27.11. 12

Práce - výpočty

Materiál opakuje vzorec a výpočty práce.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora

12.06. 13 Zpracování půdy
12.06. 13 Půdní typy
12.06. 13 Půdní druhy
11.06. 13 Měření, orýsování a upínání dřeva.
09.06. 13 Základy technického zobrazování
09.06. 13 Spojování dřeva
09.06. 13 Řezání dřeva
09.06. 13 Hoblování dřeva
09.06. 13 Dřevo - druhy, vlastnosti, užití.
09.06. 13 Dřevo
09.06. 13 Druhy čar a jejich užití
09.06. 13 Dlabání dřeva
09.06. 13 Rašplování, pilování a broušení dřeva.
05.06. 13 Půda
05.06. 13 Polní plodiny
05.06. 13 Plevele
05.06. 13 Osivo, sadba
05.06. 13 Okrasné rostliny - dřeviny
05.06. 13 Okrasné rostliny - byliny
05.06. 13 Obilniny
05.06. 13 Kořenová zelenina
05.06. 13 Kompost
04.06. 13 Chov skotu
04.06. 13 Hnojení půdy
25.11. 12 Alternátor
25.11. 12 Výkon
25.11. 12 Teplo - výpočty
25.11. 12 Změny skupenství látak
25.11. 12 Vypařování, var
25.11. 12 Teplo
25.11. 12 Výpočet celkového odporu rezistorů
25.11. 12 Ohmův zákon
21.11. 12 Výpočty výkonu
20.11. 12 Elektromotor
20.11. 12 Elektromagnetická indukce
20.11. 12 Magnetické pole cívky s proudem.
20.11. 12 Výroba a přenos elektrické energie
18.09. 12 Porovnání stejnosměrného a střídavého proudu.
18.09. 12 Efektivní hodnota střídavého proudu.
18.09. 12 Frekvence a perioda střídavého proudu
27.08. 12 Práce
26.08. 12 Transformátor
24.06. 12 Transformátor - výpočty