Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
08.05. 11

02 Rčení, přísloví

Ročníky: ZŠ 3,
Doplnění i,í/y,ý po obojetných souhláskách, rčení, přísloví,tajenky, rébusy
(4 x)
13.05. 11

Čj - 25 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 2,
Práce s knihou Malá čarodějnice O.Preussler Ilustrace , ilustrátoři
Autor: Irma Vankova
(1 x)
25.12. 10

K.Toman Září

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3.,
práce s básnickým textem, především s obsahovou stránkou
(0 x)
01.06. 12

Malíři, spisovatelé a hrdinové dětské knihy - hlasování

Ročníky: ZŠ 4,
Opakování autorů, malířů, postav a zápletech v knihách pro děti. Prezentace je určena pro hlasovací zařízení.
(0 x)
29.08. 11

Proměny současné české slovní zásoby 2. část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Příklady nových slov a změn výnamu slov v češtině Čerpáno z publikace V. Schmiedtové Čeština, jak ji neznáte
Autor: Dana Mrtkova
(3 x)
24.05. 13

Slovo, slabika, písmeno 1

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o stavbě slova formou her.
(0 x)
24.05. 13

Slovo, slabika, písmeno 2

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o stavbě slova formou her.
(0 x)
24.05. 13

Význam slova 1

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o slovech významem nadřazených, podřazených a souřadných.
(0 x)
24.05. 13

Význam slova 2

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit slouží k opakování a procvičování učiva o slovech významem nadřazených, podřazených a souřadných.
(0 x)
08.05. 11

01 Bajka

Ročníky: ZŠ 3,
Bajka -tvary podstatných jmen ,otázky k textu, druhy slov, pracovní list
(2 x)
06.06. 11

01 Čtení praktické

Ročníky: SŠ 3.,
Kukačka - článek,práce s encyklopedií, otázky k textu
(2 x)
04.05. 11

01 Čtení s porozuměním

Ročníky: ZŠ 3,
Úvodní článek, práce s textem, rčení
(2 x)
25.04. 11

01 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
01 Porozumění textu,vyjmenovaná slova po M, slova příbuzná,
(1 x)
25.04. 11

02 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
02 Porozumění textu, doplnění mi/my, doplnění slov do vět
(1 x)
10.09. 11

02 Práce s textem - pověst O praotci Čechovi

Ročníky: ZŠ 3,
Pověst o Praotci Čechovi, doplňování slov do vět, tajenka,videoklip
(1 x)
27.04. 11

02 Verš, rým

Ročníky: ZŠ 3,
Vyhledávání rýmů, doplnění i/y,doplnění slov - rýmy
(2 x)
25.04. 11

03 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
03 Porozumění textu - vyjmenovaná slova po P, slova příbuzná, doplnění i/y
(1 x)
10.09. 11

03 Práce s textem - pohádka

Ročníky: ZŠ 3,
Pohádka o slepičce,přísloví,práce s textem - doplňování slov,
(1 x)
08.05. 11

04 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po V, doplňování slov do vět, slova s předponou, pracovní list
(2 x)
10.09. 11

04 Práce s textem - pověst

Ročníky: ZŠ 3,
O Křesomyslovi a Horymírovi-čeba,práce s textem - řazení vět,doplňování slov do vět
(1 x)
08.05. 11

05 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
Doplnění slov do vět, doplnění i,í/yý po obojetných souhláskách, přesmyčky,tajenky, hádanky, pracovní list
(2 x)
10.09. 11

06 Čtení s porozuměním - pohádka

Ročníky: ZŠ 3,
O zlaté sekyře - čtení, vypravování,doplnění slov do vět,
(1 x)
10.09. 11

07 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
Čtení článku,otázky a úkoly k článku,
(0 x)
10.09. 11

08 Porozumění textu

Ročníky: ZŠ 3,
Pozorné čtení textu,práce s textem - doplňování slov,slova významem podřazená
(1 x)
10.09. 11

09 Porozumění textu Vládci ledových pustin

Ročníky: ZŠ 3,
čtení textu, úkoly a otázky k textu,tajenka, videoklip
(0 x)
12.03. 13

09-Procvičování souvětí souřadné

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování souř. souvětí, poměr mezi Vh
(0 x)
13.03. 13

1-Podstatná jména rodu ženského

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Zopakovat druhy podstatných jmen, vzory, procvičit
(0 x)
10.09. 11

10 Porozumění textu - článek o Praze

Ročníky: ZŠ 3,
čtení článku, práce s textem - doplňování, přiřazování názvů k obrázku
(0 x)
13.03. 13

10-Vedlejší věty příslovečné

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Praktické procvičení Vv příslovečných
(0 x)
13.03. 13

10_Číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhy číslovek, procvičení
(0 x)
13.03. 13

11- Procvičování- věta jednoduchá

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení a rozbor věty jednoduché
(0 x)
13.03. 13

12- Procvičování - význam slov

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování významu slov
(0 x)
13.03. 13

2-podstatná jména rodu mužského

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Procvičení vzoru pán a muž
(0 x)
27.10. 10

2.r._Čj_druhy vět

Ročníky:
Procvičení druhů vět různými způsoby
(0 x)
05.12. 10

2.r._Čj_Hrajeme si se slovíčky I.

