Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
31.10. 11

ČESKOSLOVENSKO - 60. LÉTA - CESTA K PRAŽSKÉMU JARU II

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výklad a opakování tématu ČESKOSLOVENSKO - 60. LÉTA - CESTA K PRAŽSKÉMU JARU II
(0 x)
30.08. 10

ČESKOSLOVENSKO - VOLBY 1946

Ročníky:
Prezentace je určena pro opakování tématu ČESKOSLOVENSKO - VOLBY 1946
(1 x)
25.09. 11

HISTORIE ROMŮ - I. část

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s historií Romů na území Čech a Moravy. Výkladové stránky jsou doplněny odkazy na www stránky. V druhé části přípravy je zařazeno krátké procvičování.
(0 x)
26.02. 11

Vznik Československé republiky

Ročníky: ZŠ 9,
Předváděcí sešit seznamuje žáky se vznikem Československé republiky. Je vytvořen v programu ActivInspire.
(0 x)
18.03. 13

1. republika československá

Ročníky: ZŠ 9,
vznik 1. ČSR
(0 x)
26.05. 13

17.11.1989

Ročníky: ZŠ 9,
Seznámení s událostmi 17.11.1989, výklad a zápis do sešitu
(0 x)
17.02. 14

1942 - Lidice

Ročníky: ZŠ 9,
Vyhlazení obce Lidice
(0 x)
11.11. 10

2. fáze průmyslové revoluce

Ročníky:
Výuková hodina je určena pro žáky 8.(9.)třídy. Hodina obsahuje výklad a opakování.
(0 x)
30.05. 10

20. léta 20. století v Evropě

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Jedná se o opakování tématického celku před písemným opakováním. Lze využít k ústnímu zkoušení u tabule.
Autor: Libor Veselý
(3 x)
17.04. 17

20. léta ve světě

Ročníky: SŠ 3.,
20. léta ve světě
Autor: Libor Veselý
(0 x)
16.11. 10

30. léta - hrozba válečného konfliktu

Ročníky:
Sešit seznamuje s politickou situací v Evropě a světě před 2. světovou válkou. Zabývá se hrozbou nového válečného konfliktu, válkami v 30. letech 20. století a politikou appeasemntu. Obsahuje část výkladovou a procvičovací.
(0 x)
30.05. 10

30. léta 20. století

Ročníky:
Jedná se o opakování tématického celku před písemným opakováním. Lze využít k ústnímu zkoušení u tabule.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
18.03. 13

30. léta v Evropě - skupinová práce I

Ročníky: ZŠ 9,
Skupinová práce v hodině v kombinaci s interaktivní tabulí
(0 x)
18.03. 13

30. léta v Evropě - skupinová práce II

Ročníky: ZŠ 9,
Navazující sešit na problematiku 30. let v Evropě - práce s texty
(0 x)
18.03. 13

30. léta v Evropě - skupinová práce III - 17. listopad 1939

Ročníky: ZŠ 9,
Skupinová práce - metoda skládankového čtení na základě práce s textem a problematika 17. listopadu 1939
(0 x)
26.05. 13

60.léta v ČSR

Ročníky: ZŠ 9,
Události a společnost v 60.letech v Československu
(0 x)
14.09. 13

Albrecht z Valdštejna

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál lze využít jak k samostatné práci, tak i jako doplněk výkladu. Žáci se blíže seznámí s osobností Albrechta z Valdštejna.
(0 x)
03.08. 12

Albrecht z Valdštejna

Ročníky: ZŠ 7,
Tento materiál je určen pro žáky 7. tříd. Zaměřuje se na osobnsot Albrechta z Valdštejna, který především proslul jako velitel císařské armády za třicetileté války. Žákům je zde představen ale i jako tvůrce barokně komponované krajiny na Jičínsku. Nové informace a zajímavosti jsou žákům zprostředkovány formou prezentací a úkolů.
(0 x)
22.05. 12

Alexandr Veliký

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit seznámí s jedním z největších vojevůdců starověku.
(0 x)
20.10. 10

Americká občanská válka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k seznámení s učivem o americké občanské válce.
Autor: Jana Krejčí
(1 x)
17.10. 10

Americká revoluce

Ročníky:
Sešit je určen k výkladu hlavních příčin a průběhu konfliktu mezi americkými osadami a mateřskou zemí.
(0 x)
03.09. 13

Anglická revoluce

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k procvičení a opakování učiva.
(0 x)
13.12. 11

Anglická revoluce

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k doplnění výkladu, shrnutí, opakování.
(1 x)
25.06. 11

Anglická revoluce

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, průběhem a důsledky anglické revoluce. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
(0 x)
14.07. 11

Anglie a vláda Viléma Dobyvatele

Ročníky: SŠ 2.,
Výuková prezentace zabývající se příchodem Normanů a vládou prvního normanského krále
(0 x)
04.11. 10

Anglie v 15.- 17. století

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k výkladu a shrnutí tématu.
(0 x)
01.11. 11

Anglie-slavná revoluce, vznik Velké Británie

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentaci lze využít při výkladu, případně shrnutí učiva či opakování.
(0 x)
30.05. 10

Arabové, Mohamed a arabský chalífát

Ročníky:
Předváděcí sešit zaměřený na vývoj arabského chalífátu mezi lety 570-1256
(0 x)
26.05. 10

Arabská kultura

Ročníky:
Arabská kultura ze zaměření na kulturu Maurů na Pyrenejském poloostrově
(0 x)
27.05. 11

Arabská říše

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem arabské říše, s náboženstvím, vzdělaností a uměním. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
(0 x)
03.05. 13

Architektura starověkého Řecka

Ročníky: ZŠ 6,
Příprava je určena k výuce dějepisu v 6.třídě, žáci se seznámí s novým učivem Architekruta starověkého Řecka a procvičí si nové učivo.
(0 x)
07.06. 11

Armáda starověkého Říma

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál je určen jako podklad pro výklad učiva o římské armádě. Lze jej také využít k procvičování daného učiva.
(0 x)
28.02. 12

Asýrie

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Asyrské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
20.03. 12

Atentát na Heydricha

Ročníky: ZŠ 9,
Události před atentátem, důsledky a význam tohoto činu.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
22.03. 11

Atény - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k opakování učiva o Aténách v archaickém a klasickém období starověkých řeckých dějin.
(0 x)
31.05. 10

Athény

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Dějepis 6. ročník. Úvodní hodina. Základní popis antických Athén, jeho měny a cen. Porovnání Sparty a Athén. Důsledky řecké kolonizace.
(0 x)
22.10. 10

Babylonie - výkladová hodina

Ročníky:
Výklad nového učiva, Chammurapiho zákon - rozbor
(0 x)
06.03. 11

bachuv absolutismus 20022011

Ročníky: SŠ 3.,
Práce je určena pro 3. ročník čtyřletého gymnázia. Smyslem práce je problematika 50. let 19. st. a počátek 60. let 19. st. po Bachově odvolání.
(0 x)
25.10. 11

Barokní stavitelství

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro 8. ročník. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, závěrečné opakování, obrazovou přílohu a odkazy na webové stránky. Časován dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice
(0 x)
01.01. 12

Barokní umění

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit slouží k zopakování barokního umění. Je zaměřen na autory - představitele baroka. Obsahuje rovněž tři hudební ukázky.
(0 x)
23.11. 11

Baroko

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Příprava slouží k dalšímu poznání baroka a také k jeho zařazení do doby.
(0 x)
01.11. 11

Baroko

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace se zabývá architekturou, literaturou, hudbou ap., lze ji využít při výkladu, shrnutí učiva, případně opakování.
(1 x)
03.10. 10

Baroko

Ročníky:
Sešit seznamuje s barokním uměním. Je zaměřen na architekturu, sochařství, malířství a hudbu. Obsahuje část výkladovou a procvičovací.
(1 x)
10.11. 14

