Interaktivní výuka

 1. Musím se registrovat na internetovém portálu každého projektu zvlášť, nebo stačí jedna registrace (společně s www.activucitel.cz )?
  Registraci je nutné provést pouze jednou, na jednom z projektových portálů, či na www.activucitel.cz . Přihlašovací údaje jsou pak pro všechny portály společné.

 2. Jaké softwarové vybavení mi umožní pracovat s uloženými přípravami?
  Jednotlivé přípravy jsou vytvořeny v nativním formátu interaktivní tabule ActivBoard (formát .flp nebo .flipchart). Pro práci s jednotlivými přípravami potřebujete interaktivní výukový software ActivInspire. (Starší verze SW ActivStudio pracuje pouze s formátem .flp). Aktualizaci na verzi ActivInspire naleznete v sekci Aktuality.

 3. Jak se odlišují přípravy vyhledané na portálu www.activucitel.cz od příprav uložených na jiných úložištích?
  Přípravy vyhledané na portálu www.activucitel.cz pocházejí z projektů EU v rámci OPVK a vytvářejí je zkušení pedagogové základních a středních škol ČR. Všechny přípravy jsou před zveřejněním důkladně zkontrolovány metodiky jednotlivých předmětových skupin, a to z pohledu metodického, obsahového, formálního i z pohledu autorského práva. Každá příprava je navíc opatřena metodickými poznámkami, tudíž její uživatel přesně ví, jak s ní pracovat.

 4. Za jakých podmínek mohu přípravy používat?
  Všechny přípravy vyhledané na portálu www.activucitel.cz jsou bezplatně využitelné k nekomerčnímu využití pro výukové účely na jakémkoli typu škol. Formáty .flp a .flipchart jsou navíc otevřené, tzn. nejsou chráněny před případnými změnami a úpravami.

 5. Ve škole používám interaktivní tabuli SmartBoard. Mohu přípravy z portálu www.activucitel.cz použít i na tomto typu tabule?
  Ano, a to tímto způsobem. Ovládací SW SmartNotebook, který je součástí Vámi používané tabule SmartBoard, umožňuje konverzi těchto příprav - souborů ve formátu .flp a .flipchart do svého nativního formátu .ntb. Proveďte tento převod a s přípravou vytvořenou původně pro tabule a SW Activ můžete dále pracovat stejně jako kdyby byla původně vytvořena pro tabule SmartBoard. Bohužel díky odlišnostem obou SW nebude tento převod nikdy 100%, mohou nastat problémy s češtinou, některé nástroje a funkce ActivInspire (např. kontajnery) nelze využít, protože jednodušší SmartNotebook tyto nástroje či jejich obdobu nemá.

 6. Ve škole používám interaktivní tabuli jiné značky než ActivBoard a SmartBoard, např. InterWrite, Iweta, 3M, Ekotab aj. Mohu přípravy z portálu www.activucitel.cz použít i na tomto typu tabule?
  Bohužel ne. Nemáte totiž SW kompatibilní se SW ActivInspire/ActivStudio, ve kterém jsou tyto přípravy vytvořeny a tudíž tyto soubory nemáte jak otevřít ve svém počítači. Tento SW v plnohodnotné verzi Professional Edition získáte pouze při nákupu interaktivní tabule či odpovědního systému PROMETHEAN.

 7. Ve škole používám interaktivní tabuli jiné značky než ActivBoard a SmartBoard, např. InterWrite, Iweta, 3M, Ekotab aj. Z portálu www.activucitel.cz jsem si ze sekce "ke stažení" stáhl bezplatnou verzi vašeho SW ActivInspire Personal Edition. Mohu tento SW použít pro výuku na našem typu interaktivní tabule?
  Bohužel ne. Stažení SW ActivInspire Personal Edition je podmíněno souhlasem uživatele s licenčními podmínkami, které jasně povolují používání tohoto SW pouze na počítači bez připojeného interaktivního HW anebo s připojenou interaktivní tabulí PROMETHEAN. Připojení jiných značek interaktivních tabulí či interaktivních doplňků je zakázáno. Tudíž stažený SW ActivInspire Personal Edition můžete použít pro otevření a prohlížení příprav z portálu www.activucitel.cz , ale nelze jej použít při výuce ve spojení s jiným typem interaktivní tabule než ActivBoard.