Ročníky:
Zopakování učiva o slovu, slabice, samohláskách.
(0 x)
25.05. 10

2.roční ZŠ Slovní význam

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
ČJ 2.ročník Slovní význam Žáci se saznámí s tříděním slov podle významu. Seznámí se s pojmy slovo nadřazené, podřazené, souřadné.
(0 x)
13.03. 13

24_ Procvičování vyjmenovaná slova m,p

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vyjmenovaných slov po m,p
(0 x)
13.03. 13

28_Procvičování vyjmenovaná slova b,l

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vyjmen. slov po b,l
(0 x)
13.03. 13

3- Přídavná jména měkká a tvrdá

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení přídavných jmen měkkých a tvrdých
(0 x)
13.03. 13

30_ Procvičování vyjmenovaná slova s,v,z

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování vyjmenovaných slov po s, v, z
(0 x)
13.03. 13

4-Přídavná jména přivlastňovací

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pravopis přídavných imen přivlastňovacích
(0 x)
25.08. 10

4. třída podstatná jména shrnutí

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
procvičování vzorů a koncovek podstatných jmen
(0 x)
13.03. 13

42_ Fantasy literatura

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Znaky fantasy literatury, příklady autorů a knih
(0 x)
13.03. 13

45_Terry Pratchett

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Terry Pratchett, jeho život, dílo Kobercové
(0 x)
13.03. 13

46_Humoristická literatura

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Česká humoristická lit., autoři, díla
(0 x)
05.12. 10

4tení s hláskami s,t,j.

Ročníky:
Procvičování čtení v 1. ročníku s hláskami s,t,j.
(0 x)
04.10. 10

4_tr_zakladni_skladebne_dvojice_podmet_prisudek

Ročníky:
Poznávání a určování podmětu a přísudku, určování podmětové a přísudkové části, vyznačování základní skladebné dvojice
(0 x)
13.03. 13

5-Shoda přísudku s podmětem

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a procvičení shody přís. s podmětem
(0 x)
13.03. 13

50-K.J. Erben

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Erben, život a dílo
(0 x)
13.03. 13

51_K. Čapek

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Čapek, život a dílo
(0 x)
13.03. 13

55_K.H. Borovský

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Život a dílo,Tyrolské elegie
(0 x)
13.03. 13

56-Sociální balada

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
J. Wolker, P. Bezruč
(0 x)
13.03. 13

57_J.R.R. Tolkien

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
J.R.R. Tolkien, život a dílo
(0 x)
13.03. 13

58_R. Kipling

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Kniha džunglí
(0 x)
13.03. 13

6-Zájmena osobní

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad a pravopis osobních zájmen
(0 x)
13.03. 13

8- Podstatná iména rodu středního

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zařazování ke vzorům podst. jmen rodu středního a procvičování
(0 x)
01.04. 12

A. P. Čechov

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výklad o životě a díle, úkoly k procvičení a upevnění faktografie s interaktivními prvky
(0 x)
19.11. 12

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o abecedě, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
22.05. 12

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
práce s abecedou, abecední řazení
Autor: Lenka Macků
(0 x)
15.01. 14

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál se využije ve výuce českého jazyku ve druhém ročníku.
(0 x)
29.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3,
Práce je zaměřená na procvičení učiva o abecedě.
(0 x)
22.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 3,
Obsahuje výkladovou i procvičovací část. Co je abeceda, práce s abecedou, řazení podle abecedy.
(0 x)
27.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Předváděcí sešit procvičuje abecedu a řazení slov podle abecedy.
(0 x)
17.11. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Tento sešit slouží k procvičení abecedy.
(0 x)
29.09. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Abeceda- výklad, hry
(0 x)
25.09. 11

Abeceda

Ročníky: ZŠ 2,
Osvojení a upevnění abecedy, její užití. Určeno pro 2. ročník.
(0 x)
13.05. 11

Abeceda

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
verše V. Nezvala
(0 x)
05.12. 10

Abeceda

Ročníky:
Práce je určena pro 3.ročník.Časový rozsah je 1 vyučovací hodina.Cílem práce je procvičení a opakování abecedy.
(0 x)
11.11. 10

Abeceda

Ročníky:
žáci si zábavnou formou procvičují učivo Abecedy.
(0 x)
06.06. 10

Abeceda

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Abeceda - seznámení s abecedou a řazením písmen a slov podle abecedy.
(0 x)
04.02. 14

Abeceda - procvičování

Ročníky: ZŠ 2,
Luštění s abecedou, doplňování chybějících písmen do abecedy.
(0 x)
16.10. 12

abeceda - souhrnné opakování

Ročníky: spec. š.,
procvičování znalostí
(0 x)
16.11. 12

Abeceda I

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Tento předváděcí sešit je určen k opakování učiva o abecedě.
(0 x)
15.03. 12

Abeceda I.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
(0 x)
14.02. 11

Abeceda I.

Ročníky: ZŠ 2,
Řazení písmen a slov v abecední řadě
(6 x)
16.11. 12

Abeceda II

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určen k opakování učiva o abecedě
(0 x)
15.03. 12

Abeceda II.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
(0 x)
20.02. 11

Abeceda II.

Ročníky: ZŠ 2,
Řazení písmen a slov v abecední řadě
(1 x)
22.02. 11

Abeceda III.

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Objasnění významu abecedního řazení pro praktický život.
(1 x)
29.05. 10

Abeceda pro 2. ročník

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Abeceda pro 2. ročník-úvod do učiva. Procvičování. Význam pro praktický život.
(1 x)
15.01. 14

Abeceda pro pokročilé

Ročníky: ZŠ 2,
Materiál se využije ve výuce českého jazyku
(0 x)
04.02. 14

Abeceda řazení písmen

Ročníky: ZŠ 2,
Hledání chyb v abecedě, skládání abecedy, psaní abecedy.
(0 x)
04.02. 14

Abeceda řazení písmen a slov

Ročníky: ZŠ 2,
Skládání písmen, slov, jmen podle abecedy. Doplňování písmen do krátkých řad částí abecedy.
(0 x)
04.02. 14

Abeceda řazení slov

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení řazení slov podle abecedy.
(0 x)
16.09. 12

Abeceda-řazení slov

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování abecedního řazení na příkladech.
(0 x)
28.04. 12

Adam a Eva (Šiktanc)

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zaměřený na rozbor této básně
(0 x)
18.03. 13

Aforismus, citát, motto

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s těmito pojmy.
(0 x)
04.09. 13

Alois Jirásek

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad o životě a díle autora a cvičení k ověření znalostí díla.
(0 x)
03.03. 11

Alois Jirásek

Ročníky: ZŠ 8,
Život a dílo spisovatele.
(4 x)
27.01. 11

Alois Jirásek (Česká literatura 2. poloviny 19. století)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Výkladová prezentace seznamuje s životem a dílem Aloise Jiráska. Připomíná filmové adaptace Jiráskových děl.
Autor: Jiří Marek
(2 x)
20.06. 11

Anděl

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
zhudebněná poezie, rozlišení 1440x900
(0 x)
05.12. 10

Andělské zvonění,čertovské hudrování.