Baroko - architektonické prvky

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s architektonickými prvky baroka na základě vlastního pozorování
(0 x)
10.11. 14

Baroko - malířství a sochařství

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznamují se jmény nejvýznamnějších barokních malířů a sochařů. Na základě vlastního pozorování formulují znaky barokního malířství a sochařství.
(0 x)
18.12. 11

Baroko - výtvarné umění

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen pro spestření hodiny. Rovněž ho můžou využít ti, kteří se podrobněji věnují baroknímu výtvarnému umění.
(0 x)
25.10. 10

Baroko jako umělecký sloh

Ročníky:
Základní charakteristika baroka, hlavní tvůrci...
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
05.02. 15

Baroko v českých zemích I. - architektura

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Barokní památky kolem nás a na území ČR
Autor: Radek Drmota
(0 x)
05.02. 15

Baroko v českých zemích II. - malířství a sochařství

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Barokní umění v českých zemích
Autor: Radek Drmota
(0 x)
05.02. 15

Baťa

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Baťa jako největší podnik meziválečného ČSR. Dvě stránky aktivit, obrázky.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
18.03. 13

Benešova vila

Ročníky: ZŠ 9,
Manželé Benešovi a jejich soukromý život v Sezimově Ústí
(0 x)
18.03. 13

Bitva u Azincourtu

Ročníky: ZŠ 7,
Pracovní sešit se věnuje jedné z významných bitev stoleté války.
(0 x)
29.03. 12

Bitva u Marathónu

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit slouží jako aktivní prezentace k výkladu o bitvě u Marathónu.
(0 x)
29.03. 12

Bitva u Thermopyl

Ročníky: ZŠ 6,
Pacovní sešit slouží jako aktivní prezentace k výkladu o bitvě u Thermopyl.
(0 x)
23.02. 12

Blesková válka (září 1939 - květen 1941)

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
14.03. 11

Blízký východ I.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
pohled na místo zrodu naší civilizace
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
06.12. 11

Blízký východ II.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
od Byzance do konce Osmanské říše
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
06.12. 11

Blízký východ III.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
přehled vývoje regionu ve XX. století
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
27.03. 12

Bohové antického světa

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál je určen k procvičování učiva o antickém božstvu.
(0 x)
22.04. 12

Boj anglických osad za nezávislost

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace se zabývá období boje anglických osad za nezávislost a vyhlášením USA
(0 x)
29.08. 11

Bratrovražda (28. září 935)

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit zabývající se osobou knížete Václava a jeho smrtí
(0 x)
13.11. 11

Británie v pravěku

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Historie Británie od prehistorických dob do odchodu Římanů
(0 x)
06.12. 11

Británie v raném středověku

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Opakování a výklad dějin Británie a Britských ostrovů od odchodu Římanů do konce 9.st.
(0 x)
15.04. 12

Británie ve středověku

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Sešit slouží k opakování a k výkladu dějin Anglie v 10.a 11.stol.
(0 x)
12.12. 10

BRONZ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
doba bronzová, první zpracování kovů
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
25.09. 11

Byzantská říše

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem byzantské říše, s vládou císaře Justiniána I. a s byznatskou vzdělaností a uměním. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční ke 14. 9. 2011.
(0 x)
30.05. 10

Byzantská říše

Ročníky:
Předváděcí sešit osvětluje dějiny Byzance v 6. - 13. století
(0 x)
22.04. 12

Čechy v době předbělohorské

Ročníky: SŠ 2.,
prezentace slouží k opakování učiva
(0 x)
29.01. 12

Celkové opakování - kultura

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit prezentace je určen k zopakování kultury v širším významu - umělecké styly, významní představitelé umění a jejich dílo, významné technické vynálezy a významní vynálezci. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: encyklopedie, učebnice
(0 x)
17.11. 11

Celkové opakování - letopočty

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na opakování letopočtů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: encyklopedie, učebnice
(0 x)
18.02. 12

Celkové opakování - náboženství

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen k výuce dějepisu v 9. ročníku a slouží k zopakování učiva o náboženství během hodin dějepisu. Některé stránky lze případně použít i v jiných ročnících. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: nejsou třeba, je ovšem možné využít různých encyklopedií či internetu pro doplnění informací.
(0 x)
22.02. 12

Celkové opakování - významné osobnosti

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro celkové opakování v 9. ročníku a je zaměřena na připomenutí některých významných osobností, s nimiž se žáci během výuky dějepisu setkali. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, encyklopedie, internet, dějepisný atlas
(0 x)
29.01. 12

Celkové opakování - významné události

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 9. ročník, je zaměřena na celkové opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina nebo část vyučovací hodiny Pomůcky: encyklopedie, učebnice, dějepisný atlas
(0 x)
18.02. 12

Celkové opakování - Znáš odpověď

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro celkové opakování dějepisného učiva na konci 9. ročníku. Otázky souvisí s použitými obrázky významných míst či objektů. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice, internet, pracovní listy, encyklopedie, atlas
(0 x)
09.11. 11

Češi a Němci v dějinách

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
od středověké kolonizace po poválečný odsun
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
27.11. 11

Česká barokní kultura - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
27.11. 11

Česká barokní kultura - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o české barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
07.06. 10

Česká kultura 2. poloviny 19. století

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit seznamuje se stavbou Národního divadla a jeho autory,organizacemi Sokol a Hlahol, opakuje důležité hudební a literární autory.
(1 x)
22.10. 10

Česká politika 19. století - opakování

Ročníky:
Základním smyslem prezentace je česká politika 19. století s ohledem na existenci Čechů v Rakouské monarchii. Práci lze použít jako souhrnné opakování, jako test, jako pracovní list. Práci je možné doplnit časovou přímkou. Práce je určena pro 3. ročník čtyřletého gymnázia.
(0 x)
09.03. 11

ceska politika na konci 19. stoleti 20022011

Ročníky: SŠ 3.,
Práce je určena pro 3. ročník čtyřletého gymnázia. Smyslem práce je česká politika v závěru 19. st. - reakce na dualismus, aktivní a pasivní politika, punktace.
(0 x)
23.04. 12

Česká politika ve 2. polovině 19. století

Ročníky: SŠ 2.,
Od 60. let 19. století k počátkům českého politického pluralismu
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
29.01. 12

České knížectví za Přemyslovců

Ročníky: ZŠ 7,
Příprava je určena pro 7. ročník základní školy. Formou - SUDOKU je zařazeno opakování a procvičování letopočtů.
(0 x)
14.09. 13

České korunovační klenoty

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k doplnění výkladu. Lze jej využít i k opakování.
(0 x)
27.05. 11

České království za Přemysla Otakara I.

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o vládě českého krále Přemysla Otakara I. Je určen pro žáky 7. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
05.02. 15

České stavovské povstání

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 3., SŠ 4.,
Příčiny, průběh a tragický závěr českého stavovského povstání
Autor: Radek Drmota
(0 x)
16.09. 14

České země před 1. světovou válkou

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
České země před 1. světovou válkou - období let 1867-1914.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
08.09. 11

České země před Bílou horou 2 (vzdělanost, literatura, hudba a výtvarné umění)

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je pomůckou k výkladu, shrnutí, opakování ke kapitole vzdělanost a kultura před Bílou horou.
(0 x)
08.09. 11

České země před Bílou horou I.

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace shrnuje období mezi vládou Ferdinanda I. a Matyáše.
(1 x)
03.11. 14

České země v 16.století - hospodářství a šlechta

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 2., SŠ 3.,
Hospodářství měst a šlechty, Rožmberkové, videa, opakování.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
23.11. 11

České země v 19. a na počátku 20. století

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
...
(0 x)
07.10. 11

Československá armáda v roce 1938

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
28.01. 14

Československé legie

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál pojednává o Československých legiích, jejich vzniku, působení a významu pro vznik samostatného Československa.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
21.03. 11

ČESKOSLOVENSKO - 50. LÉTA - EKONOMIKA

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výklad s interaktivními prvky
(0 x)
28.03. 11

ČESKOSLOVENSKO - 50. LÉTA - POLITIKA

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výklad s interaktivními prvky
(0 x)
28.03. 11

ČESKOSLOVENSKO - 50. LÉTA - SPOLEČNOST A KULTURA

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
VÝKLAD S INTERAKTIVNÍMI PRVKY
(0 x)
31.10. 11

ČESKOSLOVENSKO - 60. LÉTA - CESTA K PRAŽSKÉMU JARU I

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace je určena pro výklad a opakování tématu ČESKOSLOVENSKO - 60. LÉTA - CESTA K PRAŽSKÉMU JARU I
(0 x)
13.12. 11

ČESKOSLOVENSKO - 70.-80. LÉTA - NORMALIZACE I

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výklad a opakování tématu ČESKOSLOVENSKO - 70.-80. LÉTA - NORMALIZACE I
(0 x)
13.12. 11

ČESKOSLOVENSKO - 70.-80. LÉTA - NORMALIZACE II

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace je určena pro výklad a opakování tématu ČESKOSLOVENSKO - 70.-80. LÉTA - NORMALIZACE II
(0 x)
27.11. 11

Československo - I. (1918-1929)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena pro 9. ročník základní školy - 2 - 3 vyučovací hodiny. Vložen pracovní list pro individuální nebo skupinovou práci.
(0 x)
30.08. 10

ČESKOSLOVENSKO 1945

Ročníky:
Prezentace je určena pro výklad tématu ČESKOSLOVENSKO 1945 a je určena k shrnutí prezentovaných a získaných informací.
(0 x)
29.09. 10

ČESKOSLOVENSKO 1945-1947 +

Ročníky:
JEDNÁ SE O PREZENTACI K VÝKLADOVÉ HODINĚ V PROGRAMU ACTIV INSPIRE NA TÉMA ČESKOSLOVENSKO 1945-1947
(0 x)
21.03. 11

ČESKOSLOVENSKO 1948 - NÁSTUP KOMUNISMU

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
vyklad s interaktivními prvky
(0 x)
18.02. 12

Československo II. (1929 - 1938)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava je určena pro 9. ročník základní školy (2 - 3 vyučovací hodiny). Zaměřuje se na procvičování témat - Hospodářská krize a Rozpad ČSR. Vložen pracovní list pro individuální nebo skupinovou práci.
(0 x)
18.02. 12

Československo III. (1918 - 1938)

Ročníky: ZŠ 9,
Příprava obsahuje: Jednoduchý test, který lze využít s pomocí hlasovacího zařízení. Test je shrnutím období "První republiky" a navazuje na předchozí procvičování (Československo I. a II.) Na úvod je zařazeno "motivační SUDOKU".
(0 x)
23.02. 11

Československo mezi válkami (opakování)

Ročníky: ZŠ 9,
Interaktivní opakovací prezentace k meziválečným československým dějinám.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
30.10. 11

Československo po druhé světové válce (rok 1945)

Ročníky: ZŠ 9,
Košický vládní program, odsun Němců, hlavní rysy doby
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
30.10. 11

Československo ve fotografii a na mapách (kvíz).

Ročníky: ZŠ 9,
Jak se měnilo Československo v letech 1918-1992, vhodné pro opakovací hodinu.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
21.03. 11

ČESKOSLOVENSKO- 50. LÉTA - LIKVIDACE ODPŮRCŮ NOVÉHO REŽIMU

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výklad s interaktivními prvky
(0 x)
28.07. 10

Československý odboj 1943-1944

Ročníky:
Prezentace s prvky opakování předchozího učiva, výkladu, rozboru dobových fotografií,...
Autor: Libor Veselý
(0 x)
21.03. 12

Československý odboj za války

Ročníky: ZŠ 9,
Význam odboje, odbojové činy, válečné bojiště, účast československých vojáků.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
10.03. 11

Československý průmysl 1918 - 39

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí. Součástí je námět na skupinovou práci.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
05.02. 15

Český stát - zrod a pověsti

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Staré pověsti české a Kosmova kronika
Autor: Radek Drmota
(0 x)
17.11. 11

Český stát v době posledních Přemyslovců

Ročníky: ZŠ 7,
Historie českého státu ve 13. století, doba posledních Přemyslovců
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
26.03. 11

Český stát za posledních Přemyslovců

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem českého státu za vlády posledních Přemyslovců. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
(0 x)
21.03. 12

Cesta k osvobození Československa

Ročníky: ZŠ 9,
Události spojené s osvobozením. Slovenské národní povstání, demarkační čára, Květnové povstání.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
18.10. 10

Cesta ke konci první republiky.

Ročníky:
Prezentace je zaměřena na poslední tři roky existence republiky. Pozornost je věnována prezidentské volbě, odchodu zakladatele státu, a celkovému zhoršení politické situace ve střední Evropě na konci třicátých let. Určeno pro 4. ročník osmiletého studia.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
03.12. 12

Čeští přemyslovští králové - Přemysl Otakar I. a Václav I.

Ročníky: ZŠ 7,
Tento materiál je určen pro žáky 7. tříd. Týká se tématu Přemyslovců - zde konkrétně Přemysla Otakara I. a jeho syna Václava I.. Žákům je toto učivo zprostředkováno formou prezentací (textové, vizuální), ale i formou určitých úkolů. Učivo navazuje i na předcházející znalosti, které jsou například prověřovány křížovkou, popř. doplňovacím cvičením týkajícím se českého státního znaku, kde jsou zapotřebí určité vědomosti z oboru heraldiky.
(0 x)
25.10. 11

Charta 77

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen k výkladu látky, obsahuje opakování.
(0 x)
28.02. 12

Chetitská říše

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Chetitské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
14.03. 11

Čína I.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled důležitých kapitol dějin Číny od neolitu do mongolského vpádu.
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
02.05. 11

ČÍNA II.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled důležitých kapitol dějin Číny od mongolského vpádu do konce císařství.
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
18.05. 11

ČÍNA III.

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
ve 20. století
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
27.08. 11

Císař Josef II.

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k zopakování základních údajů. Zároveň se zde nalézá několik doplňujících textů a obrázků.
(0 x)
10.07. 12

Císařové Julsko - klaudiovské dynastie

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit krátce seznámí s prvními římskými císaři.
(0 x)
03.08. 12

Císařovna Sisi

Ročníky: ZŠ 8,
Tento materiál je určen pro žáky 8. tříd. Je zaměřen na osobnost císařovny Alžběty, přezdívané Sisi, která byla manželkou císaře Františka Josefa I. Učivo je žákům zprostředkováno formou prezentací a různých cvičení.
(0 x)
04.11. 10

Co je historie

Ročníky:
Úvodní hodina dějepisu
(0 x)
21.05. 10

Co víte o napoleonských válkách?

Ročníky:
Prezentace zaměřená na opakování učiva napoleonských válek a Francie v éře císařství.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
10.01. 12

Čsl. prezidenti 1918 - 45 a jejich nástupci

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
28.07. 10

ČSR a Evropa po roce 1918

Ročníky:
Jedná se o opakování tématického celku před písemným opakováním.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
07.10. 13

D-7- husitství

Ročníky: ZŠ 7,
Výkladová část, pojmy související s danou epochou,doplňování správných výrazů do vět, žáci přiřazují osobnosti a čím jsou známé
(0 x)
07.10. 13

D-7- Opakování učiva 6.ročníku

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci opakují učivo předchozího ročníku,přiřazují k obrázkům vývojové stupně člověka, poznávají podle kreseb a fotografií jednotlivé starověké státy, přiřazují k sobě pojmy.
(0 x)
21.10. 13

D-7- Románský sloh

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznámí se základní charakteristikou daného kulturního období, třídí související pojmy, poznávají stavební památky.
(0 x)
21.10. 13

D-7- Rytíři

Ročníky: ZŠ 7,
Tento sešit seznamuje žáky se základními údaji o rytířích, jejich výzbroji, pravidech apod. V rámci procvičování žáci doplňují informace o rytířích a třídí obrázky, které se dotýkají rytířství a gotiky.
(0 x)
21.10. 13

D-7-Města ve středověku

Ročníky: ZŠ 7,
Výkladová část, žáci seřadí jednotlivé vrstvy městského obyvatelstva, přiřazují cechovní znamení, třídí města do skupin, vyplňují městského obyvatelstva, přiřazují cechovní znamení, třídí města do skupin.
(0 x)
21.10. 13

D-7-Náboženství

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se postupně seznámí se základními pojmy z oblasti náboženství, s hlavními rysy a znaky jednotlivých náboženství.
(0 x)
21.10. 13

D-8- 1.světová válka

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová část,žáci se seznámí s jednotlivými etapami války, rozdělují mocnosti na dohodové a patřící k Trojspolku, sestavují pojmy podle historických souvislostí.
(0 x)
21.10. 13

D-8- Indiánské války

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci budou seznámeni s problematickými vztahy Indiánů a přistěhovalců, s některými momenty válečných střetnutí, procvičí si pojmy související s Indiány.
(0 x)
21.10. 13

D-8- Marie Terezie

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s osobností panovnice Marie Terezie,formou vyřazování upevní znalosti o ní, upevní si pomy spjaté s osvícenstvím a absolutismem.
(0 x)
03.10. 13

D-8- Objevy a vynálezy

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci se seznámí s hlavními fakty o průmyslové revoluci, s nejdůležitějšími vynálezy daného období. Součástí výkladu jsou i myšlenkové proudy 19.století.
(0 x)
03.10. 13

D-9- Evropa na rozcestí

Ročníky: ZŠ 9,
Výkladová část, do mapy Evropy žáci doplňují státy socialistického bloku, třídí pojmy charakterizující komunismus a kapitalismus, seskupují pojmy a události podle historických souvislostí
(0 x)
03.10. 13

D-9- Fašismus

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se seznámí s hlavními myšlenkami fašismu, s představiteli politiky dané doby,s pojmy s fašismem souvisejícími a s cestou A.Hitlera k moci.
(0 x)
03.10. 13

D-9- Procvičování učiva o období před 2.svět.válku a za 2.svět.války

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci při této hodině pouze opakují a upevňují poznatky, nejprve přiřazují pojmy, potom zatrhávají teze fašismu, dále rozlišují a třídíznaky totality a demokracie, logicky třídí státy zapojené do válečného konfliktu,přiřazují osobnosti a události
(0 x)
03.10. 13

D-9- Třetí svět

Ročníky: ZŠ 9,
Žáci se seznámí s pojmem třetí svět, do mapy do mapy doplňují rozvojové státy, formou přiřazování se seznámí s termíny k danému tématu.
(0 x)
13.10. 13

D-9- Vznik ČSR

Ročníky: ZŠ 9,
Výukový materiál seznámí žáky s obdobím vzniku Československa, s osobnostmi dané éry.
(0 x)
03.10. 13

D-gotický sloh

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznámí se základními rysy gotiky, přiřazují pojmy k obrázkům,třídí znaky jednotlivých období.
(0 x)
13.10. 13

D-úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Žáci se seznámí se základními dějepisnými pojmy, časovou přímkou,třídí prameny hmotné a písemný do příslušných budov, k letopočtům přiřazují století.
(0 x)
19.05. 10

Datování v dějepise

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tématu DATOVÁNÍ V DĚJEPISE. Příprava je určena pro 6. ročník základní školy. Učebnice dějepisu - PRAVĚK A STAROVĚK - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - seznámení s časovou přímkou, zaznamenávání času.
(3 x)
18.02. 12

Dějepisný AZ-kvíz

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Cílem předváděcího sešitu je hravou formou zopakovat učivo dějepisu druhého stupně. Sešit je především určen žákům 9. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
(0 x)
14.07. 11

Dějiny Británie do roku 1066

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová prezentace zaměřená na prvních 600 let anglického středověku
(0 x)
17.11. 11

Dějiny významných evropských států v 17.-18. století

Ročníky: ZŠ 8,
Dějiny významných evropských států v 17.-18. století, dějepis 8. ročník
(0 x)
27.05. 11

Dějiny Židů I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Dějiny Židů I - dějepis 6.-7. ročník
(0 x)
27.05. 11

Dějiny Židů II

Ročníky: ZŠ 8,
Dějiny Židů II - dějepis 8. ročník
(0 x)
06.12. 11

DENÍK z roku 1968

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
sovětská okupace ČSSR na stránkách fiktivního deníku
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
06.05. 11

Doba bronzová

Ročníky: SŠ 1.,
Úvodní charakteristika doby bronzové.
(0 x)
21.05. 12

Doba kamenná a zemědělství

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit seznamuje s životem pravěkých zemědělců - hlavní změny v životě lidí, dělba práce mužů a žen, jídelníček. Vychází z předpokladů, že se žáci již učili o vzniku zemědělství (prohloubení učiva). Dotace 1 vyučovací hodina. Obsahuje pracovní list.
(0 x)
24.10. 10

Doba Karla IV.

Ročníky:
Doba Karla IV., jeho současníci, významné skutky
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
05.12. 11

Doba laténská a Keltové I

Ročníky: SŠ 1.,
Stručně vstup do období laténu, důraz na první část představení Keltů v Evropě a u nás (filmové a hudební šoty)
(0 x)
05.02. 15

Doba pobělohorská

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Těžké časy českého království po Bílé hoře
Autor: Radek Drmota
(0 x)
16.09. 14

Doba poděbradská

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Doba poděbradská. Prezentace se zabývá obdobím od vyhlášení basilejských kompaktát v Jihlavě po smrt Jiřího z Poděbrad.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
25.04. 12

Doba římská a markomanské války

Ročníky: SŠ 1.,
Přelom letopočtu a vliv markomanských válek na závěrečnou fázi existence římského impéria.
(0 x)
06.02. 12

Doba římská I

Ročníky: SŠ 1.,
Éra řimského císařství, etnické pohyby Germánů, budování opevněné hranice, oslabování impéria
(0 x)
09.03. 11

Doba románská v Čechách

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Románské umění jako odraz doby stavitelství, významné památky u nás, orientace v odborné terminologii.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
03.11. 14

Doba rudolfinská

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 2., SŠ 3.,
Rudolf II. jako sběratel, mecenáš a politik, osobnosti doby, mikrohistorie, opakování
Autor: Radek Drmota
(0 x)
16.03. 12

Doba stěhování národů I

Ročníky: SŠ 1.,
Vliv pohybu germánských kmenů na stěhování národů.
(0 x)
24.10. 10

Doba železná - Keltové

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k seznámení s dobou železnou a životem Keltů.
(0 x)
21.05. 12

Doba železná - Keltové 1. část

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit je určen pro výklad látky o době železné a Keltech. Konkrétně se zabývá rozdělením doby železné. Dále pak keltskými kmeny, řemesly a jednotlivými pojmy. Dotace je 1 vyučovací hodina. Sešti obsahuje pracovní list.
(0 x)
21.05. 12

Doba železná - Keltové 2. část

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit je určen pro výklad látky o době železné a Keltech. Konkrétně se zabývá vynálezy, vzhledem Keltů, oppidy. Na konec je uvedena opakující křížovka. Sešit navazuje na přípravu Doba železná - Keltové 1. část. Dotace je 1 vyučovací hodina. Obsahuje pracovní list.
(0 x)
12.09. 11

Doba železná - úvodní charakteristika

Ročníky: SŠ 1.,
Základní pojmy spjaté s nástupem doby železné.
(0 x)
23.11. 11

Dobývání Ameriky Evropany

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 2.,
...
(0 x)
22.05. 13

Domino I. - 2. světová válka

Ročníky: ZŠ 9,
Doplňování informací pomocí kritického čtení ve skupině
(0 x)
22.05. 13

Domino II. - 2. světová válka

Ročníky: ZŠ 9,
Volné pokračování na téma 2. svět. válka - skupinová práce.
(0 x)
05.02. 15

Druhá republika

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Politický režim a život za druhé republiky. Její zánik.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
23.02. 12

Druhá republika

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
18.10. 10

Druhá republika

Ročníky:
Prezentace především sleduje krizové období našich moderních dějin, důsledky Mnichovské dohody, typické znaky nového státu, jeho brzký konec. Častá je spolupráce s mapovými podklady a dobovým tiskem. Určeno pro 4. ročník osmiletého studia.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
10.03. 11

Druhá světová válka - test

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Jedná se o velký test, který vyžaduje připojení zařízení ActiveVote.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
28.07. 10

Druhá světová válka 1941 - 45 - opakování

Ročníky:
Jedná se o opakování tématického celku před písemným opakováním.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
18.11. 10

Důsledky třicetileté války

Ročníky:
Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o důsledcích TŘICETILETÉ VÁLKY pro české země. Je určen pro žáky 7 (8). ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnice: VYKOUPIL, Libor; ANTONÍN, Robert; FEJFUŠOVÁ, Marie. Středověk a počátky novověku. 2008. Brno : Nová škola, 2008.
(0 x)
18.03. 13

Edvard Beneš - léta první republiky

Ročníky: ZŠ 9,
Osobnost 2. čsl. prezidenta a jeho 2. exil
(0 x)
18.03. 13

Edvard Beneš - Zrození diplomata

Ročníky: ZŠ 9,
Osobnost 2. čsl. prezidenta dr. E. Beneše v době vzniku 1. ČSR
(0 x)
16.10. 10

Egypt - vzdělanost, věda a umění

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen k seznámení s egyptskou vzdělaností, vědou a uměním.
(0 x)
03.12. 12

Egyptská věda, vzdělanost a umění

Ročníky: ZŠ 6,
Tento materiál je určen pro žáky 6. tříd, kteří si osvojují učivo starověkého Egypta. Důraz je tu kladen na vědu, vzdělanost a umění. Nové učivo je žákům zprostředkováno formou prezentace, ale i různými úkoly.
(0 x)
22.10. 10

Ekonomický vzestup USA na konci 19. století

Ročníky:
Základním smyslem prezentace je vzestup USA do pozice světové ekonomické velmoci. Prezentaci je možné doplnit o předem zadaný referát. Práce je určena pro 3. ročník čtyřletého gymnázia.
(0 x)
18.10. 11

Ekonomika a ideologie doby halštatské

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v řemeslech a obchodu v době halštatu
(0 x)
28.04. 14

Ekonomika českých zemí před I. světovou válkou

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výkladová prezentace k tématu o české ekonomice před rokem 1914.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
21.03. 11

Eneolit - hospodářství

Ročníky: SŠ 1.,
K výkladu o hospodářské základně eneolitu.
(1 x)
21.03. 11

Eneolit - společnost a ideologie

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v eneolitické společnosti, etnika, kultura, změny výrobního způsobu, pohřební ritus.
(1 x)
23.04. 12

Evropa na přelomu 17. a 18. století

Ročníky: SŠ 3.,
prezentace slouží k opakování učiva
(1 x)
27.12. 10

Evropa po napoleonských válkách

Ročníky: SŠ 2.,
Evropa od Vídeňského kongresu do konce 30. let 19. století. Opakovací hodina.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
01.11. 11

Evropa v 17. a 18. století

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace zachycuje vývoj v Evropě na přelomu 17. a 18. století, prezentaci lze použít při výkladu, shrnutí učiva nebo opakování.
(0 x)
18.11. 10

Evropa v době Keltů až stěhování národů

Ročníky:
Výkladová hodina
(0 x)
17.10. 10

Evropané v Americe

Ročníky:
Je určen k opakování. Zachycuje okolnosti vzniku prvních anglických osad v Severní Americe, setkávání s pův. obyvateli a utváření obchodních spojení s Evropou a Afrikou.
(0 x)
16.03. 11

Evropská a světová společnost v 2. polovině 19. století.

Ročníky: SŠ 3.,
Hodina určená k osvojení si základních poznatků o společnosti 19. století.
(0 x)
27.11. 11

Evropská barokní kultura - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
27.11. 11

Evropská barokní kultura - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
27.12. 10

Evropské revoluce ve 20. létech 19. století

Ročníky: SŠ 2.,
Příčiny a stručný průběh revolucí ve vybraných evropských zemích ve 20. létech 19. století.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
27.12. 10

Evropské revoluce ve 30. létech 19. století

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace popisuje průběh revolucí ve 30. létech 19. století ve vybraných evropských zemích - tzv. červencovou revoluci ve Francii, vznik nezávislé Belgie, revoluční hnutí na Apeninském poloostrově, povstání Poláků proti Rusku a volební reformy ve Velké Británii.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
15.11. 11

Expanze Keltů

Ročníky: SŠ 1.,
Pohyb Keltů našim kontinentem, důraz na jejich dějinnou roli.
(0 x)
04.03. 12

Féničané

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Féničanech. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
01.11. 11

Francie jako evropská velmoc

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k výkladu, shrnutí, opakování Francie v první polovině 18. století.
(0 x)
29.08. 11

Francie v éře tzv. druhého císařství

Ročníky: SŠ 2.,
Francie v éře tzv. druhého císařství
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
05.05. 10

Francie v letech 1791 - 1794

Ročníky:
Francie v letech 1791 - 1794
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
21.05. 10

Francie v období direktoria a konzulátu (1794-1804)

Ročníky:
Prezentace popisuje francouzské dějiny v letech 1794-1804 s důrazem na nástup Napoleona Bonaparta k moci.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
06.04. 11

Francie v revoluci

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Opakování Velké francouzské revoluce mezi lety 1789-1794
(0 x)
26.02. 11

Francouzská revoluce

Ročníky:
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 8. ročníku; časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: učebnice dějepisu, zeměpisný atlas, různé encyklopedie.
(0 x)
21.01. 11

Franská říše 758-814

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování Franské říše, nástup Karla Velikého na trůn, podrobení Sasů, Bavorů, zničení říše Langobardů, poplatnost Slovanů, výprava proti Saracénům a Rolandova smrt, Píseň o Rolandovi, opakování
(0 x)
21.01. 11

Franská říše 768- 814 - Domácí politika Karla Velikého, Karel císařem, kultura

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladový předváděcí sešit zaměřený na domácí politiku císaře a kulturu jeho doby
(0 x)
21.01. 11

Franská říše do roku 768

Ročníky: SŠ 2.,
Frankové a Chlodvík, Chlodvíkův křest, Franská říše za vlády Merovejců, posilování Majordomů, Pipin II. Prostřední, Karel Martel - zhouba Arabů, Pipin III. - majordomus králem.
(0 x)
18.02. 12

Franská říše I.

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit slouží k výkladu a procvičování základních poznatků o Franské říši, zaměřuje se především na politické dějiny.
(0 x)
03.09. 13

František Josef I.

