02.05. 12

Materiály, Složení a výživa lesa, č.2

Práce popisuje druhy lesů (jehličnatý, listnatý, smíšený, přirozený, hospodářský, výmladkový) a dále sa zabývá výživou stromů.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora