Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
27.05. 13

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Procvičování dělení desetinného čísla číslem přirozeným, slovní úlohy.
(0 x)
19.07. 11

M-31 Násobení a dělení 2-5

Ročníky: ZŠ 2,
Násobení a dělení 2-5 Slovní úlohy
Autor: Irma Vankova
(1 x)
29.01. 12

Násobení a dělení čtyřmi

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování násobení a dělení čtyřmi
(0 x)
25.06. 11

Násobení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Práce je zaměřena na vyvození násobilky dvou ve 2.ročníku.
(0 x)
23.05. 13

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 8,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o Pythagorově větě.
(0 x)
27.05. 13

Sčítání a odčítání desetinných čísel - ActivExpression pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel, práce s ActivExpression.
(0 x)
29.08. 11

Střední hodnoty statistického znaku

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Další statistické hodnoty, které přesněji charakterizují daný soubor (aritmetický průměr, modus, medián).
(0 x)
20.10. 10

"OPÁČKO"

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na opákování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 7. ročníku a na začátku 8. ročníku.
Autor: Karel Bílek
(1 x)
27.09. 11

,, Úkoly pro chytré hlavy "

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1. ročníku, slouží k opakování a procvičování učiva.
(1 x)
11.12. 12

1. písemná práce - zadání

Ročníky: ZŠ 6,
Zadání písemné práce z matematiky.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
11.12. 12

1. písemná práce 8 - zadání

Ročníky: ZŠ 8,
Zadání první písemné práce v 8. třídě.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
21.09. 10

1.r._Ma

Ročníky:
hravá matematika
(0 x)
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do deseti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do deseti
(0 x)
14.05. 10

1.r_matematika_numerace do peti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Opakování sčítání a odčítání do pěti.
(0 x)
17.05. 10

1.r_matematika_vztahy více_méně

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Sčítání a odčítání do dvaceti
(0 x)
06.04. 13

2.mocnina, odmocnina

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Kvíz - druhá mocnina, odmocnina
(0 x)
19.12. 10

2.r._MA

Ročníky: ZŠ 2,
Odčítání do dvaceti s přechodem přes desítku
(0 x)
17.11. 10

28 kvíz - vlastnosti odmocnin.

Ročníky:
Téma: Vlastnosti odmocnin - formou soutěže 28-kvíz (A-Z kvíz)umožňuje procvičení vlastností odmocnin. Navazuje na témata odmocniny a jejich vlastnosti a odmocniny čísel končících nulou a des. čísel.
(1 x)
21.05. 13

A-Z kvíz - celá čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Procvičování pamětního počítání s celými čísly.
(0 x)
13.12. 11

A-Z kvíz Desetinná čísla 6

Ročníky: ZŠ 6,
Porovnávání, zaokrouhlování, + , - , x , :
Autor: Jiří Baier
(4 x)
23.12. 11

A-Z kvíz Geometrie 6A

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno pro první polovinu 6.ročníku. Téma: Geometrie, obvody, obsahy
Autor: Jiří Baier
(0 x)
13.12. 11

A-Z kvíz Obrazce + tělesa 7

Ročníky: ZŠ 7,
Obsahy a obvody rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků + povrch a objem hranolů.
Autor: Jiří Baier
(1 x)
23.12. 11

A-Z kvíz Racionální čísla 7

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání, odčítání, násobení a dělení rac. č.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
27.12. 11

A-Z kvíz Zlomky 7

Ročníky: ZŠ 7,
Rozšiřování, krácení, porovnávání, +, -, x, a : zlomků. Plus část celku.
Autor: Jiří Baier
(0 x)
20.01. 12

Absolutní hodnota

Ročníky: ZŠ 7,
Vytvoření pojmu absolutní hodnota celého čísla.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
06.09. 11

Absolutní hodnota

Ročníky: SŠ 1.,
Absolutní hodnota reálného čísla
(0 x)
14.10. 10

Absolutní hodnota

Ročníky:
Absolutní hodnota čísla, graf funkce abs. hodnota
(2 x)
05.12. 10

Absolutní hodnota celého čísla

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to absolutní hodnota celého čísla a její procvičení.
(0 x)
22.01. 14

Absolutní hodnota čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál slouží k zavedení učiva absolutní hodnota.
(0 x)
24.02. 11

Absolutní hodnota z rozdílu reálných čísel

Ročníky: SŠ 1.,
Význam absolutní hodnoty rozdílu reálných čísel, ukázky na příkladech.
(0 x)
06.03. 11

Absolutní hodnota, definice

Ročníky: SŠ 1.,
Definice absolutní hodnoty a její význam. Úvodní prezentace na téma lineární rovnice s absolutní hodnotou.
(0 x)
07.08. 13

Algebra

Ročníky: ZŠ 8,
Materiál slouží při výkladu a hlavně při procvičování učiva umocnění dvojčlenu a rozkladu výrazu na součin.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
19.10. 11

Algebra 1 - hodnota proměnné, hodnota výrazu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Materiál je vytvořen v programu ActivSTUDIO
(0 x)
08.10. 12

Algebraické vzorce definice.

Ročníky: ZŠ 8,
Správný tvar jednotlivých vzorců.
(0 x)
08.10. 12

Algebraické vzorce příklady I.

Ročníky: ZŠ 8,
Praktické příklady - vzorce sčítání.
(0 x)
25.10. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 1 - úvod

Ročníky: SŠ 3.,
Základní pojmy v rovině - souřadnice bodu, velikost úsečky, střed úsečky
(0 x)
25.10. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 2 - vektory

Ročníky: SŠ 3.,
Zavedení pojmu vektor, souřadnice vektoru, velikost vektoru
(0 x)
09.11. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 3 - operace s vektory

Ročníky: SŠ 3.,
Operace s vektory, úhel vektorů, kolmé vektory,výklad v hodině + řešení úloh
(0 x)
09.11. 11

Analytická geometrie lineárních útvarů 4 - parametrická rovnice přímky

Ročníky: SŠ 3.,
Grafické vyvození pojmu parametrická rovnice přímky, Základní úlohy.
(0 x)
06.03. 11

Aritmetická posloupnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
výkladová hodina s příklady
(0 x)
28.05. 10

Aritmetická posloupnost

Ročníky:
Definice aritmetické posloupnosti, její procvičení
(0 x)
30.05. 12

Aritmetický průměr

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo je uvedeno pravidlem pro počítání s řešeným příkladem. Následují motivační příklady. Práce je zakončena úlohami na procvičení.
(0 x)
21.05. 12

Aritmetický průměr

Ročníky: ZŠ 6,
Výpočet aritmetického průměru.
(0 x)
25.06. 11

Aritmetický průměr

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na prvotrní seznámení se s pojmem aritmetický průměr a procvičení jeho výpočtu v rámci různých úloh. V sešitě je zahrnut jeden soubor pro tisk tabulky a internetový odkaz na stránky o atletickém desetiboji.
(0 x)
19.03. 14

Aritmetický průměr a průměrná rychlost

Ročníky: ZŠ 5,
Prezentace je určena pro žáky 5.ročníku. Zábavnou formou si procvičují výpočet aritmetického průměru a průměrné rychlosti.
(0 x)
07.06. 12

AZ kvíz - násobilka

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Známá hra procvičuje malou násobilku
(0 x)
25.10. 11

AZ kvíz - sčítání a odčítání do 20 (s přechodem)

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Formou AZ kvízu, hlas. zařízení nebo testu žáci procvičují učivo sčítání a odčítání do 20.
(1 x)
09.11. 11

Barevné trojice neposedové

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál je vytvořen v programu Activ Studio.
(0 x)
14.03. 11

Binomická věta

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení binomické věty ve vztahu s Pascalovým trojúhelníkem
(0 x)
08.03. 12

Binomické rozdělení

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu binomické rozdělení a jeho procvičení na příkladech
(0 x)
20.01. 12

Bod, přímka, úsečka

Ročníky: ZŠ 2,
Upevňování znalostí o geometrických pojmech,rozvoj čtenářských dovedností.
(1 x)
21.10. 11

Bod, přímka, úsečka

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Předváděcí sešit je určený k výkladu a procvičení geometrických útvarů - bod, přímka, úsečka.
(5 x)
03.01. 12

Body, úsečky a přímky

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - geometrie
(0 x)
25.09. 11

Čas

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Příprava je vytvořena v ActivIspire, je určena k procvičování vědomostí o čase.
(0 x)
06.04. 13

Celá čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výpočty s celými čísly
(0 x)
17.02. 13

Celá čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Číselná osa, sčítací pyramida, sčítací had.
(0 x)
15.02. 12

Celá čísla

Ročníky: ZŠ 7,
Pracovní sešit zahrnuje výklad a příklady pro počítání celých čísel
(0 x)
09.11. 11

Celá čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Množina všech celých čísel
(0 x)
10.05. 13

Celá čísla (procvičování)

Ročníky: ZŠ 6,
Početní výkony s celými čísly.
Autor: Iva Králová
(0 x)
14.05. 13

Celá čísla (teorie)

Ročníky: ZŠ 6,
Celá čísla - znázorňování na číselné ose, absolutní hodnota, čísla opačná, kladná a záporná čísla.
Autor: Iva Králová
(0 x)
24.05. 10

Celá čísla - 7.ročník

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Celá čísla kladná i záporná, čísla navzájem opačná, absolutní hodnota čísla, porovnávání čísel podle velikosti.
(0 x)
11.10. 11

Celá čísla - číselná osa, absolutní hodnota čísla, opačné číslo

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k zavedení a procvičení pojmů celá čísla, absolutní hodnota čísla a obrácené číslo. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(1 x)
31.03. 12

Celá čísla - cvičení

Ročníky: SŠ 1.,
Definice, operace, vztahy. Cvičení na počítání s celými čísly.
(0 x)
21.05. 12

Celá čísla - dělení

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se naučí základní pravidla pro dělení celých čísel, znalosti si ověří na sadě příkladů.
Autor: Alena Golská
(0 x)
21.10. 10

Celá čísla - dělení - 7. ročník

Ročníky:
Dělení celých čísel.
(1 x)
21.05. 12

Celá čísla - násobení

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se naučí základní pravidla pro násobení celých čísel, znalosti si ověří na sadě příkladů.
Autor: Alena Golská
(0 x)
25.09. 10

Celá čísla - násobení - 7.ročník

Ročníky:
Násobení celých čísel, vlastnosti násobení celých čísel.
(0 x)
11.10. 11

Celá čísla - násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičení násobení a dělení celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
12.10. 11

Celá čísla - odčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a procvičení odčítání celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou práci.
(0 x)
01.06. 12

Celá čísla - opakování

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k procvičení učiva o celých číslech s využitím hlasovacích zařízení.
(0 x)
21.10. 10

Celá čísla - opakování - 7. ročník

Ročníky:
Porovnávání celých čísel, opačná čísla, početní výkony s celými čísly.
(1 x)
11.10. 11

Celá čísla - porovnávání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a k procvičení porovnávání celých čísel.Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
21.05. 12

Celá čísla - přednosti početníchvýkonů

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si provičí základní pravidla pro přednosti početních výkonů s využitím znalostí o celých číslech, toto si ověří na sadě příkladů.
Autor: Alena Golská
(0 x)
06.04. 13

Celá čísla - procvičování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvvičování - otázky typu ano/ne - pravidla pro celá čísla
(0 x)
21.05. 12

Celá čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se naučí základní pravidla pro sčítání a odčítání celých čísel, znalosti si ověří na sadě příkladů.
Autor: Alena Golská
(0 x)
28.08. 12

Celá čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Pracovní sešit slouží k vysvětlení sčítání a odčítání celých čísel pomocí teploměru a k procvičování jednoduchých úloh na sčítání a odčítání.
(0 x)
26.03. 11

Celá čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání a vlastnosti sčítání celých čísel, odčítání celých čísel.
(0 x)
12.10. 11