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k doplnění výkladu a k opakování
(0 x)
07.04. 15

František Josef I. a jeho rodina

Ročníky: SŠ 2.,
František Josef I. a jeho rodina-stručná výkladová prezentace doplněná o několik úkolů pro práci v hodině.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
26.06. 11

Gaius Iulius Caesar

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál je určen k opakování znalostí o Gaiu Iuliu Caesarovi. Zaměřuje se nejen na jeho politickou kariéru, ale také na Caeasara jako válečníka, spisovatele a reformátora.
(0 x)
09.05. 12

Gaius Juliua Caesar 1

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit seznámí s životem G. J. Caesara po překročení Rubikonu.
(0 x)
09.05. 12

Gaius Julius Caesar II

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit se věnuje Caesarovi od překročení Rubikonu do jeho smrti.
(0 x)
03.04. 12

Gladiátoři

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit seznámí žáky s nejoblíbenější zábavou ve starověkém Římě.
(0 x)
28.04. 11

Gotická kultura I

Ročníky: ZŠ 7,
Dějepis 7. roč. - Gotická kultura I
(0 x)
28.04. 11

Gotická kultura II

Ročníky: ZŠ 7,
Dějepis 7. ročník - Gotická kultura II
(0 x)
19.12. 10

Gotické stavitelství

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku dějepisu v 7. ročníku; časová dotace: 1 vyučovací hodina. Obsahuje výkladovou část, motivační a opakovací cvičení a obrazovou přílohu. Pomůcky: učebnice, atlas ČR, obrazové materiály, turistické příručky.
(0 x)
03.12. 12

Gotické výtvarné umění

Ročníky: ZŠ 7,
Tento materiál je určen pro žáky 7. tříd, kteří v rámci učiva středověku se seznamují s gotickou kulturou. Nové učivo, které je výrazněji zaměřeno na gotickou architekturu, sochařství a malířství, si osvojují prostřednictvím prezentací, ale i určitých cvičení. Prezentace jsou vytvářeny tak, aby žáci získali vizuální předstvau o daném tématu. Některá cvičení jsou založena již na probraném učivu, jiná vedou žáky k samostatnému myšlení. Jedná se o křížovky, doplňovací cvičení, cvičení na spojování apod.
(0 x)
14.09. 13

Gotika

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k opakování učiva. Část lze využít při výkladu.
(0 x)
28.10. 10

Gotika - architektura

Ročníky:
Gotická architektura v Čechách, základní prvky a názvosloví, typické stavby...
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
18.12. 11

Habsburkové (19. a počátek 20. stol.) - I. část

Ročníky: ZŠ 8,
Rychlé a poměrně snadné zopakování Habsburků žijících a vládnoucích v 19. - 20. století.
(0 x)
01.01. 12

Habsburkové (19. a počátek 20. stol.) - II. část

Ročníky: ZŠ 8,
Stručné zopakování základního učiva, které souvisí s tímto panovnickým rodem.
(0 x)
20.05. 10

Habsburkové - I. část

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování tématu Habsburkové na českém trůně 1526 - 1637. Příprava je určena pro 7.ročník základní školy. Učebnice dějepisu - STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - získaní informací, práce s internetem a procvičení učiva.
(3 x)
24.10. 10

Habsburkové 16. až 17. století v Čechách

Ročníky:
Hlavní mezníky vlády prvních Habsburků od nástupu po defenestraci.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
25.09. 11

Habsburkové I

Ročníky: ZŠ 7,
Habsburkové I - opakování, 7.roč. ZŠ
(0 x)
25.09. 11

Habsburkové II

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Habsburkové II - opakování,7.-8. roč. ZŠ
(0 x)
17.11. 11

Habsburkové III - doba pobělohorská

Ročníky: ZŠ 8,
Habsburkové III - doba pobělohorská, dějepis 8. roč.
(0 x)
29.01. 12

Habsburkové IV

Ročníky: ZŠ 8,
Dějepis 8. roč. - Habsburkové IV - Marie Terezie, Josef II.
(0 x)
03.09. 13

Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží především k opakování učiva. Lze jej využít i k samostatné práci.
(0 x)
23.04. 12

Habsburská monarchie od Ferdinanda II. k Karlu VI.

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k doplnění výkladu, shrnutí nebo opakování učiva.
(0 x)
15.06. 12

Hannibal ante portas

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit seznámí žáky s jedním z největších vojevůdců starověku.
(0 x)
23.04. 12

Heraldika

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnující se heraldice
(1 x)
21.03. 12

Historie Československa (AZ-kvíz)

Ročníky: ZŠ 9,
AZ kvíz o československé historii. Všeobecný přehled.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
17.11. 11

Historie Romů - II. část

Ročníky: ZŠ 9,
Určeno pro žáky 9. třídy základní školy. Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s historií Romů na území Čech a Moravy ve 20. století.
(0 x)
17.11. 11

Historie Romů - klutura

Ročníky: ZŠ 8,
Určeno pro žáky 8. třídy základní školy. Příprava je určena jako rozšiřující učivo. Seznamuje s kulturní historií Romů. Využití mezipředmětových vztahů - výchova k občanství, zeměpis, literatura, umění a kultura.
(0 x)
10.01. 12

Holocaust

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
01.09. 10

Holocaust, Židé, Terezín

Ročníky:
Sešit slouží jako příprava na exkurzi v Památníku Terezín. Je určen pro žáky, kteří se ještě nesetkali s problematikou židovského obyvatelstva za 2. světové války, holocaustem, Terezínem. Vysvětluje základní pojmy.
(0 x)
27.08. 11

Homérské období - Odyssea

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro výklad a zpestření hodin dějepisu se zaměřením na Homérské období.
(0 x)
05.02. 15

Hospodářská krize v ČSR

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Průběh hospodářské krize v letech 1929-35 v ČSR - projevy, extrémismus.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
06.05. 11

Hospodářský a sociální vývoj ČSR 1918-38

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
14.07. 11

Hospodářství a architektura období pozdní gotiky v českých zemích

Ročníky:
Hospodářství a architektura období pozdní gotiky v českých zemích.flipchart
Autor: Petr Čermák
(0 x)
07.06. 11

Hospodářství doby bronzové

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v zemědělství, využití koně, způsoby těžby a zpracování kovů, vznik předmincovních platidel.
(0 x)
05.12. 11

Hospodářství Keltů

Ročníky: SŠ 1.,
Zajímavé informace o způsobu života Keltů, webové odkazy, ukázky keltské hudby...
(0 x)
25.09. 11

Hra Vikingové

Ročníky: ZŠ 7,
Hodina je vytvořena jako zábavná forma opakování.
(0 x)
04.06. 10

Husitská "revoluce"

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opokování učiva pro žáky 7. ročníku ZŠ. Žáci si hravou formou zopakují hlavní pojmy, letopočty a osobnosti, které se vztahují k tomuto významnému historickému údobí. Během úkolů využíjí svých vědomostí a znalostí. Stránky jsou doplněny o řadu obrázků. Některé z nich jsou popsány, u jiných musí žák sám určit jejich název.
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 1. část

Ročníky: ZŠ 7,
události po Husově smrti po první pražskou defenestraci
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 1. část - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
Husitská revoluce - události po smrti Husově po pražskou defenestraci.
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 2. část - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
Husitská revoluce - 1419 -1420, husitské směry
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 2.část

Ročníky: ZŠ 7,
Husitská revoluce - 1419 -1420, husitské směry
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 3. část - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
události let 1420 - 1431
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 3.část

Ročníky: ZŠ 7,
události let 1420 - 1431
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 4. část

Ročníky: ZŠ 7,
Události let 1431 -1434
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
29.01. 13

Husitská revoluce - 4. část - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
Události let 1431 -1434
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
09.03. 11

Husitské hnutí I.

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Společenská situace, radikalizace, Jan Žižka a husitské vojenství.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
10.03. 11

Husitské hnutí II.

