03.05. 12

Sloveso have got

Výklad a cvičení na užití slovesa have got.
V této přípravě najdete výklad a několik zábavných cvičení na procvičení užití slovesa have got. Součástí přípravy jsou pracovní listy určené pro domácí nebo samostatnou práci.
Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,

Další materiály tohoto autora

29.07. 12 Ekologie
29.07. 12 Jedinec a druh
29.07. 12 Ochrana přírody
29.07. 12 Přizpůsobivost živočichů - podnebné pásy
29.07. 12 Výrobky a přírodniny
29.07. 12 Recyklace
25.06. 12 Reading comprehension - will
21.06. 12 Food and drink
20.06. 12 Čas budoucí - will
19.06. 12 Podmět a přísudek
12.06. 12 Horniny
10.06. 12 Fruit and vegetable
05.06. 12 Head
02.06. 12 Seasons and months
21.05. 12 Vesmír
13.05. 12 Reading comprehension - my family
11.05. 12 Clothes
10.05. 12 My flat
03.05. 12 Have got - zápor
18.04. 12 What time?
10.04. 12 Tvoření otázek pomocí DO/DOES
26.03. 12 Sloveso CAN - zápor
25.03. 12 Pomocné sloveso DO - zápor
24.03. 12 Člen určitý THE
17.03. 12 Articles a, an
05.03. 12 Sloveso can - 1.část
25.01. 12 Podstatná jména rodu mužského
24.01. 12 Podstatná jména rodu středního a ženského
15.01. 12 Numbers 1 - 12
15.01. 12 Přítomný čas průběhový
12.12. 11 Rýmy
12.12. 11 Slovní druhy
07.12. 11 Předložky místa
06.12. 11 Podnebné pásy
06.12. 11 Sloveso to be - II.
06.12. 11 Stupňování přídavných jmen I.
01.12. 11 Čtení - pohádka I.
29.11. 11 Sloveso to be - zápor
29.11. 11 Sloveso to be
29.11. 11 Čtení - popletená pohádka
14.11. 11 Colours - II.
14.11. 11 Slovesa v -ing formě
14.11. 11 Množné číslo
08.11. 11 Stavba slova
08.11. 11 Colours