Celá čísla - sčítání celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k výkladu a procvičení sčítání celých čísel. Některá cvičení lze použít pro skupinovou nebo párovou práci.
(0 x)
28.08. 12

Celá čísla - složitější sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Předváděcí sešit slouží k objasnění složitějších úloh na sčítání a odčítání celých čísel a k procvičení těchto základních početních operací.
(0 x)
21.05. 12

Celá čísla - testování- varianta A

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si na testovacím zařízení prověří své znalosti o celých číslech a mohou být učitelem klasifikováni.
Autor: Alena Golská
(0 x)
21.05. 12

Celá čísla - testování-varianta B

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci si na testovacím zařízení prověří své znalosti o celých číslech a mohou být učitelem klasifikováni.
Autor: Alena Golská
(0 x)
18.11. 10

Celá čísla a číselná osa

Ročníky:
Určeno pro žáky 7. třídy - co jsou to celá čísla, co je to číselná osa a jak se využívá při znázorňování celých čísel.
(0 x)
12.04. 13

Celá čísla a jejich znázornění na číselné ose

Ročníky: ZŠ 7,
Žáci se seznámí s pojmy kladné a záporné číslo a naučí se porovnávat celá čísla.
(0 x)
30.10. 10

Cesta vesmírem

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na procvičení násobení a dělení. Kromě těchto dovedností se žáci sezmanují také s dělitelností čísel a předností početních operací. Je určen pro žáky 4. nebo 5. ročníku.
(0 x)
24.01. 14

Cestujeme po Evropě - porovnávání čísel

Ročníky: ZŠ 5,
Porovnávání čísel s využitím zeměpisných údajů.
Autor: Eva Vizinova
(0 x)
16.10. 11

Číselná osa - sčítání a odčítání do dvaceti

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2,
Předváděcí sešit je určen k procvičení sčítání a odčítání do dvaceti pomocí číselné osy.
(0 x)
27.08. 12

Číselná řada

Ročníky: ZŠ 1,
Doplnění chybějících čísel do číselné řady. Spojování obrázků podle čísel.
(0 x)
23.09. 12

Číselná řada 0 - 10

Ročníky: ZŠ 1,
Číselná řada 0 - 10, znázornění a porovnávání čísel. Pracovní listy.
(1 x)
16.10. 12

Číselná řada 0 - 20

Ročníky: ZŠ 1,
Číselná řada 0 - 20, znázornění a porovnávání čísel. Pracovní listy.
(1 x)
10.07. 12

Číselná řada 0 - 5

Ročníky: ZŠ 1,
Číselná řada 0 - 5, znázornění a porovnávání čísel.
(1 x)
10.04. 13

Číselná řada 0-10 (1)

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování počítání do 10.
(0 x)
10.04. 13

Číselná řada 0-10 (2)

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování počítání do 10.
(0 x)
29.05. 14

Číselná řada 10-20, porovnávání čísel

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození čísel 10-20 a jejich porovnání, řazení čísel vzestupně i sestupně, procvičení porovnávání čísel 10-20
(0 x)
29.05. 14

Číselné množiny a číselné intervaly

Ročníky: ZŠ 9,
procvičení číselných množin a zavedení pojmu číselné intervaly a jejich procvičování
(0 x)
06.05. 11

Číselné obory - úvod

Ročníky: SŠ 1.,
Základní informace o číselných oborech, opakování ze ZŠ
(0 x)
29.01. 14

Číselné řády

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení čtení čísel, jejich vyhledávání a zapisování. Orientace v číselných řádech.
Autor: Eva Vizinova
(0 x)
06.04. 13

Číselné řady

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
řešení číselných řad
(0 x)
29.01. 14

Číselné řády - řádové počítadlo

Ročníky: ZŠ 5,
Znázorňování čísel větších než milion do řádového počítadla. Procvičování čtení čísel.
Autor: Eva Vizinova
(0 x)
29.01. 14

Číselné řády 1

Ročníky: ZŠ 5,
Číselné řády, čtení čísel a jejich zapisování
Autor: Eva Vizinova
(0 x)
06.04. 13

Číselné výrazy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Základní pravidla pro výpočty
(0 x)
23.08. 12

Číselné výrazy - AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
AZ kvíz číselné výrazy
(0 x)
26.02. 12

Číselné výrazy - krokování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Materiál je vytvořen v programu ActivStudio.
(0 x)
23.08. 12

Číselné výrazy - procvičování

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování číselných výrazů
(0 x)
04.10. 12

Číselné výrazy - Slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 7,
Slovní úlohy - číselné výrazy
(0 x)
17.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 1

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
18.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 2

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
20.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 3

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
21.01. 12

Číselné výrazy - souhrnná cvičení 4

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
04.10. 12

Číselné výrazy - testík

Ročníky: ZŠ 6,
Číselné výrazy testík - hlasování
(0 x)
04.10. 12

Číselné výrazy - výklad

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad: Pravidla při počítání s číselnými výrazy, závorky
(0 x)
21.01. 12

Číselné výrazy 1

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy 2

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy s mocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
22.01. 12

Číselné výrazy s odmocninami

Ročníky: ZŠ 8,
Číselné výrazy
(0 x)
02.04. 14

Číselný obor 0-10, početní výkony

Ročníky: ZŠ 1,
Číselná řada 0-10, porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru do 10, tvoření slovních úloh, vybarvování ve čtvercové síti
(0 x)
02.04. 14

Číselný obor 0-20

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození číselné řady 10-20, určování počtu prvků, tvoření souborů, rozklad na desítky a jednotky.
(0 x)
02.04. 14

Číselný obor 0-5

Ročníky: ZŠ 1,
Vyvození číselné řady 0-5, počítání prvků v souboru, tvoření souborů s daným počtem prvků, určování pořadí, orientace v ploše
(0 x)
02.04. 14

Číselný obor 6-10

Ročníky: ZŠ 1,
Číselná řada 6-10, počítání prvků v souborech, tvoření souborů s daným počtem prvků
(0 x)
23.06. 11