Ročníky:
Procvičování učiva 2.ročníku(slova stejného,opačného významu, abeceda,...)
(0 x)
01.03. 12

Anglická próza 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Aktivity využívající interaktivní prvky jsou zaměřeny na anglické autory 18. století
(0 x)
01.03. 12

Anglická próza 2

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Aktivity zaměřené na anglické autory 19. století
(0 x)
01.04. 12

Angloamerická próza období realismu

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Stručné shnutí základní faktografie a opakovací úkoly s interaktivními prvky.
(0 x)
31.05. 10

Antická mytologie

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu antická mytologie.
(3 x)
24.03. 12

Antonín Sova

Ročníky: SŠ 3.,
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. Seznámení s dílem a životem A.Sovy. Práce s textem. Výkladová hodina.
(0 x)
16.12. 13

Antonyma

Ročníky: ZŠ 9,
Antonyma
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
29.10. 12

ANTONYMA

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit je určen k opakování učiva o antonymech.
(0 x)
21.12. 11

Antonyma

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál slouží k procvičení práce s antonymy.
(0 x)
18.03. 13

Antonyma a homonyma

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s antonymy a homonymy.
(0 x)
24.10. 12

Antonyma, homonyma, synonyma

Ročníky: ZŠ 7,
terminologie, řazení pojmů
(0 x)
08.11. 11

Archaismy a historismy

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad a procvičování archaismů a historismů.
(1 x)
10.01. 12

Arnošt Lustig

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit připomíná tvorbu Arnošta Lustiga. Tvorba je zasazena do širšího kontextu české poválečné literatury.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
01.10. 14

Astrid Lindgrenová

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení s dětskou světovou spisovatelkou,čtení s porozuměním, rozvoj log.myšlení
(0 x)
28.04. 11

Avantgardní divadelní scény 1.poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Osvobozené divadlo - vznik, osobnosti, hry; D 34 - historie, E.F.Burian
(0 x)
29.01. 12

AZ kvíz - literatura

Ročníky: ZŠ 9,
Opakování prostřednictvím oblíbené televizní soutěže.
(0 x)
01.04. 12

AZ kvíz - mluvnické pojmy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
opakování mluvnických pojmů formou AZ kvízu
(0 x)
27.04. 12

AZ kvíz - postavy literárních děl

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování obsahů literárních děl a jejich postav.
(1 x)
01.03. 12

AZ kvíz Inspire Komenský a jeho doba

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních údajů o Komenského životě a díle a jeho současnících formou AZ kvízu Inspire.
(0 x)
21.11. 11

AZ kvíz pro 7. třídu

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pomocí soutěžního kvízu si mohou žáci individuálně, ale i frontálně zopakovat učivo českého jazyka 7. třídy.
(0 x)
29.01. 12

AZ-kvíz-český jazyk

Ročníky: ZŠ 4,
práce je zaměřena na teorii a pravidla českého jazyka - žáci si zopakují svoje poznatky o stavbě slova, vyjmenovaných slovech, slovních druzích.
(0 x)
23.02. 12

AZkviz Inspire - Kultura starověkého Orientu

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních poznatků o starověké kultuře(Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína...) formou AZ kvízu Inspire.
(0 x)
28.03. 11

AZkvíz Inspire - Národní obrození I. a II. fáze

Ročníky: SŠ 2.,
Známou soutěžní šablonu můžeme využít jako motivační hru, k procvičování nebo pro opakování.
(0 x)
10.05. 13

Babička - Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 8,
Četba z díla Babička s odkazy na místopis.
(0 x)
12.06. 12

Báje a mýty

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad pojmu báje (mýtus), seznámení s řeckými bájemi.
(0 x)
19.07. 11

Báje a mýty - čtení s porozuměním

Ročníky: ZŠ 4,
Čtení s porozuměním, práce s textem,o Prométheovi.
(2 x)
18.03. 13

Bajka

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení s žánrem malé epiky.
(0 x)
04.05. 11

Bajka

Ročníky: ZŠ 3,
Bajka, práce s textem, tajenka, pracovní list
(2 x)
26.06. 11

Bajka v próze

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování pojmu bajka; J. Prévert - Nespokojený dromedár
(0 x)
28.08. 12

Bajky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen k výkladu a následnému procvičení učiva o bajkách.
(0 x)
27.08. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 7,
Definice, autoři Ezop, Jean de La Fontaine, Krylov, ukázky jejich tvorby, práce s textem.
(0 x)
19.07. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 4,
Rčení,práce s bajkou.
(0 x)
19.02. 11

Bajky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vymezuje pojem a seznamuje s některými autory.
(0 x)
21.12. 11

Balada

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace vysvětluje pojem balada.
(0 x)
01.03. 12

Balada 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vznik a podstata žánru, přesahy směrem ke kýči. Na sešit navazují další dva díly.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
01.04. 12

Balada 2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojetí žánru u Karla Jaromíra Erbena, sešit je pokračováním "jedničky" a navazuje na něj třetí díl.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
01.04. 12

Balada 3

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Balada v díle Petra Bezruče. Sešit je završením předchozích dvou dílů.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
21.03. 11

