočtu hustoty.
Autor: Marek Souček
(0 x)
10.01. 12

Hustota - test

Ročníky: ZŠ 6,
Test na ověření znalostí o hustotě, 7 otázek, určeno pro hlasovací zařízení.
(0 x)
10.01. 12

Hustota - výpočty

Ročníky: ZŠ 6,
Výpočet hustoty, hmotnosti, převody jednotek hustoty
(0 x)
27.11. 11

Hustota - výpočty

Ročníky: ZŠ 6,
Příklady výpočtů hustoty.
(0 x)
10.01. 12

Hustota - zavedení veličiny

Ročníky: ZŠ 6,
Hustota - stejná tělesa - různé hmotnosti, vzorec, jednotky, výpočet, čím měříme
(0 x)
03.01. 13

Hustota látky

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit definuje pojem hustota látky.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
29.09. 11

Hustota látky

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena k procvičení celku Hustota látky pro žáky 6. ročníku. Práce je vytvořena v programu ActivInspire.
(0 x)
22.02. 13

Hustota látky – výklad

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Látky a tělesa" v tématu: Hustota látky
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
26.03. 12

Hustota tělesa - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení fyzikální veličiny hustota
(0 x)
27.11. 11

Hustota, hmotnost, objem

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Tento sešit se zaměřuje na opakování látky - Objem, hustota, hmotnost. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. a 7. ročníků. Doporučuji u některých listů sbalit panel nástrojů, na všech listech jsou vytaženy šipky pro otáčení listů a jiné pomocné nástroje.
Autor: Dušan Rodek
(0 x)
29.05. 10

Hydraulické zařízení

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace: 1 - 2 hodiny
(1 x)
29.09. 11

Hydraulické zařízení - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočty u hydraulického zařízení.
(0 x)
08.12. 10

Hydrostatická síla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen zejména k procvičení znalostí o hydrostatické síle.
(1 x)
27.08. 11

Hydrostatická vztlaková síla

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu vzniku vztlakové síly, dotace: 1 hodina
(0 x)
31.08. 11

Hydrostatický paradox

Ročníky: ZŠ 7,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu i procvičení, dotace: 1 hodina
(0 x)
29.07. 13

Hydrostatický tlak

Ročníky: ZŠ 7,
Mechanické vlastnosti tekutin
(0 x)
08.12. 10

Hydrostatický tlak

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
příčiny vzniku hydrostatického tlaku, závislost na hloubce a kapalině
(1 x)
03.06. 10

Hydrostatický tlak

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen k procvičení tématu hydrostatický tlak
Autor: Aleš Čapek
(1 x)
18.03. 12

Hydrostatický tlak - výpočty

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočet hydrostatického tlaku.
(0 x)
21.01. 13

Hydrostatika - test

Ročníky: ZŠ 7,
Fyzikální test.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
10.01. 12

Ideální plyn

Ročníky: SŠ 2.,
Zavedení pojmu ideální plyn
Autor: Petr Vrána
(0 x)
15.11. 11

Integrovaný obvod

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit seznamuje studenty s pojmen integrovaný obvod a ukazuje několik nejběžnějších skupin integrovaných obvodů
(0 x)
10.01. 12

Interference světla I

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad problematiky interference světla.
(0 x)
05.04. 12

Interference vlnění

Ročníky: SŠ 2.,
Interference vlnění
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
21.01. 13

IX. třída - fyzikální kvíz

Ročníky: ZŠ 9,
Fyzikální kvíz.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
15.04. 11

Izobarický děj

Ročníky: SŠ 2.,
Izobarický děj.
(1 x)
15.04. 11

Izochorický děj

Ročníky: SŠ 2.,
Izochorický děj
(1 x)
10.01. 12

Izolant v elektrickém poli.