Čísla 0 - 20, numerace, přičítání k číslu 10, odčítání s rozdílem 10

Ročníky: ZŠ 1,
Materiál je určen pro použití v matematice v 1.ročníku v tematickém celku: ,, Čísla 0 - 20 "
(0 x)
10.04. 13

Čísla 0 až 1 000

Ročníky: ZŠ 3,
Procvičování nebo opakování učiva(zápis čísel, řazení po desítkách, stovkách, porovnávání).
Autor: Alena Cahová
(0 x)
02.05. 11

Čísla 0-5

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení s čísly 0-5.
(3 x)
25.10. 11

Čísla 1 - 5

Ročníky: ZŠ 1,
Čísla 1 - 5, určeno pro 1. ročník
(0 x)
25.10. 11

Čísla 1 - 5 , porovnávání

Ročníky: ZŠ 1,
Porovnávání čísel 1 - 5, určeno pro 1. ročník
(0 x)
29.03. 12

Čísla 11 - 20

Ročníky: ZŠ 1,
numerace 11 - 20
Autor: Lenka Macků
(0 x)
29.03. 12

Čísla 11 - 20 - 2. část

Ročníky: ZŠ 1,
numerace 11 - 20
Autor: Lenka Macků
(0 x)
10.04. 13

Čísla 6-10

Ročníky: ZŠ 1,
Práce k procvičení čísel 6-10.
(0 x)
28.04. 11

Čísla do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Příprava je určena k seznámení s čísly do 100.
(0 x)
25.10. 13

Čísla do 1000

Ročníky: ZŠ 4,
Čísla do 1000 - číselná řada, porovnávání čísel
(0 x)
19.11. 10

Čísla do deseti tisíc

Ročníky:
Nácvik čtení, psaní, znázornění a porovnávání čísel do deseti tisíc
(0 x)
23.05. 12

Čísla do miliónu pro 7. ročník ZŠP

Ročníky: ZŠ 7,
Seznámení se s čísly do miliónu, čtení a zápis do tabulky, porovnávání, řekni číslo o jedno větší a o jedno menší.
(0 x)
13.09. 12

Čísla do miliónu pro 7. ročník, ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Seznámení se s čísly do miliónu, čtení a zápis do tabulky, porovnávání, řekni číslo o jedno větší a o jedno menší.
(0 x)
13.09. 12

Čísla do miliónu pro 7. ročník, ZŠP - pracovní listy

Ročníky: spec. š.,
Seznámení se s čísly do miliónu, čtení a zápis do tabulky, porovnávání, napiš číslo o jedno větší a o jedno menší.
(0 x)
18.12. 11

Čísla v oboru do 1 000 000

Ročníky: ZŠ 5,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000 000.
(0 x)
18.12. 11

Čísla v oboru do 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 10 000.
(0 x)
18.12. 11

Čísla v oboru do 100

Ročníky: ZŠ 2,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100.
(0 x)
18.12. 11

Čísla v oboru do 100 000

Ročníky: ZŠ 4,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 100 000.
(0 x)
18.12. 11

Čísla v oboru do 1000

Ročníky: ZŠ 3,
Sešit slouží k odvození a procvičení čísel v oboru do 1 000.
(0 x)
30.01. 11

Čísla větší než 10 000

Ročníky: ZŠ 4,
Seznámení s čísly většími než 10 000 - čtení, znázorňování, zapisování,porovnávání a zaokrouhlování.
(0 x)
22.02. 12

Čísla větší než milion

Ročníky: ZŠ 5,
procvičování operací s čísly většími než milion
(0 x)
24.06. 12

Číslice, hravé počítání

Ročníky: ZŠ 1,
Psaní číslic, počet prstů na ruce, hra.
(0 x)
25.10. 11

Číslo a číslice 2

Ročníky: ZŠ 1,
Upevnění znalosti pojmu číslo a číslice, psaní 2
Autor: Lenka Macků
(0 x)
10.11. 11

Číslo a číslice 7

Ročníky: ZŠ 1,
Seznámení se 7 - počet a číslo
Autor: Lenka Macků
(0 x)
24.06. 12

Číslo a počet

Ročníky: ZŠ 1,
K číslu přiřadí žák obrázek s uvedeným počtem.
(0 x)
27.05. 11

Co už umím - opakování učiva

Ročníky: ZŠ 1,
M pro 1.ročník - procvičujeme, co jsme se v první třídě naučili.
(0 x)
14.11. 10

Co už umím s číslem? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva 1. stupně na začátku 6. ročníku, vše v oboru přirozených čísel.
(0 x)
18.02. 12

Co už umím se zlomkem? - 1. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - zápis zlomků, rozšiřování a krácení zlomků, porovnávání zlomků, znázornění zlomků na číselné ose a smíšená čísla.
(0 x)
18.03. 12

Co už umím se zlomkem? - 2. část

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování - sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, převod zlomku na desetinné číslo a převod desetinného čísla na zlomek.
(0 x)
27.11. 10

Co už umím z geometrie? - 6. ročník

Ročníky:
Opakování učiva geometrie z 1. stupně na začátku 6. ročníku. (Activstudio 3)
(0 x)
26.03. 11

Co už vím o kružnici a kruhu?

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Opakování některých částí kapitoly Kružnice, kruh.
(0 x)
17.11. 11

Co už víme o trojúhelníku?