Balady a romance

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování tématu "balada", připomenutí Erbenovy Kytice, příklady básní. Pojem romance - Jan Neruda - Balady a romance; Romance o Karlu IV.; příprava na další práci - dramatizace textu.
(3 x)
04.02. 13

Barokní architektura

Ročníky: ZŠ 8,
Obrazový přehled, procvičení.
(0 x)
10.02. 13

Barokní malířství

Ročníky: ZŠ 8,
Přehled, výklad na obrázcích.
(0 x)
10.02. 13

Barokní sochařství

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad pomocí obrázků, procvičování.
(0 x)
10.02. 13

Baroko

Ročníky: ZŠ 8,
Výklad, procvičení.
(0 x)
27.05. 11

Baroko nejen v literatuře

Ročníky: ZŠ 7,
Baroko - základní charakteristika, umění, literatura, J.A. Komenský
(0 x)
05.12. 11

Baroko v českém výtvarném umění

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace v programu ActiveInspire je vhodná pro doplnění výkladu o barokní době a kultuře v českých zemích.
(0 x)
25.04. 11

Báseň - doplnění veršů

Ročníky: ZŠ 3,
Báseň - doplnění veršů,souhlásky uvnitř slov, tajenka
(2 x)
06.06. 11

Báseň - rýmy

Ročníky: ZŠ 3,
Báseň - doplňování rýmů,tvoření rýmů,
(1 x)
05.01. 11

Básnické jazykové prostředky

Ročníky: ZŠ 9,
Materiál obsahuje výklad pojmů tak, aby jim žáci rozuměli a uměli je prakticky využít při práci s texty.
Autor: Martin Lang
(0 x)
27.11. 12

Bě, pě, vě, mě

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičení čtení slabik bě, pě, vě, mě.
(0 x)
29.05. 11

Bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (procvičování) I.

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení psaní hláskových skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.
(0 x)
07.06. 11

Bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně (procvičování) II.

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 5. ročníku. Slouží k procvičení psaní hláskových skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.
(2 x)
08.06. 11

Betty Mc Donaldová - Morová rána

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s autorkou, práce s textem
(0 x)
29.01. 14

BIBLE

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Žáci se seznamují se základními informacemi o Bibli
(0 x)
27.12. 10

Bible

Ročníky: SŠ 1.,
Bible
(0 x)
01.08. 11

Bible - test

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování učiva o bibli v programu ActiveInspire.
(1 x)
31.05. 10

Biblické příběhy

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu biblické příběhy.
(2 x)
06.09. 12

Bludiště - procvičování i,y po b,l

Ročníky: ZŠ 3,
Hra pro 2 skupiny žáků na procvičení pravopisu i,y po b,l s kontrolou správnosti a tématem bludiště ve starém hradu.
(0 x)
10.02. 13

Bohimil Hrabal - Dílo

Ročníky: ZŠ 9,
Přehled díla, doplňování, filmová zpracování.
(0 x)
13.06. 11

Bohumil Hrabal

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace seznamuje s životem a dílem Bohumila Hrabala.
Autor: Jiří Marek
(1 x)
10.02. 13

Bohumil Hrabal - Životopis

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad, obrázky, Hrabal v muzeu, dolpňovačky.
(0 x)
30.04. 15

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Prezentace se zaměřuje na život a tvorbu Boženy Němcové.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
09.05. 13

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 8,
Seznámení s životem a dílem Boženy Němcové.
(0 x)
27.11. 11

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 8,
Předváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Žáci se seznámí s životem a dílem Boženy Němcové.
(0 x)
28.05. 10

Božena Němcová

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výkladová hodina o Boženě Němcové.
(1 x)
11.10. 10

Brněnské hantec

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku. Sešit obsahuje teoretické i praktické stránky o hantecu.
(0 x)
24.08. 12

Brouci na jaře

Ročníky: ZŠ 4,
Literární výchova pro 4. ročník - práce s textem básně Brouci na jaře od Z. Svěráka z čítanky pro 4. ročník nakl. Nová škola, str. 110
(0 x)
01.06. 12

Bubáci z Pampelic - porozumění textu

Ročníky: ZŠ 4,
Práce s textem, krátká slohová cvičení k textu - zprávy do novin
(0 x)
09.05. 13

Bylo, nebylo

Ročníky: ZŠ 6,
Seznámení s pohádkou klasickou a autorskou.
(0 x)
30.10. 13

Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr důsledkový

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr důsledkový; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
31.10. 13

Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr odporovací

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr odporovací; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
30.10. 13

Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr slučovací

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr slučovací, výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
30.10. 13

Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr stupňovací

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr stupňovací; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
31.10. 13

Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr vylučovací

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka mezi několikanásobným větným členem - poměr vylučovací; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
26.05. 13

Čárka v souvětí

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Doplňování čárky v souvětí podřadném a souřadném.
(0 x)
31.10. 13

Čárka v souvětí podřadném

Ročníky: ZŠ 9,
Interpunkce mezi větou hlavní a vedlejší; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
27.05. 11

Čárka ve větě jednoduché

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je vypracován v AS a je určen pro 8. - 9. ročník.
(0 x)
31.10. 13

Čárka ve větě jednoduché - oslovení

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka ve větě jednoduché - oslovení; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
30.10. 13

Čárka ve větě jednoduché - přístavková konstrukce

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka ve větě jednoduché - přístavková konstrukce; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
31.10. 13

Čárka ve větě jednoduché - samostatný větný člen

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka ve větě jednoduché - samostatný větný člen; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
30.10. 13

Čárka ve větě jednoduché - volný přívlastek

Ročníky: ZŠ 9,
Čárka ve větě jednoduché - volný přívlastek; výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
28.07. 13