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky třetách ročníků osmiletého studia (tercií). žáci na základě znalostí o vlastnostech elektrických nábojů získávají nové poznatky o chování izolantů v elektrickém poli.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
17.01. 12

Izotermický děj

Ročníky: SŠ 2.,
Izotermický děj s ideálním plynem
(1 x)
10.01. 12

Jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 9,
Základní části jaderné elektrárny a jejich význam
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
05.12. 11

Jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 9,
Činnost jaderné elektrárny
(0 x)
27.05. 11

Jaderná energie

Ročníky: ZŠ 9,
Učivo 9. ročníku, sešit je určen k procvičení části učiva, dotace 1 hodina
(0 x)
01.02. 12

Jaderná energie - jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení funkce jednotlivých částí jaderné elektrárny.
(0 x)
13.03. 13

Jaderná energie, jaderná elektrárna

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Štěpná reakce, termonukleární reakce. Schéma jaderné elektrárny.
(0 x)
23.02. 12

Jaderné elektrárny

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - jaderné elektrárny
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
17.01. 12

Jaderné milníky

Ročníky: ZŠ 9,
Milníky jaderného věku.
(0 x)
10.01. 12

Jaderné reakce

Ročníky: ZŠ 9,
Přehled a využití jaderných reakcí
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
23.02. 12

Jaderné reakce

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - jaderné reakce
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
26.05. 13

Jaderný reaktor

Ročníky: ZŠ 9,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o jaderném reaktoru.
Autor: René Neufuss
(0 x)
26.12. 11

Jaderný reaktor

Ročníky: ZŠ 9,
Řetězová štěpná reakce, části jaderného reaktoru
Autor: Petr Pavelka
(0 x)
17.01. 12

Jaderný reaktor

Ročníky: ZŠ 9,
Činnost jaderného reaktoru
(0 x)
09.05. 16

Jádro atomu

Ročníky: ZŠ 9,
Jádro atomu - částicové složení, základní pojmy.
(0 x)
10.01. 12

Jádro atomu

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - jádro atomu
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
22.03. 13

Jak určujeme a měříme elektrický proud

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Elektromagnetické a světelné děje" v tématu: Jak určujeme a měříme elektrický proud
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
29.11. 12

Jednoduchý elektrický obvod

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k procvičování základních poznatků o sestavení a principu jednoduchých elektrických obvodů.
(0 x)
27.11. 11

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Sešit je určený k procvičení převodů jednotek času
(0 x)
30.12. 10

Jednotky času

Ročníky: ZŠ 6,
Převod jednotek času, 6. ročník
(0 x)
25.10. 11

jednotky délky

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena pro žáky 6. ročníku. Obsahuje různé náměty na procvičení převodů jednotek délky.
(0 x)
29.01. 12

Jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Je vhodný k procvičování převodů jednotek hmotnosti.
(0 x)
09.05. 13

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k procvičení převodů jednotek objemu.
(0 x)
29.01. 12

Jednotky objemu

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Jedná se o sešit určený k procvičení převodů jednotek objemu.
(0 x)
01.06. 10

Jiskrový výboj. Blesky

Ročníky:
Jiskrový výboj. Blesky
(0 x)
03.11. 10

Jízdní řády

Ročníky:
Prezentace je určena k procvičení tématu Pohyb tělesa v 7. ročníku. Seznamuje žáky s jízdními řády. Prezentace je vytvořena v ActivInspire
(0 x)
19.09. 11

Kalorimetrická rovnice

Ročníky: SŠ 2.,
Kalorimetrická rovnice
(0 x)
06.02. 12

Kapacita, kondenzátor

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad pojmů kapacita, kondenzátor.
(0 x)
26.05. 13

Kapalnění

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o kapalnění.
Autor: René Neufuss
(0 x)
27.08. 11

Kapalnění

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku, oblast fyzika, téma hodiny - kapalnění. Lze ho využít k procvičení a zopakování látky.
(0 x)
08.03. 12

Kapilární jevy

Ročníky: SŠ 2.,
Zavedení pojmů kapilární elevace a deprese.
(0 x)
10.01. 12

Keplerovy zákony

Ročníky: SŠ 1.,
Keplerovy zákony.
Autor: Karel Koten
(0 x)
11.10. 10

Keplerovy zákony

Ročníky:
Keplerovy zákony- teorie
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
17.11. 11

