27.11. 12

Elektromotor

Materiál opakuje složení a činnost elektromotoru.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora

12.06. 13 Zpracování půdy
12.06. 13 Půdní typy
12.06. 13 Půdní druhy
11.06. 13 Měření, orýsování a upínání dřeva.
09.06. 13 Základy technického zobrazování
09.06. 13 Spojování dřeva
09.06. 13 Řezání dřeva
09.06. 13 Hoblování dřeva
09.06. 13 Dřevo - druhy, vlastnosti, užití.
09.06. 13 Dřevo
09.06. 13 Druhy čar a jejich užití
09.06. 13 Dlabání dřeva
09.06. 13 Rašplování, pilování a broušení dřeva.
05.06. 13 Půda
05.06. 13 Polní plodiny
05.06. 13 Plevele
05.06. 13 Osivo, sadba
05.06. 13 Okrasné rostliny - dřeviny
05.06. 13 Okrasné rostliny - byliny
05.06. 13 Obilniny
05.06. 13 Kořenová zelenina
05.06. 13 Kompost
04.06. 13 Chov skotu
04.06. 13 Hnojení půdy
25.11. 12 Alternátor
25.11. 12 Výkon
25.11. 12 Teplo - výpočty
25.11. 12 Změny skupenství látak
25.11. 12 Vypařování, var
25.11. 12 Teplo
25.11. 12 Výpočet celkového odporu rezistorů
25.11. 12 Práce - výpočty
25.11. 12 Ohmův zákon
21.11. 12 Výpočty výkonu
20.11. 12 Elektromagnetická indukce
20.11. 12 Magnetické pole cívky s proudem.
20.11. 12 Výroba a přenos elektrické energie
18.09. 12 Porovnání stejnosměrného a střídavého proudu.
18.09. 12 Efektivní hodnota střídavého proudu.
18.09. 12 Frekvence a perioda střídavého proudu
27.08. 12 Práce
26.08. 12 Transformátor
24.06. 12 Transformátor - výpočty