Čarodějnice - podstatná jm., slovesa

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve třetím ročníku ZŠ. Pomáhá procvičovat skolňování podstatných jmen a časování sloves. Na str. 7 určují žáci slovní druhy.
(0 x)
27.03. 12

Časování sloves

Ročníky: ZŠ 3,
Časování sloves. Slovesný čas.
(0 x)
23.06. 14

Časování sloves v čase budoucím

Ročníky: ZŠ 4,
Určeno pro žáky 4. ročníku k osvojení a upevnění nového učiva
(0 x)
23.06. 14

Časování sloves v čase minulém

Ročníky: ZŠ 4,
Určeno pro žáky 4. ročníku k osvojení a upevnění nového učiva
(0 x)
23.06. 14

Časování sloves v čase přítomném

Ročníky: ZŠ 4,
Určeno pro žáky 4. ročníku k osvojení a upevnění nového učiva
(0 x)
24.01. 14

Částice

Ročníky: ZŠ 3,
seznámení se slovními druhy, vyhledávání
(0 x)
29.07. 13

Částice

Ročníky: ZŠ 7,
Jazyková výchova
(0 x)
25.03. 13

Částice

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží k opakování učiva o tvarosloví.
(0 x)
30.05. 12

Částice

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Jak poznáme částice, jejich úloha ve větě
(0 x)
20.11. 12

Čeký jazyk - Škola

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Procvičování zrakového rozlišování, paměti. Práce s literárním textem.
(0 x)
23.10. 10

Černá kára

Ročníky:
práce s básnickými texty
(0 x)
05.12. 10

Čertí čeština pro 4.třídu

Ročníky:
Procvičování vyjmenovaných slov,abecedy,slovních druhů...
(0 x)
26.03. 11

Červená karkulka

Ročníky: ZŠ 1,
Čtení pohádky s porozuměním a plněním úkolů, určeno pro 1. ročník.
(0 x)
13.09. 10

Česká autorská pohádka

Ročníky:
Předváděcí sešit je určen pro žáky 6. ročníku. Slouží k opakování tématu "Autorská pohádka".
(0 x)
31.05. 10

Česká literatura 2. poloviny 19. století - Jan Neruda (poezie)

Ročníky:
Prezentace seznamuje s básnickou tvorbou Jana Nerudy.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
31.05. 10

Česká literatura 2. poloviny 19. století - obecná charakteristika

Ročníky:
Prezentace stručně charakterizuje 2. polovinu 19. století v českých zemích, seznamuje s významnými osobnostmi.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
27.12. 10

Česká literatura doby baroka

Ročníky: SŠ 1.,
Česká literatura doby baroka
(1 x)
25.07. 11

Česká literatura v období husitství

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování - Husovi předchůdci, Jan Hus, literatura v obd. husitských bojů, Petr Chelčický
(0 x)
03.11. 10

Česká meziválečná poezie

Ročníky:
Studenti se seznámí s proletářskou literaturou a s poetismem a také s jeho hlavními představiteli (Jiří Wolker a Jaroslav Seifert).
(0 x)
03.12. 10

Česká moderna

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
informace, vyhledávání
(0 x)
18.10. 11

Česká poezie 1945-1948 - Ohlasy na 2. světovou válku v české poezii u meziválečné generace

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zabývající se tématem 2. světové války v poválečné poezii
(0 x)
18.10. 11

Česká poezie 1948-1956 - Budovatelská poezie

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit s tématem budovatelské poezie
(0 x)
31.05. 10

Česká próza 2. poloviny 20. století - Michal Viewegh

Ročníky:
Prezentace seznamuje s tvorbou Michala Viewegha.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
31.05. 10

Česká próza 2. poloviny 20. století - regionální literatura

Ročníky:
Prezentace upozorňuje na současné regionální prozaiky a publicisty. Na str.5 je z praktických důvodů (odpověď na otázku) odkaz na zdroj skrytý pod fotografií.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
31.05. 10

Česká próza 2. poloviny 20. století - vězeňská tematika

Ročníky:
Prezentace seznamuje s významnými představiteli české prózy s vězeňskou tematikou.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
29.08. 11

Česká próza po roce 1945 - AZkviz Inspire

Ročníky: SŠ 4.,
Formou hry můžeme zopakovat českou prózu po roce 1945.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
17.04. 12

Česká renesance-Doba veleslavínská

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál přináší stručné seznámení s českou literaturou této doby.
(0 x)
23.02. 12

Česká renesance-Rozvoj humanismu

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál přináší stručné seznámení s literaturou této doby.
(0 x)
14.07. 11

Česká středověká literatura 15.st.-příprava husitského hnutí

Ročníky: ZŠ 1,
Rozdělení české středověké literatury s popisem 1.fáze.
(0 x)
09.03. 11

Česká středověká literatura doby Karlovy

Ročníky: SŠ 1.,
Stručné seznámení s českou literaturou 13.-14.st.
(0 x)
30.05. 11

Česká středověká literatura-latinské období

Ročníky: SŠ 1.,
Stručné seznámení s literaturou 10.-13.st.
(1 x)
23.02. 12

Česká středověká literatura-Rozbor hlavních Husových děl

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál přináší stručné seznámení s Husovým dílem.
(0 x)
06.09. 11

Česká středověká literatura-staroslověnské období

Ročníky: SŠ 1.,
Stručné seznámení s českou literaturou 9.-11.st.
(0 x)
28.02. 11

České divadlo 1. poloviny 20. století

Ročníky: ZŠ 9,
Tento předváděcí sešit je určen pro 9. ročník. Žáci si v něm zopakují, popř. doplní znalosti o oficiálních divadelních scénách a kabaretech.
(0 x)
14.07. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století I. (historický nástin a přehled)

Ročníky: SŠ 4.,
Seznámení s dobou, stručný přehled období vývoje českého divadla druhé poloviny 20. století
(1 x)
14.07. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století II. (Semafor)