 8. Ve škole zatím používám interaktivní tabuli jiné značky než ActivBoard. Naše škola plánuje v nejbližší době nákup dalších tabulí. Pokud zvolíme ActivBoardy, budeme moci používat SW ActivInspire i na naší starší tabuli odlišné značky?
  Ano, samozřejmě, pokud Vám to výrobce Vaší stávající tabule výslovně nezakazuje. Jakožto autorizovaný ActivPartner Vám písemně umožníme používání ActivInspire SW na Vaší stávající ""cizí" tabuli formou dodatku k licenčním podmínkám. Ovšem pozor, toto platí pro konkrétní sériová čísla těchto tabulí používaných školou v okamžiku nákupu PROMETHEAN produktů, nikoli pro další "cizí" tabule či doplňky nakoupené školou po tomto datu!

 9. Je možno zakoupit samostatně plnohodnotnou verzi SW ActivInspire Professional Edition, tedy bez nákupu interaktivní tabule?
  Ano. Cena této licence je 20.000,- včetně DPH. Nicméně je možno v těchto případech využít akčních nabídek jednotlivých prodejců, při zakoupení 1 interaktivní tabule ActivBoard či hlasovacího / odpovědního systému ActiVote/ActivExpression můžete získat tuto licenci k 1 "cizímu" interaktivnímu hardwaru zdarma! Pro upřesnění prosím kontaktujte svého lokálního ActivPartnera.

 10. Mohu výukové materiály a přípravy stažené z portálu www.activucitel.cz využít jako vzor pro tvorbu vlastních výstupů v rámci našeho školního projektu OPVK 1.4 - EU peníze do škol, v tzv. šablonách? Konkrétně jde o tvorbu DUM (digitálních učebních materiálů) v šabloně III/2 - rozvoj ICT.
  Ano, přesně tak. Stáhněte si z www.activucitel.cz výukový materiál (předváděcí sešit) ve formátu .flipchart a libovolně začnete zaměňovat původní obrázky či texty za nové, změníte grafickou úpravu sešitu (barvu, typ písma apod.) s tím, že samotný princip interaktivního cvičení ponecháte beze změny. Takto si např. ze sešitu věnovaného původně historii Prahy snadno a rychle vytvoříte svůj vlastní DUM na výklad historie vaší obce. Samozřejmě pozor na autorská práva třetích stran !

 11. Jak je to tedy s autorskými právy u příprav na portálu www.activucitel.cz ?
  Tvůrci všech příprav dostupných na portálu www.activucitel.cz se vzdali svých autorských práv k těmto přípravám okamžikem jejich zveřejnění. Proto tyto výukové materiály a přípravy můžete zcela volně používat a libovolně upravovat. Všechny přípravy na portálu www.activucitel.cz mají kromě toho vyřešena i autorská práva třetích stran (držitelé práv k obrázkům, textům, videím apod.), takže je s klidným svědomím můžete jakkoliv používat. Ovšem při úpravách těchto příprav a dalším zveřejňování těchto upravených materiálů např. v rámci OPVK 1.4. je nutno opět postupovat v souladu s autorským zákonem.

 12. Existuje nějaký metodický materiál shrnující problematiku tvorby příprav pro interaktivní výuku, otázku autorských práv a nějaké s tím spojené školení? Pokud ano, je možno tyto služby objednat a zaplatit z prostředků školního projektu OPVK 1.4. (tzv.šablony)?
  Ano, samozřejmě. Každý z PROMETHEAN ActivPartnerů zapojených do tohoto projektu nabízí školám ve svém regionu řadu školících programů zaměřených přesně tímto směrem, dále pak programy odborné metodické podpory řešící odbornou oponenturu vytvořených příprav, jejich zpřipomínkování a vrácení tvůrci k opravení a dopracování a následně zveřejnění hotového výstupu či přípravy právě na portálu www.activucitel.cz v sekci "Výukové zdroje". Tyto programy jsou vždy akreditovány v soustavě DVPP MŠMT ČR a proto je můžete financovat právě ze šablon OPVK 1.4. Pro více informací prosím kontaktujte svého regionálního ActivPartnera - viz sekce Kontakty.