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Závěr husitského hnutí, shrnující úkoly, vláda Jiřího z Poděbrad.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
28.04. 10

Husitství - Activote

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Téma: Husitství Příprava je určena pro 7.ročník základní školy. Učebnice dějepisu - STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU - nakladatelství Nová škola. Cíl hodiny - získání informací, opakování a procvičení učiva.
(1 x)
15.04. 12

Husitství 1419 -1437

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Materiál slouží k prohloubení učiva,upevnění učiva a uvědomění si regionu v této době.
(0 x)
21.04. 17

I. světová válka-A-Z kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování I. světové války formou A-Z kvízu.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
30.05. 10

Islám - vznik a rozvoj

Ročníky:
Předváděcí sešit se zabývá základy islámu
(0 x)
08.12. 12

Italská renesance

Ročníky: ZŠ 7,
Tento materiál je určen pro žáky 7. třídy. V rámci učiva středověku se zde seznámí s renesančním uměním - architekturou, malířstvím a sochařstvím. Toto téma je výrazněji zpracováno jako prezentace, která má žákům vizuálně přiblížit známá díla předních představitelů renesančního umění. Samotné prezentaci předchází opakování již probraného učiva, které poslouží jako motivace a úvod do daného tématu.
(0 x)
03.11. 14

Jagellonci

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Jagellonci v českých zemích (1471-1526). Období pozdní gotiky.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
14.09. 13

Jagellonci

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k zápisu do sešitu ve výkladové hodině a k opakování.
(0 x)
03.02. 13

Jagellonci

Ročníky: ZŠ 7,
Události let 1471 - 1526.
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
01.03. 12

Jagellonci v Čechách

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učební látky, která souvisí s Vladislavem Jagellonským a Ludvíkem Jagellonským.
(0 x)
29.01. 13

Jagellonci - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
Události let 1471 - 1526.
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
18.10. 11

Jagellonci na českém trůně

Ročníky:
Jagellonci na českém trůně
Autor: Petr Čermák
(0 x)
24.10. 10

Jagellonci v Čechách

Ročníky:
Ekonomická osa doby, hospodářství a podnikání v době Jagellonců
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
05.02. 15

Jan Amos Komenský

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, SŠ 2., SŠ 3.,
Život a dílo Komenského
Autor: Radek Drmota
(0 x)
24.11. 11

Jan Amos Komenský

Ročníky: ZŠ 7,
Život a dílo pedagoga Jana Amose Komenského.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
09.03. 11

Japonsko a Čína na přelomu 19. a 20. století

Ročníky: SŠ 3.,
Smyslem práce je přiblížit Japonsko a Čínu na přelomu 19. a 20. století a tzv. probuzení Asie
(0 x)
01.03. 12

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Zopakování učiva o Jiřím z Poděbrad a Matyáši Korvínovi.
(0 x)
14.09. 13

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k procvičení a k opakování učiva. Část lze využít k samostatné práci ve výkladové hodině.
(0 x)
26.05. 13

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Osobnost Jiřího z Poděbrad, dobové souvislosti - výklad a zápis do sešitu
(0 x)
29.01. 13

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7,
Období po husitských válkách do r. 1471.
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
28.07. 11

Jiří z Poděbrad

Ročníky:
Jiří z Poděbrad
Autor: Petr Čermák
(0 x)
10.03. 11

Jiří z Poděbrad

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Jiří z Poděbrad jako zemský správce a český král, jeho vnitřní politika a cesta rytířského poselstva.
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
03.02. 13

Jiří z Poděbrad - hlasování

Ročníky: ZŠ 7,
Období po husitských válkách do r. 1471.
Autor: Jiří Kužel
(0 x)
18.03. 13

Johánek z Pomuku aneb Svatý Jan Nepomucký

Ročníky: ZŠ 7,
Základní informace o českém barokním světci, který žil v době Lucemburků
(0 x)
26.02. 15

Josef II.

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Nástupci Marie Terezie - Josef II. a Leopold II.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
20.08. 13

Josef II.

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k opakování učiva.
(0 x)
01.11. 11

Josef II., Leopold II.

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace se zabývá obdobím vlády Josefa II. a Leopolda II., lze ji využít k výkladu učiva, shrnutí nebo opakování učiva.
(0 x)
29.07. 11

Judaismus

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V rámci tohoto sešitu si žáci zopakují a prohloubí své znalosti o judaismu. Zároveň by si měli uvědomit propojenost tohoto náboženství se Státem Izrael.
(0 x)
26.03. 11

Karel IV.

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro výuku v 7. ročníku. Obsahuje výkladovou část, motivační cvičení, procvičování, odkazy na webové stránky a obrazovou přílohu. Časová dotace: 1 - 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: učebnice, dějepisný atlas, různé encyklopedie, internet a pracovní listy s.10 a s. 13.
(0 x)
30.05. 12

Karel IV. a jeho doba

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je možno zařadit do tématu výuky Lucemburků. Některé stránky jsou vytvořeny tak, aby se žáci sami zapojili do činnosti, a některé stránky jsou formovány jako prezentace, kde si děti osvojí nové poznatky.
(0 x)
21.01. 11

Karel Veliký, 747-814

Ročníky: SŠ 2.,
Karel Veliký (Albrecht Dürer, 1512), koruna, jablko, Joyeuse, fleur-de-lys, říšská orlice, životopisné údaje
(0 x)
31.05. 10

Kartágo

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Dějepis 6. ročník. Seznámení s postavením starověkého Kartága a jeho obchodem. Další část slouží k opakování učiva o punských válkách, případně lze použít k výkladu.
(0 x)
30.03. 11

Kdo ví, odpoví (kvíz).

Ročníky: ZŠ 7,
Příprava je zaměřená na procvičování a utvrzení základního učiva formou hry. Kvíz "Kdo ví, odpoví" obsahuje 2 x 10 otázek pro 2 soutěžící družstva.
(0 x)
27.11. 10

KDO ZABIL ÖTZIHO?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
archeologická detektivka s otevřeným koncem
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
06.12. 10

Keltové

Ročníky:
Dějepis, 6. ročník. Mladší doba železná - Keltové
(0 x)
22.11. 10

KELTOVÉ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Evropa a Čechy v době železné
Autor: Radek Kotlaba
(0 x)
30.01. 12

Keltská společnost

Ročníky: SŠ 1.,
Společenská hierarchie, pohřbívání, druidové, oppida
(0 x)
30.12. 10

Klasicismus

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o kultuře klasicismu.
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
31.03. 12

Klasicismus a empír

Ročníky: ZŠ 8,
Přiblížení základní charakteristiky uměleckého slohu
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
03.09. 13

Klasicismus a romantismus

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k doplnění výkladu a k opakování učiva.
(1 x)
21.03. 12

Klasicismus v obrazech

Ročníky: ZŠ 8,
Přiblížení uměleckého slohu klasicismu pomocí obrazového materiálu
Autor: Ivan Bauer
(0 x)
27.05. 11

Komunismus

Ročníky: ZŠ 9,
Hodina je určena pro výklad a opakování problematiky komunismu.
(0 x)
13.09. 10

Komunistické Československo

Ročníky:
Poválečné Československo - důležité události,dějepis, 9. roč.
(0 x)
17.02. 14

Koncentrační tábor

Ročníky: ZŠ 9,
Problematika koncentračních táborů
(0 x)
26.03. 11

Konečně mír

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Obsahuje látku týkající se poválečné Evropy - opakování 2. světové války, Postupimská konference, otázka poraženého Německa, Pařížská mírová konference.
(0 x)
05.02. 15

Konstantin a Metoděj

Ročníky: ZŠ 7, SŠ 2.,
Konstantin a Metoděj jako věrozvěstové a šiřitelé vzdělání na Velké Moravě
Autor: Radek Drmota
(0 x)
14.09. 13

Křesťanství

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k opakování učiva. Část lze využít při výkladu.
(0 x)
29.07. 11

Křesťanství

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Sešit je určen především pro žáky 6. ročníku ZŠ. Může být využit i ve vyšších ročnících. Žáci si jeho prostřednictvím zopakují hlavní pojmy a svátky, které se ke křesťanství vztahují. Zároveň by si měli uvědomit propojenost křesťanství s českým středověkem.
(0 x)
25.10. 11

Křesťanství v raném středověku

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena pro 7. ročník; obsahuje opakování učiva ze 6. ročníku, výkladovou část, motivační cvičení a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice pro 7. ročník, pracovní list s. 5, dějepisný atlas
(0 x)
28.04. 11

Kréta - Mínojská civilizace

Ročníky: ZŠ 6,
Hodina je určena pro žáky 6. ročníku a obsahuje výklad a opakování Mínojské civilizace.
(0 x)
22.02. 12

Kréta - mínojská kultura

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o mínojské civilizaci na ostrové Kréta. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ
Autor: Jana Krejčí
(0 x)
14.11. 10

Krize československé republiky

Ročníky:
Sešit seznamuje s čsl. politickou scénou ve 30. letech 20. století. Je zaměřen na krizi čsl. demokracie, národnostní složení ČSR a problémy spojenými s mnohonárodnostním státem, volby v roce 1935, požadavky a úspěch sudetských Němců.
(0 x)
05.02. 15

Krize první republiky

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Vztahy Čechů s Němci a Slováky ve 2.polovině 30.let 20.století
Autor: Radek Drmota
(0 x)
05.06. 10

Křížové výpravy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Křížové výpravy - určeno pro 7. ročník (výklad a procvičování učiva)
(0 x)
16.12. 12

Křížové výpravy - úvod

Ročníky: ZŠ 7,
Pracovní sešit slouží k základnímu seznámení s křížovými výpravami.
(0 x)
03.09. 13

Kultura baroka

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k doplnění výkladu a k opakování učiva.
(0 x)
24.10. 11

Kultura období První republiky

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
31.05. 11

Kultura starověkého Řecka 1 (malířství, sochařství, architektura)

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k výkladu i procvičování učiva o malířství, sochařství a architektuře starověkého Řecka.
(0 x)
31.05. 11

Kultura starověkého Řecka 2 (literatura, divadlo, náboženství)

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k výkladu i procvičování učiva o literatuře, divadle a náboženství starověkého Řecka.
(0 x)
31.05. 11

Kultura starověkého Řecka 3 (věda, sport a hry)

Ročníky: ZŠ 6,
Výukový materiál slouží k výkladu i procvičování učiva o vědě, sportu a hrách starověkého Řecka.
(0 x)
27.11. 10

Kultura v Mezopotámii - výklad učiva

Ročníky:
Výklad učiva - kultura v Mezopotámii + obrázky a odvození pojmů
(0 x)
05.02. 15

Kultura, věda a sport v meziválečném ČSR

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 4.,
Osobnosti z kultury, vědy i sportu z období mezi 1. a 2.sv.válkou.
Autor: Radek Drmota
(0 x)
22.11. 11

Kulturně historická procházka starověkým Římem I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen jako podklad k tématu Římská kultura. Je zaměřen na fakta a zajímavosti typických staveb a stavebních prvků starověkého Říma.
(0 x)
22.11. 11

Kulturně historická procházka starověkým Římem II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen jako podklad k tématu Římská kultura. Je zaměřen na fakta a zajímavosti římského amfiteátru Kolosea.
(0 x)
23.11. 11

Kulturně historická procházka starověkým Římem III

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výukový materiál je určen jako podklad k tématu Římská kultura. Je zaměřen na fakta a zajímavosti drobnějších artefaktů týkajících se starověkých dějin Říma.
(0 x)
06.02. 12

Kyjevská Rus

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit zaměřený na dějiny Kyjevské Rusi
(0 x)
25.10. 11

Ležáky a události 2. světové války

Ročníky: ZŠ 9,
Sešit je určen pro zopakování událostí týkající se obce Ležáky a událostí jara 1942. Je doplněn řadou fotografií.
(0 x)
17.11. 11

Lidé, kteří proslavili Československo.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentaci možno využít jako doplňkové téma ke studiu. Vhodné realizovat v počítačové učebně.
Autor: Petr Mazánek
(0 x)
28.07. 10

Lidské ztráty v druhé světové válce

Ročníky:
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí. Obsahuje řadu rozborů a námětů na diskuzi.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
14.09. 13

Lucemburkové

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k opakování učiva. Část lze využít při výkladu k samostatné práci dětí.
(0 x)
25.06. 10

Lucemburkové - opakování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Tento sešit je určen pro žáky 7. ročníku ZŠ. Žáci si jeho prostřednictvím můžou zopakovat a procvičit své znalosti z látky: Lucemburkové, Přemyslovci, husitská revoluce.
(0 x)
29.01. 12

Lucemburkové na českém trůně

Ročníky: ZŠ 7,
Předváděcí sešit je určen k seznámení se životem a vládou Lucemburků na českém trůně, především s osobou Jana Lucemburského a Karla IV. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční k 22. 1. 2012
(0 x)
18.02. 12

Ludvík Jagellonský

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit seznamuje s dobou vlády Ludvíka Jagellonského.
(0 x)
03.09. 13

Ludvík XIV.

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k zopakování učiva a k bližšímu seznámení se s Versailles.
(0 x)
23.06. 14

Marie Terezie

Ročníky: ZŠ 8,
Výkladová hodina - Vláda Marie Terezie - nástup na trůn, nejdůležitější reformy, současníci, rodina
(0 x)
20.08. 13

Marie Terezie

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží k procvičování a k opakování učiva. Lze jej využít i k samostatné práci.
(0 x)
09.10. 10

Marie Terezie

Ročníky:
Prezentace je určena pro 8. ročník; obsahuje výukovou a motivační část a závěrečné opakování. Časová dotace: 1 vyučovací hodina Pomůcky: učebnice dějepisu pro 8. ročník, historický atlas, pracovní listy (s. 6, 15)
(1 x)
27.08. 11

Marie Terezie (I. část)

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení poznatků o Marii Terezii. Je doplněn řadou obrazového materiálu.
(0 x)
27.08. 11

Marie Terezie (II. část)

Ročníky: ZŠ 8,
Sešit je určen k procvičení poznatků o Marii Terezii. Je doplněn řadou obrázků. Část se zabývá i Marií Antoinettou.
(0 x)
11.02. 15

Marie Terezie - osobnost a politika

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Války a soukromý život Marie Terezie
Autor: Radek Drmota
(0 x)
28.04. 11

Masová nezákonnost

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky 9. ročníku. Volně navazuje na předváděcí sešit "Únor 1948". Seznamuje žáky s masovou nezákonností v ČSR - atmosféra ve společnosti, perzekuované skupiny. Připravuje "půdu" pro výklad o politických procesech.
(0 x)
29.01. 12

Mayové, Aztékové, Inkové

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit je zaměřen na základní informace o jihoamerických, předkolumbovských kulturách.
(0 x)
03.04. 12

Městský stát Athény

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit seznámí žáky s městským státem Athénami.
(0 x)
06.04. 12

Městský stát Sparta

Ročníky: ZŠ 6,
Pracovní sešit slouží jako aktivní prezentace k výkladu o starověké Spartě.
(0 x)
10.03. 11

Metternichův absolutismus

Ročníky: SŠ 2.,
Fungování Metternichova absolutismu v Rakousku
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
22.10. 10

Mezinárodní politika Rakouské monarchie od pol. 18. st. do poč. 20. století.

Ročníky:
Základním smyslem prezentace je pozice Rakouské monarchie v evropské politice od pol. 18. století do jejího zániku v r. 1918. Práci je možné použít zejména pro shrnutí, opakování, mezinárodní situace v Evropě. Práce je založena na souboru map, karikatur a obrázků, které jsou doprovázeny poznámkami na stránce a které by měly celému opakování napomoci. Práce je určena pro 3. ročník čtyřletého gymnázia.
(0 x)
14.03. 11

Mezinarodni vztahy pred 1. sv. v. 24022011

Ročníky: SŠ 3.,
Smyslem práce je vysvětlit komplikovanost mezinárodní politiky v Evropě před 1. sv. v. a cestu k 1. sv. v.