Ročníky: SŠ 4.,
Seznámení s divadlem, jeho osobnostmi, tvorbou
(1 x)
14.07. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století III. (divadla malých forem)

Ročníky: SŠ 4.,
Seznámení se základními termíny, divadly, autory
(1 x)
21.09. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století IV. (Václav Havel, absurdní drama)

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování absurdního dramatu, výklad, osobnost V. Havla, seznámení s tvorbou
(1 x)
21.09. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století V. (Divadlo Járy Cimrmana)

Ročníky: SŠ 4.,
Seznámení s DJC, osobnostmi divadla, tvorbou
(1 x)
03.10. 11

České divadlo v druhé polovině 20. století VI. (AZ kvíz)

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování českého divadla v druhé polovině 20. století formou AZ kvízu
(1 x)
27.11. 13

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznamují se základními informacemi českých korunovačních klenotech.
(0 x)
23.10. 10

České pověsti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Závěrečné shrnutí tématu české pověsti.
(0 x)
17.04. 12

České země v době renesance a jejich panovníci - Habsburkové

Ročníky:
Materiál seznamuje se společensko-historickým pozadím české renesance
(0 x)
18.03. 11

České země v době renesance a jejich panovníci - Jagellonci

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál seznamuje se společensko-historickým pozadím české renesance.
(0 x)
20.11. 12

Český jazyk - Domov

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení , práce s literárním textem - báseň Budík a Začátek a konec.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Hádanky

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Procvičování čtení s porozuměním na dětských hádankách.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Hrátky s písničkami

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Využití známých textů lidových písní pro procvičování čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Jaro

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení . Práce s literárním textem, nácvik textu zpaměti, hra s rýmem, čtení s porozuměním, procvičování zrakového rozlišování.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Jména

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - po ukončení seznamovacího období ( 3. týden v září ) v první třídě, úvod ke genetické metodě výuky čtení.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Malá písmena

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení, procvičování čtení s porozuměním pomocí malé tiskací abecedy, tvarová podobnost b,d,p.Prosinec.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - o Budulínkovi

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - začátek listopadu. Procvičování zrakového rozlišování, zrakové paměti, logického myšlení, čtení s porozuměním. Příprava na dramatizaci pohádky.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - O Červené Karkulce

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - listopad. Procvičování čtení s porozuměním, logického myšlení, pravolevé orientace, vyjadřovacích schopností.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - O Neposlušných kůzlátkách

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ, před dramatizací pohádky. Výuka čtení genetickou metodou. Rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, procvičování čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - O Perníkové chaloupce

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - listopad. Práce s pohádkou, čtení s porozuměním.Příprava k dramatizaci pohádky.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - O Smolíčkovi

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - začátek listopadu. Procvičování vyjadřovacích schopností , čtení s porozuměním, logického uvažování. Příprava na dramatizaci pohádky.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - o Veliké řepě

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení, listopad. Procvičování pravolevé orientace, rozvoj vyjadřovacích schopností , správné artikulace.Příprava před dramatizací pohádky.
(0 x)
29.01. 12

Český jazyk - ohebné slovní druhy

Ročníky: ZŠ 3,
Výuka a procvičování ohebných slovních druhů.
(0 x)
26.02. 12

Český jazyk - opakování

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičení a opakování učiva 2. ročníku.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Opaky

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Práce s literárním textem , čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, logického uvažování, vyjadřovacích schopností.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Popletené pohádky

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení, ukončení prvního období- práce s prvním dílem učebnice, shrnutí znalostí o pohádkách.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Povídám, povídám pohádku

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Procvičování zrakového rozlišování, pravolevé orientace, rozvoj vyjadřovacích schopností, paměti, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Povolání

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Práce s literárním textem, čtení s porozuměním, rozvoj zrakového rozlišování, paměti, pravolevé orientace.
(0 x)
29.01. 12

Český jazyk - práce s textem Mach a Šebestová

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva 1.čtvrtletí 3. třídy. Slohocé úkoly - charakteristika postav.
(0 x)
29.01. 12

Český jazyk - příslovce

Ročníky: ZŠ 3,
Příslovce - poznávání, práce s textem, slovní druhy.
(0 x)
29.01. 12

Český jazyk - procvičování učiva na téma Vánoc

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování učiva s vánoční tématikou. Vánoční zvyky,koleda,příběh o Ježíšovi.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - samohlásky

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ- výuka čtení genetickou metodou ( poslední týden v září ), opakování vyvozených samohlásek A,Á,E,É,I,Í,Y,Ý,O,Ó,U,Ú,Ů. Procvičování sluchového rozlišování.
(0 x)
25.09. 11

Cesky jazyk - slova pribuzna a koren slova

Ročníky: ZŠ 3,
Příprava je určena pro 3. třídu. Časová dotace - 2 vyučovací hodiny.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Slova se skupinami BĚ,PĚ,VĚ,MĚ,FĚ

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - konec listopadu. Procvičování sluchového a zrakového rozlišování, analýzy a syntézy slov, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Slova se skupinami DĚ,TĚ,NĚ

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - konec listopadu. Procvičování sluchového rozlišování, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Slova se skupinami DI,TI,NI

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - konec listopadu. Procvičování sluchového rozlišování, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - V ZOO

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetické metoda výuky čtení. Práce s literárním textem - báseň, nácvik zpaměti.
(0 x)
29.01. 12

Český jazyk - vyjmenovaná slova po b.