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Opakování některých částí kapitoly Trojúhelník.
(0 x)
01.06. 12

Čtverec

Ročníky: ZŠ 3,
Výklad a procvičení znalostí o rovinných útvarech, o čtverci.
(0 x)
18.12. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 7,
Sešit obsahuje téma čtverec.
Autor: Jan Čáp
(0 x)
26.02. 11

Čtverec

Ročníky: ZŠ 3,
Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zákonitosti a rýsování čtverce Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
(0 x)
25.01. 13

Čtverec, obdélník

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o čtverci, obdélníku, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
10.04. 12

Čtverec-vlastnosti,obvod

Ročníky: ZŠ 3,
Čtverec-vlastnosti,obvod
(0 x)
29.01. 12

Čtyřúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
Určeno pro žáky 7. třídy - co je to čtyřúhelník a jaké jsou základní údaje.
(0 x)
27.12. 10

Čtyřúhelníky

Ročníky: SŠ 1.,
Různoběžník, lichoběžník, rovnoběžník, tečnový a tětivový čtyřúhelník, deltoid
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
12.12. 11

Cyklotrasy 1

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Žáci podle plánku zapisují cestu cyklisty po barevných trasách přes osady.
(0 x)
12.12. 11

Cyklotrasy 2

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5,
Žáci podle plánku zapisují cestu cyklisty po trasách. Počítají vzdálenosti tras v kilometrech, hledají nejdelší a nejkratší trasy.
(0 x)
05.12. 11

Definice - křížovka

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje křížovku, která umožní žákům zopakování definic vlastností funkcí.
(0 x)
11.06. 10

Definice funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení pojmu funkce a k procvičení tohoto pojmu.
(0 x)
05.12. 11

Definice limity funkce

Ročníky: SŠ 4.,
Názorné zavedení pojmu limita funkce pomocí obrázků. Několik jednoduchých úloh.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
07.02. 12

Definice lineární funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Definice funkce, ukázky.
(0 x)
11.11. 11

Definiční obor funkce

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena k rozšíření učiva "Funkce".
(0 x)
14.06. 10

Definiční obor, obor hodnot

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení pojmů definiční obor a obor hodnot funkce a k jejich procvičení.
(0 x)
17.10. 11

Dělení 10 a 100 - 1

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě prvrotního procvičování dělení 10 a 100 zde najdeme i slovní úlohu, vyhledávání a opravování chybně vypočítaných příkladů. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
14.11. 11

Dělení 10 a 100 - 2

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě procvičování dělení 10 a 100 zde najdeme i slovní úlohu, vyhledávání a opravování chybně vypočítaných příkladů. Úkoly jsou určeny pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
28.11. 11

Dělení 10 a 100 - 3

Ročníky: ZŠ 3,
Učivo je určeno pro žáky 3. tříd. Kromě procvičování dělení zde najdeme i slovní úlohu, opravování chybně vyřešených příkladů, doplňování tabulky. Práce je určena pro frontální práci s dětmi.
(0 x)
14.05. 14

Dělení 5

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Dělení 5
(0 x)
29.03. 12

Dělení 5

Ročníky: ZŠ 2,
Dělení 5
Autor: Lenka Macků
(0 x)
15.05. 12

Dělení 7

Ročníky: ZŠ 2,
Dělení - rozdělování po 7, do 7 hromádek
Autor: Lenka Macků
(0 x)
15.05. 12

Dělení 8

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování dělení 8
Autor: Lenka Macků
(0 x)
03.03. 14

Dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Zavedení a procvičování dělení celých čísel.
(0 x)
23.05. 13

Dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o dělení celých čísel.
(0 x)
01.06. 12

Dělení celých čísel

Ročníky: ZŠ 7,
Prezentace je určena k procvičení učiva o dělení celých čísel s aktivním zapojením žáků.
(0 x)
02.05. 13

Dělení desetinného čísla číslem desetinným

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno k výkladu a procvičení dělení desetinného čísla číslem desetinným.
(0 x)
27.05. 13

Dělení desetinného čísla číslem desetinným pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Výklad a příklady k procvičení, slovní úlohy.
(0 x)
02.05. 13

Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

Ročníky: ZŠ 6,
Určeno k výkladu a procvičení dělení desetinného čísla číslem přirozeným.
(0 x)
30.05. 12

Dělení desetinného čísla desetinným

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo je uvedeno pravidlem pro počítání s řešeným příkladem. Následují motivační příklady. Práce je zakončena úlohami na procvičení.
(0 x)
30.05. 12

Dělení desetinného čísla přirozeným

Ročníky: ZŠ 6,
Učivo je uvedeno pravidlem s řešeným příkladem. Následují motivační příklady. Práce je zakončena úlohami na procvičení.
(0 x)
19.03. 14

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1000…

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku. Slouží k základní orietaci v učivu. Obsahuje jednoduché poučky a příklady
(0 x)
10.04. 12

Dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5,
Dělení desetinných čísel
(0 x)
13.12. 11

Dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Procvičování dělení deset. čísel, k opakování, zkoušení nebo samostatné práci
(0 x)
26.01. 11

Dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace je určena pro 6. ročník a slouží k rozšíření učiva "Desetinná čísla".
(2 x)
24.01. 14

Dělení desetinných čísel III

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6.ročníku. Slouží k procvičení a ověření dovednosti dělení desetinných čísel.
(0 x)
24.01. 14

Dělení desetinných čísel I

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6.ročníku. Slouží k procvičení a ověření dovednosti dělení desetinných čísel.
(0 x)
24.01. 14

Dělení desetinných čísel II

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6.ročníku. Slouží k procvičení a ověření dovednosti dělení desetinných čísel.
(0 x)
10.04. 12

Dělení desetinných čísel 10,100,1000

Ročníky: ZŠ 5,
Dělení desetinných čísel 10,100,1000
(0 x)
27.05. 13

Dělení desetinných čísel, práce s ActivExpression pro 9. ročník ZŠP

Ročníky:
Jednoduché příklady na dělení desetinných čísel, práce s ActivExpression
(0 x)
21.05. 12

Dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Procvičování dělení dvěma.
(0 x)
29.01. 12

Dělení dvěma

Ročníky: ZŠ 2,
Odvození a procvičování dělení dvěma
(0 x)
17.05. 11

Dělení dvěma se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
06.05. 11

Dělení komplexních čísel, komplexní čísla sdružená

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení komplexních čísel sdružených, jejich procvičení, definice podílu a několik příkladů na aplikaci podílu.
(0 x)
18.12. 13

Dělení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Jedná se o výklad látky dělení lomených výrazů.
(0 x)
26.05. 13

Dělení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o dělení lomených výrazů.
Autor: René Neufuss
(0 x)
26.02. 12

Dělení lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na procvičení dělení lomených výrazů
(0 x)
13.12. 11

Dělení lomených výrazů

Ročníky: ZŠ 9,
Příklady na procvičení dělení lomených výrazů.
Autor: Marek Souček
(0 x)
10.04. 12

Dělení mimo obor násobilek

Ročníky: ZŠ 3,
Dělení mimo obor násobilek
(0 x)
20.01. 14

Dělení přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 5,
Žáci si zábavnou formou procvičují dělení přirozených čísel.
(0 x)
11.09. 13

Dělení přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6.ročníku. Slouží k procvičení a ověření dovednosti dělení přirozených čísel.
(0 x)
27.05. 13

Dělení přirozených čísel

Ročníky: spec. š.,
Dělení přirozených čísel
(0 x)
02.05. 13

Dělení přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Dělení přirozených čísel - výklad, procvičení
(0 x)
13.12. 11

Dělení přirozených čísel 1

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
27.12. 11

Dělení přirozených čísel 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
27.05. 13

Dělení přirozených čísel pro 9. ročník ZŠP

Ročníky: spec. š.,
Opakování dělení přirozených čísel číslem jednociferným, slovní úlohy.
(0 x)
27.03. 13

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o násobilce, dělení se zbytkem, řešení slovních úloh, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
07.06. 12

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál procvičuje dělení se zbytkem, dělitel 5, 6 a 7.
(0 x)
17.11. 11

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 4,
Dělení se zbytkem a příklady k procvičení učiva malé násobilky.
(0 x)
22.09. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky:
Seznámení se s principem dělení se zbytkem. Názorné příklady. Určeno pro 3. třídu.
(1 x)
04.06. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4,
Vyvození učiva dělení se zbytkem
(1 x)
10.05. 10

Dělení se zbytkem

Ročníky: ZŠ 3,
Zábavnou formou vyvození a procvičování dělení se zbytkem v oboru malé násobilky.
(0 x)
02.04. 13

Dělení se zbytkem - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 3,
Upevňování znalostí o dělení se zbytkem, zápis slovních úloh, rozvoj čtenářských dovedností.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 1

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem
(1 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 2

Ročníky: ZŠ 3,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem
(0 x)
07.06. 12

Dělení se zbytkem 2,3,4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál procvičuje dělení se zbytkem, dělitel 2, 3 a 4.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 3

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 4

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
01.04. 11

Dělení se zbytkem 5

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičování úloh na dělení se zbytkem.
(0 x)
08.04. 11

Dělení se zbytkem 6

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4,
Seznámení a procvičování úloha na dělení se zbytkem.
(0 x)
07.06. 12

Dělení se zbytkem 8,9

Ročníky: ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Materiál procvičuje dělení se zbytkem, dělitel 8 a 9.
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 3

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 4

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
23.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 5

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.06. 11

Dělení se zbytkem číslem 6

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 7

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 8

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
14.09. 11

Dělení se zbytkem číslem 9

Ročníky: ZŠ 3,
Materiál je určen pro postupný nácvik dělení se zbytkem.
Autor: Milan Eibl
(0 x)
28.11. 12

Dělení se zbytkem do 100.

Ročníky: spec. š.,
Dělení se zbytkem do 100.
(0 x)
29.07. 13

Dělení úhlů

Ročníky: ZŠ 6,
Dělení úhlů podle velikosti.
(0 x)
21.10. 10

Dělení úsečky

Ročníky:
Dělení úsečky Úlohy jsou řešeny v prostředí čtvercové sítě, postupně se zvyšuje náročnost.
(0 x)
07.01. 14

Dělení zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Zavední a procvičování učiva dělení zlomků.
(0 x)
03.09. 13

Dělení zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál lze použít při výkladu nebo při opakování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
27.12. 11

Děleníní přirozených čísel 2

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Opakování učiva 1. stupně - aritmetika
(0 x)
19.03. 14

Dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Prezentace je určena především pro žáky 6. ročníku.
(0 x)
07.08. 13

Dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál může být použit při výkladu nebo při opakování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
26.03. 11

Dělitel

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitel - různé metody procvičování.
(0 x)
07.08. 13

Dělitel 2.díl

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál může být použit při výkladu nebo při opakování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
06.04. 13

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování dělitelnosti
(0 x)
14.05. 13

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 7,
Dělitelnost přirozených čísel - odvození pravidel.
Autor: Iva Králová
(0 x)
31.03. 12

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál je vytvořen v programu ActivInspire
(0 x)
29.01. 12

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit je zaměřen na opakování několika základních kapitol. Sešit lze využít na konci 6. ročníku a na začátku 7. ročníku.
Autor: Karel Bílek
(0 x)
27.11. 11

Dělitelnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování dělitelnosti přirozených čísel v různých příkladech.
(0 x)
06.09. 11

Dělitelnost

Ročníky: SŠ 1.,
Dělitelnost v oboru celých čísel
(0 x)
15.05. 10

Dělitelnost - znaky dělitelnosti

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení znaků dělitelnosti přirozených čísel.
(3 x)
23.05. 13

Dělitelnost 2,3,5 a 10

Ročníky: ZŠ 6,
Slouží k upevnění a zopakování základních znalostí o dělitelnosti dvěmi, třemi, pěti a deseti.
(0 x)
25.03. 13

Dělitelnost čísel

Ročníky: SŠ 1.,
materiál je určen k opakování, procvičení, prohloubení a ujasnění si učiva základní školy
(0 x)
25.09. 11

Dělitelnost dvěma a třemi

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost dvěma a třemi - různé metody procvičování.
(0 x)
30.10. 11

Dělitelnost pěti a deseti

Ročníky: ZŠ 6,
Dělitelnost pěti a deseti - různé metody procvičování.
(0 x)
17.02. 13

Dělitelnost přirozených čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Znaky dělitelnosti, sudá a lichá čísla, dělitel.
(0 x)
03.01. 12

Dělitelnost přirozených čísel - příklady

Ročníky: ZŠ 6,
Příklady na procvičení dělitelnosti přirozených čísel.
Autor: Marek Souček
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Dělitelnost osmi a šesti.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení uvedených pojmů.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Násobek.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení pojmů.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Největší společný dělitel.