Kinematika - grafy

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úkolu z kinematiky. Zadání grafem.
(0 x)
15.04. 11

Kinematika harmonického pohybu

Ročníky:
Odvození výchylky, rychlosti a zrychlení v závislosti na čase a jejich vzájemné vztahy.
Autor: Josef Jírů
(0 x)
17.01. 12

Kinematika HB

Ročníky: SŠ 1.,
Přehled základních pojmů oblasti kinematiky - hmotný bod, vztažná soustava, trajektorie, dráha.
Autor: Petr Musil
(0 x)
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu I-vlastní kmitání mechanického oscilátoru

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a procvičení na příkladech je vysvětleno vlastní kmitání mechanického oscilátoru a zdroje kmitů
(0 x)
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu II-základní fyzikální veličiny

Ročníky: SŠ 2.,
Vysvětlení základních fyzikálních veličin, které popisují kmitavý pohyb formou výkladu a příkladů na procvičení.
(0 x)
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu III-časový diagram a rovnice okamžité výchylky

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a úloh na procvičení je vysvětlen pojem časový diagram kmitů a odvozena pohybová rovnice okamžité výchylky harmonického kmitání.
(0 x)
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu IV-fáze kmitavého pohybu

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a za použití fázorových a časových diagramů vysvětlena fáze harmonického kmitavého pohybu a její hodnoty v různých časových okamžicích.
(0 x)
25.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu V-rychlost a zrychlení kmitů

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a procvičení za použití fázorových a časových diagramů odvozeny rovnice rychlosti a zrychlení harmonického kmitavého pohybu.
(0 x)
14.03. 11

Kinematika kmitavého pohybu VI-skládání kmitů

Ročníky: SŠ 2.,
Skládání lineárních mechanických kmitů
(0 x)
04.04. 11

Kinematika kmitavého pohybu VII-skládání kmitů stejné frekvence

Ročníky: SŠ 2.,
Ukázky příkladů skládání lineárních mechanických kmitů stejné frekvence.
(0 x)
14.03. 11

Kinematika kmitavého pohybu VIII-skládání kmitů různé frekvence

Ročníky: SŠ 2.,
Skládání lineárních mechanických kmitů různé frekvence.
(0 x)
21.01. 11

Kinematika v grafech

Ročníky: SŠ 1.,
Závislost dráhy, rychlosti a zrychlení na čase - souvislosti mezi grafy
Autor: Petr Musil
(0 x)
17.10. 10

Kinematika, základní pojmy

Ročníky:
Výklad základních pojmů, úkoly s řešením
(0 x)
10.10. 10

Kinetická a potenciální energie

Ročníky:
Příklady na kinetickou a potenciální energii, "náznak" na odvození mechanické energie
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
10.10. 10

Kinetická energie

Ročníky:
Příklady na kinetickou energii
Autor: Tomáš Rolf
(0 x)
26.12. 10

Kinetická energie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Definice, jednotky, příklady + řešení, www odkazy a aplety
(2 x)
10.06. 10

Kladky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Učivo 7. ročník, sešit je určen k výkladu a procvičení, dotace 2 hodiny.
(0 x)
26.12. 11

Kladky a kladkostroje

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výklad a procvičení učiva o pevné kladce, volné kladce a kladkostroji.
Autor: Jakub Novák
(0 x)
11.01. 13

Kladky a kladkostroje – výklad

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Pohyb těles, síly" v tématu: Kladky a kladkostroje
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
13.11. 13

Klid a pohyb těles

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál bude využíván k výkladu učiva z tematické oblasti "Pohyb těles, síly" v tématu: Klid a pohyb těles
Autor: Pavel Kolář
(0 x)
01.11. 11

Kmitavý pohyb - úvod

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Klasifikace pohybů, periodický pohyb, perioda, frekvence.
Autor: Josef Jírů