Ročníky: ZŠ 3,
Vyjmenovaná slova po B.Příbuzná slova, pravopis a procvičování.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození dvojhlásek AU,OU

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - výuka čtení genetickou metodou - listopad. Procvičování sluchového rozlišování, zrakového rozlišování a zejména čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek H,S,CH

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení ( první týden v listopadu ). Procvičování analýzy a syntézy slov, sluchového rozlišování, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek B a K

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - v období měsíce října. Procvičování sluchového rozlišování, analýzya syntézy slov.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek Č,R

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení ( období měsíce října ). Procvičování zrakového rozlišování, sluchového rozlišování, analýzy a syntézy slov.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek C,Z

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení ( závěr měsíce října ). Procvičování sluchového a zrakového rozlišování, analýzy a syntézy slov, správné artikulace.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek G,F, Ď,Ť,Ň

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda čtení - listopad. Procvičování sluchového rozlišování, analýzy a syntézy slov, čtení s porozuměním. Práce s pohádkovým textem.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek L,V,N

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - výuka čtení genetickou metodou ( v závěru měsíce října ). Procvičování zrakového a sluchového rozlišování, analýzy a syntézy slov, správné artikulace.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek M a D

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení (poslední týden v říjnu ). Procvičování sluchového a zrakového rozlišování, analýzy a syntézy slov, čtení s porozuměním.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Vyvození hlásek T,P,J.

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení - v období měsíce října.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Žába leze do bezu

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Práce s lidovým říkadlem. Procvičování zrakového a sluchového rozlišování, čtení s porozuměním, paměti, rytmického cítění.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Zdraví

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Procvičování čtení s porozuměním,zrakové paměti a zrakového rozlišování, práce s literárním textem,nácvik práce s tabulkou.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Zrakové rozlišování, pravolevá orientace

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - úvod ke genetické metodě výuky čtení ( září ). Zaměřeno na rozvoj zrakového rozlišování a cvičení pravolevé orientace, sluchové analýzy a syntézy slov.
(0 x)
11.12. 12

Český jazyk - Zvířata

Ročníky: ZŠ 1,
Příprava na hodinu ČJ - genetická metoda výuky čtení. Práce s literárním textem, procvičování zrakového rozlišování, zrakové paměti, logického uvažování, čtení a psaní s porozuměním.
(0 x)
25.03. 13

Český jazyk a jeho útvary

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží k opakování učiva o jazyce.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Český jazyk spisovný a nespisovný, č. 20

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Číslovky, č. 8

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Evropské jazyky, č.3

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Komunikace verbální a neverbální, č. 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Nářečí a slang, č. 15

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
24.05. 12

Český jazyk, Osobní korespondence, č. 10

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Pádové otázky, č. 18

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Podstatná jména, č.6

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Poštovní poukázky,složenky, č. 5

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro speciální školy a učiliště.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Přídavná jména, č.7

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Skladba věty, č. 9

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Materíiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Synonyma, antonyma, homonyma, č. 16

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Tvorba slov, č. 4

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Úřední korespondence, č. 11

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Vyjmenovaná slova I., č.17

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Vývoj písma a abecedy, č. 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
28.05. 12

Český jazyk, Zájmena, č. 19

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Materiál je určen pro žáky speciálních škol a učilišť.
(0 x)
24.03. 12

Český naturalismus

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. Seznámení s autory a díly českého naturalismu. Výkladová hodina.
(0 x)
21.01. 11

Český realismus - nářečí

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Prezentace se zaměřuje na práci se slovní zásobou.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
21.01. 11

Český realismus a naturalismus - test

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování pomocí testu.
Autor: Jiří Marek
(2 x)
19.07. 11

Čeští autoři - Karel Čapek

Ročníky: ZŠ 3,
Ukázka - Dášeňka čili život štěněte, poslech, otázky k textu
(1 x)
04.07. 11

Čeští autoři - V. Čtvrtek

Ročníky: ZŠ 3,
V. Čtvrtek - ukázka z díla - četba, poslech,
(1 x)
10.09. 11

Čeští autoři a ilustrátoři - Lada

Ročníky: ZŠ 3,
J. Lada - Mikeš, ilustrátoři - J. Lada, A. Ladová, poslech ukázky,říkanky
(1 x)
09.06. 11

Čeští sportovci

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci si procvičí nejrůznější sporty a seznámí se s českými sportovci.
(0 x)
13.04. 11

Čeština a jazyky příbuzné

Ročníky: SŠ 1.,
Indoevropské jazyky,dělení jazyků slovanských
(0 x)
26.11. 10

Čeština je evropský jazyk

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 9,
Úvod do problematiky jazykových rodin a genealogie evropských jazyků.
(0 x)
06.02. 12

Čeština trochu jinak

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Pracovní sešit je určen pro 6. - 9. ročník, je vypracován v AS. Žáci si hravou formou opakují pravopisné jevy a spisovné tvary.
(0 x)
09.03. 11

Cestopis - Kilimandžáro 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V materiálu je zpracována cesta legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda do Afriky v r. 1948, konkrétně jejich výstup na Kilimandžáro.
(0 x)
09.03. 11

Cestopis - Kilimandžáro 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V materiálu je zpracována cesta legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda do Afriky v r. 1948, konkrétně jejich výstup na Kilimandžáro.
(0 x)
28.08. 12

Cestopisy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k výkladu a procvičování tématu o cestopisech (autoři a slavné cestopisy).
(0 x)
09.04. 13

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 7,
Sloh a komunikace, seznámení s charakteristikou.
(0 x)
27.03. 13

CHARAKTERISTIKA

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Seznámení s novým sloh.útvarem - charakteristika.
(0 x)
17.04. 13

Charakteristika

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál slouží k upevnění a shrnutí učiva o slohových útvarech.
(0 x)
26.02. 11

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Výkladová část a procvičení jazykových prostředků používaných v charakteristice.
(0 x)
15.02. 11

Charakteristika

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Charakteristika
(0 x)
30.04. 14

CHARAKTERISTIKA - MAMINKA

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 7. a 8. ročníku.
(0 x)
30.04. 14