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Výklad s procvičováním.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Prvočíslo, číslo složené.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení uvedených pojmů.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Rozklad čísla. Nejmenší spol. násobek.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení pojmů.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Znaky dělitelnosti čtyř, devíti a tří.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
13.03. 13

Dělitelnost. Znaky dělitelnosti deseti, pěti a dvěmi.

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad a procvičení.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
27.05. 11

Délka a jednotky délky

Ročníky: ZŠ 3,
Délka a její jednotky, převody jednotek, procvičování, seznámení se zastaralými jednotkami délky.
(0 x)
02.01. 12

Délka kružnice příklady

Ročníky: ZŠ 8,
Několik příkladů na procvičení výpočtu délky kružnice.
Autor: Marek Souček
(0 x)
29.07. 13

Délka kružnice, obvod kruhu

Ročníky: ZŠ 8,
Délka kružnice, obvod kruhu
(0 x)
13.03. 13

Délka oblouku kružnice. Kruhová výseč.

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení.
Autor: Josef Chudý
(0 x)
05.12. 11

Derivace - intervaly monotónnosti

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na určování intervalů monotónnosti funkce pomocí derivace.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Derivace - konvexnost a konkávnost

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na vyšetřování konvexnosti a konkávnosti grafu funkce pomocí derivací.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Derivace - lokální extrémy

Ročníky: SŠ 4.,
Úlohy na výpočet lokálních extrémů funkce pomocí derivací.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
10.01. 12

Derivace elementárních funkcí a pravidla pro derivování

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení derivací elementárních funkcí a pravidel pro derivování.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
20.10. 10

Derivace funkce

Ročníky:
Derivace funkce
(0 x)
10.01. 12

Derivace složené funkce

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení derivace složené funkce.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
28.08. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit zavádí pojem desetinné číslo.
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Testík - hlasování
(0 x)
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Procvičení desetinných čísel, jejich porovnávání,sčítání, odčítání .....
(0 x)
15.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Předváděcí sešit je zaměřen na to co je to desetinné číslo, čtení, zápis, zlomky
(0 x)
18.02. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 5,
Úvod do problematiky desetinných čísel.
(0 x)
25.10. 11

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování početních operací s desetinnými čísly.
(0 x)
14.05. 13

Desetinná čísla (početní výkony)

Ročníky: ZŠ 6,
Násobení a dělení des. čísel 10,100,1 000... Početní výkony s desetinnými čísly.
Autor: Iva Králová
(0 x)
21.05. 13

Desetinná čísla (teorie)

Ročníky: ZŠ 6,
Čtení a psaní desetinných čísel, desetinná čísla a číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování.
Autor: Iva Králová
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - dělení

Ročníky: ZŠ 6,
Křížovka, cvičení, slovní úlohy
(0 x)
03.09. 13

Desetinná čísla - dělení 10, 100, 1 000 .....

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál lze použít při výkladu nebo při procvičování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - dělení desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad, příklady
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - jednotky hmotnosti

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad, cvičení, slovní úlohy
(0 x)
25.03. 13

Desetinná čísla - násobení a dělení

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál je určen k opakování, procvičení, prohloubení a ujasnění si učiva základní školy.
(0 x)
21.05. 12

Desetinná čísla - násobení a dělení

Ročníky: ZŠ 6,
Násobení a dělení desetinných čísel.
(0 x)
28.08. 12

Desetinná čísla - násobení a dělení 10,100,1000

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k opakování základních pravidel pro násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 a k následnému procvičování těchto operací.
(0 x)
20.08. 13

Desetinná čísla - násobení10, 100, 1000

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál může sloužit při výkladu nebo k procvičování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
27.05. 13

Desetinná čísla - odčítání

Ročníky: spec. š.,
Desetinná čísla - odčítání
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - porovnávání desetinných čísel

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad, interaktivní cvičení, slovní úloha
(0 x)
21.05. 12

Desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Základní příklady pro zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel.
(0 x)
28.03. 12

Desetinná čísla - pravidla pro početní výkony

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad pravidel a cvičení
(0 x)
27.05. 13

Desetinná čísla - sčítání

Ročníky: spec. š.,
Desetinná čísla - sčítání
(0 x)
25.03. 13

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál je určen k opakování, procvičení, prohloubení a ujasnění si učiva základní školy.
(0 x)
28.08. 12

Desetinná čísla - sčítání a odčítání

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Předváděcí sešit slouží k procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel.
(0 x)
28.03. 12

Desetinná čísla - sčítání desetinných čísel

Ročníky:
Sčítání desetinných čísel cvičení a test
(0 x)
28.03. 12

Desetinná čísla - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 6,
Slovní úlohy
(0 x)
21.05. 12

Desetinná čísla - úvod

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
Zápis a čtení desetinných čísel.
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - úvod

Ročníky: ZŠ 6,
Desetinná čísla - výklad
(0 x)
23.03. 12

Desetinná čísla - zaokrouhlování

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad, cvičení, slovní úloha
(0 x)
25.03. 13

Desetinná čísla - zaokrouhlování + převody zlomků na desetinná čísla a naopak

Ročníky: SŠ 1.,
Materiál je určen k opakování, procvičení, prohloubení a ujasnění si učiva základní školy.
(0 x)
20.08. 13

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál může sloužit při výkladu nebo při procvičování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
30.05. 11

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí správné psaní desetinných čísel, jejich umístění na číslené ose a porovonávání velikostí desetinných čísel.
(0 x)
16.05. 11

Desetinná čísla 1

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
26.02. 11

desetinna cisla 1

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
20.08. 13

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 6,
Materiál může sloužit při výkladu nebo při procvičování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
30.05. 11

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 5,
V sešitu si žáci procvičí porovnávání desetinných čísel, zaokrouhlování desetinných čísel a násobení desetinných čísel 10 a 100.
(0 x)
25.05. 11

Desetinná čísla 2

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
26.03. 11

desetinna cisla 2

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla - určeno pro 5. ročník. Vytvořeno v ActivStudiu3.
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 3

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 4

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
13.06. 11

Desetinná čísla 5 - slovní úlohy

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování řešení slovních úloh s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 6

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 7

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
23.06. 11

Desetinná čísla 8

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit slouží k procvičování početních úkonů s desetinnými čísly.
Autor: Eva Jiranová
(0 x)
03.09. 13

Desetinná čísla a čísla smíšená

Ročníky: ZŠ 7,
Materiál lze použít při výkladu nebo při opakování učiva.
Autor: Olga Maxová
(0 x)
04.12. 11

Desetinná čísla I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Matematika - zápis desetinného čísla, zobrazení na číselné ose, jejich zaokrouhlování a porovnávání
(0 x)
28.04. 11

Desetinná čísla I.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit je zaměřen na vyvození pojmu desetinné číslo, vytvoření základní představy o desetinných číslech a jejich zobrazování na číselné ose. Sešit obsahuje odkaz na internetová cvičení a textový dokument, který je možno použít pro ověření znalostí žáků. Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla II. a III.
(0 x)
28.04. 11

Desetinná čísla II.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešit Desetinná čísla I. Je zaměřen na upevnění představ o desetinných číslech, jejich porovnávání a použití v praktickém životě (peněžní soustava Euro a převody jednotek délky). Na tento sešit navazuje sešit Desetinná čísla III.
(0 x)
27.05. 11

Desetinná čísla III.

Ročníky: ZŠ 5,
Předváděcí sešit navazuje na sešity Desetinná čísla I. a II. Je zaměřen na vyvození postupu sčítání a odčítání desetinných čísel a procvičení těchto matematických operací. Obsahuje odkazy na internetové stránky s dalšími úkoly.
(0 x)
27.05. 13

Desetinná čísla – dělení deseti, stem a tisícem

Ročníky: spec. š.,
Desetinná čísla – dělení deseti, stem a tisícem
(0 x)
27.05. 13

Desetinná čísla – násobení deseti, stem a tisícem

Ročníky: spec. š.,
Desetinná čísla – násobení deseti, stem a tisícem
(0 x)
19.03. 14

Desetinná čísla, porovnávání

Ročníky: ZŠ 5,
Prezentace je určena pro žáky 5.ročníku.Zábavnou formou si procvičují desetinné zlomky a desetinná čísla.
(0 x)
10.04. 12

Desetinná čísla,porovnávání

Ročníky: ZŠ 5,
Desetinná čísla,porovnávání
(0 x)
04.11. 10

Desítky a jednotky v oboru čísel do 100

Ročníky: ZŠ 1,
Sešit obsahuje rozklad, třídění prvků na desítky a jednotky, doplňování číselné řady a na závěr hru.
(0 x)
27.03. 12

Diagramy

Ročníky: ZŠ 3,
Význam, tvoření diagramů a využití diagramů.
(0 x)
27.11. 12

Dopočítávání do 6

Ročníky: ZŠ 1,
Procvičování dopočítávání do určitého počtu, rozklady čísel.
(0 x)
13.01. 14

Druhá mocnina

Ročníky: ZŠ 8,
Vysvětlení a procvičení pojmu druhá mocnina. Snímky lze po vytištění použít i jako pracovní listy.
Autor: Radim Špilka
(0 x)
20.04. 13

Druhá mocnina

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Druhá mocnina, odmocnina
(0 x)
14.11. 12

Druhá mocnina

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení výpočtu druhé mocniny.
(0 x)
18.10. 10

Druhá mocnina

Ročníky:
Podpora výkladu nového učiva
(1 x)
18.11. 10

Druhá mocnina přirozených čísel a nuly

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina přirozených čísel a nuly, jak se určuje.
(0 x)
19.11. 12

Druhá mocnina racionálních čísel

Ročníky: ZŠ 8,
Zavedení pojmu druhá mocnina
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
06.12. 11

Druhá mocnina skládačka I

Ročníky: ZŠ 8,
Určování druhé mocniny, procvičování, skládání obrázku.
(0 x)
06.12. 11

Druhá mocnina skládačka II

Ročníky: ZŠ 8,
Určování druhé mocniny, skládání obrázku.
(0 x)
12.12. 11

Druhá mocnina skládačka III

Ročníky: ZŠ 8,
Určování druhé mocniny, skládání obrázku.
(0 x)
15.11. 10

Druhá mocnina součtu

Ročníky:
odvození a procvičování vzorce pro druhou mocninu součtu dvou výrazů
(0 x)
18.11. 10

Druhá mocnina záporných čísel

Ročníky:
Určeno pro žáky 8. třídy - co je to druhá mocnina záporných čísel, jak se určuje.
(0 x)
13.01. 14

Druhá odmocnina

Ročníky: ZŠ 8,
Vysvětlení a procvičení pojmu druhá odmocnina. Snímky lze po vytištění použít i jako pracovní listy.
Autor: Radim Špilka
(0 x)
19.11. 12

Druhá odmocnina

Ročníky: ZŠ 8,
Zavedení pojmu druhá odmocnina.
Autor: Petr Kroupa
(0 x)
14.11. 12

Druhá odmocnina

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičení a opakování druhé odmocniny.
(0 x)
14.10. 10

Druhá odmocnina

Ročníky:
Druhá odmocnina z čísla
(1 x)
14.05. 14

Druhy čar

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Druhy čar
(0 x)
04.01. 11

Druhy úhlů

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Materiál zopakuje měření úhlů, zavede pojmenování úhlů a přiřadí velikosti.
Autor: Eva Rusová
(1 x)
28.04. 11

Dvojice úhlů - 1. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů vrcholových a vedlejších, příklady na procvičení.
(0 x)
25.07. 11

Dvojice úhlů - 2. část

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zavedení pojmů dvojice úhlů souhlasných a střídavých, příklady na procvičení.