CHARAKTERISTIKA - TEMPERAMENT

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Materiál je určen pro použití ve výuce českého jazyka v 7. a 8. ročníku.
(0 x)
20.12. 10

Charakteristika 1

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci se seznamují s charakteristikou.
(0 x)
20.12. 10

Charakteristika 2

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Žáci procvičují charakteristiku.
(0 x)
17.01. 12

Charles Dickens

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Kombinace výkladu o autorovi a opakovacích aktivit
(0 x)
29.01. 14

CHYBY VE SLOHU

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Vyhledávání a oprava slohových chyb.
(0 x)
25.05. 11

Činnost s textem 01

Ročníky: ZŠ 4,
Práce s textem, vyjmenovaná slova.
(0 x)
25.05. 11

Činnost s textem 02

Ročníky: ZŠ 4,
Činnost s textem, podstatná jména.
(0 x)
19.07. 11

Činnost s textem 03

Ročníky: ZŠ 4,
Činnost s textem, jazykolamy, slovesa.
(0 x)
12.01. 14

Číslo a rod podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 3,
Číslo a rod podstatných jmen
(0 x)
23.06. 14

Číslo jednotné a množné

Ročníky: ZŠ 4,
Určeno pro žáky 4. ročníku k osvojení a upevnění nového učiva
(0 x)
28.07. 13

Číslo podstatných jmen

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro výuku Čj ve třetím ročníku ZŠ. Seznamuje s jednotným a množným číslem podstatných jmen.
(0 x)
04.02. 14

Číslovky

Ročníky: ZŠ 2,
Výklad, procvičování číslovek - přiřazování, třídění.
(0 x)
29.01. 14

Číslovky

Ročníky: ZŠ 3,
seznámení s číslovkami, vyhledávání a třídění
(0 x)
03.09. 13

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál slouží k opakování učiva.
(0 x)
28.05. 13

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6,
Přiřazování číslovek ke správnému druhu
(0 x)
24.05. 13

číslovky

Ročníky: ZŠ 5,
Materiál je vhodný k výkladu a procvičení tématu číslovky v Českém jazyce v 5. ročníku
(0 x)
26.04. 13

ČÍSLOVKY

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Slovní druh - číslovky.
(0 x)
14.05. 13

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6,
Druhy, pravopis a skloňování číslovek.
(0 x)
25.03. 13

Číslovky

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál slouží k opakování učiva o tvarosloví.
(0 x)
29.10. 12

ČÍSLOVKY

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k procvičování a opakování učiva o číslovkách.
(0 x)
23.08. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5,
Číslovky - rozdělení, skloňování
(0 x)
02.09. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Číslovky - výklad a procvičování
(0 x)
30.05. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhy číslovek
(0 x)
17.08. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6,
procvičování
(1 x)
03.04. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad, procvičování druhů číslovek, krátké cvičení - číslovky dva, oba, dvě, obě
(0 x)
28.08. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Předváděcí sešit slouží k výkladu a procvičování tvarů a pravopisu číslovek v 6. ročníku.
(0 x)
02.03. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci poznávají druhy číslovek.
(0 x)
22.02. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit je určen pro žáky 5. ročníku k procvičení různých druhů číslovek- vyhledávání v textu, rozlišování druhů číslovek,doplňování do textu.
(0 x)
18.02. 12

Číslovky

Ročníky:
Číslovky - stránky předváděcího sešitu slouží k procvičení učiva. Vytvořeno v ActivInspire-Studio.
(0 x)
23.01. 12

Číslovky

Ročníky: ZŠ 7,
Číslovky - druhy číslovek, skloňování
Autor: Petra Janků
(0 x)
25.04. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 3,
Číslovky
(0 x)
25.01. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál určený k procvičení znalostí číslovek.
(0 x)
02.01. 11

Číslovky

Ročníky: ZŠ 4,
Procvičování číslovek a jejich druhů.
(0 x)
24.05. 10

Číslovky

Ročníky: ZŠ 7,
Cílem prezentace je procvičení a upevnění poznatků o číslovkách a jejich druzích. Prezentace se soustřeďuje i na pravopis a skloňování číslovek. Je určena pro 7. ročník ZŠ.
(0 x)
24.05. 10

Číslovky

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Shrnutí učiva o číslovkách, určeno pro 5. ročník.
(1 x)
30.10. 13

Číslovky - opakování

Ročníky: ZŠ 6,
Číslovky - opakování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
24.02. 11

Číslovky - opakování 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
shrnutí veškeré problematiky číslovek
(0 x)
13.03. 11

Číslovky - opakování 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
shrnutí problematiky číslovek
(0 x)
29.10. 12

ČÍSLOVKY - VÝKLAD

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Sešit slouží k výkladu a procvičování učiva o číslovkách.
(0 x)
28.05. 13

Číslovky 1

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro žáky 7.ročníku ZŠ k upevňování a zopakování učiva o číslovkách.
(0 x)
28.08. 12

Číslovky 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování číslovek.
(0 x)
28.05. 13

Číslovky 2

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál je určen pro žáky 7.ročníku ZŠ k upevňování a zopakování učiva o číslovkách.
(0 x)
28.08. 12

Číslovky 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování číslovek.
(0 x)
22.02. 12

Číslovky 2

Ročníky: ZŠ 5,
Práce je určena k opakování a procvičování číslovek.
(0 x)
30.10. 13

Číslovky druhové a násobné

Ročníky: ZŠ 6,
Číslovky druhové a násobné - výklad a opakování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
14.02. 11

Číslovky určité a neurčité

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
rozlišení určitých a neurčitých číslovek
(2 x)
30.10. 13

Číslovky základní a řadové

Ročníky: ZŠ 6,
Číslovky základní a řadové - výklad a procvičování
Autor: Tomáš Breň
(0 x)
26.04. 13

ČÍSLOVKY- PROCVIČOVÁNÍ

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení číslovek.
<